Ceangail le linn

Fuinneamh

Taighde agus nuáil: Horizon 2020 grúpaí comhairleacha saineolaí a cheapfar

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Nuachtlitir Horizon2020Tá an 15 ghrúpa de shaineolaithe neamhspleácha ceaptha ag an gCoimisiún Eorpach chun comhairle a thabhairt ar thosaíochtaí do Horizon 2020, an chéad chlár taighde agus nuálaíochta eile de chuid an AE. Is iad na grúpaí comhairleacha na cinn is éagsúla fós, ag tarraingt ar fhoinsí poiblí, príobháideacha agus sochaí sibhialta. Níor thug beagnach 40% dá mbaill comhairle ar chláir thaighde AE ​​roimhe seo, ag cinntiú ‘cur chuige úr’ sa chlár nua. Den chéad uair freisin, sháraigh grúpaí comhairleacha tearcionadaíocht na mban, le rannpháirtíocht na mban 52% ar an meán ar fud na ngrúpaí. Cuideoidh comhdhéanamh éagsúil na ngrúpaí le cinneadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le taighde agus nuálaíocht arna maoiniú ag an AE cabhrú le dul i ngleic le hábhair imní mhóra don Eoraip, mar shampla cúram sláinte níos fearr agus fuinneamh glan, éifeachtach a sholáthar.

Dúirt an Coimisinéir Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Máire Geoghegan-Quinn: "Is clár taighde agus nuálaíochta iomlán nua é Horizon 2020, atá dírithe ar dhul i ngleic le dúshláin an 21ú hAois. Sin é an fáth go raibh an chuid is fearr agus is gile ag teastáil uainn dár saineolaithe, agus mise Táim buíoch gur fhreagair pobal taighde agus nuálaíochta na hEorpa. Tá lúcháir orm go háirithe líon ard ban agus saineolaithe nua a fheiceáil ag iarraidh a bheith páirteach ann. "

Tar éis glao oscailte a thug cuireadh do shaineolaithe ó gach réimse páirt a ghlacadh ann, d'fhreagair níos mó ná 15,000 faoin gcéad spriocdháta i Márta na bliana seo. Ina measc seo, roghnaíodh timpeall 400 saineolaithe do na grúpaí 15, le 20-30 i ngach ceann acu. Tá cothromaíocht mhaith ag na grúpaí, lena n-áirítear gníomhaithe taighde tionscail agus poiblí chomh maith le hionadaithe ón tsochaí shibhialta. Tá na grúpaí ar cheann de na príomhfhoinsí comhairle maidir le cur i bhfeidhm Horizon 2020, go háirithe na tosaíochtaí d'fhorbairt na gclár oibre óna bhfoilsítear na glaonna ar mholtaí taighde agus nuálaíochta.

Aiseolas

Cé go bhfuil gach grúpa ceaptha, tá grúpaí á dtabhairt chun críche ar bhonn leanúnach mar go nglacann saineolaithe aonair leis an gceapachán. Is féidir an chuid is mó de na grúpaí a fháil cheana féin ar chlár ar líne an Choimisiúin Eorpaigh do shainghrúpaí, chomh maith le roinnt faisnéise breise agus an téacs an ghlao bhunaidh.

Fanfaidh an glao ar léiriú spéise ar oscailt le linn shaolré chlár Horizon 2020 chun freastal ar athnuachan na ngrúpaí ag deireadh gach sainordaithe. Is é an sainordú atá ag na saineolaithe roghnaithe ná tréimhse 2 bliana leis an bhféidearthacht athnuachan a dhéanamh ar uasmhéid 2 bliana.

Clúdaíonn grúpaí comhairleacha 15 Horizon na réimsí seo a leanas:

Aiseolas
 • Teicneolaíochtaí Todhchaí agus Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn (FET)
 • Gníomhartha Marie Skłodowska-Curie maidir le scileanna, oiliúint agus forbairt gairme
 • Bonneagair thaighde Eorpacha lena n-áirítear ríomh-bhonneagair
 • Teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide
 • Nanaitheicneolaíochtaí, ardábhair agus déantúsaíocht agus próiseáil ardleibhéil
 • Spás
 • Rochtain ar airgeadas riosca (fiachas agus maoiniú cothromais)
 • Nuálaíocht i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)
 • Sláinte, athrú déimeagrafach agus folláine
 • Slándáil bia, talmhaíocht agus foraoiseacht inbhuanaithe, taighde muirí agus muirí agus uisce intíre agus an bithgheilleagar agus an bhiteicneolaíocht
 • Fuinneamh slán, glan agus éifeachtúil agus Euratom
 • Iompar cliste, glas agus comhtháite
 • Gníomhaíocht aeráide, an comhshaol, éifeachtúlacht acmhainní agus amhábhair
 • An Eoraip i ndomhan atá ag athrú - sochaithe cuimsitheacha, nuálacha agus machnamhacha
 • Sochaithe daingne - saoirse agus slándáil na hEorpa agus a cuid saoránach a chosaint

cúlra

I 2014 seolfaidh an tAontas Eorpach clár nua taighde agus nuálaíochta seacht mbliana ar a dtugtar Horizon 2020. Beidh fócas níos mó fós ag Horizon 2020 ar smaointe den scoth a iompú ina dtáirgí, próisis agus seirbhísí indíolta. Soláthróidh na cláir oibre faoi Horizon 2020 peirspictíocht dhá bhliain le topaicí nach bhfuil chomh saintreorach, chun níos mó ama a thabhairt do thaighdeoirí tograí a ullmhú agus níos mó scóipe a dhéanamh chun tograí nuálacha a dhéanamh.

Chomh maith leis na grúpaí comhairleacha, seolfaidh an Coimisiún glao eile go luath chun bunachar sonraí de shaineolaithe a bhunú chun comhairle agus cúnamh a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí ar nós meastóireacht a dhéanamh ar thograí agus ullmhúchán clár amach anseo.

Maidir leis an t-eolas is déanaí maidir le taighde agus nuálaíochta Eorpacha, Cliceáil anseo, agus anseo.

Horizon 2020.

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá bithbhreoslaí leachta díolmhaithe ag an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Tá an beart fada cheana féin arís agus arís eile, an uair dheireanach i Deireadh Fómhair 2020 (SA.55695). Le cinneadh an lae inniu, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana breise ar an díolúine cánach (ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2022). Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂. Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí biabhunaithe teoranta, de réir na dtairseach a fhorchuireann an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí go gcomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.63198.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Tá sé mar aidhm ag riarachán Biden costais a ghearradh ar thionscadail ghréine, gaoithe ar thalamh poiblí

foilsithe

on

By

Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. Pictiúr tógtha 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Tá sé beartaithe ag riarachán Biden tailte cónaidhme a dhéanamh níos saoire le rochtain a fháil ar fhorbróirí cumhachta gréine agus gaoithe tar éis don tionscal cumhachta glan argóint a dhéanamh i mbrú stocaireachta i mbliana go bhfuil rátaí agus táillí léasa ró-ard chun infheistíocht a tharraingt agus go bhféadfadh siad clár oibre athrú aeráide an uachtarán a thorpáil, scríobh Groom Nichola agus Valerie Volcovici.

Tá cinneadh Washington athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas talún cónaidhme do thionscadail chumhachta in-athnuaite mar chuid d’iarracht níos leithne ag rialtas an Uachtaráin Joe Biden téamh domhanda a throid trí fhorbairt fuinnimh ghlain a threisiú agus druileáil agus mianadóireacht guail a dhíspreagadh.

“Aithnímid go bhfuil an domhan athraithe ón uair dheireanach a bhreathnaíomar air seo agus caithfear nuashonruithe a dhéanamh,” a dúirt Janea Scott, comhairleoir sinsearach le rúnaí cúnta Roinn Intí na Stát Aontaithe ar thalamh agus mianraí, le Reuters.

Aiseolas

Dúirt sí go bhfuil an riarachán ag déanamh staidéir ar roinnt leasuithe chun tailte cónaidhme a dhéanamh níos éasca do chuideachtaí gréine agus gaoithe a fhorbairt, ach nár thug siad sonraí faoi leith.

Cuireann an brú ar rochtain níos éasca ar thailte móra cónaidhme béim ar riachtanas géar an tionscail fuinnimh in-athnuaite ar acraíocht nua: Tá sé mar aidhm ag Biden an earnáil chumhachta a dhícharbónú faoi 2035, sprioc a d’éileodh ar limistéar níos mó ná an Ísiltír do thionscal na gréine amháin, de réir an ghnólachta taighde Rystad Energy.

Is éard atá i gceist ná scéim rátaí cíosa agus táillí do léasanna gréine agus gaoithe cónaidhme atá deartha chun rátaí a choinneáil ar aon dul le luachanna talún talmhaíochta in aice láimhe.

Aiseolas

Faoin mbeartas sin, arna chur i bhfeidhm ag riarachán an Uachtaráin Barack Obama in 2016, íocann tionscadail gréine somemajor $ 971 in aghaidh an acra in aghaidh na bliana i gcíos, mar aon le breis agus $ 2,000 in aghaidh na meigeavata de chumas cumhachta.

Maidir le tionscadal ar scála fóntais a chlúdaíonn 3,000 acra agus a tháirgeann 250 meigeavata cumhachta, is é sin cluaisín thart ar $ 3.5 milliún gach bliain.

Tá cíosanna tionscadal gaoithe níos ísle i gcoitinne, ach tá an táille acmhainne níos airde ag $ 3,800, de réir sceideal táillí cónaidhme.

Áitíonn an tionscal fuinnimh in-athnuaite nach bhfuil na muirir a ghearrann an Roinn Intí ar aon dul le cíosanna talún príobháideacha, ar féidir leo a bheith faoi bhun $ 100 in aghaidh an acra, agus nach dtagann táillí as cumhacht a tháirgtear.

Tá siad níos airde freisin ná cíosanna cónaidhme le haghaidh léasanna druileála ola agus gáis, a ritheann ag $ 1.50 nó $ 2 in aghaidh na bliana in aghaidh an acra sula gcuirtear ríchíosa táirgeachta 12.5% ​​ina n-áit nuair a thosaíonn peitriliam ag sileadh.

"Go dtí go réiteofar na costais ró-ualaigh seo, is dócha go mbainfidh ár náisiún leas as a gcumas tionscadail fuinnimh ghlain dhúchasacha a imscaradh ar ár dtailte poiblí - agus na poist agus an fhorbairt eacnamaíoch a thagann leis," a dúirt Gene Grace, abhcóide ginearálta don ghrúpa trádála fuinnimh ghlain American Clean Power Association.

Go stairiúil bhí an tionscal fuinnimh in-athnuaite ag brath ar acraíocht phríobháideach chun tionscadail mhóra a shuíomh. Ach tá codanna móra de thalamh príobháideach gan bhriseadh ag éirí gann, rud a fhágann go bhfuil tailte cónaidhme i measc na roghanna is fearr le haghaidh leathnú amach anseo.

Go dtí seo, cheadaigh an Roinn Intí níos lú ná 10 GW de chumhacht gréine agus gaoithe ar a níos mó ná 245 milliún acra de thailte cónaidhme, an tríú cuid den méid a bhí tuartha a shuiteáil an dá thionscal ar fud na tíre díreach i mbliana, de réir an Riaracháin um Fhaisnéis Fuinnimh. .

Thosaigh tionscal na gréine ag stocaireacht ar an gceist i mí Aibreáin, nuair a chomhdaigh Cumann Gréine na Scála Móra, comhrialtas de chuid d’fhorbróirí gréine is fearr na tíre - lena n-áirítear NextEra Energy, Southern Company agus EDF Renewables - achainí le Biúró Bainistíochta Talún Interior ag iarraidh cíosanna níos ísle ar thionscadail ar scála fóntais i bhfásach blistering an náisiúin.

Dúirt urlabhraí don ghrúpa gur dhírigh an tionscal ar California i dtosach toisc go bhfuil cuid de na hacraí gréine is geallta ann agus toisc go raibh measúnuithe teannta ag talamh timpeall ar mhórcheantair uirbeacha mar Los Angeles do chontaetha iomlána, fiú ar acraíocht fásaigh nach raibh oiriúnach don talmhaíocht.

Oifigigh ag NextEra (NEE.N), Deisceartach (SO.N), agus ní dhearna EDF trácht nuair a rinne Reuters teagmháil leis.

I mí an Mheithimh, d’ísligh an Biúró cíosanna i dtrí chontae i California. Ach ghlaoigh ionadaithe gréine ar an mbeart nach leor iad, ag maíomh go raibh na lascainí ró-bheag agus gur fhan an táille acmhainne meigeavata i bhfeidhm.

Phléigh aturnaetha na gcuideachtaí gréine agus BLM an cheist i nglaonna gutháin ó shin, agus tá tuilleadh cainteanna sceidealta do Mheán Fómhair, dar le Peter Weiner, an t-aturnae a dhéanann ionadaíocht don ghrúpa gréine.

"Tá a fhios againn go raibh go leor ag na folks nua ag BLM ar a gcuid plátaí," a dúirt Weiner. "Is mór againn a mbreithniú."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending