Ceangail le linn

Talmhaíocht

Caithfidh trasdul glas AE a bheith cothrom d’fheirmeoirí baile agus thar lear

ROINN:

foilsithe

on

Tá feirmeoirí an AE ag dul i ngleic le costais arda spéire agus le buille na haeráide cheana féin, agus tá feirmeoirí an AE ag tabhairt aghaidh ar a bagairt ag teacht ón gCoimisiún. Tá coiste talmhaíochta Pharlaimint na hEorpa ag tabhairt dúshlán d’fheidhmeannaigh an AE treoir maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (IED) tograí athchóirithe, a chuirfeadh níos mó feirmeoirí beostoic faoi “cheadanna truaillithe” éigeantacha, costasacha atá dírithe ar astaíochtaí carbóin tionsclaíocha an bhloc a laghdú., scríobhann Colin Stevens.

Cé go mbaineann siad le thart ar 4% d’fheirmeacha muc agus éanlaithe clóis ar dtús, chaithfeadh pleananna nua IED an Choimisiúin an líontán i bhfad níos leithne tríd an tairseach méide ag a bhfuil feirmeacha rangaithe mar fheirmeacha “agrothionsclaíocha” a ísliú. Níos luaithe an mhí seo, rinne ionadaithe feirmeoireachta ballstáit cáineadh ar mhainneachtain an Choimisiúin cuntas a thabhairt ar riachtanais réigiúnacha agus ar chineálacha feirme, ar nós feirmeacha ar scála beag nó teaghlaigh, a d’áitigh siad go bhfuiltear ag díriú go héagórach orthu.

Is bagairt dhíreach iad na tograí seo d’inmharthanacht na bhfeirmeoirí atá i gcroílár chóras bia an bhloc, ag leanúint le treocht de bheartais bia an AE a bhfuil dea-rún orthu ach nach bhfuil aon smaoineamh orthu.

Teannas trádála domhanda ag méadú

Go háirithe, tá baint ag an leasú IED béim ar an riosca go bhféadfadh laghdú iarmhartach ar tháirgeadh áitiúil a bheith ina chúis le “spleáchas méadaithe ar onnmhairí”, rud a bheadh ​​in aghaidh spriocanna glasa, sláinte agus iomaíochta an AE.

Tá caighdeáin agraibhia an bhloc ag éirí as teannas idir AE agus comhpháirtithe trádála domhanda, amhail an Indinéis, an India agus an Bhrasaíl, a dery Rialacháin inbhuanaitheachta na Bruiséile mar bhacainní trádála éagóracha, róchostasach arb ionann iad agus “impiriúlachas rialála”. Sampla suntasach is ea sampla an AE Meicníocht Coigeartaithe Teorann Carbóin (CBAM), tobhach glas atá deartha chun an margadh inmheánach a chosaint ó torrentaí d’allmhairí talmhaíochta saor ó thíortha a bhfuil caighdeáin táirgthe comhshaoil ​​níos scaoilte acu agus chun onnmhairiú an AE ar astaíochtaí carbóin talmhaíochta a laghdú.

Tá an caidreamh trádála talmhaíochta idir an AE agus SAM ag éirí níos brú, fiú, le fada an lá díospóid taraife idir an Spáinn agus na SA maidir le honnmhairí olóige an chéad cheann fós gan réiteach. Tháinig coiste talmhaíochta Pharlaimint an AE le chéile le déanaí chun an taraif olóige a phlé, a d'fhorchuir na Stáit Aontaithe in 2018 ar an bhforas go raibh fóirdheontais an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) de chuid an bhloc ag déanamh dochair do chomhghleacaithe Mheiriceá. Ionadaithe feirmeoireachta na hEorpa agus Feisirí Eorpacha Tá rabhadh go bhfuil an polasaí seo ionann “ionsaí díreach ar an CBT,” agus é ag cur béime go bhféadfadh drámaí cumhachta cosantacha comhchosúla aghaidh a thabhairt ar tháirgeoirí áitiúla feola, ola olóige agus stáplaí Eorpacha eile ar fud an bhloc.

Aiseolas

Cuireann lipéad bia an AE dúshláin bhreise leis

Go híorónta, tá na feirmeoirí Eorpacha céanna seo os comhair riosca atá le teacht ó bheartas an AE. Mar chuid de 'Feirm go Forc', straitéis bia sláintiúil inbhuanaithe an bhloc, tá togra á fhorbairt ag an gCoimisiún le haghaidh lipéad bia comhchuibhithe ar aghaidh an phacáiste (FOP) chun dul i ngleic le murtall atá ag méadú.

Cé gur breithníodh gur athfhoilsiú é seo, rinne an Coimisiún le fios nach nglacfar le Scór Nutri na Fraince. Níl sé soiléir fós cad a chinnfidh feidhmeannas an AE, mar go bhfuil sé ag smaoineamh ar ionchorprú a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla de na córais atá ann cheana féin, cé nach dócha go mbeidh toradh dearfach ar lipéid neamhfhoirfe a chomhcheangal. Is féidir titim Nutri-Score ó ghrásta a chur i leith an amach caoin ó rialtais, ó chomhlachais feirmeoireachta agus ó chothaitheoirí ar fud na hEorpa, a tharraing aird ar a algartam míchothrom, a meáchan cothaithigh “dhiúltacha” - eadhon salann, siúcra agus saillte - i bhfad níos troime ná cothaithigh dearfacha, rud a fhágann go bhfuil scóir thar a bheith géarchúiseach do tháirgí traidisiúnta Eorpacha.

Ní hamháin go gcuireann an córas scórála lochtach seo leis na dúshláin eacnamaíocha agus iomaíochta substaintiúla atá roimh fheirmeoirí áitiúla muc, déiríochta agus ola olóige, ach cuireann sé teip ar thomhaltóirí freisin. Tá Johanie Sulliger, diaitéiteach atá bunaithe san Eilvéis Mhínigh Ós rud é nach ndéanann algartam Nutri-Score meastóireacht ar mhicrchothaithigh cosúil le vitimíní agus mianraí, is féidir scóir an-dearfach a fháil ar tháirgí nach molann cothaitheoirí de ghnáth, ag teacht ar an gconclúid nach dtacaíonn an lipéad le haiste bia cothrom.

Creach lipéad bia Mheiriceá Theas

Roimh chinneadh 2023 a d’fhéadfadh a bheith ann, ba cheart don Choimisiún féachaint ar eispéiris lipéad bia i Meiriceá Theas. In 2016, thug an tSile lipéad stopchomhartha dubh isteach a thugann foláireamh do thomhaltóirí maidir le táirgí a bhfuil ard siúcra, salainn agus saille iontu, a bhfuil FOPanna comhchosúla dírithe orthu i bhfeidhm in Uragua, Peiriú agus Eacuadór.

Tá taighde ar FOP na Sile Nochtadh laghdú ar cheannacháin táirgí “ard-isteach”, ach ardú measartha lag ar thomhaltas bia sláintiúil, agus fiú beagán méadú i raimhre leanaí. Ina theannta sin, tá laghdú níos mó tagtha ar líon na gcalraí míshláintiúla i dteaghlaigh ardoilte ná i dteaghlaigh nach bhfuil an oiread sin oideachais orthu, agus is lú an dul chun cinn atá déanta ag teaghlaigh ar ioncam íseal maidir le hiontógáil calraí sláintiúil. Mar an gcéanna, staidéar 2019 fáil nach raibh ach “tionchar imeallach ag lipéad bia Eacuadór ar cheannacháin tomhaltóirí, agus go príomha i measc iad siúd a bhfuil modhanna socheacnamaíocha níos airde acu.”

Léiríonn an tionchar neamhionann seo tionchar atá ann cheana féin comhdhearcadh ar an nasc idir oideachas agus freagairt ar fhaisnéis chothaithe. Ní leor lipéid FOP a chur leis chun sláinte an phobail a fheabhsú go fiúntach, mar go bhfuil baol ann go gcuirfí mearbhall ar thomhaltóirí agus go méadófar na bearnaí sláinte atá ann faoi láthair. Is cúis imní ar leith é seo don Eoraip, áit a bhfuil murtall ag ardú is tapúla i measc grúpaí socheacnamaíocha ísle.

Feirmeoirí áitiúla mar phríomhchuid den réiteach

Agus uaillmhianta an AE maidir le córas bia sláintiúil inbhuanaithe faoi bhagairt ag dul in olcas an chaidrimh trádála ar thaobh amháin, agus lipéad bia a d’fhéadfadh a bheith míthreorach ar an taobh eile, tá múnla nua ag teastáil ón mBruiséil.

Beidh sé dúshlánach talamh coiteann a aimsiú idir an Bhruiséil, a comhpháirtithe trádála agus a hearnáil feirmeoireachta féin, ach ba cheart tús a chur le réitigh trí thacú le táirgeoirí áitiúla. Mar atá ag saineolaithe talmhaíochta inbhuanaithe Lasse Bruun agus Milena Bernal Rubio áitigh, ag cur “táirgeoirí ar scála beag… chun tosaigh agus sa lár,” d’fhéadfadh “cabhrú le blianta damáiste a aisiompú, neamhshlándáil bia a chomhrac agus táirgeadh agra-éiceolaíochta a mhéadú.” Is é an rud atá ríthábhachtach ná go mbeadh tacaíocht ag feirmeoirí intíre agus ag comhpháirtithe trádála i Meiriceá Theas agus i réigiúin ard-onnmhairithe eile leis an gcur chuige seo.

Cé go bhfuil údar maith ag an AE caighdeáin láidre trádála comhshaoil ​​a chothabháil, ar fhorais na hinbhuanaitheachta agus na hiomaíochta araon, ba cheart dó an tionchar eacnamaíoch ar gheilleagair atá ag teacht chun cinn a chúiteamh trí thacú airgeadais lena n-aistriú talmhaíochta glas. Is ábhar misnigh é sin, atá ag Feisire Eorpach na hÍsiltíre agus an rapóirtéir tobhach carbóin Mohammed Chahim Dúirt an go ndéanfaí a thionchar a fhrithchothromú leis na mílte billiúin i dtionscadail aeráide thar lear chun trasdul cóir ó thaobh an chomhshaoil ​​agus an gheilleagair a áirithiú san Eoraip agus thar lear.

Ba cheart an spiorad céanna seo maidir le comhroinnt ualaigh an aistrithe ghlais a chur i bhfeidhm ar bheartais inmheánacha, amhail na tograí athchóirithe IED atá á bplé i bParlaimint an AE, sampla eile de bheartas ón mBruiséil a bhfuil dea-rún á dhéanamh aige ach ar deireadh thiar as. Ag dul ar aghaidh, ní mór don AE a bheartais an Mhargaidh Ghlais a dhíriú ar chóras bia a thógáil a mbeidh táirgeoirí áitiúla cumasaithe ina chroílár.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending