Ceangail le linn

oideachas

Idirlíon níos Sábháilte do Leanaí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

safeinternetCúirtéis de  Lorgaire Eisiúint AE

Iarrtar ar imreoirí tionscail idirlín féinrialú a dhéanamh chun timpeallacht ar líne níos sábháilte a chruthú do leanaí. Beolíne chun ábhar mídhleathach nó maslach a thuairisciú; tá caighdeáin maidir le haicmiú ábhair, ábhar atá oiriúnach do leanaí a chur chun cinn agus tionscnaimh ardú feasachta i measc na smaointe a chuirtear chun tosaigh. Dírítear go háirithe ar pornagrafaíocht, foréigean agus bulaíocht ar ndóigh.
Níl aon spriocdhátaí ná ceanglais shonracha á bhforchur - go bunúsach chuir an Coimisiún Eorpach liosta mianta i láthair an tionscail, le leideanna doiléire agus neamhshonracha go bhféadfadh rialáil ón mbarr anuas teacht ag pointe éigin sa todhchaí mura n-oibreoidh féinrialú.

Tá sé seo leagtha amach i ndoiciméad “Straitéise” a chuir an Coimisiún i láthair le déanaí. Cé go measann an Coimisiún gur uirlis úsáideach oideachais agus cumarsáide é an tIdirlíon do leanaí measann sé go bhfuil sé riachtanach mar sin féin sábháilteacht Idirlín do leanaí a fheabhsú ós rud é go bhfuil siad leochaileach go háirithe do chineálacha áirithe saothraithe, amhail bulaíocht agus calaois, agus i mbaol a bheith míchuí ábhar, go háirithe pornagrafaíocht.

Aiseolas

Measann an Coimisiún gur uirlis úsáideach oideachais agus cumarsáide é an tIdirlíon do leanaí; measann sé freisin, áfach, gur gá sábháilteacht Idirlín do leanaí a fheabhsú ós rud é go bhfuil siad go háirithe i mbaol cineálacha áirithe saothraithe, mar shampla bulaíocht agus calaois, agus i mbaol féachaint ar ábhar míchuí, go háirithe pornagrafaíocht.

Foilsítear an Straitéis dar teideal “le haghaidh Idirlíon Níos Fearr do Leanaí” i gcomhthéacs Chlár Oibre an AE um Chearta an Linbh, a leag béim ar na héifeachtaí fadtéarmacha a bhaineann le gan a ndóthain a infheistiú i mbeartais a chosnaíonn leanaí. Leanann sé freisin Conclúidí na Comhairle maidir le Cosaint Leanaí sa Domhan Digiteach ó Shamhain 2011, a d’éiligh ar an gCoimisiún beart a dhéanamh chun an chosaint ar líne do leanaí a chinntiú.

Ó tharla nár tháinig na Ballstáit ar réiteach coiteann ar an bhfadhb, tugann an Coimisiún cuireadh don tionscal féinrialú a dhéanamh agus má mhainníonn sé déanfaidh an Coimisiún idirghabháil agus bearta rialála a ghlacadh. Bunófar na gníomhartha a bhfuil cur síos orthu sa Straitéis trí shraith tionscnamh atá ann cheana go háirithe, an “Clár Idirlín Níos Sábháilte”, an “Áis um Cheangal na hEorpa” agus “Fís 2020”.

Aiseolas

Aidhmeanna an tionscnaimh

I measc na mbeart atá beartaithe tá bearta bunaithe ar reachtaíocht, féinrialú agus tacaíocht airgeadais atá dírithe ar: (1) ábhar ar líne níos oiriúnaí do leanaí agus don óige, (2) feasacht faoi rioscaí Idirlín agus litearthacht ar líne do leanaí, (3) sábháilteacht ar líne do leanaí agus (4) an troid i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí agus dúshaothrú.

Ábhar oiriúnach ar líne do leanaí agus don óige

Thacódh an Straitéis le huirlisí ardáin idir-inoibritheacha lena n-áiritheofaí rochtain ar ábhar a oireann dá n-aois; agus nuálaíocht a spreagadh i dtionscnaimh mar an comórtas ‘Ábhar Ar Líne is Fearr do Leanaí’ chun táirgeadh ábhar ar líne do leanaí a fheabhsú agus eispéiris dhearfacha ar líne a chur chun cinn do leanaí óga.

Feasacht ar líne agus litearthacht ar líne do leanaí

Measann an Coimisiún go gcaithfidh leanaí, tuismitheoirí agus múinteoirí a bheith ar an eolas faoi na rioscaí a d’fhéadfadh teacht ar leanaí ar líne; mar sin tá bearta chun cinn sa Straitéis:

1. Litearthacht dhigiteach agus na meáin agus sábháilteacht ar líne a theagasc i scoileanna

I láthair na huaire, tá sábháilteacht ar líne san áireamh mar ábhar ar leith i bhformhór na gcóras oideachais ar fud na hEorpa. Creideann an Coimisiún, áfach, nach gcuirtear i bhfeidhm go leordhóthanach é agus tacóidh sé le straitéisí cur chun feidhme chun sábháilteacht ar líne a threisiú.

2. Gníomhaíochtaí feasachta agus rannpháirtíocht na hóige a fheabhsú

Maoineoidh an Coimisiún cruthú bonneagair seirbhíse idir-inoibritheach ar fud an AE chun tacú leis na hIonaid Idirlín Níos Sábháilte (ionaid phoiblí a sholáthraíonn faisnéis sábháilteachta ar líne agus uirlisí feasachta poiblí) agus déanfaidh sé Tairseach Eorpach Óige a athchóiriú, de réir Straitéis Óige an AE.

Is é aidhm na mbeart seo feasacht a mhéadú agus aird ar leith a thabhairt ar na leanaí is óige agus is leochailí, go háirithe leanaí faoi mhíchumas.

3. Uirlisí Tuairiscithe d'Úsáideoirí

Cuimsíonn an Straitéis bearta atá dírithe ar uirlisí tuairiscithe a threisiú agus a shimpliú, ina measc seo tá comhar a éascú laistigh den tionscal a bhfuil baint aige le comhaontuithe féinrialála ar mheicníochtaí tuairiscithe agus tacú le cur chun feidhme ceart na Treorach um Sheirbhís Uilíoch (a éilíonn ar Bhallstáit an “beolíne 166” a dhéanamh oibríochtúil. - beolíne a chuimsíonn uimhir éigeandála do “leanaí atá ar iarraidh”). Má mhainníonn tionscnamh tionscail féinrialú sa réimse seo, féadfaidh an Coimisiún bearta rialála a mheas.

Timpeallacht ar líne níos sábháilte do leanaí

Measann an Coimisiún go bhfuil sé tábhachtach bearta a chur i bhfeidhm a chuirfeadh cosc ​​ar leanaí a bheith faoi lé eispéiris dhochracha ar líne agus na rioscaí a d’fhéadfadh teacht astu sa domhan as líne. Tugann an Straitéis breac-chuntas ar phríomhbhearta maidir le:

1. Socruithe príobháideachta a oireann don aois
Ó tharla nach mbeadh a fhios ag leanaí conas a socruithe príobháideachta a athrú, tá an Coimisiún den tuairim gur cheart go gcinnteodh socruithe príobháideachta réamhshocraithe do leanaí a sábháilteacht. Sa réimse seo, mhol an Coimisiún rialachán nua um chosaint sonraí cheana ag tabhairt isteach an “ceart go ndéanfaí dearmad”.

Ina theannta sin, tacóidh an Coimisiún le T&F modhanna teicniúla a fhorbairt le haghaidh sainaithint agus fíordheimhniú leictreonach a chumasaíonn tréithe pearsanta a úsáid (aois go háirithe).

2. Infhaighteacht agus úsáid níos leithne rialuithe tuismitheoirí
De réir an Choimisiúin, is gá a chinntiú go bhfuil uirlisí rialaithe tuismitheoirí ar fáil agus le húsáid, agus aird ar leith ar an raon teangacha atá ar fáil. Tacóidh an Coimisiún le tagarmharcáil agus tástáil a dhéanamh ar uirlisí rialaithe tuismitheoirí agus T&F chun léirmhíniú ar rátáil aoise agus rangú ábhair de réir rialuithe tuismitheoirí a fhorbairt. Arís féadfaidh an Coimisiún smaoineamh ar bhearta reachtacha a fhorbairt má mhainníonn an tionscal réitigh a sholáthar sa réimse seo.

3. Úsáid níos leithne a bhaint as rátáil aoise agus aicmiú ábhair

Ceann de na rioscaí a bhíonn ag leanaí ar líne is ea ábhar míchuí a fheiceáil, mar ábhar gnéasach nó foréigneach. Is é uaillmhian an Choimisiúin rátáil aoise agus rangú ábhair ar fud an AE a bheith aige. Déanfaidh an Coimisiún:
• Tacú le hardáin idir-inoibritheacha a úsáid chun seirbhísí a oireann don aois a sholáthar
• Féach ar an mbealach is fearr chun cosaint mionaoiseach a fheabhsú i dTeachtaireacht ar chearrbhachas ar líne atá le cur i láthair in 2012.
Tacóidh an Coimisiún le féinrialú sa réimse seo ach má mhainníonn sé sin féadfaidh an Coimisiún machnamh a dhéanamh ar rialáil.

Fógraíocht ar líne agus róchaiteachas

Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún forfheidhmiú rialacha reatha an AE a fheabhsú agus tuilleadh beart féinrialála a spreagadh chun leanaí a chosaint níos fearr ar fhógraíocht mhíchuí agus ar róchaiteachas (mar shampla trí rochtain thimpiste ar an Idirlíon ó fhóin phóca, cearrbhachais nó láithreáin cearrbhachais). Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a chinntiú go soláthraíonn caighdeáin d’fhógraíocht ar líne do leanaí leibhéal leordhóthanach cosanta.

Troid i gcoinne mí-úsáid leanaí agus dúshaothrú gnéasach

1. Ábhar maslach a aithint, a fhógairt agus a ghlacadh

Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún feasacht ar phointí tuairiscithe reatha (beolíne) a mhéadú chun braiteadh agus glacadh ábhar ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí a fhaightear ar an Idirlíon a fheabhsú. Chun é seo a dhéanamh, tacóidh an Coimisiún le:
• comhar idir an tionscal, forfheidhmithe dlí agus beolíne (go háirithe líonra INHOPE - cumann idirnáisiúnta beolíne tuairiscithe Idirlín) chun cabhrú le saoránaigh ábhar mídhleathach a thuairisciú,
• T&F ar réitigh theicniúla nuálacha d’imscrúduithe póilíní,
• Oiliúint maidir le forfheidhmiú an dlí.

Beidh ar ghníomhartha sa réimse seo cloí leis an Treoir nua maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí agus pornagrafaíocht, an Treoir Ríomhthráchtála, an reachtaíocht um chosaint sonraí agus Cairt um Chearta Bunúsacha an AE a chomhrac.

2. Comhar idirnáisiúnta maidir leis an gcomhrac i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí agus dúshaothrú gnéasach leanaí

Toisc nach bhfuil aon teorainneacha ag an Idirlíon, meastar go bhfuil comhar idirnáisiúnta riachtanach agus teastaíonn cur chuige domhanda chun aghaidh a thabhairt ar cheist na mí-úsáide gnéis agus dúshaothrú gnéasach leanaí. Mar chuid dá Straitéis, déanfaidh an Coimisiún:
• líonra beolíne INHOPE a spreagadh chun a bhallraíocht dhomhanda a mhéadú,
• tacú le cur chun feidhme Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar Chibearchoireacht
• oibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta trí struchtúir ar nós an
Grúpa Oibre AE-SAM ar an gCibearshlándáil agus an Chibear-Choireacht.

 

Anna van Densky

oideachas

Taispeánann rangú ollscoile 2021 go bhfuil comhoibriú láidir ag ollscoileanna na hEorpa

foilsithe

on

U-Multirank, arna thionscnamh ag an gCoimisiún agus arna chómhaoiniú ag Erasmus +, Tá a 8 foilsithe agth rangú ollscoile, ag scóráil beagnach 2,000 ollscoil as 96 tír ar fud an domhain. I measc torthaí eile, taispeánann sé go gcomhoibríonn ollscoileanna Eorpacha níos déine i gcomparáid le réigiúin eile, go háirithe i réimsí feidhmíochta an teagaisc agus na foghlama, taighde, malartú eolais agus idirnáisiúnaithe (soghluaisteacht foirne & mac léinn, comh-dhioplómaí & foilseacháin, srl.). De ghnáth, is fearr a fheidhmíonn ollscoileanna a oibríonn le chéile le hinstitiúidí, gnóthais agus tionscail eile, rialtais, comhlachtaí réigiúnacha nó trasna teorainneacha ná iad siúd nach bhfuil chomh dírithe ar chomhar. Cuireadh seacht ngné san áireamh don rangú: comhpháirtíochtaí straitéiseacha, comhchéimeanna idirnáisiúnta, intéirneachtaí, comhfhoilseacháin idirnáisiúnta, comhfhoilseacháin le comhpháirtithe tionsclaíocha, comhfhoilseacháin réigiúnacha agus comh-phaitinní leis an tionscal.

Gach bhliain, U-Multirank déantar comparáid idir feidhmíocht institiúidí ardoideachais sna réimsí is tábhachtaí do mhic léinn, ag soláthar na rátálacha inúsáidte ar líne is mó ar domhan. Is féidir le hollscoileanna sonraí U-Multirank a úsáid chun a gcuid buanna agus laigí a mheas agus bealaí a aimsiú chun a gcuid pleananna straitéiseacha a chruthú nó a neartú, lena n-áirítear gnéithe ar chomhar. Tá an Tionscnamh Ollscoileanna Eorpacha Tá sé ar cheann de na príomhghníomhartha faoi stiúir an Choimisiúin i dtreo an Réimse Oideachais Eorpaigh. Is é an cuspóir comhghuaillíochtaí trasnáisiúnta a chruthú inar féidir le mic léinn, baill foirne agus taighdeoirí taitneamh a bhaint as soghluaisteacht gan uaim - go fisiceach chomh maith le beagnach, staidéar, oiliúint, múineadh, taighde a dhéanamh, obair, nó seirbhísí a roinnt in aon cheann de na hinstitiúidí comhpháirtíochta comhoibritheacha. Go dtí seo, tá 41 chomhghuaillíocht den sórt sin ag tabhairt le chéile níos mó ná 280 institiúid ardoideachais ar fud na hEorpa. San iomlán, tá buiséad suas le € 287 milliún ó Erasmus + agus Horizon Europe ar fáil do na 41 Ollscoil Eorpacha seo. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar oideachas agus oiliúint aosach san Eoraip

foilsithe

on

An Coimisiún Eorpach Gréasán Eurydice Tá tuarascáil foilsithe ag 'Oideachas agus Oiliúint d'Aosaigh san Eoraip: Conairí cuimsitheacha a thógáil chuig scileanna agus cáilíochtaí'. Scrúdaíonn an tuarascáil na cineálacha cur chuige atá ann faoi láthair chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, le fócas ar leith ar bheartais agus ar bhearta a thacaíonn le rochtain daoine fásta a bhfuil leibhéil ísle scileanna agus cáilíochtaí acu, ar dheiseanna foghlama. Breathnaíonn sé ar 42 chóras oideachais agus oiliúna ar fud 37 tír Eorpach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá sé léirithe ag an bpaindéim seo nach bhfuil bunscileanna leordhóthanacha ag go leor daoine fásta. Go háirithe, nocht sé an deighilt mhór dhigiteach i measc an daonra aosaigh. Tá sé riachtanach deiseanna foghlama córasacha a chruthú a ligfidh do dhaoine a gcuid scileanna bunúsacha a fheabhsú ag céim ar bith den saol. Ní mór dúinn freisin aghaidh a thabhairt ar ilroinnt na hearnála foghlama aosaí, ionas gur féidir le daoine fásta aistrithe simplí a dhéanamh idir cineálacha agus cineálacha éagsúla oideachais. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Chun oiriúnú do shaol na hoibre atá ag athrú go tapa, ní mór dúinn ár n-aird agus ár n-acmhainní a dhíriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Faoi 2030, teastaíonn uainn go nglacfaidh 60% ar a laghad d’aosaigh san AE páirt in oiliúint gach bliain. D’fháiltigh ceannairí an AE roimh an uaillmhian seo agus cuimsíonn a bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí móra in uasoiliúint agus athoiliúint daoine fásta. In éineacht le Comhpháirtithe Sóisialta agus na páirtithe leasmhara go léir, ní mór dúinn rochtain ar dheiseanna foghlama a chinntiú go háirithe do dhaoine a bhainfeadh an leas is mó as an athoiliúint agus an athoiliúint a dhéanamh. Tá an ghné seo lárnach sa tionscnamh Upskilling Pathways a thugann aird ar leith ar na daoine is leochailí. "

Aiseolas

Chomh maith le féachaint ar an gcaoi a ndéantar tionscnaimh oideachais agus oiliúna d'aosaigh a chomhordú ar an leibhéal náisiúnta, cuireann an tuarascáil seo mapáil uathúil i láthair freisin de chláir oideachais agus oiliúna aosaigh atá maoinithe go poiblí agus cómhaoinithe, agus na bearta treorach agus tacaíochta atá ann do na daoine is lú cáilithe. Tá an Líonra Eurydice aonaid náisiúnta i dtíortha Eorpacha atá ann, agus is é an An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending