Ceangail le linn

Geilleagar

Gníomh de dhíth chun soláthairtí caife, ioncam feirmeoirí agus bithéagsúlacht a chinntiú

ROINN:

foilsithe

on

Tá easpa gníomhaíochta ag cuideachtaí caife ag bagairt ar sholáthar domhanda caife, chomh maith le slite beatha feirmeoirí agus an domhan nádúrtha, de réir Baraiméadar Caife 2023, tuarascáil dhomhain ar staid inbhuanaitheachta an tionscail. Tugann sé foláireamh, in ainneoin dhlíthe frith-dhífhoraoisithe an AE, go leanfar ar aghaidh go tapa le himréiteach foraoisí, a scríobhann an tEagarthóir Polaitíochta Nick Powell.

Cailleadh thart ar 130,000 heicteár d’fhoraois gach bliain le 20 bliain anuas mar gheall ar thalamh a bheith glanta le haghaidh saothrú caife agus feirmeoirí ag iarraidh deireadh a chur le chéile. Ach fanann a n-ioncam ag nó faoi bhun na teorann bochtaineachta in ocht gcinn de na deich dtír is mó a tháirgeann caife. Cuireann an réaltacht seo an earnáil ar fad i mbaol agus tá impleachtaí contúirteacha comhshaoil ​​aige.

Tugann an Baraiméadar Caife, arna tháirgeadh ag Ethos Agriculture le tacaíocht ó Chaomhnú International agus Solidaridad, rabhadh freisin go bhféadfadh ardú suntasach ar an méid talún atá oiriúnach le haghaidh caife a fhás faoi 2050 an t-éileamh méadaitheach ar chaife mar aon le hioncaim íseal agus ioncam íseal de bharr ardú teochta de bharr athrú aeráide. d’fhéadfadh go spreagfadh talamh atá ag éirí níos neamhtháirgiúla d’fheirmeoirí a bhfeirmeacha a leathnú go harduithe níos airde agus isteach i bhforaois nach raibh aon bhaint aici roimhe seo.” a deir Sjoerd Panhuysen ó Ethos Agriculture, atá ag iarraidh ar an tionscal caife céimeanna réamhghníomhacha a ghlacadh agus infheistíocht shuntasach a dhéanamh chun táirgeadh, trádáil agus tomhaltas caife inbhuanaithe a chur chun cinn.

Is é Baraiméadar 2023 freisin seoladh an Coffee Brew Index, a dhéanann measúnú ar inbhuanaitheacht agus ar thiomantais shóisialta na 11 phríomhchuideachta rósta caife ar domhan. Cé go bhfuil ceannairí agus laggars ann, ní bhíonn na cuideachtaí ar fad in ann dul i ngleic le saincheisteanna ríthábhachtacha ina slabhraí soláthair caife. Ní dhéanann ach beirt róstaeir, Nestlé agus Starbucks, straitéisí forbartha a phoibliú chun a spriocanna sóisialta agus inbhuanaitheachta a bhaint amach.

Cé go bhfuil gealltanais inbhuanaitheachta uaillmhianacha leagtha síos ag formhór na gcuideachtaí san Innéacs dóibh féin, is minic a bhíonn easpa spriocanna agus cuspóirí intomhaiste, a bhfuil teorainn ama leo. Leanann cúig cinn de na róstaeir mhóra de bheith ag brath ar thionscadail agus infheistíochtaí aonuaire ad hoc. Ní gá gur cuid de straitéis níos mó iad seo chun spriocanna sóisialta, comhshaoil ​​agus eacnamaíocha a bhaint amach ach dírítear go príomha ar éifeachtúlacht agus cáilíocht caife a fheabhsú.

“Ní straitéis í aon straitéis a bhfuil easpa ama aici agus spriocanna intomhaiste. Ní spreagfaidh gealltanais nach bhfuil aon mhéadrach ann chun rathúlacht a thomhas an rannpháirtíocht riachtanach sa slabhra soláthair chun dul chun cinn fiúntach a dhéanamh,” a deir Andrea Olivar, Stiúrthóir Straitéise agus Cáilíochta Solidaridad i Meiriceá Laidineach. Cothaíonn an chuid is mó de chuideachtaí rósta a gcuid dintiúir inbhuanaitheachta trí pháirt a ghlacadh i dtionscnaimh le cuideachtaí eile páirtithe leasmhara ach is beag dul chun cinn a dhéanann siad mar níl aon cheangaltais cheangailteacha ann.   

Ceistíonn an Baraiméadar freisin ullmhacht an tionscail chun cloí le Rialachán an AE um Dhífhoraoisiú agus iarrann sé ar chuideachtaí gealltanas a thabhairt dó. Le teacht i bhfeidhm in 2025, is iarracht cheannródaíoch é an rialachán lena chinntiú nach bhfuil cuideachtaí móra a bhíonn ag trádáil i dtráchtearraí domhanda ag cur le dífhoraoisiú domhanda. Cuireann sé an dualgas ar chuideachtaí a chruthú nach bhfuil a gcuid soláthraithe ag cruthú dífhoraoisiú. 

Aiseolas

Tá an baol ann go seachnóidh cuideachtaí codanna den domhan a bhfuil 'riosca' orthu mar a thugtar orthu, áit a mbeidh comhlíonadh an rialacháin níos tromchúisí. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh siad a gcaife a fháil ó thíortha níos forbartha, mar an Bhrasaíl, áit a bhfuil níos mó acmhainní ag feirmeoirí chun ullmhú do na ceanglais nua agus go n-éireoidh leo faoina réimeas.

In áiteanna atá i mbaol, cosúil le tromlach na dtíortha a tháirgeann caife san Afraic, is feirmeoirí ar scála beag agus ilroinnte iad na feirmeoirí, agus níl an tacaíocht rialtais acu is gá chun comhlíonadh an rialacháin nua a chruthú agus oiriúnú dó. Is minic iad seo freisin mar theorainneacha an dífhoraoisithe féideartha. D’fhéadfaí iallach a chur ar fheirmeoirí a chailleann rochtain ar mhargadh na hEorpa a bhfeirmeacha a leathnú go limistéir choillte chun níos mó caife a tháirgeadh, a dhíoltar ar bhealach níos saoire ar mhargaí a bhfuil rialacha níos lú déine acu maidir le dífhoraoisiú agus coinníollacha oibre. 

Is iad tuairim is 12.5 milliún feirmeoir a tháirgeann caife i thart ar 70 tír ach ní chuireann ach cúig cinn acu (an Bhrasaíl, Vítneam, an Cholóim, an Indinéis agus Hondúras) 85% de sholáthar caife an domhain. Táirgeann 15 milliún táirgeoir caife an 9.6% eile, go minic feirmeoirí beaga agus neamhbhuana eacnamaíocha nach bhfuil na hacmhainní riachtanacha acu chun caighdeáin inbhuanaitheachta a chomhlíonadh nó chun sruthanna eile ioncaim a aimsiú. Ní hionann a gcuid riachtanas agus riachtanais eile agus éilíonn siad réitigh shaincheaptha a thugann aghaidh ar na réaltachtaí eacnamaíocha agus dlíthiúla atá difriúil go minic as a dtagann siad.

Áitíonn údair an Bharaiméadar más rud é go bhfuil róstaeir móra caife dáiríre faoi dhul i ngleic le bochtaineacht agus dífhoraoisiú, nach mór dóibh a leithéid d’fheirmeoirí a eisiamh óna slabhraí soláthair. Tá na hacmhainní ag na cuideachtaí caifé chun na réigiúin leochaileacha seo a dhúbailt agus infheistíocht a dhéanamh iontu, ag obair go háitiúil leis an rialtas, leis an tsochaí shibhialta agus le grúpaí táirgeoirí. Is éard a bheidh i gceist le réitigh shaincheaptha ná éisteacht le tosaíochtaí agus dearcthaí na dtáirgeoirí agus infheistíochtaí brí a dhéanamh. 

“D’fhéadfadh infheistíocht a dhéanamh i bpobail fheirmeoireachta i dtírdhreacha leochaileacha cosúil leis an rogha rioscúil, ach tá na hinfheistíochtaí seo riachtanach chun rioscaí a mhaolú agus chun dul i ngleic le bunchúiseanna an dífhoraoisithe domhanda, agus feirmeoirí leochaileacha ar ghabháltais bheaga a eisiamh ó mhargaí domhanda a sheachaint”, a deir Niels Haak, an Stiúrthóir Inbhuanaithe. Comhpháirtíochtaí Caife ag Conservation International.

Ní mór don AE agus do chomhlachtaí móra caifé an domhain oibriú lena chinntiú nach dtitfidh na costais a bhaineann le dífhoraoisiú a chosc ar na daoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht cheana féin. Áitíonn údair an Bharaiméadar ar an Aontas Eorpach tacú le cur chun feidhme an Rialacháin um Dhífhoraoisiú le raon beart tionlacain chun an tionchar ar fheirmeoirí beaga a íoslaghdú agus chun tacú le tíortha a tháirgeann caife agus iad ag aistriú inbhuanaithe.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending