Ceangail le linn

Geilleagar

'Tá geilleagar na hEorpa ag bogadh ó théarnamh go leathnú' Gentiloni

ROINN:

foilsithe

on

Agus réamhaisnéis eacnamaíoch an Fhómhair á chur i láthair aige, dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tá geilleagar na hEorpa ag bogadh ó théarnamh go leathnú ach tá roinnt ceannfhocail ag tabhairt aghaidh air anois."

Chuir an rud a thuairiscigh Gentiloni mar “fhreagairt beartais gan fasach” an AE ar phaindéim COVID-19 agus ar an bhfeachtas rathúil vacsaínithe ar chumas an geilleagair a athoscailt, agus borradh faoin bhfás ag gabháil leis.

Tá trí phríomhbhagairt ar an bpictiúr dearfach seo: méadú suntasach i gcásanna COVID, go háirithe i gceantair ina bhfuil vacsaínithe réasúnta íseal; boilsciú ag ardú, á thiomáint den chuid is mó ag spíce i bpraghsanna fuinnimh; agus cur isteach ar an slabhra soláthair atá ag meá ar go leor earnálacha. 

Meastar go mbainfidh geilleagar an AE ráta fáis 5% amach i 2021, 4.3% in 2022 agus 2.5% in 2023. Ag beagnach 14% i dtéarmaí bliantúla, ba é an ráta fáis OTI san AE sa dara ráithe de 2021 ná an léamh is airde ar taifead. Ghnóthaigh geilleagar an AE an leibhéal aschuir réamh-phaindéimeach sa tríú ráithe de 2021 agus bhog sé ón téarnamh go leathnú. Tá sé beartaithe go leanfaidh éileamh intíre ag leathnú a thiomáint.

Aiseolas

Fuair ​​an Coimisiún amach freisin go bhfuil ról tábhachtach ag cur i bhfeidhm na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) maidir le hinfheistíocht phríobháideach agus phoiblí a threisiú.

Dífhostaíocht 6.8%

Tá feabhas tagtha ar mhargaí saothair an AE a bhuí le maolú na srianta. Sa dara ráithe den bhliain seo, chruthaigh geilleagar an AE thart ar 1.5 milliún post nua agus d’imigh go leor oibrithe as scéimeanna coinneála post. Ag 6.8%, sheas ráta dífhostaíochta an AE i mí Lúnasa díreach os cionn an ráta a taifeadadh ag deireadh 2019. Nochtann suirbhéanna gnó pócaí atá ag teacht chun cinn maidir le ganntanas saothair, go háirithe sna hearnálacha ina bhfuil an ghníomhaíocht ag dul i méid an chuid is mó, tá imní ann go bhféadfadh sé seo an téarnamh a mhaolú. Meastar go sáróidh an fhostaíocht a leibhéal réamh-ghéarchéime an bhliain seo chugainn agus go leathnóidh sí i 2023. 

Aiseolas

Tá an pictiúr measctha ar fud an AE. Meastar go bhfeicfidh Éire ach go háirithe fás 14.6%, tá beagnach leath de sin mar gheall ar chomhlachtaí ilnáisiúnta móra atá lonnaithe ann, ach fiú má chuirtear é seo i leataobh táthar ag súil go nginfidh an geilleagar intíre fás 7%. 

Rinneadh réamhaisnéis na Spáinne a athbhreithniú anuas do 2022 ó 6.3 go 5.5%, ach tá móiminteam an-dearfach ann fós. 

Bhí imní ar go leor daoine faoin ardú ar bhoilsciú le déanaí, cuirtear é seo i leith atosú láidir gníomhaíochta eacnamaíochta agus an borradh i bpraghsanna fuinnimh. Meastar go mbeidh an boilsciú i limistéar an euro buaic ag 2.4% i 2021, sula dtiocfaidh laghdú air go 2.2% in 2022 agus 1.4% in 2023, de réir mar a bheidh praghsanna fuinnimh ag leibhéalú de réir a chéile. Maidir leis an AE ina iomláine, táthar ag súil go mbeidh boilsciú beagán níos airde.

Comhroinn an t-alt seo:

Geilleagar

Sheachnódh ionstraim nua frith-chomhéigin an AE an gá le haontoilíocht

foilsithe

on

Sheol Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis inniu (8 Nollaig) togra le haghaidh uirlis nua atá dírithe ar chur i gcoinne na trádála a úsáidtear mar chineál comhéigin. 

Tá an togra ag teacht go tráthúil go háirithe mar is cosúil go mbíonn lastais na Liotuáine á mbacadh go rialta ag custaim na Síne. Is é an t-amhras go bhfuil na fadhbanna trádála nasctha le hagóid na Síne i gcoinne na Liotuáine ag ligean oifig ionadaíochta a bhunú do Taiwan. Tá a n-ambasadóir chun na Liotuáine tarraingthe siar cheana féin.

I gcomhráiteas ó Ardionadaí an AE Josep Borrell agus Dombrovskis dúirt an AE go raibh sé réidh seasamh suas i gcoinne brú polaitiúil agus bearta comhéigneacha: “Tá tionchar ag forbairt chaidrimh dhéthaobhaigh na Síne le Ballstáit aonair an AE ar an AE-an tSín ar an iomlán caidreamh. "

Tá an AE ag lorg dearbhaithe faoi láthair maidir le comhoiriúnacht aon bhearta a d’fhéadfadh sé a dhéanamh le rialacha an WTO. Ag an am céanna, athdhearbhaíonn an ráiteas tiomantas an AE don ‘Bheartas Aon tSín’ ag aithint rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne mar rialtas aonair na Síne. Ach dúirt sé freisin go bhféadfadh an AE comhar agus malartuithe le Taiwan a shaothrú i réimsí leasa choitinn.

Aiseolas

Ionstraim frith-chomhéigin 

Tá sé mar aidhm ag an ionstraim nua frith-chomhéigin, nach mbeidh i bhfeidhm le tamall, dí-ghéarú agus scor de bhearta comhéigneacha ar leith. Ní chuirfí aon fhrithbhearta a ghlac an AE i bhfeidhm ach mar rogha dheiridh nuair nach bhfuil aon bhealach eile ann le dul i ngleic le imeaglú eacnamaíoch. 

Tuigeann an Coimisiún comhéigean go forleathan a deir go bhféadfadh sé go leor foirmeacha agus raonta a bheith ann ó thíortha a úsáideann uirlisí sainráite comhéigin agus cosanta trádála i gcoinne an AE, go seiceálacha roghnacha sábháilteachta teorann nó bia ar earraí ó thír áirithe den AE, go boicíní earraí de chuid bunús áirithe. 

Aiseolas

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Coimisinéir Trádála, Valdis Dombrovskis: “Le linn teannas geo-pholaitiúil a bheith ag dul i méid, tá arm á thrádáil níos mó agus tá an AE agus a bhallstáit ina spriocanna imeaglaithe eacnamaíochta. Teastaíonn na huirlisí cearta uainn chun freagairt. Leis an togra seo táimid ag seoladh teachtaireacht shoiléir go seasfaidh an AE go daingean ag cosaint a leasanna. "

Mura stopann an imeaglú eacnamaíoch láithreach, éilíonn an Coimisiún go ligfidh an ionstraim nua don AE freagairt go tapa agus go héifeachtach, ag soláthar “freagra comhréireach agus saincheaptha do gach cás ó tharaifí a fhorchur agus srian a chur ar allmhairí ón tír atá i gceist, chuig srianta ar sheirbhísí nó ar infheistíocht nó céimeanna chun rochtain na tíre ar mhargadh inmheánach an AE a theorannú. " 

Aontoil aontoilíochta

Thiocfadh bunús dlí na hionstraime nua faoi Chomhbheartas Tráchtála an AE, rud a thabharfadh níos mó spáis don Choimisiún maidir le hainliú, tiocfaidh an cur chun feidhme faoin gCoimisiún Eorpach agus theastódh tromlach cáilithe droim ar ais chun cinntí a dhéanamh sa Chomhairle. Agus é ag fiafraí faoin nós imeachta ag preasagallamh an lae inniu dúirt Dombrovskis go ligfidh an Coimisiún gníomh níos tapa agus níos éifeachtaí trí chinntí a dhéanamh trí thromlach cáilithe seachas d’aon toil. 

Dúirt leas-uachtarán Marek Belka MEP (S&D. PL) atá freagrach as trádáil idirnáisiúnta: “Dá dtabharfaí an chumhacht feidhmiúcháin don Choimisiún an cinneadh seo a dhéanamh gan a bheith ag brath ar aontoilíocht sa Chomhairle, dhéanfadh an mheicníocht smachtbhannaí fíor-athrú do eachtrannach an AE. seasamh beartais. "

Ag cur scian chuig gunfight

Ní cosúil go dtugann an uirlis frith-chomhéigin freagra an-ionsaitheach ar fhadhb atá fíor. Is deacair na buntáistí iarbhír a bhaineann leis an 'uirlis / ionstraim' nua seo a shamhlú. Cé go n-éilíonn sé go gceadófar freagairt thapa, ní cosúil go bhfuil an próiseas agus an cur chuige atá beartaithe a bheith sciobtha agus tá sé amhrasach go mbeidh sé níos éifeachtaí ná an méid atá ar fáil cheana féin. Is léir freisin cé mar a mhaisíonn sé ionstraimí atá ann cheana, nó an bhfuil siad níos éifeachtaí ná moltóirí iltaobhacha. Deir Dombrovskis go bhfuil sé níos cosanta sa nádúr.

D’fhéadfadh go mbeadh freagra tomhaiste, breithniúcháin agus - mar a bhí riamh - comhréireach an AE frustrach dóibh siúd ar mian leo go mbeadh an AE níos gunnaí, ach d’fhéadfadh cur chuige níos measta agus níos údar a bheith ina bholg níos daingne i gcoinne iarracht comhéigin. Tá sé fós le feiceáil an úsáidfear an 'uirlis' seo agus conas a úsáidfear é. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/december/tradoc_159962.pdf

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Gníomh na Parlaiminte maidir le híosphá cóir san AE

foilsithe

on

Tá an Pharlaimint réidh chun tús a chur le caibidlíocht ar thogra a bhfuil sé mar aidhm aige a chinntiú go soláthraíonn íosphá do mhaireachtáil mhaith san AE. FPEnna d’fháiltigh muid roimh an togra maidir le pá leordhóthanach ar fud an AE agus ghlac sé sainordú caibidlíochta an 25 Samhain 2021. Tar éis don Chomhairle a seasamh a bhunú, is féidir tús a chur leis an gcaibidlíocht idir an dá institiúid ar fhoirm dheiridh an dlí, Cumann

Níos mó ar conas a fheabhsaíonn an AE cearta agus dálaí oibre oibrithe.

An gá le híosphá cóir

Is é an t-íosphá an luach saothair is ísle a chaithfidh fostóirí a gcuid fostaithe a íoc as a gcuid oibre. Cé go bhfuil cleachtas éigin ag an tír ar fad maidir le híosphá, i bhformhór na mballstát ní chlúdaíonn an luach saothair seo na costais mhaireachtála go léir. Bhí sé deacair ag thart ar sheachtar as gach deichniúr oibrithe pá íosta san AE deireadh a chur le chéile in 2018.

Pá íosta san AE

Aiseolas

Athraíonn íosphá míosúil go forleathan ar fud an AE in 2021, idir € 332 sa Bhulgáir agus € 2,202 i Lucsamburg. Ceann de na príomhfhachtóirí don raon leathan is ea an difríocht i gcostais mhaireachtála i dtíortha AE.

Faigh amach níos mó staitisticí ar íosphá san AE tíortha.

Tá dhá chineál íosphá i dtíortha an AE:

Aiseolas
  • Pá íosta reachtúil: trialaítear hug le reachtanna nó le dlíthe foirmiúla. Tá rialacha den sórt sin ag formhór na mballstát.
  • Pá íosta comhaontaithe le chéile: i sé thír AE, déantar pá a chinneadh trí chomhaontuithe comhchoiteanna idir ceardchumainn agus fostóirí, lena n-áirítear i gcásanna áirithe íosphá: an Ostair, an Chipir, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Iodáil, agus an tSualainn.

Cad a dhéanann an Pharlaimint ar íosphá cóir san AE

D’fhógair Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta i mí na Samhna 2017, ag leagan amach tiomantas an AE do phá cóir.


I mí Dheireadh Fómhair 2019, rinne an Pharlaimint glacadh le rún, ag iarraidh ar an gCoimisiún ionstraim dlí a mholadh le haghaidh íosphá cóir san AE.

In tuarascáil a glacadh i mí na Nollag 2020, Parlaimint na leag sí béim gur cheart go gcuirfeadh an treoir maidir le pá cóir le deireadh a chur le bochtaineacht in-obair agus cómhargáil a chur chun cinn.

Tá sé de cheart ag oibrithe pá cóir a sholáthraíonn do chaighdeán maireachtála réasúnta

Prionsabal 6 den Cholún Eorpach um Chearta Sóisialta

In 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún a togra le haghaidh treorach chun leordhóthanacht an phá íosta a fheabhsú san AE. Tá sé i gceist ní amháin oibrithe san AE a chosaint, ach freisin cuidiú leis an mbearna pá inscne a dhúnadh, dreasachtaí chun oibre a neartú agus cothrom na Féinne a chruthú sa Margadh Aonair.

Cuirtear inniúlachtaí náisiúnta agus saoirse conarthach na gcomhpháirtithe sóisialta san áireamh sa togra agus ní shocraíonn sé leibhéal an phá íosta.

Ba mhaith leis an treoir cómhargáil ar phá a chur chun cinn i ngach tír san AE. Maidir le tíortha a bhfuil íosphá reachtúil acu, tá sé mar aidhm aige a chinntiú go socraítear an t-íosphá ag leibhéil leordhóthanacha, agus dálaí socheacnamaíocha chomh maith le difríochtaí réigiúnacha agus earnálacha á gcur san áireamh.

Faigh amach cé mar ba mhaith le FPEnna dul i ngleic le hobair lchscoitheadh ​​san AE.

Coiste fostaíochta na Parlaiminte fáilte roimh an dlí nua maidir le pá leordhóthanach ar fud an AE agus ghlac sí sainordú caibidlíochta i mí na Samhna 2021. Tar éis do FPEnna é a ghlacadh le linn seisiún iomlánach, féadfaidh an Pharlaimint tús a chur le caibidlíocht leis an gComhairle maidir leis an bhfoirm dheiridh den dlí.

Faigh amach conas a oibríonn an AE chun cearta oibrithe a fheabhsú

Faigh amach níos mó 

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Feirmeoireacht orgánach: iarrann ceannairí áitiúla ról níos láidre i gcur i bhfeidhm agus i meastóireacht an phlean gníomhaíochta

foilsithe

on

Cuireann feirmeoireacht orgánach, trína thionchar dearfach comhshaoil ​​agus aeráide i dtéarmaí leithlisiú carbóin feabhsaithe agus sláinte ithreach, caomhnú bithéagsúlachta agus leas ainmhithe, le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa agus spriocanna straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta an AE. Ghlac Coiste Eorpach na Réigiún (CoR) an 2 Nollaig an tuairim maidir le Plean gníomhaíochta an AE d’fheirmeoireacht orgánach.

Fáiltíonn an CoR roimh phlean gníomhaíochta an AE d’fheirmeoireacht orgánach agus formhuiníonn sé a chur chuige cuimsitheach. Is é aidhm an phlean gníomhaíochta táirgeadh agus tomhaltas táirgí orgánacha a mhéadú, agus ar an gcaoi sin úsáid leasacháin, lotnaidicídí agus frithmhiocróbach a laghdú. Faoi thrí aiseanna - tomhaltas a mhéadú, táirgeadh a mhéadú agus inbhuanaitheacht na hearnála a fheabhsú tuilleadh - moltar 23 gníomh.

An rapóirtéir ar Plean gníomhaíochta an AE d’fheirmeoireacht orgánachUroš Brežan Dúirt (SI / Greens), méara Tolmin: “Tá géarghá le tacaíocht a mhéadú d’fheirmeoireacht orgánach, d’fhonn a chinntiú go mbainfear amach an sprioc 25% de thalamh talmhaíochta a bheidh tiomnaithe d’orgánaigh faoi 2030. Ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh an chéad Chomhbheartas Talmhaíochta eile ann rannchuideoidh sé le Beart Glas na hEorpa agus le spriocanna na straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta. Tá ról lárnach ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha i gcruthú agus i bhforbairt ‘bithdhíosail’ agus i struchtúrú na hearnála orgánaí. Mar sin, ba cheart go mbeadh dlúthbhaint ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha le cur i bhfeidhm agus le meastóireacht an phlean gníomhaíochta trí líonra ar an leibhéal réigiúnach. Iarraimid ar an gCoimisiún líonra den sórt sin a chur ar bun. "

Chuir ceannairí áitiúla béim ar a bpríomhról maidir le feasacht a ardú ar leibhéal áitiúil, tomhaltóirí a chur ar an eolas faoin tionchar dearfach a bhíonn ag feirmeoireacht orgánach agus cláir oideachais a fhorbairt do phlandlanna agus do scoileanna. Cuireann an tuairim in iúl go bhfuil ról lárnach ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha freisin maidir leis an earnáil orgánach a struchtúrú i dtéarmaí táirgeachta, lóistíochta agus trádála, ag éascú comhair struchtúrtha idir táirgeoirí agus tomhaltóirí.

Aiseolas

Chun an taobh táirgeachta a spreagadh, caithfear gach beartas Eorpach agus náisiúnta a shlógadh chun tomhaltas táirgí orgánacha a mhéadú, chuir ceannairí áitiúla béim orthu. In 2019, bhí achar talún orgánach de thart ar 8% ag an AE, agus ní léiríonn fóirdheontais d’fheirmeoireacht orgánach ach 1.5% de bhuiséad talmhaíochta iomlán na hEorpa. Tá tearc-mhaoiniú ar fheirmeoireacht orgánach faoin CBT, nach bhfuil ag teacht go hiomlán le cuspóirí an Phlean Gníomhaíochta Feirmeoireachta Orgánach faoi láthair. Thairis sin, molann an tuairim don Choimisiún meastóireacht straitéiseach a dhéanamh ar phleananna straitéiseacha náisiúnta CAP a chuir na Ballstáit isteach d’fhonn monatóireacht a dhéanamh go gcuirfidh siad leis an sprioc de 25% den talamh talmhaíochta a bheidh dírithe ar fheirmeoireacht orgánach a bhaint amach faoi 2030.

Fáiltíonn an CoR roimh aitheantas Bio-cheantair mar uirlisí éifeachtacha forbartha tuaithe. I limistéar geografach Cheantar Bith, déanann feirmeoirí, an pobal, riaracháin phoiblí áitiúla, cumainn agus fiontair tráchtála turasóireachta agus cultúrtha comhaontú chun bainistíocht inbhuanaithe a dhéanamh ar acmhainní áitiúla bunaithe ar phrionsabail agus ar mhodhanna táirgeachta agus tomhaltais orgánaigh. Ba cheart, dá bhrí sin, go bhfaigheadh ​​réigiúin den sórt sin go háirithe tacaíocht agus comhsheirbhísí trí líonra atá le bunú ag an gCoimisiún Eorpach.

Eolas mar chúlra

Aiseolas
  • Plean gníomhaíochta orgánach - trí bhia ardchaighdeáin a tháirgeadh le tionchar íseal ar an gcomhshaol, beidh ról riachtanach ag feirmeoireacht orgánach i bhforbairt córas bia inbhuanaithe don AE. Tá córas bia inbhuanaithe i gcroílár Bheart Glas na hEorpa. Faoi straitéis Green Deal's Farm to Fork, tá sprioc leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach de '25% ar a laghad de thalamh talmhaíochta an AE faoi fheirmeoireacht orgánach agus méadú suntasach ar dhobharshaothrú orgánach faoi 2030'. Chun an sprioc seo a bhaint amach agus chun cabhrú leis an earnáil orgánaigh a lánacmhainneacht a bhaint amach, tá an Coimisiún ag cur plean gníomhaíochta ar aghaidh maidir le táirgeadh orgánach san AE.
  • Pleananna straitéiseacha CBT: Saincheisteanna agus ionchais do thalmhaíocht an AE: Tograí reachtacha an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hathchóiriú na comhbheartas talmhaíochta Foilsíodh (CBT) i mí an Mheithimh 2018. Ó shin i leith tharla roinnt forbairtí suntasacha sa réimse beartais seo. Ina measc seo tá glacadh an Déileáil Ghlas na hEorpa agus na tionscnaimh a ghabhann leis 'feirm go forc' straitéis agus an straitéis bithéagsúlachta, agus freisin an comhaontú ar chreat airgeadais ilbhliantúil 2021 2027 (MFF) in éineacht le tacaíocht bhreise de € 7.5 billiún d’fhorbairt tuaithe ó thionscnamh AE na Chéad Ghlúine Eile mar chuid den phacáiste téarnaimh agus athléimneachta.
  • Feirmeoireacht gan táirgí cosanta plandaí
  • Straitéis 'feirme go forc' an AE: An 20 Bealtaine 2020, ghlac an Coimisiún Eorpach cumarsáid maidir le ‘Straitéis feirme go forc do chóras bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol’.
  • IFOAM Organics Europe: Is é IFOAM Organics Europe an scáth-eagraíocht Eorpach do bhia agus feirmeoireacht orgánach. Déanann siad ionadaíocht orgánach i gceapadh beartais na hEorpa agus tacaíonn siad le claochlú bia agus feirmeoireachta. Tá a gcuid oibre bunaithe ar phrionsabail talmhaíocht orgánach - sláinte, éiceolaíocht, cothroime agus cúram. Le beagnach 200 ball i 34 tír Eorpach, trasnaíonn a gcuid oibre an slabhra bia orgánach ar fad.

An suí iomlánach clár oibre

Sruthú Gréasáin: Ar an láithreán gréasáin den CoR.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending