Ceangail le linn

Talmhaíocht

Beartas Talmhaíochta an Aontais Eorpaigh a Athshamhlú: Glaoch ar Dhílárú

ROINN:

foilsithe

on

Tá dianscrúdú á dhéanamh ar Chomhbheartas Talmhaíochta an Aontais Eorpaigh (CBT), agus rinne na léirmheastóirí grinnscrúdú ar a dhochtacht agus ar a chur chuige láraithe. De réir mar a théann an díospóireacht níos déine, tá guthanna ó áiteanna éagsúla, lena n-áirítear feirmeoirí agus polaiteoirí, ag éileamh go ndéanfaí leasuithe suntasacha chun ailíniú níos fearr a dhéanamh le spriocanna slándála bia an AE agus le fás eacnamaíoch.

Polaiteoirí, mar Aicsin Adrian Leas-Uachtarán na Comhghuaillíochta d'Aontas na Rómáine (AUR), (sa phictiúr) a mhaíomh go mbaineann an CBT reatha an bonn de bhunphrionsabail an cheannasacht náisiúnta, an fhéinchinnidh agus na freagrachta aonair. Cuireann Axinia i bhfios go láidir go gcuireann an cur chuige reatha arna fhorchur ag an AE bac ar an nuálaíocht agus go gcuireann sé bac ar chumas na mBallstát beartais talmhaíochta a chur in oiriúint do na sonraíochtaí riachtanacha, do thírdhreacha uathúla talmhaíochta, d’aeráid agus do thraidisiúin. Leag Axinia béim ar a thábhachtaí atá sé neamhspleáchas níos mó a cheadú do na Ballstáit agus iad ag múnlú a mbeartais talmhaíochta chun inbhuanaitheacht agus fás eacnamaíoch a chur chun cinn, ag rá:

“Creidimid nach gcuidíonn cur chuige aon-mhéid do chách a fhorchuireann an AE le cleachtais talmhaíochta inbhuanaithe ná le fás eacnamaíoch. Go dtí seo sa Rómáin, níor éirigh le CBT cabhrú le feirmeoirí a gcórais uisciúcháin a fhorbairt agus feirmeacha beaga faoi úinéireacht teaghlaigh a chosaint agus iad a choinneáil iomaíoch sa mhargadh aonair.”

Cuireann Axinia in iúl go soiléir go dtéann an CBT atá ann faoi láthair chun tairbhe go díréireach do ghnóthais talmhaíochta móra thar fheirmeacha níos lú, faoi úinéireacht teaghlaigh. Ag cur béime ar an ngá atá le fóirdheontais talmhaíochta a athchóiriú chun tosaíocht a thabhairt d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide, a chuireann go mór le geilleagair áitiúla, agus a thacaíonn le pobail bheoga tuaithe.

Is léir ó imeachtaí le blianta beaga anuas go bhfuil gá le cineálacha cur chuige cosantacha i leith an bheartais trádála chun feirmeoirí Eorpacha a chosaint ó iomaíocht ghránna. Deir Axinia: “D’fhéadfadh leithdháileadh níos éifeachtaí acmhainní agus earnáil talmhaíochta níos láidre a bheith mar thoradh ar bheartais shaincheaptha a thacaíonn le láidreachtaí gach Ballstáit, rud a rachaidh chun sochair d’fheirmeoirí agus do thomhaltóirí araon”. Trí thosaíocht a thabhairt do tháirgeadh talmhaíochta intíre, d’fhéadfadh an AE slándáil bia a fheabhsú, athrú aeráide a mhaolú, bithéagsúlacht a chaomhnú, agus tacú le feirmeoirí áitiúla AE. Tá seasamh an AUR ar aon dul le glao atá i bhfad níos leithne agus atá ag fás go tapa ar dhílárú páirteach agus solúbthacht laistigh den CBT. Tá impí déanta ag go leor ballstát a chumhachtú chun an freastal is fearr a dhéanamh ar a n-earnálacha talmhaíochta agus ar a saoránaigh, i.e.

De réir mar a leanann an tAontas Eorpach ag dul i ngleic leis na dúshláin sin, ba cheart guthanna mar iad siúd atá ag Aicsin Adrian, a mholann cur chuige níos díláraithe agus níos solúbtha i leith an bheartais talmhaíochta ag ardú, Ní mór don AE leanúint de bheith ag éisteacht leis na hábhair imní seo atá ag méadú chun an bealach a réiteach do thalmhaíocht Eorpach níos gile agus níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Ábhar arna dhéanamh arna iarraidh sin do SC Oracle Consulting SRL arna iarraidh sin do Pháirtí Chomhghuaillíocht na Rómánaigh - AUR Alliance, CMF 21240330.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending