Ceangail le linn

Eolaíocht

Tháinig Eolaithe Tiomanta do Thástáil Sábháilteachta Ceimiceach a Athbheochan le chéile sa Bhruiséil

ROINN:

foilsithe

on

Le Jeanne Laperrouze, Altertox

Tháinig eolaithe móra le rá ón Eoraip agus ó Mheiriceá Thuaidh le chéile sa Bhruiséil i mí an Mheithimh chun todhchaí a phleanáil do thástáil sábháilteachta ceimiceach a thugann tosaíocht don eitic, don chruinneas agus don éifeachtúlacht. An misean: modhanna tástála eolaíocha a chur chun cinn ar féidir leo cosaint a fheabhsú do shláinte an duine agus don chomhshaol ó shubstaintí tocsaineacha.

Ar thús cadhnaíochta an tionscnaimh seo tá BeachtasTox, tionscadal réabhlóideach arna mhaoiniú ag clár Fís 2020 an Aontais Eorpaigh. Arna sheoladh in 2021, úsáideann PrecisionTox dul chun cinn ceannródaíoch sa ghéanómaíocht, san eolaíocht sonraí, sa tocsaineolaíocht agus i réimsí eile chun Modhanna Cur Chuige Nua (NAManna) a fhorbairt chun rioscaí ceimiceacha a mheasúnú gan dul i muinín tástálacha ar ainmhithe veirteabracha.

Tá cur chuige PrecisionTox fréamhaithe sa tocsaineolaíocht éabhlóideach, a dhearbhaíonn go roinneann ainmhithe freagairtí comhchosúla ar cheimiceáin mar gheall ar a stair choiteann éabhlóideach. Déanann an coincheap seo giaráil ar mhúnla-orgánaigh mheitibileacha mhalartacha, amhail cuileoga torthaí agus séabra éisc luathchéime, chun éifeachtaí ceimiceacha a thuar.

Le deich mbliana anuas, tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le forbairt NAManna. Áirítear ar na modhanna seo, a thagann in ionad na tástála traidisiúnta ar ainmhithe: In vitro (tástálacha ar chealla), I silico (samhlacha ríomhaire), In ceimice (tástálacha bunaithe ar cheimiceáin) agus tástálacha ar orgánaigh mhalartacha (speicis samhail bhithleighis amhail cuileoga torthaí nó Daphnia a bhfuil aithne mhaith orthu freisin agus a úsáideann eolaithe le fada mar fheighlithe chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte comhshaoil ​​agus ar thruailliú). 

Geallann na modhanna nuálacha seo ailíniú le caighdeáin eiticiúla sochaíocha, agus iad ag tairiscint cruinneas feabhsaithe, costais níos ísle agus torthaí níos tapúla. “Nuair a bhaineann sé le sláinte an duine, is é truailliú ceimiceach an chéad imní ar an bpláinéad seo, agus é freagrach as trí huaire níos mó básanna roimh am ná maláire, eitinn agus SEIF le chéile,” a mhíníonn John Colbourne, comhordaitheoir an tionscadail. “Is ábhar imní do leas ainmhithe é an t-aistriú go beachtathocsaineolaíocht; is rás é chun ceimiceáin dhíobhálacha a aithint agus a bhaint den chomhshaol.” Tá comhpháirtithe PrecisionTox go léir den tuairim gurb í an tocsaineolaíocht éabhlóideach an bealach chun tosaigh chun measúnú sábháilteachta ceimiceach a luathú agus tá fonn orthu bailíocht an chur chuige seo a léiriú.

Mar sin féin, in ainneoin na mbuntáistí soiléire a bhaineann leo, tá roinnt dúshlán fós le sárú ag glacadh forleathan NAManna. Tá imní leanúnach ann faoi iontaofacht agus cruinneas tuartha na modhanna nua seo. Is minic a bhíonn na creataí rialála atá ann cheana féin mall ag oiriúnú do mhodheolaíochtaí tástála nua, ag brath go mór ar thástálacha traidisiúnta bunaithe ar ainmhithe in ainneoin a gcuid lochtanna. Ina theannta sin, cuireann frithsheasmhacht in aghaidh athraithe, easpa muiníne i measc geallsealbhóirí mar gheall ar éiginnteacht dhlíthiúil, agus easpa oideachais agus oiliúna i modhanna nua bac ar dhul chun cinn. A 2023 BeachtasTox tuairisc a thabhairt, bunaithe ar agallaimh le páirtithe leasmhara lena n-áirítear ionadaithe tionscail, rialtóirí, agus lucht déanta beartas, béim ar na bacainní sin.

Aiseolas

However on the policy side, the regulatory landscape has seen progress in the last decade, starting with the EU’s adoption of the Cosmetics Regulation in 2013, which bans the sale of cosmetics tested on animals. This regulatory shift has been followed by 17 other countries, setting a precedent for broader acceptance of NAMs in other sectors and regions. In 2021, the European Parliament adopted a réiteach ag iarraidh plean gníomhaíochta AE chun deireadh a chur le húsáid ainmhithe i dtaighde, i dtástáil agus in oideachas. Tá an Coimisiún Eorpach ag forbairt a treochlár for phasing out animal testing in chemical safety assessments, responding to the European Citizens’ Initiative “Save Cruelty-Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” in 2023. Additional regulatory changes are anticipated with the forthcoming REACH review and the revision of the Cosmetics Product Regulation, promising to keep the newly elected Members of the European Parliament busy in the coming years.

Is deis é an clár oibre reachtach seo chun na dúshláin atá roimh úsáid na modhanna nua seo a shárú. Tá gá le hiarracht chomhaontaithe chun ullmhacht eolaíoch a fheabhsú, chun dul i ngleic le constaicí institiúideacha agus chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú maidir le húsáid NAM. Tá comhoibriú méadaithe, oideachas cuimsitheach, agus creataí rialála solúbtha riachtanach chun NAManna a chomhtháthú go héifeachtach i dtástáil sábháilteachta ceimiceach. Tá na hiarrachtaí seo ríthábhachtach don Choimisiún Eorpach amach anseo chun cur chun feidhme an Mhargaidh Ghlais a chosaint, go háirithe Straitéis Cheimiceach an AE um Inbhuanaitheacht, ar choinníoll nach n-athraíonn tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh agus na Parlaiminte.

Tá Ollscoil Birmingham, mar aon le 14 chomhpháirtí eile ón Eoraip agus Meiriceá Thuaidh, i gceannas ar an tionscnamh PrecisionTox. In éineacht le dhá thionscadal eile atá maoinithe ag an AE, ONTOX agus RISK-HUNT3R, is ionann na cuibhreannais sin agus infheistíocht €60 milliún chun measúnú riosca don chéad ghlúin eile a chur chun cinn. Tá siad tagtha le chéile faoi na ASPIS braisle chun sonraí agus réitigh a mhalartú le rialtóirí an AE chun bogadh ar shiúl ó thástáil ainmhithe traidisiúnta.

Is céim ríthábhachtach é an comhoibriú seo i dtreo measúnuithe sábháilteachta ceimiceacha níos sábháilte, níos eiticiúla agus níos cruinne, rud atá ina chloch mhíle shuntasach maidir le dul chun cinn eolaíoch agus rialála. De réir mar a théann na modhanna nuálacha seo chun cinn, geallann siad tástáil sábháilteachta ceimiceach a athrú ó bhonn, sláinte an duine a chosaint, agus an comhshaol a chaomhnú agus iad ag teacht le luachanna sochaíocha atá ag teacht chun cinn.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending