Ceangail le linn

oideachas

Rinne aiseanna #Scotland gráid scrúduithe a íosghrádú i réamhrá le fadhbanna féideartha sa RA

foilsithe

on

Beidh íosghrádú déanta ar mhic léinn na hAlban ar thorthaí scrúduithe a úsáidtear chun áiteanna ollscoile a fháil ar ais go dtí na bunleibhéil a leag múinteoirí síos, mar go bhfuil fearg ar Dhún Éideann faoi fhadhb a chruthaíonn an paindéim coronavirus, a d’fhéadfadh a bheith amuigh i Sasana freisin. Le beagnach aon scrúduithe ar siúl, rinne múinteoirí grádú ar dhaltaí in ábhair lárnacha agus rinne na cláir scrúdaithe na marcanna a mhodhnú. Is mór an t-údar díomá é do dhaltaí agus do thuismitheoirí, go ndearnadh laghdú ar ghráid 75,000 duine óg, scríobhann Costas Pitas.

D’fhéadfadh ceisteanna den chineál céanna tosú ag teacht chun cinn Déardaoin (13 Lúnasa) nuair a gheobhaidh mic léinn i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann a dtorthaí A Leibhéal, a bhfuil go leor áiteanna ollscoile bunaithe orthu. “Tarraingeofar siar gach dámhachtain íosghrádaithe,” a dúirt aire oideachais na hAlban John Swinney. “In amanna eisceachtúla, caithfear cinntí atá fíor-dheacair a dhéanamh. Is mór an trua go bhfuair muid seo mícheart agus tá brón orm as sin. "

Cé go bhfeidhmíonn Sasana agus Albain córais éagsúla, dhún an dá scoil d’fhormhór na ndaltaí ó mhí an Mhárta, ag cur iachall ar chealú a lán scrúduithe agus ag spreagadh nósanna imeachta speisialta a chur i bhfeidhm. Dúirt an rialtóir i Sasana, Ofqual, go ndéanfaidh sé roinnt fachtóirí a mheá agus é ag eisiúint marcanna níos déanaí an tseachtain seo, lena n-áirítear a chinntiú go gceadaíonn na gráid do dhaltaí dul san iomaíocht go cothrom le cohóirt roimhe seo agus amach anseo.

“Tá socruithe speisialta curtha i bhfeidhm againn don samhradh seo chun a chinntiú go bhfaighidh tromlach mór na mac léinn gráid ríofa, ionas gur féidir leo dul ar aghaidh chuig tuilleadh staidéir nó fostaíochta mar a bhíothas ag súil leis,” a dúirt sé go déanach i mí Iúil.

Foghlaim aosach

#Coronavirus - Níor cheart d’ollscoileanna na Breataine athoscailt i mí Mheán Fómhair, a deir aontas

foilsithe

on

By

Ba cheart d’ollscoileanna na Breataine pleananna a scriosadh chun athoscailt i mí Mheán Fómhair chun cosc ​​a chur ar mhic léinn atá ag taisteal paindéim coronavirus na tíre a bhreoslú, a dúirt ceardchumann, ag éileamh go múinfí cúrsaí ar líne. Tá rialtas an Phríomh-Aire Boris Johnson curtha trí thine de bharr a chuid iarrachtaí oideachas a atosú, go háirithe tar éis a chéile faoi thorthaí scrúduithe do dhaltaí scoile agus iarracht theip air gach dalta a thabhairt ar ais chuig a gcuid ranganna níos luaithe i mbliana, scríobhann Elizabeth Piper.

Tá Johnson ag éileamh ar na Briotanaigh filleadh ar rud éigin níos cosúla le normáltacht tar éis an glasáil coronavirus, ag éileamh ar oibrithe filleadh ar oifigí chun cuidiú leis an ngeilleagar téarnamh ó chrapadh 20% sa tréimhse Aibreán-Meitheamh.

Ach dúirt Aontas na nOllscoileanna agus na gColáistí (UCU) go raibh sé ró-luath mic léinn a chur ar ais chuig ollscoileanna, ag tabhairt foláirimh go bhféadfaí an milleán a chur orthu dá dtiocfadh méadú ar chásanna de COVID-19. “Is oideas tubaiste é an milliún milliún mac léinn a bhogadh timpeall na tíre agus na rioscaí a bhaineann le hollscoileanna neamhullmhaithe a fhágáil mar thithe cúraim an dara tonn,” a dúirt rúnaí ginearálta UCU, Jo Grady, i ráiteas. “Tá sé thar am ag an rialtas roinnt beart cinntitheach freagrach a dhéanamh sa ghéarchéim seo sa deireadh agus a rá le hollscoileanna pleananna do theagasc duine le duine a thréigean,” a dúirt sí, ag impí ar an rialtas an teagasc go léir a bhogadh ar líne don chéad téarma.

Dúirt Stephen Barclay, príomh-rúnaí an Chisteáin (aireacht airgeadais), nár aontaigh sé leis an argóint. “Sílim go gcaithfidh ollscoileanna cosúil leis an gcuid eile den gheilleagar teacht ar ais agus go gcaithfidh mic léinn a bheith in ann é sin a dhéanamh,” a dúirt sé Times Radio. Deir roinnt ollscoileanna go bhfuil siad réidh le hathoscailt an mhí seo chugainn tar éis seachtainí ullmhúcháin agus deir roinnt mac léinn go bhfuil airgead caite acu cheana féin ar rudaí mar thithíocht mar ullmhúchán don téarma nua.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

#Coronavirus - # Erasmus + slógtha le haghaidh freagra láidir ar an bpaindéim

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún le hathbhreithniú ar an Clár Oibre Bliantúil Erasmus + 2020, ag soláthar € 200 milliún breise chun oideachas agus oiliúint dhigiteach a threisiú agus forbairt agus cuimsiú scileanna a chur chun cinn trí chruthaitheacht agus na healaíona. Bhí tionchar suaiteach ag paindéim COVID-19 ar oideachas agus oiliúint, agus teastaíonn réitigh nuálacha, chruthaitheacha agus uilechuimsitheacha ar bhealaí nua teagaisc agus foghlama.

Dúirt Leas-Uachtarán Slí Bheatha na hEorpa Margaritis Schinas: “Caithfidh an Limistéar Eorpach Oideachais oideachas agus scileanna digiteacha a chothú chun cur isteach ar an bpaindéim a mhaolú agus chun tacú le ról na hEorpa san aistriú digiteach. Foilseoidh an Coimisiún glaonna urghnácha Erasmus + de € 200 milliún a thabharfaidh níos mó deiseanna chun foghlaim, múineadh agus roinnt sa ré dhigiteach. Tá réitigh éifeachtacha, nuálacha agus uilechuimsitheacha ann chun oideachas agus scileanna digiteacha a fheabhsú agus bainfidh siad leas as tacaíocht Eorpach. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá ríméad orm go bhfuil clár Erasmus + á úsáid chun tacú le príomhghníomhaithe san oideachas, san oiliúint agus san óige sna hamanna dúshlánacha seo. Beidh € 200 milliún ar fáil chun tacú le hoideachas agus oiliúint dhigiteach, obair dhigiteach don aos óg, ach freisin scileanna cruthaitheacha agus cuimsiú sóisialta. Is céim thábhachtach í, ag réiteach an bhealaigh don Phlean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach, a sheolfaidh an Coimisiún an fómhar seo. "

An clár Erasmus + tacóidh sé le tionscadail chun teagasc digiteach, foghlaim agus measúnú i scoileanna, ardoideachas agus gairmoiliúint a fheabhsú. Cuirfidh sé deiseanna ar fáil freisin do scoileanna, eagraíochtaí óige agus institiúidí foghlama aosaigh tacú le forbairt scileanna, cruthaitheacht a threisiú agus cuimsiú sóisialta a fheabhsú trí na healaíona, mar aon leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha. Foilseofar glaonna ar thograí do thionscadail sna réimsí seo sna seachtainí amach romhainn. Ba cheart d’eagraíochtaí leasmhara teagmháil a dhéanamh lena Erasmus + An Ghníomhaireacht Náisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Deir #Coronavirus - UK gur tosaíocht náisiúnta é leanaí a fháil ar ais ar scoil

foilsithe

on

Is tosaíocht náisiúnta é do leanaí filleadh ar scoil tar éis míonna ar shiúl ón seomra ranga mar gheall ar an bpaindéim coronavirus, a dúirt aire sláinte sóisearach na Breataine Dé Luain (10 Lúnasa), scríobh Guy Faulconbridge agus Kate Holton.

“Faraor chonaiceamar leanaí ó chúlraí (atá) faoi mhíbhuntáiste níos mó seans go dtitfidh siad taobh thiar de le linn na tréimhse seo agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh leanaí againn ar ais ar scoil an fómhar seo,” a dúirt Helen Whately le Sky News.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending