Ceangail le linn

africa

tacaíocht nua AE maidir le fuinneamh in-athnuaite agus rialachas i Rinn Verde

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

page1_pictureLe linn a chéad chuairt ar an tír d'fhógair an Coimisinéir Forbartha Andris Piebalgs € 55 milliún de thacaíocht nua do Rinn Verde le linn na tréimhse 2014-20. Díreoidh an maoiniú go sonrach ar réimsí an chomhraic i gcoinne na bochtaineachta, an fháis inbhuanaithe agus chuimsithigh agus dea-rialachais.

Glacfaidh an coimisinéir páirt i seimineár ar fhuinneamh in-athnuaite, agus fógróidh sé an chéad imscaradh ar Áis Cúnaimh Theicniúil an AE do Fhuinneamh Inbhuanaithe do Chách i Rinn Verde; ionstraim nua maidir le comhar fuinnimh a chlúdóidh an Afraic ar fad. Tacóidh an tsaoráid nua le húdaráis Rinn Verdean chun tograí nua agus nuálacha tionscadail a aithint in earnáil an fhuinnimh. Cuirfidh an tAontas Eorpach an saineolas (comhroinnt an chleachtais is fearr agus oiliúint a sholáthar, mar shampla) a theastaíonn chun sprioc fuinnimh uaillmhianach Rinn Verde a bhaint amach maidir le 50% d'fhuinneamh in-athnuaite a sholáthar sa mheascán leictreachais de 2020.

Dúirt an Coimisinéir Piebalgs: “Táim tiomanta go láidir d'fhuinneamh in-athnuaite. Tá fuinneamh i Rinn Verde ríthábhachtach, maidir le hoideachas agus cúram sláinte, le haghaidh fáis, turasóireachta agus fiú le haghaidh soláthar uisce. Go hachomair, is é fuinneamh in-athnuaite príomhbhealach na tíre i dtreo fáis agus forbartha.

Aiseolas

“Tá spéir ard ar phraghsanna leictreachais i Rinn Verde agus níl aon acmhainní breosla iontaise ag an tír. Sin an fáth go bhfuil ár n-Áis Theicniúil nua chomh tábhachtach sin - trí shaineolas agus réitigh nuálacha a sholáthar, cabhróidh sé le húsáid a bhaint as acmhainní in-athnuaite flúirseach amhail gaoth agus grian chun rochtain iontaofa agus éifeachtach ó thaobh costais ar leictreachas agus ar sheirbhísí fuinnimh nua-aimseartha a sholáthar do mhuintir Rinn Verde trí fhuinneamh in-athnuaite. ”

Tabharfaidh an coimisinéir cuairt ar Thionscadal Feirme Gaoithe Cabeolica, an chéad tionscadal gaoithe ar scála mór san Afraic agus tá torthaí maithe bainte amach aige cheana féin; sciar na tíre d'fhuinneamh in-athnuaite a mhéadú go 25 faoin gcéad ar aon dul. Is é an tionscadal an chéad chomhpháirtíocht phoiblí / phríobháideach fuinnimh in-athnuaite san Afraic fho-Shahárach, agus taispeánann sé conas a chuireann comhpháirtíochtaí le bainc forbartha ag obair i gcomhar leis an earnáil phríobháideach samhail gnó i láthair a d'fhéadfaí a mhacasamhlú go rathúil i go leor tíortha eile.

Buailfidh an Coimisinéir Piebalgs leis an Uachtarán Jorge Carlos Fonseca agus leis an bPríomh-Aire José Maria Neves le linn a chuairte, chomh maith le hairí ardleibhéil eile agus ionadaithe ó ghrúpaí na sochaí sibhialta.

Aiseolas

Tacaíocht leanúnach an AE don tír

Sholáthair an AE € 51m go Rinn Verde idir 2008 -2013 tríd an gCiste Eorpach Forbraíochta (EDF). Mar thoradh ar an athbhreithniú meántéarma, cuireadh cistí breise (€ 10.2 milliún) ar fáil freisin.

Mar leanúint de thacaíocht bhuiséid ghinearálta an AE leis an Rinn Verde agus leis an gclár leanúnach tacaíochta buiséid (dar teideal Conradh Dea-Rialachais agus Forbartha nó GGDC), cuirfear conarthaí nua i bhfeidhm freisin idir an AE agus Rinn Verde. Leanfaidh sé ar aghaidh ag tacú le straitéis forbartha Rinn Verde agus le Comhpháirtíocht Speisialta an AE-Rinn Verde. Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann leis an gcaidreamh a bhíonn ag an AE le Rinn Verde.

Tá tacaíocht nua ar fáil do Chomhpháirtíocht Speisialta Rinn Verde an AE (a fheabhsaíonn comhar AE leis an tír i réimsí comhleasa, amhail slándáil agus cobhsaíocht, chomh maith le comhchuibhiú na teicneolaíochta agus na gcaighdeán, chun iad a thabhairt ar aon dul leis an AE) tuartha.

cúlra

Tá Rinn Verde ar an mbealach chun beagnach gach ceann dá Spriocanna Forbartha Mílaoise (XManna) a bhaint amach faoi 2015. Is é príomhdhúshlán na tíre deireadh a chur leis an mbochtaineacht (tá 26.6% den daonra ina gcónaí faoi bhochtaineacht faoi láthair agus fás eacnamaíoch a chur chun cinn, chomh maith le heasnamh agus fiachas poiblí a laghdú.

Tá sé mar aidhm ag Comhpháirtíocht Speisialta Cape Verde an AE, a chomhaontaigh an dá chomhpháirtí, comhar a threisiú ar réimsí amhail dea-rialachas, slándáil agus cobhsaíocht, chomh maith le comhtháthú réigiúnach, agus an comhrac i gcoinne na bochtaineachta. Is é an AE príomh-chomhpháirtí trádála Cape Verde.

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le sprioc Fuinneamh Inbhuanaithe do Chách (agus tionscnamh SE4ALL na NA) ón lá a haon agus i 2012 atá tiomanta do chúnamh a thabhairt do thíortha i mbéal forbartha rochtain a fháil ar 500 ar sheirbhísí fuinnimh inbhuanaithe ag 2030 duine.

Tuilleadh eolais

Obair an AE ar fhuinneamh agus Fuinneamh Inbhuanaithe do CháchIP / 13 / 1002: Deimhníonn an AE a thacaíocht d’fhorbairt agus do chomhtháthú Iarthar na hAfraice (preasráiteas roimhe seo ar mhaoiniú d’Iarthar na hAfraice)
IP / 14 / 124: Tugann an Coimisinéir Piebalgs cuairt ar thrí thír Iarthar na hAfraice chun comhoibriú forbartha a phlé sa todhchaí
Láithreán Forbartha EuropeAid agus Comhoibriú AS
Láithreán Gréasáin Andris Piebalgs

Libia

Machnaimh ar theipeanna cainteanna na Libia sa Ghinéiv agus níos faide i gcéin

foilsithe

on

Caithfidh na Libiaigh iad féin a oibriú chun aontacht ár náisiúin, atá caillte le fada, a athbhunú. Ní dhéanfaidh réitigh sheachtracha ach staid neamhbhuana ár dtíre a mhéadú. Tá sé thar am deireadh a chur leis an tsraith teipeanna a chuir titim ar chainteanna agus a chuir tír dhúchais na Libia ar ais go staid dlisteanachta, scríobhann Shukri Al-Sinki.

Is fíorcheart an náisiúin é an t-éileamh an Libia a thabhairt ar ais go dlisteanacht bhunreachtúil mar a bhí sí sa tír seo caite i 1969. Is mór an trua córas goidte de chearta ráthaithe a aisghabháil agus ní cath duine aonair a ríchathaoir a éileamh ar ais. Ciallaíonn filleadh ar dhlisteanacht bhunreachtúil filleadh ar an staid chúrsaí a bhí ag na Libiaigh roimh coup d’etat 1969. Ní úrscéal an smaoineamh féin. Tugadh isteach mian na Libia filleadh ar a mbunreacht bunaidh agus in éineacht leis, an monarcacht a athbhunú, ag comhdháil i 1992 i Londain, ar fhreastail ionadaithe ón bpreas idirnáisiúnta uirthi chomh maith le roinnt pearsantachtaí polaitiúla ardphróifíle.

Ag teacht le mian na ndaoine, níor fhógair an Prionsa Muhammad, prionsa an choróin a bhfuil cónaí air i Londain, é féin a phoibliú, ná ní bheidh sé le feiceáil mar asarlaí don ríchathaoir go dtí go n-aontóidh faicsin chontrártha shochaí na Libia le comhréiteach. Ní féidir ach leis na daoine rialóir dlisteanach a fhógairt dó. Seo oidhreacht an teaghlaigh Senussi, a gheall an Prionsa Muhammad onóir a thabhairt dó. Is é foinse neart an teaghlaigh go beacht go seasann sé ag achar comhionann ó gach páirtí sa Libia, i riocht neodrach. Seo an cineál ceannaireachta ar féidir le Libia tearmann a lorg ann má threisíonn an choimhlint.

Aiseolas

“Tá a fhios agam, a mhic, nach le treibh, grúpa nó páirtí amháin a bhaineann ár dteaghlach Senussi, ach leis na Libiaigh go léir. Bhí agus fanfaidh ár dteaghlach mar phuball mór ar féidir le gach fear agus bean sa Libia foscadh a lorg faoi. Má roghnaíonn Dia agus do mhuintir tú, ansin teastaíonn uaim duit fónamh mar rí do na daoine go léir. Beidh ort rialú le ceartas agus le cothromas, agus cúnamh a thabhairt do gach duine. Beidh ort freisin a bheith mar chlaíomh na tíre nuair atá tú i ngátar, agus ár dtír dhúchais agus tailte an Ioslam a chosaint. Meas a bheith agat ar gach cúnant áitiúil agus idirnáisiúnta. "

Tá an t-am tagtha chun an Libia a ghnóthú tar éis tréimhse fada cruatain. Is é an réiteach ceart ar na rannáin, na cogaí agus na coimhlintí uile atá againn cheana féin ná tionscadal ar fud na tíre a fhaigheann a dhlisteanacht ón oidhreacht a d’fhág ár n-aithreacha bunaithe ina ndiaidh. Neamhspleách ar bhrúnna seachtracha agus pleananna den bheagán a fhorchuirtear go hinmheánach, ní mór dúinn oibriú le chéile chun an dlisteanacht féin a athbhunú.

Ní mór dúinn teacht chun réitigh leis an bhfíric nach dtabharfaidh páirtithe cogaíochta iarratais a chéile as a ndeoin féin, agus is dóigh go leanfaidh siad den chath. Cuireann sé seo bagairt ar shaol iomlán ár dtíre dúchais. B’fhéidir go bhféadfadh ceannaire neamh-pháirteach agus inghlactha níos éasca, atá saor ó chleamhnachtaí treibhe agus réigiúnacha, an leigheas a thairiscint. Duine le dea-cháil agus luachanna morálta a shíolraíonn ó theaghlach a roghnaigh Dia é féin. Teaghlach le hoidhreacht reiligiúnach agus leasaitheach a bhain a shinsear, King Idris, ceann de na héachtaí is mó i stair na Libia: neamhspleáchas ár dtíre. Tá an oidhreacht Al-Senussi ar cheann den náisiúnachas agus ag troid ar son na ndaoine.

Aiseolas

Ní mór dúinn na daoine a théann i dteagmháil le todhchaí na Libia a shárú le súil a lámha a chur ar ár n-acmhainní náisiúnta, sochar pearsanta a fháil, nó súil a bheith againn i bhfabhar cláir oibre eachtracha agus modhanna rialachais údarásacha a fhorchur. Ní mór dúinn diúltú tuilleadh síneadh a chur leis an idirthréimhse ar eagla go gcuirfimid an baol go dtabharfaí cuireadh do níos mó deiseanna díospóidí agus go dtabharfaí contúirt gan údar ar ais don Libia. Fuaireamar go leor amú acmhainní na tíre chomh maith le ham na ndaoine. Bhí go leor againn chun rioscaí breise a ghlacadh. Fuaireamar go leor ag siúl síos cosán anaithnid. Tá oidhreacht bhunreachtúil againn atá inár dtuiscint, a d’fhéadfaimis a éileamh uirthi am ar bith. Lig dúinn glaoch air, lig dúinn cuireadh a thabhairt dár gceannaire dlisteanach ar ais, agus geallaimid dílseacht do Libia aontaithe.

Scríbhneoir agus taighdeoir bunaithe sa Libia atá foilsithe go forleathan is ea Shukri El-Sunki. Is údar ceithre leabhar é, an ceann is déanaí aige Coinsias Dúchais (Maktaba al-Koun, 2021,) a thugann léargas ar scéalta laochra na Libia a thug aghaidh agus a chuir in aghaidh tyranny réimeas Gadhaffi.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Tá sé mar aidhm ag athphróiseáil idir Iosrael agus tíortha Arabacha fás eacnamaíoch a spreagadh i MENA

foilsithe

on

Le bliain anuas, tá roinnt tíortha Arabacha normalaithe caidreamh le hIosrael, ag marcáil athrú suntasach geo-pholaitiúil i réigiún an Mheánoirthir agus na hAfraice Thuaidh (MENA). Cé go n-athraíonn mionsonraí gach déileála normalaithe, cuimsíonn cuid acu conarthaí trádála agus cánach agus comhar i bpríomhearnálacha amhail sláinte agus fuinneamh. Tá iarrachtaí normalaithe le tabhairt gan áireamh buntáistí do réigiún MENA, borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch, scríobhann Anna Schneider. 

I mí Lúnasa 2020, ba iad Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE) an chéad náisiún de chuid na Murascaille Arabacha chun an caidreamh le hIosrael a normalú, ag bunú ceangail fhoirmiúla taidhleoireachta, tráchtála agus slándála leis an stát Giúdach. Go gairid ina dhiaidh sin, lean Ríocht Bairéin, an tSúdáin, agus Maracó a oireann. Tá roinnt saineolaithe Mhol go bhféadfadh náisiúin Arabacha eile, mar an Araib Shádach, smaoineamh ar chaidreamh a chothú le hIosrael. Tá sreang na n-iarrachtaí normalaithe stairiúil, mar go dtí seo, ní raibh ach an Éigipt agus an Iordáin tar éis ceangail oifigiúla a bhunú le hIosrael. Is mór iad na comhaontuithe freisin bua taidhleoireachta do na Stáit Aontaithe, a raibh ról ríthábhachtach acu i gcothú na mbeart. 

Go stairiúil, choinnigh náisiúin Arabacha agus Iosrael caidreamh i bhfad i gcéin, mar thacaigh go leor le gluaiseacht na Palaistíne. Anois, áfach, agus bagairt na hIaráine ag dul i méid, tá roinnt náisiúin GCC agus tíortha Arabacha eile ag tosú ag claonadh i dtreo Iosrael. Tá an Iaráin ag infheistiú acmhainní suntasacha i leathnú a láithreacht geopolitical trína proxies, Hezbollah, Hamas, na Houthis, agus daoine eile. Go deimhin, aithníonn roinnt tíortha GCC an chontúirt atá ag an Iaráin do shlándáil náisiúnta, bonneagar criticiúil agus seasmhacht an réigiúin, rud a fhágann go bhfuil siad taobh le hIosrael mar iarracht ionsaí na hIaráine a fhrithchothromú. Trí chaidreamh le hIosrael a normalú, is féidir leis an GCC acmhainní a chomhthiomsú agus comhordú a dhéanamh go cathach. 

Aiseolas

Ina theannta sin, tugann na comhaontuithe trádála atá le feiceáil sna déileálacha normalaithe deis do náisiúin Arabacha cheannach trealamh míleata chun cinn sna SA, mar na scairdeanna trodaire cáiliúil F-16 agus F-35. Go dtí seo, cheannaigh Maracó 25 scaird trodaire F-16 ó na SA freisin D'aontaigh 50 scaird F-35 a dhíol leis an UAE. Cé go bhfuil roinnt imní ann go bhféadfadh an sní isteach armlainne seo isteach sa réigiún MENA atá éagobhsaí cheana féin na coinbhleachtaí reatha a adhaint. Creideann roinnt saineolaithe go bhféadfadh ardteicneolaíocht mhíleata den sórt sin cur le hiarrachtaí chun láithreacht na hIaráine a chomhrac. 

Mohammad Fawaz, stiúrthóir Grúpa Taighde ar Bheartas na MurascailleDeir “go bhfuil ardteicneolaíocht mhíleata riachtanach chun cosc ​​a chur ar ionsaí na hIaráine. I réimse míleata an lae inniu, b’fhéidir gurb é barrmhaitheas an aeir an buntáiste is criticiúla is féidir a bheith ag arm. Le trealamh míleata agus airm na hIaráine maolaithe go mór ag smachtbhannaí a mhair blianta fada, ní oibreoidh aerfhórsa láidir ach chun réimeas na hIaráine a chosc tuilleadh ó phroifisiúintí atá ag dul i méid. " 

D’fhéadfadh na comhaontuithe normalú feabhas a chur ar chomhar sna hearnálacha sláinte agus fuinnimh freisin. Mar shampla, le linn na gcéimeanna luatha den phaindéim COVID-19, an UAE agus Iosrael forbartha teicneolaíocht chun monatóireacht agus dul i ngleic leis an coronavirus. Tá an dá náisiún freisin iniúchadh deiseanna comhoibrithe i réimse na cógaisíochta agus an taighde míochaine. I mí an Mheithimh, rinne an UAE agus Iosrael freisin sínithe conradh cánachais dúbailte, saoránaigh chun ioncam a ghiniúint sa dá náisiún gan cáin dhúbailte a íoc. Ina theannta sin, d'aontaigh Bairéin, an UAE, Iosrael agus na SA comhoibriú ar shaincheisteanna fuinnimh. Tá sé mar aidhm ag an gceathairéad go háirithe dul chun cinn a dhéanamh i bpeitreal, gás nádúrtha, leictreachas, éifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh in-athnuaite agus T&F. 

Aiseolas

D’fhéadfadh na comhaontuithe suntasacha seo cabhrú le fás eacnamaíoch agus tairbhí sóisialta sa réigiún a threisiú. Go deimhin, tá náisiúin MENA ag troid faoi láthair le ráig nua de COVID-19, a bhuíochas leis an leagan Delta, atá ag dul i bhfeidhm go mór ar gheilleagair agus ar thionscail sláinte. D’fhonn institiúidí criticiúla an réigiúin a fheabhsú, is cinnte go bhfeabhsóidh déileálacha normalaithe den sórt sin spleáchas an réigiúin ar ola. Déanta na fírinne, tá an UAE ag obair ar a spleáchas féin ar ola a laghdú, a geilleagar a éagsúlú chun fuinneamh in-athnuaite agus ardteicneolaíocht a áireamh, is cinnte go ndéanfar dul chun cinn den sórt sin a dhoirteadh ar dhaoine eile sa réigiún. 

Beidh buntáistí móra ag normalú an chaidrimh idir dornán de náisiúin Arabacha agus Iosrael ar struchtúr geo-pholaitiúil agus eacnamaíoch réigiún an Mheánoirthir agus Thuaisceart na hAfraice. Ní amháin go gcuirfidh an comhar a éascú ar fud an Mheánoirthir borradh faoin bhfás eacnamaíoch, ach cothóidh sé cobhsaíocht réigiúnach freisin. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Cuireann géarchéim na Túinéise béim ar na rioscaí a bhaineann le brú na hEorpa ar son an daonlathais i dtuaisceart na hAfraice

foilsithe

on

Cé go bhfuil an tAontas Eorpach agus na Náisiúin Aontaithe streachailt chun aistriú na Libia go toghcháin a choinneáil ar an mbóthar ceart, tá na himeachtaí drámatúla atá ag teacht aníos béal dorais sa Túinéis tar éis corraíl agus éagobhsaíocht a ardú i mball eile den Afraic Thuaidh den Comharsanacht na hEorpa. I sraith gluaiseachtaí a fhágann an t-aon scéal rathúil atá ag an Arab Spring i mbaol backsliding isteach i údarásachas, an Túinéis poblachtánach uachtarán Kais Saied (sa phictiúr) tá an chuid eile de rialtas na tíre scortha agus dheonaigh sé féin cumhachtaí éigeandála faoi théarmaí bhunreacht na tíre 2014, scríobhann Louis Auge.

Chomh maith leis an bPríomh-Aire Hichem Mechichi a scor agus an pharlaimint náisiúnta an-bhriste a chur ar fionraí, inar léirigh páirtí Ioslamach Ennahda Rachid Ghannouchi an grúpa is mó, tá Saied tar éis oifigí al-Jazeera a dhúnadh agus bhaint príomhoifigigh iolracha, iad uile mar aire eachtrach na Túinéise Othman Jerandi Féachann sé le suaimhneas a thabhairt Comhghleacaithe san AE go bhfuil aistriú daonlathach a thíre fós ar an mbóthar.

Titeann institiúidí na Túinéise Comhréire cothrom ar COVID agus ar an ngeilleagar

Aiseolas

Tá sé intuigthe go bhfuil greim cumhachta Kais Saied corraíl spreagtha i measc a lucht freasúra polaitiúla Ioslamacha, ach ba é a dhífhostú ar an bPríomh-Aire Mechichi agus a dhíscaoileadh sa pharlaimint éilimh lárnacha agóidí ar fud na tíre sa Túinéis le roinnt laethanta anuas. De réir mar a théann an Túinéis tríd an Afraic eipidéim COVID marfach is mó, tá trasghearradh atá ag fás de shochaí na Túinéise creideamh a chailleadh i gcumas institiúidí polaitiúla gan stad na tíre aghaidh a thabhairt ar dhífhostaíocht fhorleathan, éilliú, agus géarchéim eacnamaíochta gan deireadh.

Idir an Túinéis agus an Libia, faigheann an AE aghaidh ar aghaidh leis na torthaí is fearr agus na cásanna is measa san Earrach Arabach, gach ceann acu ag tabhairt a dhúshláin féin do bheartas eachtrach na hEorpa san Afraic Thuaidh agus sa tSaiheil. In ainneoin an rath a cheaptar a bhí ar a aistriú, líon na dTúinéiseach a thrasnaigh an Mheánmhuir chun cladaí na hEorpa a bhaint amach Mhéadaigh cúig huaire mar a n-oifigigh tofa brawled ar urlár an Tionóil i dTúinis anuraidh.

Mar gheall ar an taithí seo, thuigtear go bhfuil a fhios ag ceannairí na hEorpa go bhfuil siad ag brú tíortha eile sa réigiún i dtreo aistrithe polaitiúla atá ró-ghasta, mar a léirigh na Fraince agus na hEorpa láimhseáil den staid i Sead ó tharla an bás catha an Uachtaráin Idriss Déby trí mhí ó shin. Nuair a d’fhéadfadh seasmhacht fánach na dtíortha iomadúla a bheith ag súgradh, chruthaigh lucht déanta cinntí sa Bhruiséil agus i bpríomhchathracha na hEorpa go bhfuil siad níos othar le comhghleacaithe idirthréimhseacha Afracacha le déanaí.

Aiseolas

Tosaíocht a thabhairt do chobhsaíocht i Sead

Scéal Uachtarán Déby bás i mí Aibreáin seo caite láithreach, mura raibh ann ach go hachomair, chaith beartas na Fraince agus na hEorpa i réigiún Sahel na hAfraice i gceist. Faoin iar-cheannaire a tháinig sé chun cinn mar Chad ally is gníomhaí agus iontaofa i réigiún atá sáraithe ag grúpaí jihadacha ag baint leasa as rialachas lag i dtíortha mar Mailí chun an chríoch a bhaint amach dóibh féin. Tá trúpaí Chadian imscartha in éineacht le fórsaí na Fraince i gcoinne jihadists i Mailí féin, agus tá siad tar éis dul i gcion ar oibríochtaí Boko Haram sa réigiún timpeall ar Loch Sead.

Bheadh ​​briseadh síos in údarás an rialtais i N’Djamena cosúil leis an titim a chonacthas i Mailí tubaisteach do bheartais eachtracha na hEorpa agus do thosaíochtaí slándála i réigiún Sahel. Ina áit sin, tá rialtas gníomhach ag cinntiú cobhsaíocht láithreach na tíre i gceannas le mac an uachtarán nach maireann Mahamat. Mar chomhartha ar thábhacht na tíre do leasanna na hEorpa, uachtarán na Fraince Emmanuel Macron agus Ardionadaí an AE Josep Borrell i láthair sochraid an uachtarán nach maireann an 23 Aibreánrd.

Ó shin i leith, tá Macron fáilte roimh Mahamat go Páras ina ról mar cheann ar Chomhairle Míleata Idirthréimhseach Chad (TMC), chun idirthréimhse 18 mí Chad i dtoghcháin a phlé agus chun paraiméadair chomh-chomhrac an dá thír i gcoinne jihadism sa tSaiheil a shainiú. Cé go bhfuil Operation Barkhane le fada an lá ag an bhFrainc leagtha chun foirceannadh idir seo agus an chéad chuid den bhliain seo chugainn, aistreofar a chuspóirí go guaillí thascfhórsa Eorpach Takuba faoi stiúir na Fraince agus chuig an G5 Sahel - comhpháirtíocht slándála réigiúnach ar chruthaigh Chad a bheith ar an mball is éifeachtaí.

Gníomhartha cothromaíochta íogair

Cé gur chinntigh an TMC cobhsaíocht leanúnach rialtas láir Chad sa ghearrthéarma, cuidíonn dúshláin slándála réigiúnacha le míniú cén fáth nach bhfuil an AE ná Aontas na hAfraice (AU) ag brú ró-chrua ar údaráis eatramhacha na tíre maidir le toghcháin thapa. Is é an t-aistriú go riail shibhialta ar siúl cheana féin, le PM Albert Pahimi Padacké ag bunú rialtas nua i mí na Bealtaine seo caite. I measc na gcéad chéimeanna eile tá comhairle idirthréimhseach náisiúnta (NTC) a cheapadh, a idirphlé náisiúnta fórsaí freasúra agus pro-rialtais a thabhairt le chéile, agus reifreann bunreachtúil.

Agus iad ag nascleanúint na chéad chéimeanna eile den aistriú, d’fhéadfadh aisteoirí laistigh agus lasmuigh de Chad breathnú béal dorais ar an tSúdáin le haghaidh ceachtanna ar conas dul ar aghaidh. In ainneoin na fírinne tá níos mó ná dhá bhliain ann ritheadh ​​cheana ó threascairt uachtarán longtime agus coir líomhnaithe coiriúil Ní bheidh Omar al-Bashir, an tSúdáin ag reáchtáil toghcháin chun rialtas idirthréimhseach an Phríomh-Aire Abdallah Hamdok a ghlacadh go dtí 2024.

ag comhdháil mhór a tionóladh i bPáras agus arna óstáil ag an Uachtarán Macron i mí na Bealtaine seo caite, rinne comhpháirtithe agus creidiúnaithe Eorpacha na Súdáine soiléir gur thuig siad go raibh an léaslíne fhada riachtanach chun go ndíreodh Hamdok agus ceannairí iar-réabhlóideacha eile i Khartoum ar an fadhbanna práinneacha os comhair na Súdáine iar-Bashir. In éineacht le géarchéim eacnamaíochta a fhágann go bhfuil sé deacair teacht ar thráchtearraí bunúsacha, tá an tSúdáin ag déanamh juggling na mílte billiúin dollar i bhfiachas seachtrach agus “stát domhain” oifigeach atá dílis don uachtarán díothaithe. Mar fhormhuiniú ar dhul chun cinn an aistrithe go dtí seo, tháinig Hamdok amach as an gcomhdháil le gealltanas ó bhaill an IMF go na riaráistí a ghlanadh Is leis an tSúdáin iad, agus d’áitigh Macron freisin gur thacaigh an Fhrainc leis na $ 5 billiún atá dlite do Khartoum i bPáras a ghlanadh freisin.

Más féidir le N’Djamena agus Khartoum a n-aistrithe contúirteacha chuig rialachas daonlathach a nascleanúint i bhfianaise “gan staonadh”Dúshláin, d’fhéadfadh Sead agus an tSúdáin dóchas do dhaonlathas Arabach a athbheochan i bpríomhchathracha na hEorpa agus an Mheánoirthir - fiú más cosúil go bhfuil an lasair dheireanach den Earrach Arabach bunaidh ag gobadh amach sa Túinéis.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending