Ceangail le linn

oideachas

iasacht £ 150m mBanc Eorpach Infheistíochta d'Ollscoil Uladh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

santander-uk-prifysgol_ulsterTá iasacht £ 150 milliún faighte ag Ollscoil Uladh ón An Banc Eorpach Infheistíochta a thacóidh le príomhoibreacha forbartha campais.

Rinne an tOllamh Richard Barnett, Leas-Seansailéir na hOllscoile, Jonathan Taylor, Leas-Uachtarán an Bhainc Infheistíochta Eorpaigh, an tAire Airgeadais Simon Hamilton MLA agus an tAire Fostaíochta agus Foghlama an Dr Stephen Farry MLA an fógra ar champas Uladh i mBéal Feirste.

Is é an príomhthionscadal a bhainfidh leas as forbairt suntasach champais Chathair Bhéal Feirste na hollscoile, tionscadal £ 250m a athlonnóidh an chuid is mó de champas Jordanstown go Lár Chathair Bhéal Feirste faoi 2018. Tá Uladh ag infheistiú £ 55m breise in uasghrádú ag a Magee, Cúil Raithin agus Campais Jordanstown.

Aiseolas

Dúirt an tOllamh Barnett: “Is mór an mhuinín san Ollscoil an tiomantas seo ón mBanc Infheistíochta Eorpach, inár bpleananna uaillmhianacha forbartha agus i dtodhchaí Thuaisceart Éireann.

“Mar Ollscoil atá chun tosaigh maidir le rochtain ar ardoideachas a leathnú, tá sé tábhachtach go mbainfeadh ár gcuid mac léinn taitneamh as áiseanna a oireann dá mianta. Tógfaidh na hinfheistíochtaí seo inár gcampais ar na buanna atá againn cheana féin, ag soláthar timpeallacht foghlama den scoth dár gcuid mac léinn agus timpeallacht oibre den scoth dár bhfoireann.

“Cinnteoidh an sochar don ardoideachas in éineacht leis an tionchar dearfach níos leithne ar an ngeilleagar go bhfágfaidh infheistíocht na hollscoile oidhreacht bhuan do na glúine atá le teacht. Cruthóidh forbairt champas Chathair Bhéal Feirste amháin níos mó ná 5000 post tógála agus post gaolmhar le linn na tréimhse tógála agus feistiúcháin, ag soláthar fostaíochta agus tuarastail a bhfuil géarghá leo i bpobail áitiúla. "

Aiseolas

Dúirt Jonathan Taylor: “Tá infheistíocht san oideachas riachtanach chun iomaíochas na hEorpa sa réimse domhanda a chinntiú agus chun a chumasú do na glúine mac léinn amach anseo nuálaíocht a dhéanamh agus leas a bhaint as deiseanna nua.

“Cuideoidh fís shoiléir scéim Ollscoil Uladh le tairbhí oideachais agus eacnamaíocha a sholáthar ar fud Thuaisceart Éireann le linn na tógála agus sna blianta amach romhainn. Táimid tiomanta tacú le hinfheistíocht ardchaighdeáin den chineál céanna i bpríomh-bhonneagar i dTuaisceart Éireann sa todhchaí. "

D’fháiltigh an tAire Airgeadais Simon Hamilton MLA agus an tAire Fostaíochta agus Foghlama an Dr Stephen Farry MLA roimh mhaoiniú £ 150 milliún an Bhainc Infheistíochta Eorpach do champas nua Ollscoil Uladh i mBéal Feirste.

Ag labhairt dó ar champas Ollscoil Uladh i mBéal Feirste, d’fháiltigh an tAire Airgeadais Simon Hamilton roimh ról an Bhainc Infheistíochta Eorpaí i maoiniú an tionscadail agus dúirt: “Tá ríméad orm gur aontaigh Banc Infheistíochta na hEorpa campas uaillmhianach nua Ollscoil Uladh i mBéal Feirste a thacú. Leanann an vótáil muiníne seo ag BEI i dTuaisceart Éireann tiomantas reatha na Feidhmeannachta don scéim agus cinnteoidh sí go mbainfear amach tairbhí eacnamaíocha, oideachais agus athghiniúna an tionscadail.

“Ní féidir an tábhacht a bhaineann le hinfheistíocht i mbonneagar a áibhéil. Táim tiomanta gach rogha a ídiú chun níos mó infheistíochta a spreagadh inár mbonneagar. Agus áirítear leis sin tógáil ar an infheistíocht seo ag an mBanc Eorpach Infheistíochta i réimsí eile de bhonneagar Thuaisceart Éireann. Leanfaidh mé go pearsanta na féidearthachtaí a bhaineann le tuilleadh infheistíochta BEI i dTuaisceart Éireann i gcainteanna le hoifigigh bhainc i Lucsamburg i lár na míosa seo chugainn. Tá spéis ar leith agam scrúdú a dhéanamh ar na féidearthachtaí a chuireann ár struchtúir rialtais áitiúil leasaithe chun ról ceannasach a imirt i bhforbairt bonneagair sa todhchaí.

“Tá rún daingean agam bonneagar Thuaisceart Éireann a infheistiú agus a fheabhsú go leanúnach agus cinnteoidh mé go ndéanfar gach bealach atá ar fáil chun rochtain a fháil ar an maoiniú riachtanach - lena n-áirítear an Banc Eorpach Infheistíochta - a iniúchadh agus a shaothrú nuair is féidir chun leasa gach duine i dTuaisceart Éireann. "

Dúirt an tAire Fostaíochta agus Foghlama, an Dr Stephen Farry MLA: “Cuirim fáilte roimh an iasacht ón mBanc Eorpach Infheistíochta. Is léiriú soiléir é ar an muinín inár n-earnáil ardoideachais. Is ábhar misnigh é a fhios gur chuidigh an maoiniú £ 16m a chuir mo Roinn ar fáil in 2010 leis an bhforbairt a thabhairt chun stáitse. Táim ag tnúth le hoscailt an champais nua in 2018 agus na buntáistí a thabharfaidh sé do mhic léinn agus d’fhoireann na hOllscoile, do Chathair Bhéal Feirste agus do gheilleagar níos leithne Thuaisceart Éireann.

“Tá an t-ardoideachas ríthábhachtach do leas eacnamaíoch Thuaisceart Éireann sa todhchaí agus impím ar mo chomhghleacaithe feidhmiúcháin gach rud a dhéanamh chun a infheistíochtaí comhchosúla ag an mbanc inár n-institiúidí ardoideachais a éascú."

oideachas

Taispeánann rangú ollscoile 2021 go bhfuil comhoibriú láidir ag ollscoileanna na hEorpa

foilsithe

on

U-Multirank, arna thionscnamh ag an gCoimisiún agus arna chómhaoiniú ag Erasmus +, Tá a 8 foilsithe agth rangú ollscoile, ag scóráil beagnach 2,000 ollscoil as 96 tír ar fud an domhain. I measc torthaí eile, taispeánann sé go gcomhoibríonn ollscoileanna Eorpacha níos déine i gcomparáid le réigiúin eile, go háirithe i réimsí feidhmíochta an teagaisc agus na foghlama, taighde, malartú eolais agus idirnáisiúnaithe (soghluaisteacht foirne & mac léinn, comh-dhioplómaí & foilseacháin, srl.). De ghnáth, is fearr a fheidhmíonn ollscoileanna a oibríonn le chéile le hinstitiúidí, gnóthais agus tionscail eile, rialtais, comhlachtaí réigiúnacha nó trasna teorainneacha ná iad siúd nach bhfuil chomh dírithe ar chomhar. Cuireadh seacht ngné san áireamh don rangú: comhpháirtíochtaí straitéiseacha, comhchéimeanna idirnáisiúnta, intéirneachtaí, comhfhoilseacháin idirnáisiúnta, comhfhoilseacháin le comhpháirtithe tionsclaíocha, comhfhoilseacháin réigiúnacha agus comh-phaitinní leis an tionscal.

Gach bhliain, U-Multirank déantar comparáid idir feidhmíocht institiúidí ardoideachais sna réimsí is tábhachtaí do mhic léinn, ag soláthar na rátálacha inúsáidte ar líne is mó ar domhan. Is féidir le hollscoileanna sonraí U-Multirank a úsáid chun a gcuid buanna agus laigí a mheas agus bealaí a aimsiú chun a gcuid pleananna straitéiseacha a chruthú nó a neartú, lena n-áirítear gnéithe ar chomhar. Tá an Tionscnamh Ollscoileanna Eorpacha Tá sé ar cheann de na príomhghníomhartha faoi stiúir an Choimisiúin i dtreo an Réimse Oideachais Eorpaigh. Is é an cuspóir comhghuaillíochtaí trasnáisiúnta a chruthú inar féidir le mic léinn, baill foirne agus taighdeoirí taitneamh a bhaint as soghluaisteacht gan uaim - go fisiceach chomh maith le beagnach, staidéar, oiliúint, múineadh, taighde a dhéanamh, obair, nó seirbhísí a roinnt in aon cheann de na hinstitiúidí comhpháirtíochta comhoibritheacha. Go dtí seo, tá 41 chomhghuaillíocht den sórt sin ag tabhairt le chéile níos mó ná 280 institiúid ardoideachais ar fud na hEorpa. San iomlán, tá buiséad suas le € 287 milliún ó Erasmus + agus Horizon Europe ar fáil do na 41 Ollscoil Eorpacha seo. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar oideachas agus oiliúint aosach san Eoraip

foilsithe

on

An Coimisiún Eorpach Gréasán Eurydice Tá tuarascáil foilsithe ag 'Oideachas agus Oiliúint d'Aosaigh san Eoraip: Conairí cuimsitheacha a thógáil chuig scileanna agus cáilíochtaí'. Scrúdaíonn an tuarascáil na cineálacha cur chuige atá ann faoi láthair chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, le fócas ar leith ar bheartais agus ar bhearta a thacaíonn le rochtain daoine fásta a bhfuil leibhéil ísle scileanna agus cáilíochtaí acu, ar dheiseanna foghlama. Breathnaíonn sé ar 42 chóras oideachais agus oiliúna ar fud 37 tír Eorpach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá sé léirithe ag an bpaindéim seo nach bhfuil bunscileanna leordhóthanacha ag go leor daoine fásta. Go háirithe, nocht sé an deighilt mhór dhigiteach i measc an daonra aosaigh. Tá sé riachtanach deiseanna foghlama córasacha a chruthú a ligfidh do dhaoine a gcuid scileanna bunúsacha a fheabhsú ag céim ar bith den saol. Ní mór dúinn freisin aghaidh a thabhairt ar ilroinnt na hearnála foghlama aosaí, ionas gur féidir le daoine fásta aistrithe simplí a dhéanamh idir cineálacha agus cineálacha éagsúla oideachais. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Chun oiriúnú do shaol na hoibre atá ag athrú go tapa, ní mór dúinn ár n-aird agus ár n-acmhainní a dhíriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Faoi 2030, teastaíonn uainn go nglacfaidh 60% ar a laghad d’aosaigh san AE páirt in oiliúint gach bliain. D’fháiltigh ceannairí an AE roimh an uaillmhian seo agus cuimsíonn a bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí móra in uasoiliúint agus athoiliúint daoine fásta. In éineacht le Comhpháirtithe Sóisialta agus na páirtithe leasmhara go léir, ní mór dúinn rochtain ar dheiseanna foghlama a chinntiú go háirithe do dhaoine a bhainfeadh an leas is mó as an athoiliúint agus an athoiliúint a dhéanamh. Tá an ghné seo lárnach sa tionscnamh Upskilling Pathways a thugann aird ar leith ar na daoine is leochailí. "

Aiseolas

Chomh maith le féachaint ar an gcaoi a ndéantar tionscnaimh oideachais agus oiliúna d'aosaigh a chomhordú ar an leibhéal náisiúnta, cuireann an tuarascáil seo mapáil uathúil i láthair freisin de chláir oideachais agus oiliúna aosaigh atá maoinithe go poiblí agus cómhaoinithe, agus na bearta treorach agus tacaíochta atá ann do na daoine is lú cáilithe. Tá an Líonra Eurydice aonaid náisiúnta i dtíortha Eorpacha atá ann, agus is é an An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending