Ceangail le linn

oideachas

Bronnadh Cumhachtaí Bronnta Céime Iomlána ar Scoil Ghnó ESCP sa RA

ROINN:

foilsithe

on

Ar an Luan, 13 Bealtaine, d’údaraigh Oifig na Mac Léinn (Sna) Scoil Ghnó ESCP dámhachtainí Múinte a dheonú, toisc gur chomhlíon an Scoil na critéir go léir le haghaidh na gCumhachtaí Dámhachtana Céime Iomlána (DAPanna Iomlána) de réir alt 42(1) den Ardoideachas. agus an tAcht Taighde 2017 (HERA).

Ceadaíonn an chumhacht nua seo Scoil Ghnó ESCP dámhachtainí a dheonú le haghaidh ábhar a bhaineann le Gnó agus Bainistíocht ar chláir cháilitheacha a mhúintear ar a champas i Londain. Síneann an chumhacht seo chuig dámhachtainí fochéime agus iarchéime suas go dtí Leibhéal 7 agus lena n-áirítear, mar atá leagtha amach sa Chreat um Cháilíochtaí Ardoideachais (FHEQ).

Deir Leon Laulusa, Uachtarán Feidhmiúcháin agus Déan Scoil Ghnó ESCP:

“Tugann na Cumhachtaí Dámhachtana Céime Iomlána sa RA luach saothair do thiomantas ESCP do shármhaitheas acadúil. Léiríonn sé seo bunbhrí ár scoile inniu: samhail uathúil idirdhealaithe mar institiúid Pan-Eorpach il-champais. Is éacht dochreidte é seo dár gcampas i Londain agus nuacht iontach do phobal iomlán an ESCP”.

Mar rialtóir don ardoideachas i Sasana, cosnaíonn an OFS leasanna na mac léinn trí thacú le hearnáil ardoideachais éagsúil agus neamhspleách. Le blianta beaga anuas, níor éirigh ach le beagán institiúidí idirnáisiúnta Cumhachtaí Bronnta Céime a bhaint amach, agus tá Scoil Ghnó ESCP ar cheann de na chéad institiúidí Eorpacha a sháraigh an tairseach seo.

Arsa Francesco Rattalino, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Déan Gnóthaí Acadúla & Eispéireas Mac Léinn:

“Buíochas le pobal an ESCP, go háirithe Campas Londain, as an ról fíorluachmhar atá acu maidir leis an chloch mhíle seo a bhaint amach. Tá an éacht seo ag teacht go réidh lenár misean chun feabhas a chur ar ár n-eispéireas ilchampais mac léinn agus cuireann sé an Scoil chun tosaigh sa tírdhreach ardoideachais domhanda. ."

Cuirfear tús le húdarú DAP Scoil Ghnó ESCP ar 2 Meán Fómhair 2024, rud a chiallaíonn go mbeidh na chéad iontrálacha eile de Bhaitsiléir sa Bhainistíocht ESCP, Máistir i mBainistíocht, MSc i mBainistíocht Fuinnimh, MSc i mBainistíocht & Ceannaireacht Claochlaithe Digiteach, MSc i Margaíocht & Cruthaitheacht, agus MBA i mBainistíocht Idirnáisiúnta. a dhéanfaidh staidéar ar Champas Londain ESCP beidh siad in ann leas a bhaint as céim bhreise ón RA tar éis dóibh a gcéim a bhaint amach, a cheadóidh do mhic léinn céim a bhaint amach le dhá chéim a aithnítear go hidirnáisiúnta ar a laghad.

Deir Kamran Razmdoost, Déan Scoil Ghnó ESCP Campas Londain:

“Cuireann an nuacht an-áthas agus áthas orainn. Léiríonn an gnóthachtáil seo aclaíocht, dúthracht agus inoiriúnaitheacht an ESCP maidir le cloí le caighdeáin iolracha agus ceanglais rialála ar fud ár dtíortha Eorpacha éagsúla. Ní hamháin go gcuireann Cumhacht Bronnta Céime na RA lenár dtairiscint oideachais ach tugann sé níos mó solúbthachta dúinn freisin chun ionchais na mac léinn a chomhlíonadh agus freastal ar a riachtanais éagsúla. Is céim thábhachtach í i dtreo comhtháthú níos doimhne ESCP laistigh d’éiceachóras acadúil agus gnó na RA. Gabhaimid buíochas ar leith le Florence Mele, Stiúrthóir Seirbhísí Mac Léinn agus Acadúla na Ríochta Aontaithe, a bhí i gceannas ar phróiseas iarratais Cumhachtaí Bronnta Céime na RA thar ceann na Scoile. Comhghairdeas le pobal an ESCP ar fad, agus le campas Londain, as an éacht iontach seo.”

I mbliana, marcálann Campas Londain 20ú bliain Scoil Ghnó ESCP i Londain, 50ú bliain sa RA, agus 205ú bliain ó bunaíodh í.

Tar éis di campas na Ríochta Aontaithe a oscailt i 1974, tháinig fás suntasach ar líon na mac léinn, ar na cláir chéime atá ar fáil, agus ar na háiseanna sa RA i Scoil Ghnó ESCP. In 2023/24, chuir ESCP Campas Londain fáilte roimh os cionn 1100 mac léinn ó 70+ náisiúntacht ina chláir céime Baitsiléir, Máistreachta agus MBA, agus d’óstaigh sé breis is 1,200 rannpháirtí san Oideachas Feidhmiúcháin, ag cur an líon mac léinn ar a thaifead.

Tá Scoil Ghnó ESCP sa 4ú háit san Eoraip agus sa 2ú háit sa Ríocht Aontaithe ag an Financial Times (2023), agus tá a Máistir Airgeadais sa 1ú háit ar fud an domhain, MBA Feidhmiúcháin 3ú ar fud an domhain agus Máistir sa Bhainistíocht sa 4ú háit ar fud an domhain ina gcatagóirí faoi seach.

Tá Campas Londain ESCP Business School tosaithe ar mháistirphlean forbartha eastáit 10 mbliana chun a áitribh a uasghrádú agus spás nua oibre agus teagaisc a sholáthar do na cohóirt mhéadaitheacha de mhic léinn fochéime, iarchéime agus feidhmiúcháin.

Bunaíodh Scoil Ghnó ESCP sa bhliain 1819. Roghnaigh an Scoil ceannaireacht fhreagrach a mhúineadh, atá oscailte don domhan agus bunaithe ar ilchultúrachas Eorpach. Is iad na sé champas i mBeirlín, Londain, Maidrid, Páras, Torino agus Vársá na céimeanna a ligeann do mhic léinn taithí a fháil ar an gcur chuige Eorpach seo i leith na bainistíochta.

Mar sin cuireadh oiliúint ar roinnt glúnta fiontraithe agus bainisteoirí sa chreideamh láidir go bhféadfadh saol an ghnó an tsochaí a chothú ar bhealach dearfach.

Treoraíonn an diongbháilteacht seo agus luachanna an ESCP – sármhaitheas, uathúlacht, cruthaitheacht agus iolrachas – ár misean go laethúil agus tógann sé a fhís oideolaíoch.

Gach bliain, cuireann ESCP fáilte roimh 10,000+ mac léinn agus 6,000 bainisteoir ó 135 náisiúntacht éagsúil. Tá neart na gclár oiliúna gnó aige, idir ghinearálta agus speisialaithe (Baitsiléir, Máistreacht, MBA, MBA Feidhmiúcháin, PhD agus Oideachas Feidhmiúcháin), lena n-áirítear eispéireas ilchampais ar fad.

Tosaíonn sé ar fad anseo.

Suíomh gréasáin: escp.eu
Lean muid ar X agus LinkedIn: @escp_bs agus @ESCP Business School

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending