Ceangail le linn

oideachas

tuairisc AE scoile: Roinnt feabhas eolaíocht agus léitheoireacht, ach bochta i matamaitic

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

article-2246469-1676B81C000005DC-911_634x492Is déanaí Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) nochtann tuarascáil ar scileanna matamaitice, eolaíochta agus léitheoireachta leanaí 15 bliana torthaí measctha do bhallstáit. Tá an AE ina iomláine ar gcúl go dona sa mhatamaitic, ach tá an pictiúr níos spreagúla san eolaíocht agus sa léitheoireacht áit a bhfuil an Eoraip ar an mbealach chun a sprioc 2020 a bhaint amach chun céatadán na ngnóthachtálaithe ísle a laghdú1 go dtí faoi bhun 15%. Chuir Leas-Ard-Rúnaí OECD Yves Leterme agus Ard-Stiúrthóir Oideachais agus Cultúir an Choimisiúin Eorpaigh Jan Truszczynski na torthaí i láthair sa Bhruiséil.

Nochtann na torthaí go bhfuil dul chun cinn suntasach bainte amach ag deich mballstát (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL agus RO) maidir lena sciar de ghnóthachtálaithe ísle a laghdú ar fud na dtrí scil bhunúsacha ó 2009. Ach cúig AE tá méadú tagtha ar líon na ngnóthachtálaithe ísle i dtíortha (EL, HU, SK, FI, SE). Bhain ballstáit eile torthaí measctha amach. Ar an iomlán, tá feidhmíocht an AE beagán níos fearr ná na Stáit Aontaithe, ach tá an dá rud taobh thiar den tSeapáin.

Dúirt an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou: "Déanaim comhghairdeas leis na ballstáit sin a chuir feabhas ar a bhfeidhmíocht, ach is léir go gcaithfidh an AE ina iomláine oibriú níos deacra. Caithfidh na Ballstáit a n-iarrachtaí a choinneáil chun dul i ngleic le gnóthachtáil íseal oideachas scoile lena chinntiú go bhfuil na scileanna ag daoine óga chun go n-éireoidh leo i saol an lae inniu. Meabhraíonn na torthaí go bhfuil infheistíocht in oideachas ardchaighdeáin bunúsach do thodhchaí na hEorpa. "

Aiseolas

Chuir Yves Leterme macalla leis an dearcadh seo: "Taispeánann staidéar PISA a bhfuil ar eolas ag daoine 15 bliana d'aois agus an méid is féidir leo a dhéanamh leis an méid atá ar eolas acu. I ngeilleagar domhanda, ní dhéantar rath a thomhas a thuilleadh i gcoinne na gcaighdeán náisiúnta amháin, ach i gcoinne an oideachais is fearr a fheidhmíonn. Córais. Cuireann torthaí an AE i bhfios go láidir go gcaithfear luas an fheabhsúcháin a mhéadú má tá ballstáit chun titim taobh thiar de gheilleagair eile a sheachaint, "a dúirt iar-phríomh-aire na Beilge.

Rinneadh suirbhé PISA gach trí bliana ó seoladh é i 2000. Ghlac gach 34 ballstát OECD agus 31 tír chomhpháirtíochta páirt i PISA 2012, arb ionann é agus níos mó ná 80% de gheilleagar an domhain. Ghlac timpeall 510,000 dalta idir 15 bliana trí mhí go 16 bliana agus dhá mhí páirt sna tástálacha, a chuimsigh matamaitic, léitheoireacht agus eolaíocht, agus an príomhfhócas ar mhatamaitic.

Cuireann an bonn fianaise a tháirgeann PISA ar chumas lucht déanta beartas agus oideoirí tréithe na gcóras oideachais ardfheidhmíochta a aithint agus a gcuid beartas a oiriúnú.

Aiseolas

Shínigh an Coimisiún Eorpach agus OECD comhaontú comhoibrithe le déanaí chun oibriú níos dlúithe le chéile i dtrí réimse: straitéisí scileanna, anailísí tíre agus suirbhéanna idirnáisiúnta.

Cad a deir na torthaí faoi anailís an AE - an Choimisiúin

Léitheoireacht: Tá céatadán na ngnóthachtálaithe ísle sa léitheoireacht laghdaithe ó 23.1% i 2006 agus 19.7% in 2009 go 17.8% in 2012. Má leanann an treocht seo ar aghaidh, d’fhéadfadh go mbeadh an tagarmharc 15% indéanta faoi 2020. Go dtí seo, níl ach seacht dtír de chuid an AE shroich sé an tagarmharc seo (EE, IE, PL, FI, NL, DE agus DK). Tá dul chun cinn suntasach bainte amach ag CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL agus RO.

Mata: Gan aon dul chun cinn maidir le céatadán na ngnóthachtálaithe ísle ar leibhéal an AE a fheabhsú ó 2009. Mar sin féin, tá ceithre Bhallstát (EE, FI, PL, NL) i measc na dtíortha is fearr feidhmíochta ar fud an domhain le ráta gnóthachtálaithe ísle sa mhatamaitic faoi bhun an Tagarmharc an AE de 15%. Níor shroich aon Bhallstát eile an leibhéal seo go fóill. Rinne BG, EE, IE, HR, LV, AT, PL agus RO dul chun cinn suntasach (níos mó ná 2 phointe céatadáin).

Eolaíocht: Feabhsú seasta ar scileanna eolaíochta ar fud an Aontais. Thit céatadán an AE de ghnóthachtálaithe ísle ó 20.3% i 2006 go 17.8% in 2009 agus 16.6% in 2012. Tá deich mballstát faoi bhun an tagarmhairc 15%: CZ, DE, EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI, an Ríocht Aontaithe. Tá dul chun cinn seasta déanta ag CZ, DE, EE, IE, ES, LV, AT, PL agus RO.

Aibhsíonn an anailís go bhfuil tionchar suntasach ag stádas socheacnamaíoch na ndaltaí ar leibhéil feidhmíochta, agus is dóichí go mbeidh gnóthachtálaithe ísle sa mhatamaitic, san eolaíocht agus sa léitheoireacht ag teacht ó theaghlaigh ar ioncam íseal. I measc na bhfachtóirí suntasacha eile tá na héifeachtaí diúltacha den chuid is mó a bhaineann le cúlra imirceach, an tábhacht a bhaineann le freastal ar oideachas agus cúram luath-óige, chomh maith leis an mbearna inscne in inniúlacht léitheoireachta (déanann cailíní i bhfad níos fearr ná buachaillí).

Nochtann an anailís freisin an gaol idir torthaí PISA agus Suirbhé OECD ar Scileanna Aosach (a foilsíodh le déanaí (IP / 13 / 922). Tagann sé ar an gconclúid go gcaithfidh beartais, le bheith éifeachtach, díriú ar oideachas bunscoile agus meánscoile a fheabhsú. Taobh amuigh de sin is gnách go mbíonn sé ró-dhéanach an deis a chailltear ar scoil a chúiteamh.

Na chéad chéimeanna eile

Ag 2pm inniu, tabharfaidh Michael Davidson, ceann Luath-Óige agus Scoileanna an OECD, agus Jan Pakulski, ceann aonad staitisticí, suirbhéanna agus staidéir oideachais an Choimisiúin, eolas do gheallsealbhóirí oideachais agus oiliúna ar impleachtaí thorthaí PISA 2012 do cheapadh beartais na hEorpa. . Beidh an faisnéisiú ar siúl i halla éisteachta fhoirgneamh Madou an Choimisiúin, Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Tá fáilte roimh na meáin chreidiúnaithe.

Pléifidh an Coimisiún torthaí PISA 2012 leis na Ballstáit chun cabhrú le bearta a aithint chun laigí a leigheas. Tá an chéad mhalartán beartaithe ag an gcéad chruinniú eile d’Airí Oideachais an AE an 24 Feabhra. Úsáidfear na torthaí freisin do 2014 an Choimisiúin 'An Seimeastar Eorpach' a tháirgeann moltaí tír-shonracha atá nasctha le bunscileanna.

An Erasmus + nua (IP / 13 / 1110) tacóidh clár oideachais, oiliúna agus óige, a thosóidh i mí Eanáir, le tionscadail atá dírithe ar oideachas scoile a fhorbairt agus a uasghrádú. Is féidir le torthaí an tsuirbhé cabhrú le Ballstáit tosaíochtaí a shainiú le haghaidh tacaíochta ó Chiste Sóisialta na hEorpa, ar príomhfhoinse infheistíochta é i scileanna agus in oiliúint agus is féidir leis féidearthachtaí oideachais do ghrúpaí leochaileacha a fheabhsú.

Tuilleadh eolais

PISA 2012: Feidhmíocht an AE agus na chéad tátail maidir le beartais oideachais agus oiliúna san Eoraip

PISA 2012 ar shuíomh Gréasáin an OECD

An Coimisiún Eorpach: Oideachas agus oiliúint

Suíomh Gréasáin Androulla Vassiliou

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU agus Yves Leterme @YLeterme

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar oideachas agus oiliúint aosach san Eoraip

foilsithe

on

An Coimisiún Eorpach Gréasán Eurydice Tá tuarascáil foilsithe ag 'Oideachas agus Oiliúint d'Aosaigh san Eoraip: Conairí cuimsitheacha a thógáil chuig scileanna agus cáilíochtaí'. Scrúdaíonn an tuarascáil na cineálacha cur chuige atá ann faoi láthair chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, le fócas ar leith ar bheartais agus ar bhearta a thacaíonn le rochtain daoine fásta a bhfuil leibhéil ísle scileanna agus cáilíochtaí acu, ar dheiseanna foghlama. Breathnaíonn sé ar 42 chóras oideachais agus oiliúna ar fud 37 tír Eorpach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá sé léirithe ag an bpaindéim seo nach bhfuil bunscileanna leordhóthanacha ag go leor daoine fásta. Go háirithe, nocht sé an deighilt mhór dhigiteach i measc an daonra aosaigh. Tá sé riachtanach deiseanna foghlama córasacha a chruthú a ligfidh do dhaoine a gcuid scileanna bunúsacha a fheabhsú ag céim ar bith den saol. Ní mór dúinn freisin aghaidh a thabhairt ar ilroinnt na hearnála foghlama aosaí, ionas gur féidir le daoine fásta aistrithe simplí a dhéanamh idir cineálacha agus cineálacha éagsúla oideachais. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Chun oiriúnú do shaol na hoibre atá ag athrú go tapa, ní mór dúinn ár n-aird agus ár n-acmhainní a dhíriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Faoi 2030, teastaíonn uainn go nglacfaidh 60% ar a laghad d’aosaigh san AE páirt in oiliúint gach bliain. D’fháiltigh ceannairí an AE roimh an uaillmhian seo agus cuimsíonn a bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí móra in uasoiliúint agus athoiliúint daoine fásta. In éineacht le Comhpháirtithe Sóisialta agus na páirtithe leasmhara go léir, ní mór dúinn rochtain ar dheiseanna foghlama a chinntiú go háirithe do dhaoine a bhainfeadh an leas is mó as an athoiliúint agus an athoiliúint a dhéanamh. Tá an ghné seo lárnach sa tionscnamh Upskilling Pathways a thugann aird ar leith ar na daoine is leochailí. "

Aiseolas

Chomh maith le féachaint ar an gcaoi a ndéantar tionscnaimh oideachais agus oiliúna d'aosaigh a chomhordú ar an leibhéal náisiúnta, cuireann an tuarascáil seo mapáil uathúil i láthair freisin de chláir oideachais agus oiliúna aosaigh atá maoinithe go poiblí agus cómhaoinithe, agus na bearta treorach agus tacaíochta atá ann do na daoine is lú cáilithe. Tá an Líonra Eurydice aonaid náisiúnta i dtíortha Eorpacha atá ann, agus is é an An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Shínigh GSOM SPbU agus Ollscoil Kozminski comhaontú ar a gcéad chlár céime dúbailte

foilsithe

on

Tá Scoil Bainistíochta Iarchéime, Ollscoil St Petersburg (GSOM SPbU) agus Ollscoil Kozminski (KU) ag seoladh a gcéad chomhchlár céime dúbailte in Airgeadas Corparáideach agus Cuntasaíocht. Cuimseoidh an clár nua céime dúbailte mic léinn cáilithe ar an gclár Máistir in Airgeadas Corparáideach (MCF) ag GSOM agus mic léinn Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta ag KU. Tosóidh roghnú na mac léinn don chlár nua céime dúbailte i seimeastar titim 2021, cuirfear tús leis na staidéir sa bhliain acadúil 2022/2023.

Mar chuid de chomhaontú nua, caithfidh mic léinn a dtrí agus a ceathair seimeastar ag óst-institiúidí, agus gheobhaidh iarrthóirí, a chomhlánaíonn go rathúil riachtanais uile chlár GSOM agus KU, dioplómaí Máistirchéime ón dá institiúid.

"Baineann an todhchaí le comhpháirtíochtaí, comhghuaillíochtaí agus comhoibrithe: cuidíonn sé le breathnú ar spriocanna ó uillinneacha éagsúla, freagairt go tapa d’athruithe agus táirgí ábhartha agus éilithe a chruthú. Sa bhliain acadúil nua, in éineacht le hOllscoil Kozminski, táimid ag seoladh clár céime dúbailte. laistigh den chlár Máistir in Airgeadas Corparáideach: déanfaimid eispéiris a mhalartú, déan comparáid idir ár n-aidhmeanna agus ár dtorthaí, agus cuirfimid eolas cuimsitheach ar fáil do mhic léinn ón dá thaobh ar féidir iad a chur i bhfeidhm áit ar bith ar domhan. Is comhpháirtithe acadúla le fada an lá iad Ollscoil Kozminski agus GSOM SPbU. rinneadh tástáil ar an gcaidreamh thar na blianta agus an iliomad mac léinn malairte. Táim muiníneach go dtabharfaidh an leibhéal nua comhoibrithe scoileanna gnó níos gaire dá chéile agus go mbeidh ár Máistirchláir níos suimiúla agus níos dírithe ar chleachtas, "a dúirt Konstantin Krotov, stiúrthóir feidhmiúcháin ar GSOM SPbU.

Aiseolas

Ó 2013, tá mic léinn Baitsiléir agus Máistir GSOM SPbU ag glacadh páirte i gcláir malairte, agus i ndámh agus i bhfoireann na Scoile Gnó - i gcláir malairte acadúla le hOllscoil Kozminski.

"Corónaíodh dlúthchomhar leis an ollscoil is sine sa Rúis - Ollscoil Saint Petersburg agus GSOM SPbU le céim dhúbailte ar an gclár Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta. Is céim nádúrtha é chun deiseanna malairte ár gcuid mac léinn is fearr a threisiú trí iad a thabhairt dóibh rochtain ar cheann de na margaí is mó. Dá bhrí sin, leanann KU ag neartú a sheasamh mar dhroichead domhanda le haghaidh deiseanna gnó agus tuiscint idirchultúrtha, "a dúirt Franjo Mlinaric, Ph.D., ceannaire an Chláir Mháistir Airgeadais & Cuntasaíochta ag KU.

Ag tosú ó 2022, beidh ceathrar mac léinn MCF in ann a gcuid staidéir a dhéanamh laistigh den chlár Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta ag ceann de na scoileanna gnó is mó le rá sa Pholainn. Tá creidiúnú coróin triple ag Ollscoil Kozminski chomh maith le creidiúnú ACCA agus CFA. Tá clár Airgeadais agus Cuntasaíochta Ollscoil Kozminski rangaithe mar 21ú seasamh sa Irish Times Airgeadais (FT) rangú i measc na 55 clár Máistir is fearr ar domhan in airgeadas corparáideach.

Aiseolas

Tá an clár Máistir in Airgeadas Corparáideach ag GSOM SPbU creidiúnaithe ag ACCA freisin. Tá GSOM SPbU rangaithe i measc na gclár agus na scoileanna gnó is mó ar domhan le blianta fada as a chéile de réir an nuachtáin ghnó idirnáisiúnta Financial Times. In 2020, rangaithe GSOM SPbU an 41ú háit i rangú Máistreachta an Financial Times i mBainistíocht, agus an 51ú háit sa Irish Times Airgeadais Rangú Scoil Ghnó na hEorpa. Chuaigh clár MBA Feidhmiúcháin GSOM SPbU isteach sna 100 clár is fearr ar domhan den chéad uair agus ghlac sé 93ú post i Rangú MBA an Financial Times 2020.

GSOM SPbU Is Scoil Ghnó ceannródaíoch na Rúise í. Bunaíodh é i 1993 in Ollscoil St Petersburg, atá ar cheann de na hollscoileanna clasaiceacha is sine, agus an t-ionad eolaíochta, oideachais agus cultúir is mó sa Rúis. Sa lá atá inniu ann is é GSOM SPbU an t-aon Scoil Ghnó sa Rúis atá san áireamh sa 100 Scoil Eorpach is fearr i rangú Financial Times agus tá dhá chreidiúnú idirnáisiúnta mór le rá aici: AMBA agus EQUIS. Cuimsíonn Bord Comhairleach GSOM ceannairí ón ngnó, ón rialtas agus ón bpobal acadúil idirnáisiúnta.

Ollscoil Kozminski a bunaíodh i 1993. Tá sé ar cheann de na hinstitiúidí ardoideachais neamhphoiblí is sine sa Pholainn. Is daonra de 9,000 iad na mic léinn fochéime, iarchéime agus dochtúireachta agus rannpháirtithe na gclár iarchéime agus MBA atá ag staidéar ag KU. Tá daonra céimithe KU os cionn 60,000 faoi láthair. Is institiúid ardoideachais atá dírithe ar ghnó í Ollscoil Kozminski a thairgeann raon leathan clár oideachais, a bhfuil cearta acadúla iomlána aici, agus a mheastar a bheith ar an scoil ghnó is fearr i Lár agus in Oirthear na hEorpa de réir na Irish Times Airgeadais rangú. In 2021 rangaíodh Ollscoil Kozminski sa 21ú háit sa Rangú Máistreachta Domhanda in Airgeadas a d’fhoilsigh Irish Times Airgeadais. Is í an t-aon ollscoil atá rangaithe ón bPolainn agus ó Lár agus Oirthear na hEorpa.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending