Ceangail le linn

Geilleagar

Infheistíonn an AE € 150 milliún i mbonneagar: Fuinneamh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

bulgaria_energy_factoryD'aontaigh ballstáit inniu (14 Iúil) ar thogra an Choimisiúin € 150 milliún a leithdháileadh ar phríomhfhuinneamh tras-Eorpach tionscadail bhonneagair. Rachaidh an chuid is mó den tacaíocht chuig tionscadail in Oirthear an Oirthir agus in Oirdheisceart na hEorpa chomh maith le tionscadail sa réigiún Baltach. Roghnaíodh 20 tionscadal san iomlán tar éis glao ar thograí faoin tSaoráid Connecting Europe (CEF), clár maoinithe AE le haghaidh bonneagair. Méadóidh na tionscadail roghnaithe slándáil fuinnimh agus cuideoidh siad le deireadh a chur le haonrú na mBallstát ó líonraí fuinnimh ar fud an AE. Cuirfidh siad freisin le margadh fuinnimh na hEorpa a chur i gcrích agus le foinsí fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú san eangach leictreachais.

Ar an ócáid, dúirt an Coimisinéir um Ghníomhaíocht Aeráide agus Fuinnimh, Miguel Arias Cañete: "Tá sé riachtanach margadh fuinnimh atá fíor-iomaíoch ar fud an AE a chur i gcrích d’fhonn an tAontas Fuinnimh a thabhairt i gcrích. Ach gan líonraí fuinnimh iontaofa agus dea-nasctha beidh sé seo ní tharlóidh sé. Sin an fáth go bhfuilimid ag infheistiú i dtionscadail chun an margadh a chomhtháthú tuilleadh agus chun foinsí agus bealaí a éagsúlú, go háirithe i Lár an Oirthir agus in Oirdheisceart na hEorpa chomh maith le réigiún na Baltach. "

In earnáil an leictreachais, cuimsíonn an liosta comhaontaithe staidéir féidearthachta don idirnascaire Ceilteach a nascfaidh an Fhrainc agus Éire - dhá mhargadh nach raibh ceangailte roimhe seo - trí chábla fomhuirí fad-achair. Bainfidh cúnamh ó thógáil airgeadais tarchuir inmheánach 400 kV nua sa Bhulgáir leas as cúnamh airgeadais CEF. Tá an líne seo mar chuid de bhraisle de cheithre líne a mhéadaíonn an nascacht idir an Bhulgáir agus an Ghréig. Tabharfar tacaíocht freisin do thógáil na coda Liotuáine den Nasc Litpol, a dhéanfaidh córas cumhachta na Liotuáine agus córais Stáit Bhaltacha eile a chomhtháthú níos faide isteach in eangach Mhór-Roinn na hEorpa, ag cur le leibhéil idirnasctha na Polainne agus na Stáit Bhaltacha.

Aiseolas

In earnáil an gháis, cumhdóidh na deontais leithdháilte, i measc nithe eile, staidéir do thionscadal leathnú stórála faoi thalamh Chiren sa Bhulgáir agus oibreacha ar an idirnasc idir an Pholainn agus Poblacht na Seice. Leithdháilfear maoiniú freisin ar staidéir nuálacha ar an gcaoi le constaic mhór ar shaor-sreabhadh gáis san AE a bhaint, eadhon na cleachtais éagsúla maidir le gás a bholadh sa chóras tarchurtha. Sainaithneoidh an staidéar seo réitigh chun sreafaí déthaobhacha a cheadú ar mhór-phíblíne thuaidh-theas sa Ghearmáin. Is é príomhaidhm na dtionscadal a roghnaíodh le haghaidh tacaíochta airgeadais slándáil an tsoláthair a fheabhsú agus comhtháthú an mhargaidh a fheabhsú trí fhoinsí agus bealaí a éagsúlú.

As an 20 togra a roghnaíodh le haghaidh maoinithe:

  • Baineann 17 le staidéir, mar mheasúnuithe tionchair timpeallachta (€ 30 milliún), agus 3 le hoibreacha tógála (€ 120m), agus;
  • Tá 11 acu in earnáil an gháis (cúnamh airgeadais ar fiú € 80 milliún é) agus 9 san earnáil leictreachais (€ 70m).

Thacaigh Coiste Comhordaithe CEF, atá comhdhéanta d’ionadaithe ó na ballstáit, le togra an Choimisiúin Eorpaigh na tionscadail seo a roghnú. Níos déanaí an mhí seo glacfaidh an Coimisiún go foirmiúil liosta na dtograí a gheobhaidh cúnamh airgeadais faoi CEF-Energy.

Aiseolas

cúlra

Leithdháileadh € 5.35 billiún san iomlán ar bhonneagar fuinnimh tras-Eorpach don tréimhse 2014-2020 faoin CEF.

D’fhonn a bheith incháilithe do dheontas, baineann togra le tionscadal atá ar an liosta ‘tionscadail leasa choitinn’. Ghlac an Coimisiún Eorpach an chéad liosta i mí Dheireadh Fómhair 2013. Tá sé comhdhéanta de 248 tionscadal bonneagair fuinnimh a chinnteodh buntáistí suntasacha do dhá bhallstát ar a laghad nuair a bheidh siad críochnaithe; slándáil an tsoláthair a fheabhsú, cur le comhtháthú an mhargaidh agus tuilleadh iomaíochta, chomh maith le CO a laghdú2 astuithe.

Faoin gcéad ghlao ar thograí faoi CEF-energy in 2014, tairgeadh € 34m de thacaíocht airgeadais do 647 tionscadal.

Faoin gcéad ghlao CEF Energy 2015 ar thograí, fuarthas 23 togra incháilithe, ag iarraidh, go hiomlán, € 216m de thacaíocht airgeadais. Féadfaidh tograí nár roghnaíodh faoin gcéad ghlao iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú arís faoin dara glao ar thograí, a seoladh an 30 Meitheamh le buiséad táscach de € 550m. Is é an 30 Meán Fómhair 2015 an spriocdháta chun iarratais a chur isteach.

Tuilleadh eolais

Suíomh Gréasáin DG Energy

Liosta de na tionscadail a roghnaíodh le haghaidh maoinithe

Glaonna ar Thograí CEF Energy 2015

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Nuálaíochta & Líonraí (INEA)

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending