Ceangail le linn

coróinvíreas

Oideachas: Seolann an Coimisiún sainghrúpa chun infheistíocht san oideachas a mhéadú in aimsir COVID-19

foilsithe

on

An grúpa saineolaithe ar cháilíocht san infheistíocht san oideachas agus san oiliúint seolta ag an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel i mí Feabhra 2021 le chéile den chéad uair. Sainaithneoidh na 15 saineolaí, a roghnófar as beagnach 200 iarratasóir, beartais ar féidir leo torthaí oideachais agus oiliúna a threisiú go héifeachtach chomh maith le cuimsitheacht agus éifeachtúlacht caiteachais. Dúirt Gabriel: “Thaispeáin an paindéim COVID-19 dúinn cé chomh criticiúil is atá múinteoirí, scoileanna agus ollscoileanna inár sochaí. Sa lá atá inniu ann, tá seans againn athmhachnamh a dhéanamh ar earnáil oideachais agus oiliúna an AE, agus é a chur ar ais i gcroílár ár ngeilleagair agus ár sochaithe. Dá bhrí sin, teastaíonn soiléireacht agus fianaise dhaingean uainn maidir leis an mbealach is fearr le hinfheistíocht a dhéanamh san oideachas. Táim muiníneach go gcuideoidh an grúpa saineolaithe seo leis an gCoimisiún agus leis na ballstáit córais oideachais agus oiliúna níos láidre, níos athléimní agus níos cothroime a thógáil ná riamh. "

Díreoidh an grúpa ar cháilíocht múinteoirí agus oiliúnóirí, bonneagar oideachais agus oideachas digiteach. Cuideoidh a meastóireacht bunaithe ar fhianaise leis an gCoimisiún agus leis na ballstáit réitigh nuálacha, chliste a fháil ar dhúshláin oideachais reatha. Tá an obair seo ríthábhachtach chun téarnamh inbhuanaithe a bhaint amach agus an t-aistriú i dtreo Eoraip ghlas agus dhigiteach a chur i gcrích. Bhí an grúpa saineolaithe leagtha amach sa Cumarsáid maidir le Réimse Oideachais na hEorpa a Bhaint Amach faoi 2025 fócas a choinneáil ar infheistíocht náisiúnta agus réigiúnach agus a n-éifeachtacht a fheabhsú. Cuirfidh sé tuarascáil eatramhach i láthair ag deireadh 2021 agus tuarascáil deiridh ag deireadh 2022. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil online.

Covid-19

Faigheann cúirt sa Bheilg amach gur cheart go mbainfeadh AstraZeneca úsáid as táirgeadh na RA chun conradh an AE a chomhlíonadh

foilsithe

on

D’fhoilsigh Cúirt Chéadchéime na Beilge inniu breithiúnas maidir leis an gcás a thionscain an Coimisiún Eorpach agus a bhallstáit AstraZeneca (AZ) le haghaidh bearta eatramhacha. Chinn an chúirt nár éirigh le AZ “na hiarrachtaí réasúnacha is fearr” a chomhlíonadh a leagtar amach ina comhaontú réamhcheannaigh (APA) leis an AE, go tábhachtach fuair an chúirt go ndearnadh monaplachtú ar shaoráid táirgthe Oxford chun gealltanais na RA a chomhlíonadh in ainneoin tagairtí follasacha dó san APA.

Spreag gníomhartha AZ an tAontas Eorpach chun srianta trádála a bhí imscríofa go cúramach a achtú a bhí dírithe ar aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb seo.

Beidh ar AstraZeneca 80.2 milliún dáileog a sheachadadh faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair nó costas € 10 a thabhú ar gach dáileog a mhainníonn sé a sheachadadh. Tá sé seo i bhfad ó iarratas an Choimisiúin Eorpaigh ar 120 milliún dáileog vacsaín faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2021, agus 300 milliún dáileog san iomlán faoi dheireadh Mheán Fómhair 2021. Tugann ár léamh ar an mbreithiúnas le tuiscint go n-admhaítear go bhfuil táirgeadh na RA ba cheart iad a úsáid chun riachtanais an AE a chomhlíonadh agus táirgeadh eile i dtíortha neamh-AE eile atá ag teacht ar líne is dócha go bhfuil na dáileoga seo inrochtana anois.

Chuir AstraZeneca agus an Coimisiún Eorpach fáilte roimh an gcinneadh, ach leithdháileadh costais ar bhonn 7: 3 agus chlúdaigh AZ 70%.

Ina preasráiteas dúirt Abhcóide Ginearálta AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Táimid sásta le hordú na Cúirte. Chomhlíon AstraZeneca go hiomlán a chomhaontú leis an gCoimisiún Eorpach agus leanfaimid orainn ag díriú ar an tasc práinneach vacsaín éifeachtach a sholáthar. "

Ina ráiteas, áfach, fáiltíonn an Coimisiún Eorpach roimh na breithiúna a fháil go ndearna AstraZeneca sárú tromchúiseach (‘faute lourde’) ar a oibleagáidí conarthacha leis an AE.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen: “Deimhníonn an cinneadh seo seasamh an Choimisiúin: níor chomhlíon AstraZeneca na gealltanais a thug sé sa chonradh." Deir an Coimisiún freisin go ndearnadh “bunús fónta dlíthiúil” an Choimisiúin - a chuir roinnt daoine i gceist - a fhíorú. 

Ina bpreasráiteas dúirt AstraZeneca: “Fuair ​​an Chúirt nach bhfuil aon eisiachais ná ceart tosaíochta ag an gCoimisiún Eorpach thar na páirtithe conarthacha eile go léir." Mar sin féin, ní raibh sé seo i gceist, d’iarr an chúirt comhréireacht nuair a bhíonn conarthaí contrártha ann.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Tarraingíonn an AE liosta de na tíortha ar cheart srianta taistil a ardú - an Ríocht Aontaithe eisiata

foilsithe

on

Tar éis athbhreithnithe faoin moladh maidir leis na srianta sealadacha ar thaisteal neamhriachtanach isteach san AE a ardú de réir a chéile, rinne an Chomhairle nuashonrú ar liosta na dtíortha, na réigiún riaracháin speisialta agus aonáin eile agus údaráis chríochacha ar cheart srianta taistil a ardú ina leith. Mar a leagtar síos i moladh na Comhairle, leanfar ag athbhreithniú an liosta seo gach coicís agus, de réir mar a bheidh, á nuashonrú.

Bunaithe ar na critéir agus na coinníollacha atá leagtha amach sa mholadh, amhail ón 18 Meitheamh 2021 ba cheart do bhallstáit na srianta taistil ag na teorainneacha seachtracha a ardú de réir a chéile d’áitritheoirí na dtríú tíortha seo a leanas:

 • Albáin
 • Astráil
 • israel
 • An tSeapáin
 • lebanon
 • An Nua-Shéalainn
 • Poblacht na Macadóine Thuaidh
 • Ruanda
 • serbia
 • Singeapór
 • An Chóiré Theas
 • An Téalainn
 • Stáit Aontaithe Mhéiriceá
 • tSín, faoi réir dearbhaithe cómhalartachta

Ba cheart srianta taistil a ardú de réir a chéile freisin do réigiúin riaracháin speisialta na Síne Hong Cong agus  Macao. Tá riocht na cómhalartachta do na réigiúin riaracháin speisialta seo ardaithe.

Faoi chatagóir na n-eintiteas agus na n-údarás críochach nach n-aithníonn ballstát amháin ar a laghad mar stáit, srianta taistil le haghaidh Taiwan ba chóir a ardú de réir a chéile freisin.

Ba cheart cónaitheoirí Andóra, Monacó, San Mairíne agus na Vatacáine a mheas mar chónaitheoirí an AE chun críche an mholta seo.

An critéir chun na tríú tíortha ar cheart an srian taistil reatha a ardú a chinneadh nuashonraíodh an 20 Bealtaine 2021. Clúdaíonn siad an staid eipidéimeolaíoch agus an freagra foriomlán ar COVID-19, chomh maith le hiontaofacht na bhfoinsí faisnéise agus sonraí atá ar fáil. Ba cheart cómhalartacht a chur san áireamh freisin ar bhonn cás ar chás.

Glacann tíortha a bhaineann le Schengen (an Íoslainn, Lichtenstein, an Iorua, an Eilvéis) páirt sa mholadh seo freisin.

cúlra

An 30 Meitheamh 2020 ghlac an Chomhairle moladh maidir leis na srianta sealadacha ar thaisteal neamhriachtanach isteach san AE a ardú de réir a chéile. Áiríodh sa mholadh seo liosta tosaigh de na tíortha ar cheart do bhallstáit tosú ag ardú na srianta taistil ag na teorainneacha seachtracha. Déantar athbhreithniú ar an liosta gach coicís agus, de réir mar a bheidh, nuashonraítear é.

An 20 Bealtaine, ghlac an Chomhairle moladh leasaitheach chun freagra a thabhairt ar na feachtais leanúnacha vacsaínithe trí tharscaoiltí áirithe a thabhairt isteach do dhaoine vacsaínithe agus maolú a dhéanamh ar na critéir chun srianta a ardú do thríú tíortha. Ag an am céanna, cuirtear san áireamh sna leasuithe na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag malairtí nua trí mheicníocht coscáin éigeandála a leagan amach chun freagairt go tapa ar theacht chun cinn athraithe leasa nó imní i dtríú tír.

Ní ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí é moladh na Comhairle. Tá údaráis na mballstát fós freagrach as ábhar an mholta a chur i bhfeidhm. Ní fhéadfaidh siad, le trédhearcacht iomlán, ach srianta taistil a ardú de réir a chéile i dtreo tíortha atá liostaithe.

Níor cheart do bhallstát a chinneadh na srianta taistil do thríú tíortha neamhliostaithe a ardú sula ndéantar cinneadh air seo ar bhealach comhordaithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Deir saineolaí galair na Síne gur chóir go n-aistreodh probe bunús COVID-19 go SAM - Global Times

foilsithe

on

By

Dúirt eipidéimeolaí sinsearach Síneach gur cheart go mbeadh na Stáit Aontaithe mar thosaíocht sa chéad chéim eile d’imscrúduithe ar bhunús COVID-19 tar éis do staidéar a thaispeáint go bhféadfadh an galar a bheith i gcúrsaíocht ansin chomh luath le Nollaig 2019, a dúirt na meáin stáit Déardaoin (17 Meitheamh ), scríobh David Stanway agus Samuel Shen, Reuters.

An staidéar a dhéanamh ar, a d’fhoilsigh Institiúidí Náisiúnta Sláinte na SA (NIH) an tseachtain seo, go raibh seacht duine ar a laghad i gcúig stát de chuid na Stát Aontaithe ionfhabhtaithe le SARS-CoV-2, an víreas is cúis le COVID-19, seachtainí sular thuairiscigh na Stáit Aontaithe a chéad cheann cásanna oifigiúla.

Dúirt comh-staidéar de chuid na hEagraíochta Sláinte Domhanda-tSín (WHO) a foilsíodh i mí an Mhárta gur dócha gur de thrádáil fiadhúlra na tíre a tháinig COVID-19, agus an víreas ag dul isteach i ndaoine ó ialtóga trí speiceas idirghabhálaí.

Ach chuir Beijing an teoiric chun cinn go ndeachaigh COVID-19 isteach sa tSín ó thar lear trí bhia reoite éillithe, agus tá roinnt polaiteoirí eachtracha ag éileamh tuilleadh imscrúduithe ar an bhféidearthacht gur sceitheadh ​​sé ó shaotharlann.

Dúirt Zeng Guang, príomh-eipidéimeolaí le hIonad na Síne um Rialú agus Cosc ar Ghalair, le tabloid faoi úinéireacht an stáit an Global Times gur chóir aird a aistriú chuig na Stáit Aontaithe, a bhí mall chun daoine a thástáil i gcéimeanna luatha na ráige, agus is é an baile go leor saotharlann bitheolaíoch.

"Ba cheart go mbeadh gach ábhar a bhaineann le bith-airm atá ag an tír faoi réir grinnscrúdaithe," a luadh mar a dúirt sé.

Ag trácht dó ar staidéar na SA Dé Céadaoin (16 Meitheamh), dúirt urlabhraí na haireachta eachtraí Zhao Lijian go raibh sé “follasach” go raibh “bunús iolrach” ag an ráig COVID-19 agus gur cheart do thíortha eile comhoibriú leis an WHO.

Tá bunús na paindéime ina fhoinse teannas polaitiúil idir an tSín agus na Stáit Aontaithe, agus díríodh cuid mhaith den fhócas le déanaí ar Institiúid Víreolaíochta Wuhan (WIV), atá lonnaithe i Wuhan inar aithníodh an ráig den chéad uair go déanach i 2019.

Cáineadh an tSín as a easpa trédhearcachta maidir le sonraí a nochtadh faoi chásanna luatha chomh maith leis na víris a ndearnadh staidéar orthu ag WIV.

A tuairisc a thabhairt bhain saotharlann náisiúnta de chuid rialtas na SA de thátal as go raibh sé inchreidte gur sceitheadh ​​an víreas ó shaotharlann Wuhan, a thuairiscigh an Wall Street Journal níos luaithe an mhí seo.

D'ardaigh staidéar roimhe seo an fhéidearthacht go bhféadfadh SARS-CoV-2 a bheith ag scaipeadh san Eoraip chomh luath le Meán Fómhair, ach dúirt saineolaithe nach gá go gciallódh sé seo nár tháinig sé sa tSín, áit a bhfuarthas go leor coróivíris cosúil le SARS sa an fiáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending