Ceangail le linn

Talmhaíocht

Cas ar a gníomhaíocht aeráide le téarnamh geilleagrach lena gcruthófar poist, hEorpaigh rá

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

jpclimate-articleLargeAithníonn ceathrar as gach cúigear san Aontas Eorpach gur féidir le dul i ngleic le hathrú aeráide agus le fuinneamh a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí an geilleagar agus an fhostaíocht a threisiú, de réir pobalbhreithe speisialta Eorabharaiméadair ar athrú aeráide a foilsíodh inniu. Tá sé seo níos airde ná an vótaíocht dheireanach, i 2011, nuair a d'aontaigh 78%.

Tá roinnt ballstát a d'fhulaing an chuid is mó sa ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais i measc na dtíortha ina bhfuil aitheantas ar na buntáistí eacnamaíocha a bhaineann le gníomhaíocht aeráide agus le héifeachtúlacht fuinnimh. Níor aontaigh níos lú ná XNUM% de na freagróirí i mballstát ar bith.

An suirbhé1 Fuarthas amach freisin go n-aontaíonn seacht gcinn as gach deichniúr saoránach go bhféadfadh buntáistí eacnamaíocha a bheith i gceist le hallmhairí breosla iontaise a laghdú ó lasmuigh den AE.

Aiseolas

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso: "Níl aon rogha le déanamh idir eacnamaíocht mhaith agus cosaint aeráide: is eacnamaíocht mhaith í gníomhaíocht aeráide atá éifeachtach ó thaobh costais de. Is mór an t-údar misnigh dom go n-aithníonn saoránaigh Eorpacha é sin freisin. Cuireann an vótaíocht seo comhartha láidir. do cheannairí an AE gníomh trom aeráide a ghlacadh chun téarnamh eacnamaíoch inbhuanaithe a fháil. Agus is spreagadh dúinn freisin sa Choimisiún leanúint ar aghaidh ag troid ar son gníomhaíochta aeráide uaillmhianaí san Eoraip. "

Dúirt an Coimisinéir Gníomhaíochta Aeráide Connie Hedegaard: ‘‘ Deimhníonn an vótaíocht go bhfuil tromlach soiléir na nEorpach ag súil go rachaidh a gcuid polaiteoirí i ngleic leis an dúshlán aeráide anois. Tuigeann na saoránaigh nár imigh an t-athrú aeráide fad is a bhí a rialtais gnóthach ag láimhseáil na géarchéime eacnamaíche. Ní fás agus iomaíochas ná an aeráid é. Tá sé araon, caithfidh sé a bheith araon. Tá súil agam go n-éistfidh ceannairí an AE agus go ngníomhóidh siad dá réir ag an gComhairle Eorpach níos déanaí an mhí seo nuair a phléifidh siad ár gcuid tograí aeráide agus fuinnimh 2030. ''

Príomhthorthaí an tsuirbhé

Aiseolas
  • Aontaíonn 80% de na freagróirí gur féidir le comhrac an athraithe aeráide agus úsáid fuinnimh níos éifeachtaí an geilleagar agus poist a threisiú, agus 31% ag aontú go hiomlán agus 49 ag claonadh chun aontú. Is dóichí go n-aontódh daoine go hiomlán sa Spáinn (52%), sa tSualainn (50%), i Málta (44%), in Éirinn agus sa Chipir (43%) agus sa Ghréig (42%). Ba é 65% san Eastóin an sciar is ísle de na freagróirí a chomhaontaigh go hiomlán nó a raibh sé de rún acu aontú leo.
  • Measann naonúr as gach deichniúr Eorpach gur fadhb thromchúiseach í an t-athrú aeráide. Creideann tromlach mór - 69% - gur fadhb ‘an-tromchúiseach’ í agus gur fadhb ‘measartha tromchúiseach’ í 21%. Ní mheasann ach 9% gur fadhb thromchúiseach í. Ar scála 1 (ar a laghad) go 10 (an chuid is mó), rangaíodh tromchúis an athraithe aeráide ag 7.3. Tá sé seo i gcomparáid le scóir 7.4 in 2011 agus 7.1 in 2009.
  • Meastar gur fadhb an-tromchúiseach é an t-athrú aeráide atá os comhair an domhain tar éis na bochtaineachta agus an staid eacnamaíoch. I 2011 bhí athrú aeráide sa dara háit, tar éis bochtaineachta, ocrais agus uisce ach bhí sé chun tosaigh ar an ngeilleagar. Inniu leathnaíonn leath (50%) de phobal na hEorpa go bhfuil athrú aeráide ar na ceithre fhadhb is tromchúisí. Is dóichí go mbreathnóidh freagróirí sa tSualainn (39%), sa Danmhairg (30%) agus i Málta (30%) ar an aeráid an fhadhb dhomhanda is tromchúisí inniu.
  • Aontaíonn 70% de na hEorpaigh go bhféadfadh sé go rachadh an t-allmhairiú breoslaí iontaise chun tairbhe an AE go heacnamaíoch, agus aontaíonn 26% go hiomlán agus 44% ag aontú. Is dócha gur aontaigh freagróirí go hiomlán sa Spáinn (45%), san Ostair (40%), sa Chipir (38%), in Éirinn (37%), sa Phortaingéil (34%) agus i Málta (34%).
  • Tacaíonn formhór mór na nEorpach le gníomhaíocht náisiúnta maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite. Ceapann 92% de na freagróirí go bhfuil sé tábhachtach dá rialtais tacaíocht a sholáthar chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú faoi 2030, agus deir beagán os cionn leath (51%) go bhfuil sé seo ‘an-tábhachtach’. Maidir le fuinneamh in-athnuaite, tá sé tábhachtach ag 90% dá rialtas spriocanna a leagan síos chun úsáid in-athnuaite a mhéadú faoi 2030, agus mheas 49% go bhfuil sé seo ‘an-tábhachtach’.
  • Deir 50% de mhuintir na hEorpa go bhfuil gníomh éigin déanta acu le hathrú aeráide a chomhrac le sé mhí anuas, beagán níos lú ná 53% i 2011. Mar sin féin, nuair a spreagtar é le liosta de ghníomhartha sonracha a d'fhéadfadh a bheith déanta acu, agus gan aon amscála sonraithe, méadaíonn an cion go 89%, suas ó 85% i 2011. Is iad na gníomhartha is coitianta ná dramhaíl a laghdú agus a athchúrsáil (69%) agus iarracht a dhéanamh úsáid míreanna indiúscartha a laghdú (51%).

Tuilleadh eolais

Nasc leis an leathanach Eorabharaiméadair
Leathanach Facebook Gníomhaíochta Aeráide an AE

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Formheasann an Coimisiún tásc geografach nua ón Ungáir

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún go gcuirfí 'Szegedi tükörponty ' ón Ungáir i gclár na dTásca Geografacha Cosanta (PGI). Is iasc den speiceas cairpéad é ‘Szegedi tükörponty’, a tháirgtear i réigiún Szeged, gar do theorainn theas na hUngáire, áit ar cruthaíodh córas lochán éisc. Tugann uisce alcaileach na locháin beocht agus athléimneacht ar leith don iasc. Is féidir feoil flaky, reddish, flavome an éisc a shaothraítear sna linnte seo, agus a aroma úr gan aon taobh-blas, a chur i leith go díreach ar an talamh salainn ar leith.

Bíonn tionchar díreach ag cáilíocht agus blas an éisc ar an soláthar maith ocsaigine ag leaba an locha sna linnte éisc a chruthaítear ar ithir salainn. Tá an fheoil 'Szegedi tükörponty' ard i próitéin, íseal i saill agus an-bhlasta. Cuirfear an ainmníocht nua leis an liosta de 1563 táirge atá cosanta cheana féin sa eAmbrosia bunachar sonraí. Tuilleadh eolais ar líne ar táirgí ardchaighdeáin.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending