Ceangail le linn

oideachas

Rangú Ollscoile Nua

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá rangú ollscoile nua, a bunaíodh le maoiniú ón Aontas Eorpach, á sheoladh go poiblí faoi Uachtaránacht AE na hÉireann i mBaile Átha Cliath inniu (30 Eanáir). Léiríonn an liostú nua ‘iltoiseach’ imeacht ó chur chuige traidisiúnta maidir le feidhmíocht ollscoile a rangú, a ndíríonn a bhformhór go díréireach ar fheabhas taighde. Ina áit sin, déanfaidh sé ollscoileanna a rátáil de réir raon níos leithne fachtóirí, i gcúig réimse ar leithligh: cáil ar thaighde, cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, treoshuíomh idirnáisiúnta, rath ar aistriú eolais (mar chomhpháirtíochtaí le gnó agus gnólachtaí nuathionscanta), agus rannchuidiú le fás réigiúnach. Meastar go gcláróidh thart ar 500 ollscoil ón Eoraip agus ar fud an domhain chun páirt a ghlacadh sa rangú agus foilseofar na chéad torthaí go luath in 2014.

Ag labhairt di roimh an lainseáil, dúirt Androulla Vassiliou, an Coimisinéir Eorpach um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus an Óige: "Tá ollscoileanna ar cheann de na haireagáin is rathúla san Eoraip, ach ní féidir linn luí ar ár laraí. Caithfimid smaoineamh agus gníomhú ar bhealach níos straitéisí chun an acmhainneacht iomlán ár n-ollscoileanna Chun é sin a dhéanamh, teastaíonn faisnéis níos fearr uainn faoi na rudaí a thairgeann siad agus cé chomh maith agus a fheidhmíonn siad. Is gnách go dtugann rangú atá ann faoi láthair aird ar ghnóthachtálacha taighde thar aon rud eile, ach tabharfaidh U-Multirank pictiúr soiléir dá gcuid feidhmíochta thar a chéile réimse réimsí tábhachtacha Cuideoidh an t-eolas seo le mic léinn an ollscoil nó an coláiste is fearr a roghnú dóibh. Cuideoidh sé freisin le nuachóiriú agus cáilíocht an ardoideachais trí chur ar chumas ollscoileanna a gcuid buanna nó laigí a aithint agus foghlaim ó eispéireas a chéile faoi ​​dheireadh, tabharfaidh sé léargas níos iomláine do lucht déanta beartas ar a gcórais ardoideachais ionas gur féidir leo ú a neartú feidhmíocht eir tír ina iomláine. "

Osclóidh Aire Oideachais agus Scileanna na hÉireann, Ruairi Quinn an chomhdháil a sheolfaidh an rangú. Dúirt sé: "De réir mar a éiríonn an t-ardoideachas níos ríthábhachtach i gcónaí do leas sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch na hEorpa, is mó an gá atá le cáilíocht agus éagsúlacht inár gcórais ardoideachais. Tá Uachtaránacht na hÉireann tiomanta go láidir cuidiú le tacú le rolladh amach na an chéad chéim eile seo de U-Multirank Iarraim ar institiúidí ardoideachais an deis seo a thapú chun páirt a ghlacadh i gcóras rangú a thógáil a thabharfaidh léargas ar na gnéithe dearfacha iomadúla de ghníomhaíocht ardoideachais ar fud na hEorpa chun leasa mac léinn, ceannairí institiúideacha, beartais déantóirí agus páirtithe leasmhara eile. "

Aiseolas

Chomh maith le rangú údarásach a sholáthar a dhéanann comparáid idir institiúidí, measfaidh U-Multirank ollscoileanna i gceithre réimse ábhair ar leith: staidéir ghnó, innealtóireacht mheicniúil, innealtóireacht leictreach agus fisic. Leathnófar liosta na ndisciplíní ar leith de réir a chéile sna blianta amach romhainn.

Tiomsóidh cuibhreannas neamhspleách an rangú, faoi stiúir an Lárionaid Ardoideachais (CHE) sa Ghearmáin agus an tIonad um Staidéar Beartais Ardoideachais (CHEPS) san Ísiltír. I measc na gcomhpháirtithe tá an Lárionad um Staidéar Eolaíochta agus Teicneolaíochta in Ollscoil Leiden (CWTS), gairmithe faisnéise Elsevier, Fondúireacht Bertelsmann agus an gnólacht bogearraí Folge 3. Oibreoidh an cuibhreannas freisin le comhpháirtithe rangú náisiúnta agus eagraíochtaí geallsealbhóirí a dhéanann ionadaíocht ar mhic léinn, ollscoileanna agus ghnó chun iomláine a chinntiú. agus cruinneas.

Beidh an rangú nua neamhchlaonta, bunaithe ar chritéir agus sonraí intomhaiste. De bharr a chur chuige iltoiseach tá sé oiriúnach d'aon ollscoil nó coláiste atá ag lorg aiseolais ar a feidhmíocht. Beidh úsáideoirí aonair in ann rangú ‘pearsantaithe’ a fháil a léiríonn a gcuid riachtanas ar leith; ligfidh sé seo dóibh faisnéis a fháil faoi na hinstitiúidí nó na disciplíní is mó a bhfuil spéis acu iontu agus na critéir a ualú de réir a roghanna féin.

Aiseolas

Is toradh é U-Multirank ar thionscnamh a tháinig chun cinn ag comhdháil a eagraíodh faoi Uachtaránacht na Fraince 2008 ar an Aontas Eorpach, a d’éiligh rangú ollscoile nua bunaithe ar mhodheolaíocht a léiríonn toisí éagsúla barr feabhais i gcomhthéacs idirnáisiúnta.

Ina dhiaidh sin choimisiúnaigh an Coimisiún Eorpach staidéar féidearthachta a rinne cuibhreannas d’eagraíochtaí ardoideachais agus taighde ar a dtugtar CHERPA agus a tugadh chun críche in 2011. Dheimhnigh an staidéar, bunaithe ar obair le 150 institiúid ardoideachais ón Eoraip agus ar fud an domhain. bhí coincheap agus cur i bhfeidhm rangú iltoiseach réadúil. Forbraíodh ionstraimí suirbhéireachta ar líne chun na sonraí a theastaíonn a bhailiú. Oibreoidh an cuibhreannas leis na rátálacha náisiúnta atá ann cheana chun nach mbeidh air na ceisteanna céanna a chur ar ollscoileanna níos mó ná uair amháin.

Gheobhaidh U-Multirank € 2 mhilliún san iomlán i maoiniú an AE ón gClár um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil in 2013-14, agus an fhéidearthacht go mbeidh dhá bhliain eile de síol-mhaoiniú in 2015-2016. Is é an sprioc d’eagraíocht neamhspleách an rangú a reáchtáil ina dhiaidh sin.

 

Anna van Densky

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar oideachas agus oiliúint aosach san Eoraip

foilsithe

on

An Coimisiún Eorpach Gréasán Eurydice Tá tuarascáil foilsithe ag 'Oideachas agus Oiliúint d'Aosaigh san Eoraip: Conairí cuimsitheacha a thógáil chuig scileanna agus cáilíochtaí'. Scrúdaíonn an tuarascáil na cineálacha cur chuige atá ann faoi láthair chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, le fócas ar leith ar bheartais agus ar bhearta a thacaíonn le rochtain daoine fásta a bhfuil leibhéil ísle scileanna agus cáilíochtaí acu, ar dheiseanna foghlama. Breathnaíonn sé ar 42 chóras oideachais agus oiliúna ar fud 37 tír Eorpach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá sé léirithe ag an bpaindéim seo nach bhfuil bunscileanna leordhóthanacha ag go leor daoine fásta. Go háirithe, nocht sé an deighilt mhór dhigiteach i measc an daonra aosaigh. Tá sé riachtanach deiseanna foghlama córasacha a chruthú a ligfidh do dhaoine a gcuid scileanna bunúsacha a fheabhsú ag céim ar bith den saol. Ní mór dúinn freisin aghaidh a thabhairt ar ilroinnt na hearnála foghlama aosaí, ionas gur féidir le daoine fásta aistrithe simplí a dhéanamh idir cineálacha agus cineálacha éagsúla oideachais. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Chun oiriúnú do shaol na hoibre atá ag athrú go tapa, ní mór dúinn ár n-aird agus ár n-acmhainní a dhíriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Faoi 2030, teastaíonn uainn go nglacfaidh 60% ar a laghad d’aosaigh san AE páirt in oiliúint gach bliain. D’fháiltigh ceannairí an AE roimh an uaillmhian seo agus cuimsíonn a bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí móra in uasoiliúint agus athoiliúint daoine fásta. In éineacht le Comhpháirtithe Sóisialta agus na páirtithe leasmhara go léir, ní mór dúinn rochtain ar dheiseanna foghlama a chinntiú go háirithe do dhaoine a bhainfeadh an leas is mó as an athoiliúint agus an athoiliúint a dhéanamh. Tá an ghné seo lárnach sa tionscnamh Upskilling Pathways a thugann aird ar leith ar na daoine is leochailí. "

Aiseolas

Chomh maith le féachaint ar an gcaoi a ndéantar tionscnaimh oideachais agus oiliúna d'aosaigh a chomhordú ar an leibhéal náisiúnta, cuireann an tuarascáil seo mapáil uathúil i láthair freisin de chláir oideachais agus oiliúna aosaigh atá maoinithe go poiblí agus cómhaoinithe, agus na bearta treorach agus tacaíochta atá ann do na daoine is lú cáilithe. Tá an Líonra Eurydice aonaid náisiúnta i dtíortha Eorpacha atá ann, agus is é an An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Shínigh GSOM SPbU agus Ollscoil Kozminski comhaontú ar a gcéad chlár céime dúbailte

foilsithe

on

Tá Scoil Bainistíochta Iarchéime, Ollscoil St Petersburg (GSOM SPbU) agus Ollscoil Kozminski (KU) ag seoladh a gcéad chomhchlár céime dúbailte in Airgeadas Corparáideach agus Cuntasaíocht. Cuimseoidh an clár nua céime dúbailte mic léinn cáilithe ar an gclár Máistir in Airgeadas Corparáideach (MCF) ag GSOM agus mic léinn Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta ag KU. Tosóidh roghnú na mac léinn don chlár nua céime dúbailte i seimeastar titim 2021, cuirfear tús leis na staidéir sa bhliain acadúil 2022/2023.

Mar chuid de chomhaontú nua, caithfidh mic léinn a dtrí agus a ceathair seimeastar ag óst-institiúidí, agus gheobhaidh iarrthóirí, a chomhlánaíonn go rathúil riachtanais uile chlár GSOM agus KU, dioplómaí Máistirchéime ón dá institiúid.

"Baineann an todhchaí le comhpháirtíochtaí, comhghuaillíochtaí agus comhoibrithe: cuidíonn sé le breathnú ar spriocanna ó uillinneacha éagsúla, freagairt go tapa d’athruithe agus táirgí ábhartha agus éilithe a chruthú. Sa bhliain acadúil nua, in éineacht le hOllscoil Kozminski, táimid ag seoladh clár céime dúbailte. laistigh den chlár Máistir in Airgeadas Corparáideach: déanfaimid eispéiris a mhalartú, déan comparáid idir ár n-aidhmeanna agus ár dtorthaí, agus cuirfimid eolas cuimsitheach ar fáil do mhic léinn ón dá thaobh ar féidir iad a chur i bhfeidhm áit ar bith ar domhan. Is comhpháirtithe acadúla le fada an lá iad Ollscoil Kozminski agus GSOM SPbU. rinneadh tástáil ar an gcaidreamh thar na blianta agus an iliomad mac léinn malairte. Táim muiníneach go dtabharfaidh an leibhéal nua comhoibrithe scoileanna gnó níos gaire dá chéile agus go mbeidh ár Máistirchláir níos suimiúla agus níos dírithe ar chleachtas, "a dúirt Konstantin Krotov, stiúrthóir feidhmiúcháin ar GSOM SPbU.

Aiseolas

Ó 2013, tá mic léinn Baitsiléir agus Máistir GSOM SPbU ag glacadh páirte i gcláir malairte, agus i ndámh agus i bhfoireann na Scoile Gnó - i gcláir malairte acadúla le hOllscoil Kozminski.

"Corónaíodh dlúthchomhar leis an ollscoil is sine sa Rúis - Ollscoil Saint Petersburg agus GSOM SPbU le céim dhúbailte ar an gclár Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta. Is céim nádúrtha é chun deiseanna malairte ár gcuid mac léinn is fearr a threisiú trí iad a thabhairt dóibh rochtain ar cheann de na margaí is mó. Dá bhrí sin, leanann KU ag neartú a sheasamh mar dhroichead domhanda le haghaidh deiseanna gnó agus tuiscint idirchultúrtha, "a dúirt Franjo Mlinaric, Ph.D., ceannaire an Chláir Mháistir Airgeadais & Cuntasaíochta ag KU.

Ag tosú ó 2022, beidh ceathrar mac léinn MCF in ann a gcuid staidéir a dhéanamh laistigh den chlár Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta ag ceann de na scoileanna gnó is mó le rá sa Pholainn. Tá creidiúnú coróin triple ag Ollscoil Kozminski chomh maith le creidiúnú ACCA agus CFA. Tá clár Airgeadais agus Cuntasaíochta Ollscoil Kozminski rangaithe mar 21ú seasamh sa Irish Times Airgeadais (FT) rangú i measc na 55 clár Máistir is fearr ar domhan in airgeadas corparáideach.

Aiseolas

Tá an clár Máistir in Airgeadas Corparáideach ag GSOM SPbU creidiúnaithe ag ACCA freisin. Tá GSOM SPbU rangaithe i measc na gclár agus na scoileanna gnó is mó ar domhan le blianta fada as a chéile de réir an nuachtáin ghnó idirnáisiúnta Financial Times. In 2020, rangaithe GSOM SPbU an 41ú háit i rangú Máistreachta an Financial Times i mBainistíocht, agus an 51ú háit sa Irish Times Airgeadais Rangú Scoil Ghnó na hEorpa. Chuaigh clár MBA Feidhmiúcháin GSOM SPbU isteach sna 100 clár is fearr ar domhan den chéad uair agus ghlac sé 93ú post i Rangú MBA an Financial Times 2020.

GSOM SPbU Is Scoil Ghnó ceannródaíoch na Rúise í. Bunaíodh é i 1993 in Ollscoil St Petersburg, atá ar cheann de na hollscoileanna clasaiceacha is sine, agus an t-ionad eolaíochta, oideachais agus cultúir is mó sa Rúis. Sa lá atá inniu ann is é GSOM SPbU an t-aon Scoil Ghnó sa Rúis atá san áireamh sa 100 Scoil Eorpach is fearr i rangú Financial Times agus tá dhá chreidiúnú idirnáisiúnta mór le rá aici: AMBA agus EQUIS. Cuimsíonn Bord Comhairleach GSOM ceannairí ón ngnó, ón rialtas agus ón bpobal acadúil idirnáisiúnta.

Ollscoil Kozminski a bunaíodh i 1993. Tá sé ar cheann de na hinstitiúidí ardoideachais neamhphoiblí is sine sa Pholainn. Is daonra de 9,000 iad na mic léinn fochéime, iarchéime agus dochtúireachta agus rannpháirtithe na gclár iarchéime agus MBA atá ag staidéar ag KU. Tá daonra céimithe KU os cionn 60,000 faoi láthair. Is institiúid ardoideachais atá dírithe ar ghnó í Ollscoil Kozminski a thairgeann raon leathan clár oideachais, a bhfuil cearta acadúla iomlána aici, agus a mheastar a bheith ar an scoil ghnó is fearr i Lár agus in Oirthear na hEorpa de réir na Irish Times Airgeadais rangú. In 2021 rangaíodh Ollscoil Kozminski sa 21ú háit sa Rangú Máistreachta Domhanda in Airgeadas a d’fhoilsigh Irish Times Airgeadais. Is í an t-aon ollscoil atá rangaithe ón bPolainn agus ó Lár agus Oirthear na hEorpa.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending