Ceangail le linn

Geilleagar

Óráid ón Leas-Uachtarán Maroš Šefčovič ag Searmanas Ceiliúrtha an Chomhphobail Fuinnimh 10 mbliana

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

2014-09-25 02-Príomh-airí agus airí, barr feabhais,

Stiúrthóir Kopač,

Is mór an pléisiúr dom labhairt ag an ócáid ​​chloch mhíle seo, ag ceiliúradh an 10th comóradh an Chomhphobail Fuinnimh.

Aiseolas

Díreach trí bhreathnú ar na daoine atá ina suí anseo inniu, is féidir linn a fheiceáil conas a rinne an eagraíocht seo leathnú, forbairt agus oiriúnú le linn na tréimhse seo chun freastal ar dhúshláin nua fuinnimh atá os ár gcomhair.

Éachtaí san am atá thart

10 mbliana ó shin, bunaíodh an Pobal Fuinnimh d’fhonn comhoibriú níos fearr agus margaí fuinnimh thíortha na mBalcán a chomhtháthú lena chéile agus lena mballstáit chomharsanacha.

Aiseolas

Le himeacht aimsire, d’fhorbair an Pobal Fuinnimh ó uirlis réigiúnach réamh-aontachais go hionstraim shármhaith le haghaidh ár gcomhshlándála soláthair, ag cur ár gcomhoibrithe i réimse an fhuinnimh chun cinn.

Chabhraigh sé linn táirgeadh agus iompar fuinnimh atá sábháilte, slán agus intuartha a chur chun cinn sa chomharsanacht is gaire den AE.

Mar sin, tá ról lárnach ag an bPobal Fuinnimh i ngné sheachtrach an Aontais Fuinnimh - straitéis fuinnimh uileghabhálach an AE do na blianta atá le teacht.

Dúshláin agus deiseanna

Mar sin féin, chuir athruithe geo-pholaitiúla na mblianta seo caite oibleagáid ar an bPobal Fuinnimh oiriúnú freisin. Le haontachas na Bulgáire, na Rómáine agus na Cróite leis an AE agus aontachas na Moldóive agus na hÚcráine leis an bPobal Fuinnimh, tá nádúr na heagraíochta athraithe.

Tá ballraíocht an Chomhphobail níos éagsúla anois agus tá dreasacht níos mó ann maidir le comhoibriú le Ballstáit an AE. Más féidir liom é sin a rá, tá an Pobal Fuinnimh tar éis aibiú.

Beagnach gach Páirtí Conarthach[1] Teorainn le Ballstáit an AE anois, ach is beag idirnasc idir na Páirtithe Conarthacha, agus idir na Páirtithe Conarthacha agus Ballstáit an AE.

Trí na fuinneamh a thrasuí tá tú ag cruthú na mbogearraí riachtanacha. Ach, teastaíonn crua-earraí breise freisin chun comhtháthú an mhargaidh agus sábháilteacht an tsoláthair a chothú.

Le clár oibre nascachta Chruinniú Mullaigh na mBalcán Thiar inniu, chruthaigh an AE a ullmhacht chun tacú le forbairt na crua-earraí seo a raibh géarghá leo.

Ní amháin an staid pholaitiúil atá athraithe ach freisin an ‘aeráid fuinnimh’ ina mairimid, agus tionchar an fhuinnimh ar an aeráid. Tá an inbhuanaitheacht an-ard ar ár n-intinn, go háirithe anois agus muid ag ullmhú do Chruinniú Mullaigh COP21 i bPáras i gceann cúpla mí.

Is é príomhdhúshlán an lae an ‘triantán cuileann’ mar a thugtar air: soláthar slán fuinnimh a chinntiú, atá iomaíoch ar thaobh amháin agus inbhuanaithe ar an taobh eile.

D’fhonn é seo go léir a bhaint amach, agus a bheith ina gcomhpháirtithe láidre do Bhallstáit an AE, ní mór don Chomhphobal Fuinnimh an “teanga” chéanna a labhairt leis an AE i dtéarmaí an chaoi a bhfeidhmíonn sé a bhonneagar agus a sholáthar fuinnimh.

Amach anseo, is éard a bheidh sa “teanga” choiteann seo - ní amháin an Tríú Pacáiste agus rialacha ‘slándáil an tsoláthair’ - ach freisin ar an tríú huillinn den triantán, eadhon: comhchaighdeáin chomhshaoil.

B’fhéidir go bhfuil an próiseas dúshlánach ach tá na hathchóirithe atá á ndéanamh go háirithe san Úcráin agus sa tSeirbia an-tógtha dom. Táim sásta freisin faoin gComhráiteas agus faoin tiomantas polaitiúil athnuaite a chuir Príomh-Airí sé thír na mBalcán Thiar in iúl ar maidin.

 

Ag féachaint chun cinn

In ainneoin na n-éachtaí san am atá thart, nó mar gheall air sin, caithfear an Pobal Fuinnimh a uasghrádú. Aithnítear é seo freisin i gcreat-straitéis an Aontais Fuinnimh.

D’fhonn aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ár bPobal, ní mór dúinn féachaint ar conas is féidir linn an Comhphobal Fuinnimh a neartú ionas go mbeidh Páirtithe Conarthacha in ann comhoibriú níos fearr le Ballstáit an AE agus ár n-eangach fuinnimh a chomhtháthú níos fearr ar fud mhór-roinn na hEorpa ar fad.

D’fhonn a chinntiú go bhfuil cur i bhfeidhm an acquis níos críochnúla agus níos éifeachtaí - caithfimid na hinstitiúidí agus na nósanna imeachta atá ann a uasghrádú. Díreach mar atá san Aontas Fuinnimh, is é an córas rialachais a dhéanfaidh an difríocht.

Is próiseas fada é athchóiriú an Chomhphobail Fuinnimh, agus caithfear é a dhéanamh de réir a chéile. Tá na hanailísí ar na heasnaimh agus na tograí nithiúla atá ann ann, anois an t-am chun iad a chur i bhfeidhm.

Táimid ag tosú ar chéimeanna comhair gan fasach idir an AE agus a Bhallstáit agus an Pobal Fuinnimh.

Seo roinnt samplaí:

  • Tá an Coimisiún ag moladh buiséad an Chomhphobail Fuinnimh don bhliain 2016-2017 a mhéadú 30%.
  • In 2014, bhí baint ag an gCoimisiún leis na Páirtithe Conarthacha sa chleachtadh tástálacha struis agus inniu tá sé beartaithe aige iad a fhostú chun an Comh-Acht um Shlándáil Soláthair amach anseo a ullmhú.
  • Le togra an Choimisiúin maidir le Rialachán TEN-E sa Chomhphobal Fuinnimh, tá an deis againn próiseas a bhunú chun na Tionscadail Leasa Choitinn (PCIanna) agus na Tionscadail Leasa Pobail Fuinnimh (PECIanna) a chomhordú agus chun dlús a chur leis agus é a thabhairt chun críche. na tionscadail is tábhachtaí.
  • Déanfaidh an togra maidir le trasuí na Treorach um Éifeachtúlacht Fuinnimh na Páirtithe Conarthacha a fhostú i bpróiseas a spreagann infheistíochtaí agus a laghdaíonn ídiú fuinnimh - tosaíocht maidir le slándáil an tsoláthair a mhéadú.
  • Mhol Rúnaíocht an Chomhphobail Fuinnimh gníomhartha bréige. Baineann siad seo le hobair na Comhairle Aireachta agus an Bhuanghrúpa Ardleibhéil (PHLG), oibriú an phróisis Socraíochta Díospóide agus an teagmháil le hionadaithe na bParlaimintí agus Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta.

Táim an-sásta go raibh mo chara, an tOllamh Jerzy Buzek, ina chathaoirleach ar obair an Ghrúpa Machnaimh Ardleibhéil a thug spreagadh cinntitheach do na forbairtí a bhfuil cur síos déanta agam orthu. Pléann go leor de na gníomhartha a luaigh mé go díreach leis na fadhbanna a chonaic tú agus a d’aithin tú sa Tuarascáil a fuaireamar anuraidh.

Cinnteoidh na tograí seo in éineacht le treochlár do chéimeanna athchóirithe do na blianta amach romhainn go gcoimeádfaidh rialachas an Chomhphobail Fuinnimh suas leis na dúshláin atá le teacht, go háirithe maidir le ceist ríthábhachtach an fhorfheidhmithe.

Is faoi ‘mháistrí’ an Chomhphobail Fuinnimh anois - Comhairle an AE agus rialtais na bPáirtithe Conarthacha - cinntí a rith. Toisc go bhfanann fiú na smaointe is fearr ar pháipéar go dtí nach dtacaíonn tromlach láidir leo.

Beidh an Coimisiún ag obair go dlúth leis na páirtithe uile lena mbaineann agus leis an Rúnaíocht agus é mar aidhm tús a chur leis na hathchóirithe seo a chur i bhfeidhm cheana féin an bhliain seo chugainn.

 

Ní bheifí in ann an obair seo a dhéanamh murab é sár-obair fhir agus mhná na hinstitiúide é.

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis an Rúnaíocht faoi cheannaireacht Janez Kopač as a tiomantas agus a gairmiúlacht sa chleachtadh seo agus as athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm acquis an Chomhphobail Fuinnimh.

Mar fhoireann bheag chumhachtach de thart ar 25 duine as 17 náisiúntacht dhifriúla, tá torthaí ag baint le do chuid saoránach cheana féin i do chuid oibre!

Táim muiníneach gurb é seo an t-oideas is fearr don chéad 10 mbliana rathúil eile den Chomhphobal Fuinnimh.

Ba cheart go ndíreofaí freisin ar institiúidí náisiúnta láidre a fhorbairt agus úinéireacht níos mó a bheith ag na Páirtithe Conarthacha ar an eagraíocht - teastaíonn uainn thú, teastaíonn comhpháirtithe láidre uainn san Eoraip i gcoitinne.

Is é an chéad deis eile chun formhuiniú agus tacaíocht chomh láidir sin a chruthú ná Comhairle Aireachta an Chomhphobail Fuinnimh atá le teacht i mí Dheireadh Fómhair i Tirana. Guím gach rath ort!

Go raibh míle maith agat go mór.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending