Ceangail le linn

Geilleagar

Leagann an Coimisiún amach rialacha nua chun cearta an duine agus an comhshaol a urramú i slabhraí luacha domhanda

ROINN:

foilsithe

on

Inniu (23 Feabhra), ghlac an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Treorach maidir le hinbhuanaitheacht chorparáideach díchill chuí. Tá sé mar aidhm ag an togra slabhraí soláthair a dhéanamh níos inbhuanaithe agus meas a bheith acu ar chearta oibrithe. 

Táthar ag súil, trí ghníomhaíocht a dhéanamh ar leibhéal an AE, nach mbeidh ar chuideachtaí cloí le “spaghetti” de rialacha éagsúla i stáit éagsúla a roinneann an Margadh Aonair. Tá roinnt cuideachtaí tar éis beart a dhéanamh cheana féin chun brú tomhaltóirí agus poiblíocht dhiúltach a mhaolú, tá dícheall cuí de chineál éigin tugtha isteach ag roinnt tíortha.

Ceanglófar ar chuideachtaí drochthionchair a ngníomhaíochtaí ar chearta an duine a shainaithint agus, nuair is gá, a chosc, a thabhairt chun críche nó a mhaolú, amhail saothar leanaí agus dúshaothrú oibrithe, agus ar an gcomhshaol, mar shampla truailliú agus caillteanas bithéagsúlachta. Tá súil ag an gCoimisiún go dtabharfaidh na rialacha nua deimhneacht dhlíthiúil agus cothrom na féinne. Táthar ag súil freisin go mbeidh tionchar ag na bearta thar an AE. 

Beidh feidhm ag na rialacha nua maidir le cuideachtaí móra teoranta a bhfuil láimhdeachas os cionn €150 milliún acu ar fud an domhain agus 500+ fostaí nó cuideachta in “earnálacha ardtionchair” a bhfuil láimhdeachas de €40 milliún acu agus 250+ fostaí. Áirítear cuideachtaí neamh-AE atá gníomhach san AE. Níl fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) go díreach faoi raon feidhme an togra seo.

Beidh na húdaráis riaracháin náisiúnta arna gceapadh ag na Ballstáit freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na rialacha nua sin agus féadfaidh siad fíneálacha a ghearradh i gcás neamhchomhlíonta. Ina theannta sin, beidh an deis ag íospartaigh caingean dlí a ghlacadh i leith damáistí a d’fhéadfaí a sheachaint le bearta díchill chuí.

Ní mór plean a bheith ag cuideachtaí móra lena chinntiú go bhfuil a straitéis ghnó ag luí le téamh domhanda a theorannú go 1.5 °C i gcomhréir le Comhaontú Pháras. Gabhfaidh stiúrthóirí cuideachta freagracht ar leith, agus ba cheart freagracht shonrach a thabhairt dóibh as díchill chuí a bhunú agus a mhaoirsiú agus chun é a chomhtháthú sa straitéis chorparáideach. 

Áirítear leis an togra ón gCoimisiún freisin bearta tionlacain, chun cabhrú le cuideachtaí, go háirithe cuideachtaí beaga, nó cuideachtaí i dtríú tíortha, oiriúnú do na rialacha nua. 

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Aiseolas

trending