Ceangail le linn

Geilleagar

Comhpháirtíocht Aeráide Is fiú a Spreagadh

ROINN:

foilsithe

on

Agus an Ríocht Aontaithe ag ullmhú don toghchán atá le teacht, sceidealta le haghaidh 4 Iúilth, tá go leor pundits ag súil go bhfillfidh Páirtí an Lucht Oibre i gcumhacht tar éis 14 bliana sa fhreasúra - scríobhann Guy Cioni.

Faoi cheannaireacht Keir Starmer, dhírigh páirtí an Lucht Oibre a ardán go príomha ar phlean chun an geilleagar a athbheochan, costas maireachtála a laghdú, agus an tír a fhrámú mar cheannaire domhanda le haghaidh dul chun cinn inbhuanaithe agus teicneolaíochta. Agus an RA ag iarraidh glan-nialas a bhaint amach faoi 2050, beidh deis ar leith ag an Lucht Oibre, má thoghtar iad, a n-aird, agus infheistíocht an rialtais, a dhíriú ar theicneolaíocht ghlan. Tá slabhra soláthair cobhsaí agus iontaofa de mhianraí ríthábhachtacha ríthábhachtach chun tacú le déantúsaíocht na teicneolaíochta glan sa RA agus ar fud na hEorpa. Ba cheart Cathair Londain, mar cheann de na moil airgeadais dhomhanda, a spreagadh freisin chun infheistíocht níos mó in ESG agus i mianraí ríthábhachtacha i margaí atá ag teacht chun cinn a mheas, agus fócas ar an ngeilleagar ciorclach.

Cé gur straitéis chuimsitheach mianraí criticiúil í Márta 2023, dar teideal cuí Athléimneacht don Todhchaí, a sheol an Státrúnaí Gnó, Fuinnimh agus Straitéise Tionscail ag an am, an Ró-Onórach Kwasi Kwarteng, is léir gur chuir saincheisteanna práinneacha eile cosc ​​ar a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Is é an rud is tábhachtaí maidir leis sin ná Poblacht Dhaonlathach an Chongó (DRC) a fheidhmíonn faoi láthair mar sholáthraí domhanda de na mianraí criticiúla go díreach atá de dhíth chun an teicneolaíocht ghlan sin a tháirgeadh. Amhail 2020, bhí an DRC ag soláthar suas le 69% de chóbalt an domhain. Ina theannta sin, tá mianraí riachtanacha ar nós coltan, caisítreach, ór, agus wolframite, nach bhfuil mórán acu ina n-ainmneacha tí ach atá ríthábhachtach mar sin féin do theicneolaíocht fuinnimh ghlan. tháirgtear ag an DRC.

Ar an drochuair, níor tugadh aird leordhóthanach ar ról lárnach seo an DRC, a ndearnadh neamhaird den chuid is mó d’acmhainneacht i réimsí na slándála agus na taidhleoireachta idirnáisiúnta. Bhí sé seo i bhfianaise fhorghníomhú an An tAcht um Shábháilteacht Ruanda. Arna rith ina dhlí i mí Aibreáin 2024, faoin Acht, bhí tearmann na RA le haistriú go Ruanda sula n-éistfear lena n-éilimh ar thearmann, rud a thug ar roinnt Parlaiminteoirí tosaíocht a thabhairt dó seo thar an ról is féidir agus ba chóir don DRC a imirt chun leasanna náisiúnta fuinnimh na Breataine a áirithiú.

Agus é ag iarraidh slabhraí soláthair a dhaingniú agus an DRC a iompú ina mhol domhanda le haghaidh mianraí ríthábhachtacha, tá rialtas an DRC, faoin Uachtarán Felix-Antoine Tshisekedi infheistíodh $3.5 milliún isteach Buenassa, an chéad chuideachta chomhtháite próiseála agus trádála miotail, ag maoiniú scaglann copair agus cóbalt (gléasra hidrea-mhiotalaithe), táthar ag súil go mbeidh sé ag feidhmiú faoi dheireadh 2027. Lonnaithe i gCúige Lualaba, ar a dtugtar as a tháirgeadh suntasach copair, an tionscadal Buenassa cuirfidh sé an tionsclaíocht chun cinn agus ag an am céanna forbairt eacnamaíoch glas inbhuanaithe agus ciorclach a bhunú.

Tá an DRC fós tiomanta do phróiseas na ‘mianadóireachta cliste aeráide’, aimpliú a ról mar sholáthraí mianraí ríthábhachtacha ar ardán domhanda. Iar-Aire Tionscail an DRC, Julien Paluku Dúirt an maidir le lárnacht mianraí ríthábhachtacha do thodhchaí na tíre, agus maidir le tionscadal Buenassa go háirithe, “Tá Uachtarán Phoblacht Dhaonlathach an Chongó, Félix Antoine Tshisekedi, ag tathant ar thairbhiú áitiúil agus luach breise mianraí ríthábhachtacha na tíre. tá endowed maith le. Tá an moladh seo ina bhunchloch dá chlár uachtaránachta maidir le rathúnas mhuintir Congolese, chomh maith lena straitéis slándála náisiúnta”.

Aiseolas

Ar imeall Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe 2023, d’fhógair an tUachtarán Tshisekedi a thacaíocht agus a aire don tionscnamh Buenassa, a bhfuil súil aige a bheidh mar cholún lárnach de shlándáil náisiúnta na tíre, agus a sholáthróidh an rathúnas a bhfuil géarghá leis do na saoránaigh. Bhí Tshisekedi atoghadh i mí na Nollag 2023 ar ardán a fhéachann le fás eacnamaíoch a sheachadadh, slándáil a mhéadú san oirthear agus caidrimh idirnáisiúnta na tíre a athshocrú.

Comhlánaíonn tacaíocht do thionscadal Buenassa an clár oibre seo leis an mbealach ina bhféachann sé freisin le tionscal na tíre a athbheochan. Mar shampla, i gcéim réabhlóideach, tá an cumas ag plean Buenassa chun réitigh inrianaitheachta atá bunaithe ar blockchain a chur i bhfeidhm tionchar dearfach a imirt ar rialú an mhargaidh, rud a ligeann do thíortha maoirseacht a dhéanamh ar phraghsanna miotail agus iad a rianú agus fothaí sonraí pas ceallraí a leathnú.

Tá comhoibriú airgeadais agus teicniúil faighte ag an tionscadal le hinstitiúidí idirnáisiúnta cosúil le Delphos International, MET63, Bara Consulting, ceanncheathrú na Breataine, agus níos mó, rud a chruthaigh spás le haghaidh sochair eacnamaíocha do gach tír atá páirteach sa chomhpháirtíocht.

Faoi láthair, tacaíonn an tionscadal le tionscnamh feithiclí leictreacha a bhaineann leis an DRC, an tSaimbia, agus fiú na SA, agus é mar aidhm aige tionscal na feithicle leictreacha a athrú sa deireadh. Bheadh ​​infheistíocht ag rialtas nua an Lucht Oibre i dtionscadal scaglainne Buenassa comhthairbheach don DRC, don RA, agus don Eoraip, agus chraolfadh sé teachtaireacht go spreagann an rialtas nua tionsclaíocht fhreagrach, athstruchtúrú na slabhraí soláthair domhanda, in éineacht le cothú. earnáil gheilleagrach ghlas tríd an tionscal feithiclí leictreacha agus ceallraí. Agus staidéir féidearthachta cinntitheacha ag súil leis faoi dheireadh 2025, beidh acmhainneacht ollmhór an tionscadail seo níos soiléire go luath.

Ag cur san áireamh fócas Pháirtí an Lucht Oibre ar chostas maireachtála sa Ríocht Aontaithe a rialú, chruthódh infheistíocht sa DRC poist nua laistigh den earnáil teicneolaíochta glan, laghdódh sé an spleáchas ar ghluaisteáin phríobháideacha, agus laghdódh sé fiú costais na bhfóntas. Ina theannta sin, trí thacú leis an DRC agus lena dtáirgeadh mianraí ríthábhachtacha, léireoidh an rialtas nua ceannaireacht uathúil na Breataine in iarrachtaí domhanda chun forbairt fuinnimh in-athnuaite a spreagadh, rud atá riachtanach chun saincheist níos leithne an athraithe aeráide a chomhrac.

Feidhmíonn an infheistíocht seo freisin mar fheithicil do chlár oibre forásach leathan an pháirtí, ag cur chun cinn tuilleadh tiomantais do cheartas sóisialta agus inbhuanaitheacht ghinearálta. Tá an cumas ag na himpleachtaí geopolitical a eascraíonn as infheistíocht sa tionscadal foinsí mianraí ríthábhachtacha a éagsúlú sa deireadh agus an spleáchas ar líon teoranta soláthróirí faoi láthair a laghdú. faoi ​​cheannas na Síne, todhchaí an éagsúlú fuinnimh agus na hinbhuanaitheachta a chinntiú don RA agus don Eoraip ar fad.

Tá gá le taiscí saibhir mianraí na tíre chun slabhra soláthair iontaofa a chruthú a fhéadfar a ionchorprú san aistriú fuinnimh ghlan domhanda agus chun astuithe carbóin a laghdú. Spreagann cleachtais mhianadóireachta fhreagracha sa DRC forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe agus laghdaítear bochtaineacht ar fud an réigiúin, agus cothaítear naisc taidhleoireachta breise idir an RA agus an PDC. Táthar ag súil faoi láthair go dtacódh mianraí a fhaightear ón DRC le soghluaisteacht ísealcharbóin agus go n-íoslaghdódh siad ídiú fuinnimh, ag tacú go díreach le beartas an rialtais nua agus iad ag iarraidh speansais fóntais do shaoránaigh na Breataine a mhaolú. Agus príomhról acu maidir le slabhra luacha comhtháite a chothabháil maidir le déantúsaíocht ceallraí, sheasfadh an DRC agus an RA araon lena ngealltanas maidir le teicneolaíocht chomhshaoil ​​fhreagrach a sheachadadh.

Ar deireadh, tá rialtais an DRC agus an tSaimbia réidh chun Ionad Taighde Barr Feabhais a chruthú chun scileanna ceallraí feithiclí leictreacha a fhorbairt chun tacú le criosanna eacnamaíocha speisialta. Tugann sé seo deis eile d’imscaradh bogchumhachta don rialtas nua le cabhair ó lucht acadúil, chomh maith le hinstitiúidí taighde na Ríochta Aontaithe trí chlár faisnéise agus taighde a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear gairmchlár d’óige bríomhar agus dinimiciúil an DRC.

Bheadh ​​na forbairtí leanúnacha seo go léir ag teacht go mór leis an gcoincheap “Securonomics”, arna fhorbairt ag Scáth-Seansailéir an Státchiste Rachel Reeves, a dhíríonn ar shlándáil eacnamaíoch agus athléimneacht an tionscail a chur chun tosaigh. Sa chás atá idir lámha, is féidir leis an DRC slándáil eacnamaíoch agus athléimneacht thionscal na RA a áirithiú, trí aistriú ó mhúnla atá bunaithe ar chabhair go múnla atá dírithe ar thrádáil agus ar chomhleas. Tá tionscadal Buenassa go háirithe ar aon dul le plean tionsclaíochta fadtéarmach an DRC, samhail a thaispeánann an tábhacht a bhaineann le comhghuaillíochtaí idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach. Tá sé de chumas ag comhpháirtíocht idir an DRC agus an RA san earnáil seo feidhmiú mar eiseamláir do thíortha eile ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú domhanda chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin aeráide agus ag an am céanna cumhacht a thabhairt do thairbhí áitiúla.

Is é Guy Kioni Príomhfheidhmeannach Missang, gnólacht Geostrategy and Management Comhairliúcháin siopa a dhéanann sainfheidhmiú ar Mhianra Criticiúil, Taidhleoireacht, Teicneolaíocht atá ag Teacht Chun Cinn, Oideachas agus Cúram Sláinte.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending