Ceangail le linn

An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Ní mór don Bhanc Ceannais Eorpach a chinntiú go rachaidh euro digiteach chun tairbhe do gach saoránach, a deir an CESE

ROINN:

foilsithe

on

Sa tuairim féintionscanta seo a formheasadh le linn a suí iomlánach i mí Dheireadh Fómhair, tacaíonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) leis an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) ina mheasúnú ar na rioscaí agus na tairbhí a bhaineann le euro digiteach a thabhairt isteach. Creideann an CESE go rachaidh glacadh euro digiteach chun tairbhe gach duine sa limistéar euro trí idirbhearta íocaíochta a dhéanamh níos gasta agus níos éifeachtúla, ach beidh cuimsitheacht airgeadais agus digiteach ríthábhachtach chun é a chur i bhfeidhm go céimneach. Leanfaidh an CESE de obair an BCE a leanúint agus é ag smaoineamh ar dhearadh euro digiteach féideartha.

Dúirt an rapóirtéir tuairime Juraj Sipko nach mór gnéithe agus deiseanna dearfacha uile an euro digiteach a mheas mar aon leis na rioscaí go léir a d’fhéadfadh a bheith ann, go háirithe maidir le cobhsaíocht na hearnála airgeadais. “Ós rud é go bhfuil cobhsaíocht airgeadais ar cheann de na príomhcheisteanna agus muid ag bogadh i dtreo euro digiteach a thabhairt isteach, iarraimid ar an BCE gach beart is gá a ghlacadh i réimse na maoirseachta chun dul i ngleic le hidirbhearta neamhdhleathacha, go háirithe chun críocha sciúradh airgid agus mhaoiniú sceimhlitheoirí. , chomh maith le cibear-ionsaithe a chomhrac,” a dúirt sé.

Chomhlánódh euro digiteach airgead tirim trí rogha nua a thabhairt do dhaoine maidir le conas íoc as earraí agus seirbhísí agus é á dhéanamh níos éasca ag an am céanna, ag cur le hinrochtaineacht agus cuimsiú, de réir BCE.

Baint leis an tsochaí shibhialta chun cuimsitheacht a chinntiú

Iarrann an CESE freisin ar an BCE agus ar thíortha an limistéir euro eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus ionadaithe a thabhairt isteach sna chéad chéimeanna eile den ullmhúchán, den chaibidlíocht agus den phlé ar thabhairt isteach euro digiteach.

Cabhróidh a n-ionchur lena áirithiú go ndéanfar gach beart substainteach agus córasach chun an tsamhail is oiriúnaí a roghnú lena n-áirithítear cuimsitheacht airgeadais agus dhigiteach, cobhsaíocht airgeadais agus príobháideacht.

“Is tionscadal casta agus an-éilitheach é seo, a bhaineann le gach cónaitheoir i mballstáit an Aontais Eorpaigh,” a dúirt Sipko.

Aiseolas

Ba cheart go rannchuideodh an euro digiteach freisin le margadh íocaíochtaí miondíola Eorpach níos cothroime, níos éagsúla agus níos athléimní, agus ardleibhéal príobháideachta agus slándála á áirithiú aige. Tá Córas an Euro tiomanta go deimhin do chaighdeáin arda príobháideachta a chumasú, thug an CESE faoi deara. Mar sin féin, bheadh ​​gá le leibhéil níos airde príobháideachta ná na réitigh íocaíochtaí reatha a chomhtháthú i rialacha limistéar an euro.

Ba cheart go gcaomhnódh tabhairt isteach euro digiteach ag BCE ról an airgid phoiblí mar ancaire don chóras íocaíochtaí agus go rannchuideodh sé le neamhspleáchas straitéiseach agus le héifeachtúlacht eacnamaíoch an AE.

Ní mór a áirithiú gur féidir idirbhearta ar líne agus as líne a úsáid trí úsáid a bhaint as euro digiteach. Ina theannta sin, tá sé chomh tábhachtach céanna, maidir le hidirbhearta íocaíochta trasteorann, go gcaithfidh córais a bheith ag luí lena chéile.

Tá an BCE ag fiosrú agus ag déanamh athbhreithnithe ar roghanna éagsúla dearaidh le haghaidh euro digiteach agus déanfaidh sé cinneadh deiridh i dtaobh an dtabharfar isteach euro digiteach níos déanaí. Ag an am céanna, tá go leor bainc cheannais ar fud an domhain ag breithniú agus ag forbairt a n-airgeadraí digiteacha féin.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending