Ceangail le linn

oideachas

Rinne aiseanna #Scotland gráid scrúduithe a íosghrádú i réamhrá le fadhbanna féideartha sa RA

foilsithe

on

Beidh íosghrádú déanta ar mhic léinn na hAlban ar thorthaí scrúduithe a úsáidtear chun áiteanna ollscoile a fháil ar ais go dtí na bunleibhéil a leag múinteoirí síos, mar go bhfuil fearg ar Dhún Éideann faoi fhadhb a chruthaíonn an paindéim coronavirus, a d’fhéadfadh a bheith amuigh i Sasana freisin. Le beagnach aon scrúduithe ar siúl, rinne múinteoirí grádú ar dhaltaí in ábhair lárnacha agus rinne na cláir scrúdaithe na marcanna a mhodhnú. Is mór an t-údar díomá é do dhaltaí agus do thuismitheoirí, go ndearnadh laghdú ar ghráid 75,000 duine óg, scríobhann Costas Pitas.

D’fhéadfadh ceisteanna den chineál céanna tosú ag teacht chun cinn Déardaoin (13 Lúnasa) nuair a gheobhaidh mic léinn i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann a dtorthaí A Leibhéal, a bhfuil go leor áiteanna ollscoile bunaithe orthu. “Tarraingeofar siar gach dámhachtain íosghrádaithe,” a dúirt aire oideachais na hAlban John Swinney. “In amanna eisceachtúla, caithfear cinntí atá fíor-dheacair a dhéanamh. Is mór an trua go bhfuair muid seo mícheart agus tá brón orm as sin. "

Cé go bhfeidhmíonn Sasana agus Albain córais éagsúla, dhún an dá scoil d’fhormhór na ndaltaí ó mhí an Mhárta, ag cur iachall ar chealú a lán scrúduithe agus ag spreagadh nósanna imeachta speisialta a chur i bhfeidhm. Dúirt an rialtóir i Sasana, Ofqual, go ndéanfaidh sé roinnt fachtóirí a mheá agus é ag eisiúint marcanna níos déanaí an tseachtain seo, lena n-áirítear a chinntiú go gceadaíonn na gráid do dhaltaí dul san iomaíocht go cothrom le cohóirt roimhe seo agus amach anseo.

“Tá socruithe speisialta curtha i bhfeidhm againn don samhradh seo chun a chinntiú go bhfaighidh tromlach mór na mac léinn gráid ríofa, ionas gur féidir leo dul ar aghaidh chuig tuilleadh staidéir nó fostaíochta mar a bhíothas ag súil leis,” a dúirt sé go déanach i mí Iúil.

Geilleagar digiteach

Bunaíonn an Coimisiún Ionad um chaomhnú digiteach na hoidhreachta cultúrtha agus seolann sé tionscadail a thacaíonn le nuálaíocht dhigiteach i scoileanna

foilsithe

on

An 4 Eanáir, sheol an Coimisiún ionad inniúlachta Eorpach a raibh sé mar aidhm aige Oidhreacht Chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a chaomhnú. Tá an t-ionad, a oibreoidh ar feadh tréimhse trí bliana, bronnta suas le € 3 mhilliún ón 2020 Horizon clár. Bunóidh sé spás digiteach comhoibritheach do chaomhnú na hoidhreachta cultúrtha agus tabharfaidh sé rochtain ar stórtha sonraí, meiteashonraí, caighdeáin agus treoirlínte. Comhordaíonn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare san Iodáil an fhoireann de 19 tairbhí atá ag teacht ó 11 bhallstát den AE, an Eilvéis agus an Mholdóiv.

Tá dhá thionscadal seolta ag an gCoimisiún freisin chun tacú le hoideachas digiteach, ar fiú suas le € 1 milliún an ceann é, trí Horizon 2020. Díríonn an chéad tionscadal, MenSI, ar mheantóireacht le haghaidh feabhsúchán scoile agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí Feabhra 2023. Tá sé mar aidhm ag MenSI 120 scoil a shlógadh i sé bhallstát (an Bheilg, an tSeicis, an Chróit, an Iodáil, an Ungáir, an Phortaingéil) agus an Ríocht Aontaithe chun nuálaíocht dhigiteach a chur chun cinn, go háirithe i scoileanna beaga nó tuaithe agus do mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta. Mairfidh an dara tionscadal, iHub4Schools, go dtí Meitheamh 2023 agus luasghéaróidh sé nuálaíocht dhigiteach i scoileanna a bhuí le moil réigiúnacha nuálaíochta agus samhail meantóireachta a chruthú. Glacfaidh 600 múinteoir i 75 scoil páirt agus bunófar na moil i 5 thír (an Eastóin, an Liotuáin, an Fhionlainn, an Ríocht Aontaithe, an tSeoirsia). Bainfidh an Iodáil agus an Iorua leas as an scéim meantóireachta freisin. Tá tuilleadh faisnéise faoi na tionscadail nua-lainseáilte ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Fáiltíonn an Coimisiún roimh chomhaontú polaitiúil maidir le Erasmus +

foilsithe

on

D’fháiltigh an Coimisiún roimh an gcomhaontú polaitiúil ar thángthas air idir Parlaimint na hEorpa agus ballstáit an AE ar an nua Erasmus + Clár (2021-2027). Tá caibidlíochtaí triolóige curtha i gcrích anois, go dtí go gceadóidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na téacsanna dlí go críochnaitheach. Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Is é Erasmus an clár is suaithinsí san Eoraip, an seod inár gcoróin. Léiríonn glúnta Erasmus croílár ár slí mhaireachtála Eorpach. Aontacht san éagsúlacht, dlúthpháirtíocht, soghluaisteacht, tacaíocht don Eoraip mar réimse síochána, saoirse agus deiseanna. Le comhaontú an lae inniu, táimid réidh don chéad ghlúin eile Erasmus. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Cuirim fáilte roimh an gcomhaontú polaitiúil ar an gclár nua Erasmus +. Tá Erasmus + ar cheann dár bpríomhchláir. Le tríocha bliain anuas, chuir rannpháirtíocht in Erasmus + borradh faoi fhorbairt phearsanta, shóisialta agus ghairmiúil os cionn 10 milliún duine, beagnach a leath acu idir 2014 agus 2020. Le beagnach dhá oiread an bhuiséid don chéad tréimhse cláraithe eile, oibreoimid anois chun teacht air 10 milliún níos mó sna seacht mbliana amach romhainn. "

Tá Erasmus + ar cheann de na tionscnaimh is rathúla san AE go dtí seo. Ó bunaíodh é i 1987, tá an clár leathnaithe chun gach earnáil oideachais agus oiliúna a chuimsiú ó oideachas agus cúram luath-óige, agus oideachas scoile, go gairmoideachas agus oiliúint, ardoideachas agus foghlaim aosach. Chuaigh sé chun leasa níos mó ná 10 milliún duine. Le buiséad tiomnaithe de € 24.5 billiún i bpraghsanna reatha agus breisithe breise de € 1.7bn i bpraghsanna 2018, ní amháin go mbeidh an clár nua níos cuimsithí agus níos nuálaí ach níos digiteacha agus níos glaise freisin. Is féidir leat an preasráiteas a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foghlaim aosach

Osclaíonn an tUachtarán von der Leyen an 3ú Cruinniú Mullaigh Eorpach um Oideachas

foilsithe

on

Óstáil an Coimisiún Eorpach, bhí an 3ú Cruinniú Mullaigh Eorpach um Oideachas ar siúl an 10 Nollaig. Thug Uachtarán an Choimisiúin EorpaighUrsula von der Leyen, an t-aitheasc tosaigh ag tabhairt ómós do mhúinteoirí, a rinne a ndícheall seomraí ranga a choinneáil oscailte go digiteach ó thús na paindéime COVID-19, ag tabhairt deis do dhaltaí leanúint ar aghaidh ag foghlaim. Bhí cruinniú mullaigh na bliana seo tiomnaithe don ‘Claochlú Oideachais Dhigitigh’.

Ina hóráid, dúirt an tUachtarán von der Leyen gur “nocht an paindéim na heasnaimh nach mór dul i ngleic leo. Ní mór dúinn teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú go rathúil inár gcórais oideachais. Cuireann teicneolaíochtaí digiteacha ar chumas go leor daltaí leanúint ar aghaidh ag foghlaim. Ach i gcás daoine eile ba bhac mór é nuair a bhí easpa rochtana, trealaimh, nascachta nó scileanna ann. "

Rinne sí tagairt don Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach a chuir an Coimisiún i láthair le déanaí, a fhéachann go beacht le scileanna digiteacha múinteoirí agus daltaí a threisiú, chomh maith leis an mbonneagar gaolmhar a fhorbairt. Chuir an t-uachtarán béim ar na spriocanna uaillmhianacha ach inúsáidte atá beartaithe do réimse an Oideachais Eorpaigh agus labhair sé faoin gcaoi ar féidir le NextGenerationEU cuidiú leis an earnáil oideachais.

Mar fhocal scoir, d’fháiltigh sí roimh an ‘Comhghuaillíocht um Oideachas don Aeráid’ nua: “Leis an gcomhrialtas seo ba mhaith linn cuid den fhuinneamh ó na sráideanna a thabhairt chuig ár seomraí ranga go léir. Ba mhaith linn an pobal oideachais ar fad a shlógadh chun tacú le haidhmeanna na neodrachta aeráide agus na forbartha inbhuanaithe. " Léigh an óráid iomlán líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending