Ceangail le linn

Fuinneamh

# Aithníonn sé dul i gcomhpháirtíocht le #Shell maidir le réamhaisnéis éilimh faoi thiomáint AI

foilsithe

on

Buíochas, d’fhógair ardán ceannródaíoch Bogearraí Fuinnimh mar Sheirbhís (SaaS) a chuidíonn le soláthraithe leictreachais a ngnólachtaí a bharrfheabhsú agus a chlaochlú le réamhaisnéis cumasaithe intleacht shaorga (AI) agus anailísíocht sonraí atá dírithe ar an gcustaiméir, inniu roghnaigh Shell Energy Europe Limited é a sholáthar le cumhacht AI réitigh réamhaisnéise éilimh, ag freastal ar phunann thuaidh na hEorpa Shell.

Mar phríomhsholáthraí fuinnimh agus rannpháirtí sa mhargadh astaíochtaí carbóin, giarálfaidh Shell Energy Europe modúil anailíse agus éilimh réamhaisnéise Innowatts chun bainistíocht soláthair a éascú agus léargas breise a sholáthar ar lorg carbóin a chustaiméirí, chun cabhrú leo a gcuspóirí inbhuanaitheachta a bhaint amach. Comhcheanglaíonn ardán Adnow Analytics fuinnimh atá dírithe ar an gcustaiméir le léargais a eascraíonn as na milliúin méadar a bhainistiú ar fud an domhain, chun réamhaisnéisí éilimh ón mbun aníos a sholáthar agus éifeachtúlacht ceannaigh cumhachta a fheabhsú go suntasach.

Cloch mhíle thábhachtach is ea an comhaontú seirbhíse de réir mar a leanann Innowatts ag leathnú san Eoraip. Ó sheol sé a oibríochtaí Eorpacha i mí Iúil 2019, d’oibrigh Innowatts le Shell Energy Europe agus soláthraithe móra fuinnimh réigiúnacha eile chun costais bhainistíochta soláthair a bharrfheabhsú, pleanáil líonra a fheabhsú do chásanna leictrithe éagsúla, agus seirbhísí pearsantaithe agus breisluacha a sholáthar dá dtomhaltóirí deiridh.

“Is tosaíocht í an Eoraip d’Aitheantas. Táimid bródúil as a bheith i gcomhpháirtíocht le Shell Ventures ónár mbabhta Sraith A, ”a dúirt an Príomhoifigeach Teicneolaíochta agus Bainisteoir Ginearálta na hEorpa Dave Boundy. “Is féidir lenár n-ardán Saas faoi thiomáint AI cuidiú le dlús a chur leis an aistriú go dtí úsáid fuinnimh ghlain ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair de, le faisnéis sonraí-tiomáinte a chuireann in oiriúint do riachtanais athraitheacha fuinnimh soláthraithe."

Maidir le hAitheantas

Ardán SaaS fuinnimh ceannródaíoch é Innowatts a úsáideann an fhaisnéis shaorga is fearr sa rang chun cabhrú le soláthraithe leictreachais deiseanna imeall eangaí a dhíghlasáil, luach na gcustaiméirí a mhéadú, agus an t-aistriú go réitigh fuinnimh inbhuanaithe a luathú. Déanann an t-ardán Innowatts léargas ó níos mó ná 40 milliún méadar a ghiaráil, ag seachadadh anailísíochta fuinnimh fíor-ama, dírithe ar an gcustaiméir le cruinneas gan fasach. Le cliaint agus oibríochtaí ar fud Mheiriceá, na hEorpa agus na hÁise, is ceannaire domhanda é Innowatts, rud a chuireann ar chumas soláthraithe fuinnimh a bheith dírithe i ndáiríre ar chustaiméirí agus cumhacht sonraí a ghiaráil go hiomlán chun a ngnóthaí a athrú. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, Cliceáil anseo.

Idirnascacht Leictreachais

Tá achoimre déanta ag ElectroGasMalta ar a thionscadal gléasra cumhachta Delimar

foilsithe

on

Reáchtáil cuibhreannas Electrogas preasagallamh le déanaí inar fhógair sé torthaí iniúchta inmheánaigh ar a chuideachta. Dúirt an chuideachta gur chuir siad tús le “athbhreithniú fairsing inmheánach dlí agus fóiréinseach” in 2019, tar éis triúr Stiúrthóirí nua a cheapadh. Léirigh an t-iniúchadh nach raibh aon chomharthaí éillithe sa tionscadal chun gléasra cumhachta gáis a thógáil i Delimar le rannpháirtíocht Siemens Projects Ventures agus SOCAR Trading.

De réir Energogas, níor nocht an t-iniúchadh aon chomharthaí d’aon sáruithe ag céim na tairisceana, an ghléasra cumhachta a thógáil agus gníomhaíochtaí oibriúcháin Electrogas.

Thuairiscigh Electrogas freisin gur chuir ElectroGas Málta, lena n-áirítear Trádáil SOCAR, tionscadal i bhfeidhm ar fiú níos mó ná 500 milliún euro é chun gléasra cumhachta 210 MW nua agus críochfort athghásaithe GNL a thógáil. I gcomhpháirtíocht le Siemens agus an chuideachta infheistíochta áitiúil GEM, bhuaigh sí tairiscint phoiblí i Málta in 2013.

Tá sé ar eolas gur athraigh bainistíocht Electrogas tar éis don scairshealbhóir Jorgen fenek éirí as.
Bhí Fenech mar chuid den "gabháltais subh" comhfhiontair, ar leis 33.34% den ghléasra cumhachta. Tá 33.34 faoin gcéad an ceann ag Fiontair Tionscadail Trádála agus Siemens SOCAR.

In 2015, shínigh ElectroGas Málta conradh le SOCAR ag tabhairt cearta fadtéarmacha eisiacha chun GNL a sholáthar do Mhálta don ghléasra cumhachta. Seachadadh an chéad bhaisc de GNL chuig an oileán i mí Eanáir 2017, rud a chruthaigh na coinníollacha do Mhálta ola bhreosla a thréigean go hiomlán mar fhoinse giniúna leictreachais. Mar a thug Príomhaire Mhálta, Joseph Muscat, faoi deara roimhe seo, chuidigh sé seo le praghsanna leictreachais do dhaonra Mháltais a laghdú 25% agus chuir sé le laghdú 90% ar astaíochtaí tocsaineacha san atmaisféar.

Soláthróidh ElectroGas Málta leictreachas agus gás nádúrtha don chuideachta fuinnimh faoi úinéireacht an stáit Enemalta ar feadh 18 mbliana. Seoladh tionscadal ar fiú níos mó ná € 500 milliún é chun gléasra cumhachta 210 MW nua agus críochfort athghásaithe GNL a thógáil i Málta le rannpháirtíocht SOCAR Trading i mí na Nollag 2014 agus críochnaíodh é i mí Eanáir 2017.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Cuireann #FORATOM béim ar phríomhról na núicléach maidir le spriocanna uaillmhianacha aeráide a bhaint amach

foilsithe

on

Fáiltíonn FORATOM roimh mholadh an Choimisiúin Eorpaigh a sprioc laghdaithe astaíochtaí 2030 CO2 a mhéadú go 55% ar a laghad. Tá sé seo riachtanach má tá an AE chun neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050. Tá an earnáil núicléach réidh chun a páirt a ghlacadh trí sholáthar seasmhach leictreachais ísealcharbóin a sholáthar, chomh maith le hiompróirí fuinnimh eile (e.g. hidrigin).

Maidir le dícharbónú na hearnála leictreachais, tá dhá dhúshlán aitheanta ag FORATOM: slándáil an tsoláthair agus na gcostas a chinntiú.

“Is léir, trí thacú le meascán fuinnimh a chomhcheanglaíonn cumhacht núicléach agus fuinneamh inathnuaite inathraithe, go mbeidh rochtain ag an AE ar sholáthar leictreachais ísealcharbóin, 24/7,” a dúirt Ard-Stiúrthóir FORATOM Yves Desbazeille. “Cuideoidh teaglaim den sórt sin ní amháin le slándáil an tsoláthair a chinntiú, ach le costais an aistrithe a íoslaghdú”.

De réir chonclúidí staidéir FTI-CL Energy Consulting a choimisiúnaigh FORATOM (Bealaí go 2050: ról núicléach san Eoraip ísealcharbóin), D’fhéadfadh an Eoraip níos mó ná € 440 billiún a shábháil idir 2020 agus 2050 trí thacú le sciar 25% de núicléach sa mheascán leictreachais 2050. Shábháilfeadh custaiméirí thart ar € 350bn i gcostais, agus tharlódh 90% de na coigiltis sin roimh 2035 a bhuíochas go príomha le síneadh saoil imoibreoirí núicléacha atá ann cheana chomh maith le cinn nua a thógáil. Ina theannta sin, d’fhéadfaí timpeall € 90bn a shábháil freisin maidir leis na costais bhreise eangaí Tarchurtha agus Dáileacháin a theastaíonn chun freastal ar an gcumas gréine agus gaoithe nua, dá dtógfaí riamh é, a thiocfadh in áit na hacmhainne núicléiche caillte.

“Ba chóir a thabhairt faoi deara nach mbaineann an t-aistriú le costais a shábháil amháin, baineann sé freisin le fás eacnamaíoch agus poist a chinntiú,” a dúirt Desbazeille. “Tá ról tábhachtach ag núicléach anseo mar go gcothaíonn sé níos mó ná 1 mhilliún post faoi láthair san AE-27. Faoi 2050, d’fhéadfadh an figiúr seo ardú go 1.2 milliún ”[1].

Tá tionscal núicléach na hEorpa réidh chun a pháirt a ghlacadh chun cuidiú leis an AE dícharbónú a dhéanamh. Chun seo a dhéanamh, caithfidh beartas an AE gach teicneolaíocht a chóireáil ar an mbealach céanna. Mar a thug roinnt ballstát chun suntais ag deireadh 2019, má tá siad chun dul ar aghaidh i dtreo spriocanna uaillmhianacha den sórt sin caithfidh saoirse a bheith acu núicléach ísealcharbóin a áireamh ina meascán fuinnimh.

Is é an Fóram Adamhach Eorpach (FORATOM) an cumann trádála atá bunaithe sa Bhruiséil don tionscal fuinnimh núicléach san Eoraip. Tá ballraíocht de FORATOM comhdhéanta de chumainn náisiúnta núicléacha 15 agus trí na cumainn seo, is ionann FORATOM agus beagnach 3,000 cuideachtaí Eorpacha atá ag obair sa tionscal agus tacú le hobair 1,100,000.

[1] Tuarascáil Tionchair Eacnamaíoch agus Shóisialta Deloitte, 2019

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Na hEalaíona

D'ainmnigh Pailliún Ola LUKOIL an tionscadal is fearr ar domhan chun Réaltacht Fhíorúil a úsáid

foilsithe

on

Bhuaigh LUKOIL buaiteoir an idirnáisiúnta Gradaim Domhanda Órga IPRA i gceithre chatagóir chun an stairiúil a athchóiriú Ola Pailliún ag VDNKh Moscó. Is é an taispeántas ilmheán Rúiseach is mó atá tiomnaithe d’eolaíocht fheidhmeach, a chuireann tionscal ola i láthair dá chuairteoirí trí shuiteálacha idirghníomhacha.

An Pailliún Ola Bronnadh stádas an tionscadail dhomhanda is fearr air i Cearrbhachas agus réaltacht fhíorúil, Gnó-le-gnó, Caidreamh leis na meáin agus Urraíocht catagóirí.

Seo an dara LUKOIL Gradaim Domhanda Órga IPRA bua; fuair an Chuideachta dhá dhámhachtain anuraidh. Fuair ​​feachtas LUKOIL cathair Kogalym (Yugra) a chur chun cinn mar ionad turasóireachta in Iarthar na Sibéire dámhachtainí mar an tionscadal is fearr ar domhan i Taisteal agus turasóireacht agus Rannpháirtíocht an phobail catagóirí.

Is é Dámhachtainí Domhanda Golden IPRA (GWA) an comórtas caidrimh phoiblí agus cumarsáide domhanda is mó tionchair ar domhan.

Aithníonn IPRA GWA, a bunaíodh i 1990, sármhaitheas i gcleachtas caidrimh phoiblí ar fud an domhain, ag cur san áireamh critéir mar chruthaitheacht, chastacht an réadú, agus carachtar uathúil an tionscadail. Is iad na saineolaithe agus na ceannairí cumarsáide agus margaíochta is mó ar domhan, lena n-áirítear ionadaithe ó na fiontair éagsúla is mó, an giúiré GWA.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending