Ceangail le linn

Geilleagar

Solas glas tugtha do 12 phlean téarnaimh náisiúnta

foilsithe

on

Ghlac airí eacnamaíocha agus airgeadais an AE inniu (13 Iúil) an chéad bhaisc de chinntí cur chun feidhme na Comhairle ag ceadú dhá phlean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta. Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Is é seo fíor-thús an phlean téarnaimh.”

Ligeann an socrú réamh-mhaoinithe íocaíocht tosaigh de 13% den mhaoiniú iomlán atá ar fáil chun an liathróid a rolladh, laistigh de dhá mhí ó chinneadh an lae inniu. Beidh eisíocaíochtaí breise ón tsaoráid bunaithe ar mheasúnú dearfach ar chur i bhfeidhm an phlean téarnaimh agus athléimneachta, ag cur san áireamh gnóthachtáil na garspriocanna agus na spriocanna atá leagtha amach i bplean gach tíre. I measc na bpleananna tá leasuithe deacra ar féidir iad a mhaolú le maoiniú idirthréimhseach, cé gur deacair iad a ghlacadh. Tá na pleananna ríthábhachtach freisin don AE chun a uaillmhianta glasa agus digiteacha a bhaint amach. 

Dúirt Gentiloni, cé go raibh cinneadh an lae inniu riachtanach, gurb é a tharlóidh sna seachtainí, míonna agus bliain amach romhainn a bheidh cinntitheach sa “chlár urghnách agus gan fasach seo. 

Aiseolas

Fuair ​​an Ostair, an Bheilg, an Danmhairg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Laitvia, Lucsamburg, an Phortaingéil, an tSlóvaic agus an Spáinn an solas glas maidir le cistí téarnaimh agus athléimneachta an AE a úsáid chun a ngeilleagair a threisiú agus téarnamh ó thit amach COVID-19. Ligeann ceadú ECOFIN do na ballstáit comhaontuithe deontais agus iasachta atá nasctha leis an gciste a shíniú.

Níor chuir dhá thír a gcuid pleananna isteach fós: an Ungáir agus an Ostair. Táthar ag súil go gceadófar a bpleananna do cheithre thír eile ag an gcéad ECOFIN eile 26 Iúil. 

Fostaíochta

Níor tháinig ach 5% de na hiarratais iomlána ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha a cuireadh isteach sa chéad ráithe ó shaoránaigh an AE, taispeánann sonraí

foilsithe

on

Tugann na figiúirí a d’eisigh Oifig Baile na RA léargas ar an gcaoi a rachaidh córas nua inimirce na Breataine i ndiaidh Brexit i bhfeidhm ar líon shaoránaigh an AE a thiocfaidh chun na RA chun oibre. Idir 1 Eanáir agus 31 Márta i mbliana rinne saoránaigh AE 1,075 iarratas ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha, lena n-áirítear an víosa sláinte agus cúraim, a bhí díreach 5% den 20,738 iarratas ar na víosaí sin.

Dúirt an Réadlann Imirce in Ollscoil Oxford: “Tá sé ró-luath fós a rá cén tionchar a bheidh ag an gcóras inimirce iar-Brexit ar líon agus tréithe na ndaoine a thiocfaidh chun cónaí nó obair sa RA. Go dtí seo, bhí iarratais ó shaoránaigh an AE faoin gcóras nua an-íseal agus níl iontu ach cúpla faoin gcéad den éileamh iomlán ar víosaí na RA. Mar sin féin, b’fhéidir go dtógfaidh sé tamall ar iarratasóirí ionchasacha nó ar a bhfostóirí dul i dtaithí ar an gcóras nua agus ar a riachtanais. "

Taispeánann na sonraí freisin go bhfuil méadú tagtha ar líon na n-oibrithe cúram sláinte imirceach atá ag teacht chun oibre sa RA go dtí an leibhéal is airde riamh. Úsáideadh 11,171 deimhniú urraíochta d’oibrithe sláinte agus cúraim shóisialta sa chéad ráithe den bhliain seo. Is ionann gach deimhniú agus oibrí imirceach. Ag tús 2018, bhí 3,370 ann. Bhain beagnach 40 faoin gcéad de na hiarratais ar víosaí oibre oilte go léir le daoine san earnáil sláinte agus oibre sóisialta. Tá níos mó sealbhóirí víosa cúram sláinte imirceach sa Ríocht Aontaithe anois ná mar a bhí riamh ó thosaigh taifid in 2010. Cé gur thit líon na gceadúnas urraitheora do víosaí cúram sláinte go 280 le linn na chéad ghlasála anuraidh, tá sé ag méadú i gcónaí ó shin, patrún a. ní raibh aon tionchar ag an tríú glasáil air an geimhreadh seo.

Aiseolas

Os a choinne sin, tá laghdú tagtha ar líon na n-imirceach atá fostaithe go dtí seo i mbliana sna hearnálacha TF, oideachais, airgeadais, árachais, gairmiúla, eolaíochta agus teicniúla, in ainneoin na bulaíochta le linn an dara leath de 2020. Tá líon na n-oibrithe TF imirceach fós ann i bhfad níos ísle ná na leibhéil réamh-Chovid. Sa chéad ráithe de 2020 eisíodh 8,066 víosa oibre oilte san earnáil TF, tá 3,720 ann faoi láthair. Tá líon na ngairmithe imirceacha agus na n-oibrithe eolaíochta agus teicniúla laghdaithe beagán faoi bhun leibhéil réamh-Chovid.

Dúirt an saineolaí víosa Yash Dubal, Stiúrthóir Aturnaetha AY & J: “Taispeánann na sonraí go bhfuil an paindéim fós ag dul i bhfeidhm ar ghluaiseacht daoine ag teacht go dtí an Ríocht Aontaithe chun oibre ach tugann siad le fios go mbeidh éileamh ar víosaí oibre oilte d’oibrithe lasmuigh den AE lean ort ag fás nuair a bheidh an taisteal normalaithe. Tá spéis ar leith i bpoist TF na Breataine ó oibrithe san India anois agus táimid ag súil go leanfaidh an patrún seo ar aghaidh. "

Idir an dá linn tá tiomantas foilsithe ag an Oifig Baile chun gluaiseacht dlisteanach daoine agus earraí a chumasú chun tacú le rathúnas eacnamaíoch, agus dul i ngleic leis an imirce neamhdhleathach. Mar chuid dá Plean Seachadta Torthaí don bhliain seo, geallann an roinn freisin 'deiseanna imeachta AE a thapú, tríd an teorainn is éifeachtaí ar domhan a chruthú chun rathúnas na RA a mhéadú agus slándáil a fheabhsú', agus ag an am céanna ag admháil go bhféadfadh an t-ioncam a bhailíonn sí ó tháillí víosa laghdú éileamh laghdaithe.

Athdhearbhaíonn an doiciméad plean an Rialtais chun na daoine is gile agus is fearr a mhealladh chuig an Ríocht Aontaithe.

Dúirt Dubal: “Cé nach dtugann na figiúirí a bhaineann le víosaí d’oibrithe TF agus dóibh siúd sna hearnálacha eolaíochta agus teicniúla an tiomantas seo amach, is laethanta tosaigh fós é don chóras inimirce nua agus bhí éifeacht as cuimse ag an bpaindéim ar thaisteal idirnáisiúnta. Ónár dtaithí ag cabhrú le víosaí oibre a éascú d’imircigh tá éileamh casta ann a bhainfear amach sna 18 mí amach romhainn. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

NextGenerationEU: Ceithre phlean náisiúnta eile tugtha suas

foilsithe

on

D’fháiltigh airí geilleagair agus airgeadais inniu (26 Iúil) roimh an measúnú dearfach ar phleananna téarnaimh agus athléimneachta náisiúnta don Chróit, don Chipir, don Liotuáin agus don tSlóivéin. Glacfaidh an Chomhairle a cinntí cur chun feidhme maidir le ceadú na bpleananna seo trí nós imeachta i scríbhinn.

Chomh maith leis an gcinneadh ar 12 phlean náisiúnta a glacadh níos luaithe i mí Iúil, tógann sé seo an líon iomlán go 16. 

Dúirt Aire Airgeadais na Slóivéine Andrej Šircelj: “Is í an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta clár tacaíochta airgeadais ar scála mór an AE mar fhreagairt ar na dúshláin a chruthaigh an paindéim do gheilleagar na hEorpa. Úsáidfear € 672.5 billiún na saoráide chun tacú leis na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí a leagtar amach i bpleananna téarnaimh agus athléimneachta na mballstát. "

Aiseolas

Leasuithe agus infheistíochtaí

Caithfidh na pleananna cloí le moltaí tír-shonracha 2019 agus 2020 agus léiríonn siad cuspóir ginearálta an AE geilleagar níos glaise, níos digití agus níos iomaíche a chruthú.

croatia I measc na bpleananna a chuirfear i bhfeidhm chun na haidhmeanna seo a bhaint amach tá bainistíocht uisce agus dramhaíola a fheabhsú, aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe agus bonneagair dhigiteacha a mhaoiniú i gceantair iargúlta tuaithe. 

An Chipir tá sé ar intinn aige, i measc rudaí eile, a mhargadh leictreachais a athchóiriú agus imscaradh fuinnimh in-athnuaite a éascú, chomh maith le nascacht agus réitigh r-rialtais a fheabhsú.

An Liotuáin úsáidfidh siad na cistí chun fuinneamh in-athnuaite a tháirgtear go háitiúil, bearta glasa soláthair phoiblí a mhéadú agus rolladh amach líonraí ardchumais an-ard a fhorbairt tuilleadh.

An tSlóivéin pleananna chun cuid den tacaíocht leithdháilte AE a úsáid chun infheistíocht a dhéanamh in iompar inbhuanaithe, acmhainn foinsí fuinnimh in-athnuaite a dhíghlasáil agus a earnáil phoiblí a dhigitiú tuilleadh.

An Pholainn agus an Ungáir

Agus é ag fiafraí faoi mhoilleanna ar chláir na Polainne agus na hUngáire, dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagair an AE Valdis Dombrovskis go raibh síneadh beartaithe ag an gCoimisiún don Ungáir go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair. Maidir leis an bPolainn, dúirt sé gur iarr rialtas na Polainne síneadh cheana féin, ach go bhféadfadh síneadh breise a bheith ag teastáil uaidh sin. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Leathnaíonn an AE raon feidhme na díolúine ginearálta maidir le cúnamh poiblí do thionscadail

foilsithe

on

Inniu (23 Iúil) ghlac an Coimisiún síneadh ar raon feidhme an Rialacháin Ghinearálta maidir le Díolúine Bloc (GBER), a ligfidh do thíortha AE tionscadail a bhainistítear faoin gcreat airgeadais nua (2021 - 2027) a chur i bhfeidhm, agus bearta a thacaíonn leis an digiteach agus aistriú glas gan fógra roimh ré.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager: “Tá an Coimisiún ag sruthlíniú na rialacha státchabhrach is infheidhme maidir le maoiniú náisiúnta a thagann faoi raon feidhme roinnt clár AE. Cuirfidh sé seo tuilleadh feabhais ar an idirghníomhú idir rialacha maoinithe an AE agus rialacha státchabhrach an AE faoin tréimhse nua mhaoinithe. Táimid ag tabhairt isteach níos mó féidearthachtaí freisin do bhallstáit cúnamh stáit a sholáthar chun tacú leis an aistriú cúpla go geilleagar glas agus digiteach gan gá le nós imeachta fógra roimh ré. "

Áitíonn an Coimisiún nach gcuirfidh sé seo saobhadh míchuí ar iomaíocht sa Mhargadh Aonair, agus é a dhéanamh níos éasca tionscadail a chur ar bun.  

Aiseolas

Is iad na cistí náisiúnta lena mbaineann na cistí a bhaineann le: Oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta le tacaíocht ón gCiste InvestEU; tionscadail taighde, forbartha agus nuálaíochta (RD&I) tar éis “Séala Feabhais” a fháil faoi Horizon 2020 nó Horizon Europe, chomh maith le tionscadail taighde agus forbartha cómhaoinithe nó gníomhaíochtaí foirne faoi Horizon 2020 nó Horizon Europe; Tionscadail um Chomhar Críche Eorpach (ETC), ar a dtugtar Interreg freisin.

Is iad na catagóirí tionscadal a mheastar a chabhróidh leis an aistriú glas agus digiteach: Cúnamh do thionscadail éifeachtúlachta fuinnimh i bhfoirgnimh; cúnamh chun bonneagar a athluchtú agus a athbhreoslú le haghaidh feithiclí bóthair astaíochtaí ísle; cúnamh do líonraí leathanbhanda seasta, líonraí soghluaiste 4G agus 5G, tionscadail áirithe bonneagair nascachta digití tras-Eorpaigh agus dearbháin áirithe.

Chomh maith le leathnú scóip an GBER a glacadh inniu, tá athbhreithniú nua seolta ag an gCoimisiún cheana féin ar an GBER atá dírithe ar rialacha státchabhrach a shruthlíniú tuilleadh i bhfianaise thosaíochtaí an Choimisiúin maidir leis an aistriú cúpla. Rachfar i gcomhairle le ballstáit agus geallsealbhóirí in am trátha maidir le dréacht-téacs an leasaithe nua sin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending