Ceangail le linn

oideachas

Faigheann an tUachtarán von der Leyen Duais Empress Theophano don chlár Erasmus

foilsithe

on

An 7 Deireadh Fómhair, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen (sa phictiúr) ghlac sí le Duais Empress Theophano, a bronnadh ar an gclár Erasmus, le linn searmanas a tionóladh ag Séadchomhartha Rotunda i Thessaloniki, an Ghréig, ar fhreastail sí air trí fhíschomhdháil. Tugann an Duais luach saothair do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí a chuireann go mór le comhar na hEorpa a dhoimhniú agus an tuiscint ar na hidirspleáchais stairiúla éagsúla san Eoraip a fheabhsú.

Nuair a fuair sé an Duais, dúirt an t-uachtarán gur onóir di an Duais a fháil “don deich milliún Eorpach a ghlac páirt i gclár Erasmus ó bunaíodh é” agus a thiomnaigh “do na mic léinn, do na múinteoirí, do na brionglóidí a rinne é seo Tá míorúilt na hEorpa fíor ”.

Ina óráid ghlactha, tharraing an tUachtarán von der Leyen cosúlachtaí idir plean téarnaimh na hEorpa agus Erasmus +: “Díreach mar a bhí Erasmus an uair sin, tá NextGenerationEU anois. Is clár é ar scála agus scóip gan fasach. Agus féadann sé a bheith ar an gcéad tionscadal aontaithe iontach eile dár nAontas. Táimid ag infheistiú le chéile ní amháin i dtéarnamh comhchoiteann, ach inár dtodhchaí choiteann freisin. Caithfear dlúthpháirtíocht, muinín agus aontacht a thógáil agus a atógáil arís agus arís eile. Níl a fhios agam an féidir le NextGenerationEU an Eoraip a athrú chomh as cuimse agus a rinne an clár Erasmus. Ach tá a fhios agam gur roghnaigh an Eoraip arís a todhchaí a mháistir agus a mhúnlú - le chéile. "

Léigh óráid iomlán an Uachtaráin ar líne i english or Fraincis, agus féachaint siar air anseo. Beidh deis ag níos mó ná 4 mhilliún duine staidéar, oiliúint agus taithí a fháil thar lear idir 2014 agus 2020 a bhuíochas leis an gclár Erasmus +. Níos mó a fhoghlaim faoi Erasmus anseo

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Taighde agus nuálaíocht eolaíoch riachtanach don téarnamh eacnamaíoch san Eoraip

foilsithe

on

Réiteoidh an chéad bhuiséad eile de chuid an AE 2021-2027 an bealach do thacaíocht láidir ón AE do na hearnálacha taighde, nuálaíochta agus eolaíochta - rud atá ríthábhachtach maidir le téarnamh eacnamaíoch a sheachadadh san Eoraip, scríobhann David Harmon.

Tá sé i gceist ag Parlaimint na hEorpa vótáil an 23 Samhain seo chugainn ar fhorálacha chreat buiséadaithe athbhreithnithe an AE don tréimhse 2021-2027.

Tá € 94 billiún á chur i leataobh anois chun Horizon Europe, nextGenerationEU agus Digital Europe a mhaoiniú. Is príomhthionscnaimh AE iad seo a chinnteoidh go bhfanfaidh an AE chun tosaigh i bhforbairt teicneolaíochtaí digiteacha nua. Tá sé seo níos tábhachtaí anois ná riamh. Tá an claochlú digiteach ag dul chun tosaigh i dtéarmaí an chaoi a bhforbróidh an teicneolaíocht príomhthionscail ingearacha agus eangacha cliste san Eoraip amach anseo.

Agus tá an fios gnó ag an Eoraip a príomhspriocanna beartais a chomhlíonadh faoi na príomhchláir thábhachtacha AE seo agus é sin a dhéanamh ar bhealach comhshaoil.

Is é an bunlíne ná go bhfuilimid inár gcónaí anois sa ré 5G. Ciallaíonn sé seo go mbeidh táirgí nua cosúil le físeán ardghléine agus feithiclí féin-tiomána ag dul i ndáiríre sa saol laethúil. Tá 5G ag tiomáint an phróisis seo de nuálaíocht TFC. Ach ní mór do bhallstáit an AE oibriú le chéile chun go n-éireoidh le 5G d’fhonn an Eoraip a fhorbairt go heacnamaíoch agus chun aghaidh a thabhairt go cuimsitheach ar riachtanais shochaíocha níos leithne.

Caithfidh caighdeáin TFC oibriú ar bhealach struchtúrtha agus idirnasctha. Ní mór do rialtais a chinntiú go ndéantar beartais speictrim a bhainistiú ar bhealach a ráthaíonn gur féidir le gluaisteáin féin-tiomána taisteal gan uaim thar theorainneacha.

Tá beartais ag leibhéal an AE a chuireann sármhaitheas san eolaíocht chun cinn tríd an gComhairle Eorpach um Thaighde agus tríd an gComhairle Eorpach um Nuálaíocht ag cinntiú anois go bhfuil táirgí TFC an-nuálach ag dul isteach i margadh an AE.

Ach caithfidh na hearnálacha poiblí agus príobháideacha leanúint ag obair go dlúth le chéile chun cuspóirí beartais an AE a sheachadadh a chuimsíonn agus a chomhtháthaíonn na hearnálacha taighde, nuálaíochta agus eolaíochta go hiomlán.

Cheana féin faoi Horizon Europe tá roinnt comhpháirtíochtaí poiblí príobháideacha á gcur i bhfeidhm a chuimseoidh forbairt príomhtheicneolaíochtaí digiteacha agus líonraí agus seirbhísí cliste araon. Is fearr a oibríonn próiseas na nuálaíochta nuair a bhíonn na pobail phríobháideacha, phoiblí, oideachais agus taighde ag comhoibriú agus ag comhoibriú le chéile chun comhchuspóirí beartais a shaothrú.

Déanta na fírinne, i gcomhthéacs níos leithne fós is féidir 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach trí eolaithe agus taighdeoirí ar fud an domhain atá ag gabháil do chomhthionscadail.

Tá an Eoraip ag imirt ar a láidreachtaí faoin gclár Horizon Europe.

Tá cuid de na forbróirí bogearraí is fearr ar domhan san Eoraip. Níos mó ná an ceathrú cuid de gach domhanda [ríomhphost faoi chosaint] a dhéantar san Eoraip.

Aithnítear Horizon Europe agus a chlár réamhtheachtaí Horizon 2020 mar phríomhthionscnaimh taighde domhanda. Ach caithfidh an tionscal céim suas go dtí an pláta má tá rath le bheith ar Horizon Europe.

Caithfidh agus tacóidh Horizon Europe le próiseas na nuálaíochta.

Seo an eochair má tá tionscail thraidisiúnta mar na hearnálacha fuinnimh, iompair agus sláinte agus déantúsaíochta le bheith oiriúnach don aois dhigiteach.

Féadann agus tacóidh comhoibriú agus comhoibriú idirnáisiúnta le cuspóirí straitéiseacha beartais uathrialacha an AE a chur i bhfeidhm.

Táimid ag maireachtáil trí réabhlóid dhigiteach. Ní mór dúinn go léir oibriú le chéile chun go n-éireoidh go dearfach leis an réabhlóid seo do gach duine agus áirítear leis seo an deighilt dhigiteach a líonadh.

David Harmon, Stiúrthóir Gnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies

Is é David Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies

Anois go bhfuil an Eoraip ar tí comhaontú a fháil maidir le téarmaí bhuiséad nua an AE 20210–2027, is féidir le páirtithe leasmhara ullmhú don chéad ghlao ar thograí faoi Horizon Europe. Foilseofar glaonna den sórt sin laistigh den chéad ráithe de 2021. Beidh róil chriticiúla ag dul chun cinn i réimsí AI, sonraí móra, néalríomhaireachta agus ríomhaireachta ardfheidhmíochta maidir le táirgí agus seirbhísí nuálacha TFC nua a thabhairt isteach sa mhargadh. Chonaiceamar go pearsanta i mbliana an ról an-dearfach is féidir le teicneolaíochtaí nua a imirt i dtacú le hardáin ardluais ar líne agus i naisc a fheabhsú do ghnólachtaí, do chairde agus do theaghlaigh araon.

Ar ndóigh caithfear creataí beartais a chur i bhfeidhm chun freastal ar na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn atá ag teacht chun cinn. Caithfidh earnálacha na sochaí cathartha, an tionscail, an oideachais agus na dtaighdeoirí a bheith lánpháirteach i bhforbairt an treochláir reachtaigh seo.

Tá a fhios againn na dúshláin atá romhainn. Mar sin, lig dúinn uile dul i ngleic go gníomhach leis na dúshláin seo de mheon diongbháilte, cairdeas agus comhoibrithe idirnáisiúnta.

Is é David Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é laistigh de chomh-aireachta an Choimisinéara Eorpaigh um thaighde, nuálaíocht agus eolaíocht le linn na tréimhse 2010-2014.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foghlaim aosach

#Coronavirus - Níor cheart d’ollscoileanna na Breataine athoscailt i mí Mheán Fómhair, a deir aontas

foilsithe

on

By

Ba cheart d’ollscoileanna na Breataine pleananna a scriosadh chun athoscailt i mí Mheán Fómhair chun cosc ​​a chur ar mhic léinn atá ag taisteal paindéim coronavirus na tíre a bhreoslú, a dúirt ceardchumann, ag éileamh go múinfí cúrsaí ar líne. Tá rialtas an Phríomh-Aire Boris Johnson curtha trí thine de bharr a chuid iarrachtaí oideachas a atosú, go háirithe tar éis a chéile faoi thorthaí scrúduithe do dhaltaí scoile agus iarracht theip air gach dalta a thabhairt ar ais chuig a gcuid ranganna níos luaithe i mbliana, scríobhann Elizabeth Piper.

Tá Johnson ag éileamh ar na Briotanaigh filleadh ar rud éigin níos cosúla le normáltacht tar éis an glasáil coronavirus, ag éileamh ar oibrithe filleadh ar oifigí chun cuidiú leis an ngeilleagar téarnamh ó chrapadh 20% sa tréimhse Aibreán-Meitheamh.

Ach dúirt Aontas na nOllscoileanna agus na gColáistí (UCU) go raibh sé ró-luath mic léinn a chur ar ais chuig ollscoileanna, ag tabhairt foláirimh go bhféadfaí an milleán a chur orthu dá dtiocfadh méadú ar chásanna de COVID-19. “Is oideas tubaiste é an milliún milliún mac léinn a bhogadh timpeall na tíre agus na rioscaí a bhaineann le hollscoileanna neamhullmhaithe a fhágáil mar thithe cúraim an dara tonn,” a dúirt rúnaí ginearálta UCU, Jo Grady, i ráiteas. “Tá sé thar am ag an rialtas roinnt beart cinntitheach freagrach a dhéanamh sa ghéarchéim seo sa deireadh agus a rá le hollscoileanna pleananna do theagasc duine le duine a thréigean,” a dúirt sí, ag impí ar an rialtas an teagasc go léir a bhogadh ar líne don chéad téarma.

Dúirt Stephen Barclay, príomh-rúnaí an Chisteáin (aireacht airgeadais), nár aontaigh sé leis an argóint. “Sílim go gcaithfidh ollscoileanna cosúil leis an gcuid eile den gheilleagar teacht ar ais agus go gcaithfidh mic léinn a bheith in ann é sin a dhéanamh,” a dúirt sé Times Radio. Deir roinnt ollscoileanna go bhfuil siad réidh le hathoscailt an mhí seo chugainn tar éis seachtainí ullmhúcháin agus deir roinnt mac léinn go bhfuil airgead caite acu cheana féin ar rudaí mar thithíocht mar ullmhúchán don téarma nua.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending