Ceangail le linn

Idirnascacht Leictreachais

Sprioc idirnascacht leictreachais an AE tacaíocht, mar a áiteamh FPEanna an Choimisiúin a sheachadadh ar gealltanas aontas fuinnimh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

electric_pylon_3_0An 10 Samhain, ghlac coiste fuinnimh Pharlaimint na hEorpa (ITRE) dhá thuarascáil ag leagan amach a seasamh ar an Aontas Fuinnimh Eorpach, a mhol Coimisiún an AE, agus togra le haghaidh sprioc 10% d’idirnascthacht leictreachais.

Tar éis na vótaí, dúirt an Feisire Glas Peter Eriksson, atá mar rapóirtéir / dréachtóir an EP ar an sprioc idirnascthachta: "Vótáil FPEanna inniu chun tacaíocht cháilithe a thabhairt don sprioc 10% atá beartaithe le haghaidh idirnascthacht leictreachais san AE. Leibhéal i bhfad níos airde a chinntiú. tá idirnasc idir córais chumhachta náisiúnta riachtanach chun earnáil fuinnimh níos solúbtha, díláraithe agus inbhuanaithe a chinntiú, agus chun méadú ar fhuinneamh in-athnuaite a éascú.

"Is féidir le sprioc foriomlán 10% cuidiú chun na críche sin ach caithfear spriocanna agus táscairí réigiúnacha a thacú leis seo chun na cásanna éagsúla ar fud na hEorpa a chur san áireamh agus margadh leictreachais lán-chomhtháite a chinntiú. Teastaíonn comhordú Eorpach níos fearr ó chóras níos idirspleách agus seo tugann sé le tuiscint go bhfuil ról níos mó ag gníomhaireacht rialtóirí fuinnimh an AE (ACER). Cuideoidh tosaíocht a thabhairt do na 'teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil' le tacaíocht an phobail a chinntiú do thionscadail bhonneagair. "

Aiseolas

Ag trácht dó ar an vótáil ar sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an Aontas Fuinnimh, dúirt urlabhraí Fuinnimh Ghlais Claude Turmes: "D'áitigh FPEnna ar an gCoimisiún inniu gealltanas thogra an Aontais Fuinnimh a chomhlíonadh. Cé nach raibh uaillmhian i dtogra tosaigh an Choimisiúin, tá FPEnna inniu D'áitigh sé athfhócasú a dhéanamh ar an tionscadal suaitheanta seo don Eoraip lena chinntiú go bhféadann sé trasdul fuinnimh atá dírithe ar na saoránaigh a chur chun cinn, agus éifeachtúlacht fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite ina chroílár.

"Maidir le ceist ríthábhachtach an rialachais thar an aontas fuinnimh, áit a bhfuil an Coimisiún ag ullmhú togra reachtaíochta, d’eisigh FPEnna glao soiléir ar chóras uaillmhianach trédhearcach, a bhfuil baint iomlán ag an bparlaimint leis an maoirseacht dhaonlathach. Chuir FPEnna a n-imní in iúl freisin maidir le pleananna chun píblíne Nord Stream a leathnú, a chuirfeadh isteach ar shlándáil an tsoláthair agus a dhíchobhsú an Úcráin.

"Ar an drochuair, níor éirigh le FPEnna tacú le glao soiléir ar sprioc éifeachtúlachta fuinnimh ceangailteach 40% do 2030, in ainneoin gur thacaigh an Pharlaimint leis seo roinnt uaireanta. Déanfaimid iarracht anois a chinntiú go dtabharfar an croí-éileamh seo isteach arís ag an vótáil iomlánach. Ba cheart don Choimisiún ansin freagairt agus léargas a thabhairt ar mhúnlaí éagsúla ag samhlú gach cás ó 27% go 40% agus gan an uaillmhian a stopadh ag 30%, mar atá amhlaidh faoi láthair.

Aiseolas

"Tá sé seo indéanta agus thabharfadh sé buntáistí soiléire eacnamaíocha agus fostaíochta ar fud na hEorpa. D'áitigh FPEnna ar an gCoimisiún níos mó a dhéanamh chun gealltanas an Uachtaráin Juncker a dhéanamh go mbeadh an Eoraip mar an 'domhan is mó ar domhan' maidir le fuinneamh in-athnuaite. Ba cheart don Choimisiún straitéis shoiléir a leagan amach. chun na críche seo. "

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Aiseolas

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Méaduithe ar phraghsanna RES nó leictreachais a fhorbairt

foilsithe

on

Idir 2021 agus 2030, tiocfaidh méadú 61% ar chostas giniúna fuinnimh, má leanann an Pholainn cás Bheartas Fuinnimh an Pholainn go dtí 2040 (PEP2040). D’fhéadfadh cás malartach a d’fhorbair Instrat costais a laghdú 31-50 faoin gcéad i gcomparáid le PEP2040. Is chun leasa gach tí agus gnó é an uaillmhian d’fhorbairt RES sa Pholainn a mhéadú. Seachas sin, beidh méadú mór i bpraghsanna leictreachais mar thoradh air, a deir Adrianna Wrona, comhúdar na tuarascála.

I mí na Nollag 2020, d’aontaigh ballstáit an AE spriocanna náisiúnta a mhéadú maidir le sciar RES sa gheilleagar agus iad a chur ar chomhréim leis an sprioc nuashonraithe astaíochtaí a laghdú 55 faoin gcéad faoi 2030 (i gcoibhneas le 1990). Roimh an gcaibidlíocht "Fit for 55", is cosúil go bhfuil an Pholainn ag socrú í féin ar chúrsa imbhuailte trí sprioc RES a mholadh i PEP2040 - beagnach leath an mheán AE a bhfuil súil leis.

Taispeánann samhaltú nua ag an Instrat Foundation gur féidir linn acmhainn gaoithe ar tír mór de 44 GW a bhaint amach, toilleadh gaoithe amach ón gcósta de 31 GW, agus maidir le PV dín agus suite ar an talamh tá sé thart ar 79 GW, ag cur san áireamh critéir dhiana maidir le suíomh agus ráta. forbairt plandaí nua. Cruthaíonn an tuarascáil a foilsíodh inniu go bhfuil sé indéanta sciar os cionn 70 faoin gcéad de RES a bhaint amach i dtáirgeadh leictreachais i 2030, agus dearbhaíonn PEP2040 luach neamhréadúil 32 faoin gcéad.

Aiseolas

Ag glacadh leis go gcuirfí an cás forbartha RES a mhol Instrat i bhfeidhm, bhainfeadh an Pholainn laghdú 65 faoin gcéad ar astaíochtaí CO2 in 2030 san earnáil chumhachta i gcomparáid le 2015 - Is leor acmhainn RES inár dtír chun spriocanna aeráide 2030 an AE a bhaint amach agus beagnach an meascán leictreachais a dhícharbónú go hiomlán faoi 2040. Ar an drochuair, is é seo a fheicimid - i bhfoirm bac a chur ar fhorbairt fuinneamh gaoithe ar tír mór, an dlí a dhíchobhsú, athruithe tobanna ar na meicníochtaí tacaíochta. Ba cheart an sprioc náisiúnta RES a mhéadú go suntasach agus caithfidh an dlí náisiúnta tacú lena bhaint amach - tráchtann Paweł Czyżak, comhúdar na hanailíse.

Ceadaíonn an struchtúr cumhachta a mhol Instrat an córas cumhachta a chothromú le linn na buaicualaigh bliantúla gan aon táirgeadh ó ghaoth agus ó ghrian agus gan aon naisc trasteorann ar fáil. Mar sin féin, i gcás PEP2040, ní féidir é seo a dhéanamh ach amháin trí chur i bhfeidhm tráthúil an chláir chumhachta núicléiche, a bhfuil moill shuntasach air cheana féin. - Taispeánann múchadh agus teipeanna i ngléasraí cumhachta baile go bhféadfadh sé nach mbeidh cobhsaíocht an tsoláthair leictreachais sa Pholainn ina ráthaíocht a thuilleadh. D’fhonn slándáil náisiúnta fuinnimh a chinntiú, ní mór dúinn geall a dhéanamh ar theicneolaíochtaí is féidir a thógáil láithreach - m.sh. muilte gaoithe, suiteálacha fótavoltach, cadhnraí - Paweł Czyżak.

Ní amháin go n-ardaíonn sé ról RES i dtáirgeadh leictreachais amhras faoi shlándáil fuinnimh, ach beidh bagairt ann freisin d’iomaíochas gheilleagar na Polainne agus braithfimid sinn ar allmhairí fuinnimh. Mar sin, cad ba cheart a dhéanamh? - Is gá, i measc rudaí eile, forbairt feirmeacha gaoithe ar tír mór a bhac, feirmeacha gaoithe amach ón gcósta a chur i bhfeidhm in am, athruithe ar an gcóras lonnaíochta fuinnimh prosumer a chur siar, córas dreasachtaí a chruthú chun stóráil fuinnimh a fhorbairt, straitéis hidrigine a ghlacadh , maoiniú a mhéadú do nuachóiriú eangaí, agus, thar aon rud eile, chun sprioc uaillmhianach RES a dhearbhú tar éis rúin an AE - tugann Adrianna Wrona i gcrích.

Aiseolas

Déan teagmháil le:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending