Ceangail le linn

oideachas

An Fhionlainn, an Ghréig agus an Spáinn bhuachan dámhachtainí Erasmus le hinfheistiú i malartuithe foirne agus teagasc ar chaighdeán

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Erasmus-MundusAinmnítear trí institiúid ardoideachais a fhaigheann maoiniú tríd an gclár Erasmus inniu (21 Samhain) mar bhuaiteoirí Ghradaim Erasmus na hEorpa 2013. Is é buaiteoir an duais óir JAMK Ollscoil na nEolaíochtaí Feidhmeacha i Jyväskylä, an Fhionlainn, áit a nglacann 70% den fhoireann páirt in oiliúint Erasmus thar lear gach bliain. Measann an ollscoil go bhfuil malartuithe foirne ríthábhachtach dá hiarrachtaí chun cáilíocht teagaisc agus foghlama a fheabhsú. Faigheann Institiúid Teicneolaíochta Oideachais na Créite, an Ghréig, agus an Universitat Politècnica i Valencia, sa Spáinn, dámhachtainí freisin (féach thíos). Bronnfar Dámhachtainí Erasmus ag an ionad taispeántais Tour & Taxis sa Bhruiséil tráthnóna inniu.

Dúirt an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou: "Tá teagasc ardchaighdeáin ríthábhachtach má táimid chun na céimithe cruthaitheacha agus inoiriúnaithe a theastaíonn uainn a tháirgeadh. Déanaim comhghairdeas leis na hinstitiúidí a bhuaigh as luach na ndeiseanna teagaisc agus oiliúna Erasmus a thaispeáint thar lear. An taithí a fuarthas Is mór an tairbhe do mhic léinn san institiúid óstach agus don institiúid seolta araon foireann na hollscoile atá ag obair i dtimpeallacht idirnáisiúnta éagsúil. "

Is samplaí den scoth iad na trí institiúid a bhuaigh, a bhfuil baint acu le comhpháirtíochtaí i roinnt tíortha Eorpacha, den mhéid is féidir a bhaint amach trí shoghluaisteacht foirne a úsáid go straitéiseach chun tacaíocht agus feabhsú leanúnach a dhéanamh ar cháilíocht teagaisc agus foghlama ", a dúirt an coimisinéir.

Aiseolas

Thug an Coimisiún Eorpach cuireadh do gach 4,500 institiúid ardoideachais a bhfuil Cairt Ollscoile Erasmus acu aird a tharraingt ar scéalta rathúla a bhaineann le soghluaisteacht foirne agus dianchláir dhian mar scoileanna samhraidh idirnáisiúnta. Chuir saineolaithe neamhspleácha gearrliosta 20 de na samplaí is fearr, as ar roghnaíodh na trí institiúid a bhuaigh.

Chomh maith le deontais do mhic léinn chun staidéar a dhéanamh nó oiliúint a dhéanamh thar lear, mhaoinigh Erasmus níos mó ná 300,000 malartán foirne le haghaidh teagaisc agus oiliúna agus níos mó ná 3,200 dianchlár ó 1997. Le chéile, is ionann na gníomhaíochtaí seo agus thart ar 9% de bhuiséad Erasmus.

GOLD

Aiseolas

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Ollscoil Eolaíochtaí Feidhmeacha JAMK), Jyväskylä, an Fhionlainn

Tá idirnáisiúnú ar cheann de thrí thosaíocht straitéiseacha d’Ollscoil Eolaíochtaí Feidhmeacha JAMK agus dá 8,000 mac léinn. Áirítear leis seo leibhéal ard soghluaisteachta le níos mó ná 70% den fhoireann ag dul thar lear gach bliain. Déantar monatóireacht ar na malartuithe foirne trí fheidhmíocht inmheánach agus táscairí náisiúnta chun cáilíocht agus an tionchar is mó a chinntiú.

Is cuid de straitéis na hollscoile iad na malartuithe foirne chun cáilíocht teagaisc agus foghlama a fheabhsú. Go dtí seo, áiríodh leis an tionchar forbairt dianchlár agus comhpháirtíochtaí a raibh comhthionscadail ar líne agus céimeanna dúbailte mar thoradh orthu.

Is éard atá i gceist le céim dhúbailte ná mac léinn a leanann dhá chúrsa céime ollscoile comhthreomhara, go minic in institiúidí éagsúla i dtíortha éagsúla. Is féidir leis an dá chéim a bheith sa réimse ábhair chéanna nó in dhá ábhar éagsúla.

Silver

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Institiúid Oideachais Teicneolaíochta na Créite), Heraklion, an Ghréig

Tá os cionn 15 000 mac léinn ag an Institiúid Oideachais Teicneolaíochta a mhúintear i sé chathair ar fud na Créite. Ó 2005 i leith, chuir 22 dianchlár na hInstitiúide ardán ar fáil chun idirnáisiúnú trí naisc a chruthú leis an tionscal áitiúil chomh maith le hinstitiúidí den scoth mar Ollscoil Oxford agus Imperial College sa RA. Mar thoradh air seo tá gné idirnáisiúnta de na cláir chéime agus chabhraigh sé le lucht acadúil ó gach cearn den Eoraip aithne a chur ar obair agus ar bhaill foirne na hInstitiúide.

BRONZE

Universitat Politècnica de València, Valencia, an Spáinn

Is ollscoil theicniúil 45 bliain d’aois í an Universitat Politècnica de València le 13 scoil agus dámh ar thrí champas. Anuraidh ghlac a fhoireann páirt i 190 deis soghluaisteachta, rud a chiallaíonn gurb é an cúigiú institiúid seolta is mó i measc na 33 tír atá rannpháirteach in Erasmus. Cuireann sé tábhacht mhór le monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht na gclár malairte agus a chinntiú go ndéanann eispéiris léachtóirí an Ollscoil níos idirnáisiúnta, go rachaidh siad chun leasa do mhic léinn agus go bhfeabhsaíonn siad comhthionscadail teagaisc agus taighde na hOllscoile. Mar thoradh air sin tá níos mó agus níos mó céimeanna dúbailte á dtairiscint aige chomh maith le dianchláir Erasmus.

cúlra

Soghluaisteacht foirne Erasmus

Chuir Erasmus tacaíocht ar fáil do dheiseanna teagaisc foirne i dtíortha Eorpacha eile ó 1997. Le cruthú an Chláir um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil i 2007, leathnaíodh soghluaisteacht foirne chun oiliúint a chur san áireamh, chomh maith leis an bhféidearthacht d’institiúidí ardoideachais cuireadh a thabhairt d’fhoireann ó chuideachtaí múineadh. ag a n-institiúidí. Is ionann oiliúint anois agus thart ar 26% de shoghluaisteacht na foirne trí Erasmus. Feabhsaíonn soghluaisteacht foirne scileanna gairmiúla agus cuireann sí le hidirnáisiúnú agus nuachóiriú an ardoideachais. Spreagann sé soghluaisteacht mac léinn freisin.

Cuirfidh an clár nua Erasmus + ar chumas 800 000 múinteoir, léachtóir, oiliúnóir, foireann oideachais agus daoine eile múineadh nó oiliúint thar lear in 2014-2020.

Fás i Soghluaisteacht Foirne ó 2007

Tréimhsí soghluaisteachta foirne san iomlán

Tascanna teagaisc

oiliúint foirne

Dianchláir Erasmus (IPanna)

Is dianchúrsaí staidéir a bhaineann le hábhair iad Erasmus Dianchláir (IPanna), a thugann le chéile mic léinn agus foireann teagaisc ó institiúidí ardoideachais i dtrí thír Eorpacha ar a laghad. Tá sé mar aidhm ag na dianchláir, a mhaireann idir 10 lá agus sé seachtaine:

  • Foghlaim ilnáisiúnta réimsí speisialtóra staidéir a spreagadh (mar shampla, 'Dámh Dlí fíorúil na hEorpa', a forbraíodh trí Dhianchlár);
  • rochtain a sholáthar do mhic léinn ar eolas nach bhfuil ar fáil in institiúid ardoideachais amháin;
  • ligean do mhúinteoirí léargas difriúil a fháil ar ábhar an chúrsa agus ar chur chuige nua oideolaíochta, agus;
  • modhanna teagaisc a thástáil i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

Is iad na gníomhaireachtaí náisiúnta sna tíortha a ghlacann páirt sa Chlár Foghlama ar Feadh an tSaoil a bhainistíonn na dianchláir. In 2011-12, eagraíodh 462 IP i 31 tír - méadú de níos mó ná 14% i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

Líon na nDianchlár ó 2000

Tuilleadh eolais

Ag tacú le hathchóiriú: ról Erasmus san ardoideachas

An Coimisiún Eorpach: Erasmus

An Coimisiún Eorpach: Erasmus +

An Coimisiún Eorpach: Oideachas agus oiliúint

Suíomh Gréasáin Androulla Vassiliou

Lean Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

oideachas

Taispeánann rangú ollscoile 2021 go bhfuil comhoibriú láidir ag ollscoileanna na hEorpa

foilsithe

on

U-Multirank, arna thionscnamh ag an gCoimisiún agus arna chómhaoiniú ag Erasmus +, Tá a 8 foilsithe agth rangú ollscoile, ag scóráil beagnach 2,000 ollscoil as 96 tír ar fud an domhain. I measc torthaí eile, taispeánann sé go gcomhoibríonn ollscoileanna Eorpacha níos déine i gcomparáid le réigiúin eile, go háirithe i réimsí feidhmíochta an teagaisc agus na foghlama, taighde, malartú eolais agus idirnáisiúnaithe (soghluaisteacht foirne & mac léinn, comh-dhioplómaí & foilseacháin, srl.). De ghnáth, is fearr a fheidhmíonn ollscoileanna a oibríonn le chéile le hinstitiúidí, gnóthais agus tionscail eile, rialtais, comhlachtaí réigiúnacha nó trasna teorainneacha ná iad siúd nach bhfuil chomh dírithe ar chomhar. Cuireadh seacht ngné san áireamh don rangú: comhpháirtíochtaí straitéiseacha, comhchéimeanna idirnáisiúnta, intéirneachtaí, comhfhoilseacháin idirnáisiúnta, comhfhoilseacháin le comhpháirtithe tionsclaíocha, comhfhoilseacháin réigiúnacha agus comh-phaitinní leis an tionscal.

Gach bhliain, U-Multirank déantar comparáid idir feidhmíocht institiúidí ardoideachais sna réimsí is tábhachtaí do mhic léinn, ag soláthar na rátálacha inúsáidte ar líne is mó ar domhan. Is féidir le hollscoileanna sonraí U-Multirank a úsáid chun a gcuid buanna agus laigí a mheas agus bealaí a aimsiú chun a gcuid pleananna straitéiseacha a chruthú nó a neartú, lena n-áirítear gnéithe ar chomhar. Tá an Tionscnamh Ollscoileanna Eorpacha Tá sé ar cheann de na príomhghníomhartha faoi stiúir an Choimisiúin i dtreo an Réimse Oideachais Eorpaigh. Is é an cuspóir comhghuaillíochtaí trasnáisiúnta a chruthú inar féidir le mic léinn, baill foirne agus taighdeoirí taitneamh a bhaint as soghluaisteacht gan uaim - go fisiceach chomh maith le beagnach, staidéar, oiliúint, múineadh, taighde a dhéanamh, obair, nó seirbhísí a roinnt in aon cheann de na hinstitiúidí comhpháirtíochta comhoibritheacha. Go dtí seo, tá 41 chomhghuaillíocht den sórt sin ag tabhairt le chéile níos mó ná 280 institiúid ardoideachais ar fud na hEorpa. San iomlán, tá buiséad suas le € 287 milliún ó Erasmus + agus Horizon Europe ar fáil do na 41 Ollscoil Eorpacha seo. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar oideachas agus oiliúint aosach san Eoraip

foilsithe

on

An Coimisiún Eorpach Gréasán Eurydice Tá tuarascáil foilsithe ag 'Oideachas agus Oiliúint d'Aosaigh san Eoraip: Conairí cuimsitheacha a thógáil chuig scileanna agus cáilíochtaí'. Scrúdaíonn an tuarascáil na cineálacha cur chuige atá ann faoi láthair chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, le fócas ar leith ar bheartais agus ar bhearta a thacaíonn le rochtain daoine fásta a bhfuil leibhéil ísle scileanna agus cáilíochtaí acu, ar dheiseanna foghlama. Breathnaíonn sé ar 42 chóras oideachais agus oiliúna ar fud 37 tír Eorpach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá sé léirithe ag an bpaindéim seo nach bhfuil bunscileanna leordhóthanacha ag go leor daoine fásta. Go háirithe, nocht sé an deighilt mhór dhigiteach i measc an daonra aosaigh. Tá sé riachtanach deiseanna foghlama córasacha a chruthú a ligfidh do dhaoine a gcuid scileanna bunúsacha a fheabhsú ag céim ar bith den saol. Ní mór dúinn freisin aghaidh a thabhairt ar ilroinnt na hearnála foghlama aosaí, ionas gur féidir le daoine fásta aistrithe simplí a dhéanamh idir cineálacha agus cineálacha éagsúla oideachais. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Chun oiriúnú do shaol na hoibre atá ag athrú go tapa, ní mór dúinn ár n-aird agus ár n-acmhainní a dhíriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Faoi 2030, teastaíonn uainn go nglacfaidh 60% ar a laghad d’aosaigh san AE páirt in oiliúint gach bliain. D’fháiltigh ceannairí an AE roimh an uaillmhian seo agus cuimsíonn a bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí móra in uasoiliúint agus athoiliúint daoine fásta. In éineacht le Comhpháirtithe Sóisialta agus na páirtithe leasmhara go léir, ní mór dúinn rochtain ar dheiseanna foghlama a chinntiú go háirithe do dhaoine a bhainfeadh an leas is mó as an athoiliúint agus an athoiliúint a dhéanamh. Tá an ghné seo lárnach sa tionscnamh Upskilling Pathways a thugann aird ar leith ar na daoine is leochailí. "

Aiseolas

Chomh maith le féachaint ar an gcaoi a ndéantar tionscnaimh oideachais agus oiliúna d'aosaigh a chomhordú ar an leibhéal náisiúnta, cuireann an tuarascáil seo mapáil uathúil i láthair freisin de chláir oideachais agus oiliúna aosaigh atá maoinithe go poiblí agus cómhaoinithe, agus na bearta treorach agus tacaíochta atá ann do na daoine is lú cáilithe. Tá an Líonra Eurydice aonaid náisiúnta i dtíortha Eorpacha atá ann, agus is é an An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending