Ceangail le linn

Geilleagar

Ardaíonn pacáiste airgeadais glas uaillmhian ach díomá ar ghás

foilsithe

on

Straitéis airgeadais inbhuanaithe

Ghlac an Coimisiún Eorpach pacáiste beart (6 Iúil) a bhí dírithe ar airgeadas inbhuanaithe breise a spreagadh chun cuspóirí glasa na hEorpa a sheachadadh agus chun an domhan a threorú maidir le caighdeáin ghlasa a leagan síos.

Straitéis nua Airgeadais Inbhuanaithe

Tá beart glas an AE chun tosaigh i dtéarnamh an AE ó phaindéim COVID-19. Cé go bhfuil cistí an AE ríthábhachtach, beidh maoiniú ón earnáil phríobháideach de dhíth ar an infheistíocht ollmhór leanúnach de € 350 billiún ar a laghad sa bhliain. 

Aiseolas

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Gheilleagair Valdis Dombrovskis: “Tá Straitéis Airgeadais Inbhuanaithe an lae inniu ríthábhachtach chun airgeadas príobháideach a ghiniúint chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach agus chun dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil ​​eile."

Caighdeán Bannaí Glasa Eorpacha (EUGBS)

Tá rialachán beartaithe ag an gCoimisiún freisin maidir le Caighdeán Eorpach Bannaí Glasa (EUGBS). Tá sé mar aidhm ag an togra seo caighdeán deonach d’ardchaighdeán a chruthú atá ar fáil do gach eisitheoir (príobháideach agus poiblí) chun cabhrú le hinfheistíochtaí inbhuanaithe a mhaoiniú, cineál ráthaíochta cáilíochta a bhfuil súil ag an gCoimisiún a chuirfidh ar chumas infheisteoirí líomhaintí maidir le cuasú glas a sheachaint.

Cinnteoidh athbhreithneoirí seachtracha a ndéanann an tÚdarás Eorpach um Margaí Urrús (ESMA) maoirseacht orthu go gcomhlíonfaidh eisitheoirí tacsanomaíocht ghlas an AE. 

Tá an grúpa glas Iompar & Comhshaol (T&E) míshásta gur tugadh isteach gléasraí cumhachta gásbhreoslaithe a cuireadh amach as an gcéad chuid de tacsanomaíocht na n-infheistíochtaí glasa, tar éis an méid a thuairiscíonn siad mar bhrú ó rialtais pro-gháis, a dúirt T&E ag ligean dóibh Scriosfadh fuinneamh gáis atá le háireamh mar ghlas glas creidiúnacht chaighdeán óir an AE maidir le hairgeadas inbhuanaithe.

Dúirt Luca Bonaccorsi, stiúrthóir airgeadais inbhuanaithe ag T&E: “Ba cheart go mbainfeadh airgeadas inbhuanaithe in 2021 le hinfheistíocht a thiomáint ar shiúl ó bhreoslaí iontaise cosúil le bithfhuinnimh gáis agus dúlra. Ní dhúnann an straitéis seo ach an oiread. Más rud é go bhfuil an chéad chuid den tacsanomaíocht, a dhéanann lománaíocht neamh-idirdhealaitheach a ghlasáil, ní mór dúinn a bheith airdeallach. "

Rinne Sven Giegold FPE (Green, DE) cáineadh T&E ar ghás a chuimsiú, ach chuir sé fáilte roimh Chaighdeán na mBannaí Glasa, ach ba mhaith leis go mbeadh sé éigeantach: “Tá Coimisiún an AE ag cur caighdeán poiblí i láthair do bhannaí glasa sa deireadh. Is rogha inchreidte é seo seachas na caighdeáin phríobháideacha a bhíonn go minic lag. Cuireann iomadú caighdeán príobháideach bagairt ar inchreidteacht an Airgeadais Inbhuanaithe. Mar sin féin, ní chuirfidh caighdeán deonach deireadh le glasú na gcaighdeán príobháideach. Ba cheart don Choimisiún an téarma “banna glas” a chosaint agus a chaighdeán a chur i bhfeidhm éigeantach san AE. "

Nuked!

Níl aon chinneadh déanta ag an AE fós ar cheart núicléach a áireamh, ach áitíonn Giegold orthu seasamh in aghaidh brú ó “Pálás Elysée”, ag rá nach bhféadfaí a mheas go mbeadh sé inbhuanaithe go dtí go réiteofar an diúscairt deiridh ar dhramhaíl núicléach.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún bearta Gearmánacha ar fiú breis agus € 2.5 billiún iad chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, dhá scéim Ghearmánacha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus leis an earnáil paisinéirí iarnróid fad-achair i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuideoidh na bearta a ceadaíodh inniu le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí sa Ghearmáin an staid dheacair ba chúis leis an ráig coronavirus. Cuideoidh na bearta le hiomaíochas iarnróid a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, ar aon dul le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Cinnteoidh an dá scéim tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta agus paisinéirí a spreagadh ó bhóthar go hiarnród.

Aiseolas

Beidh tacaíocht faoi na scéimeanna i bhfoirm laghdú ar na muirir a íocann cuideachtaí iarnróid chun rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid sna hearnálacha lasta iarnróid agus paisinéirí iarnróid fadraoin. Ar an gcaoi sin cuideoidh na bearta le cailliúint scaireanna margaidh iompair iarnróid vis-à-vis modhanna iompair iomaíocha.   

Déanfaidh an chéad bheart, a bhfuil buiséad measta de € 2.1 billiún aige, faoiseamh a thabhairt d’oibreoirí paisinéirí iarnróid fadraoin de thart ar 98% de na muirir bhonneagair a íocadh le linn na tréimhse ón 1 Márta 2020 go dtí an 31 Bealtaine 2022.

Leasaíonn an dara beart an scéim chúnaimh atá ann cheana de 2018 ag tacú le hoibreoirí lasta iarnróid sa Ghearmáin. Le buiséad measta de € 410 milliún, méadaíonn an leasú an tacaíocht thart ar 98% de na muirir bhonneagair a d’íoc oibreoirí lasta iarnróid le linn na tréimhse ón 1 Márta 2020 go 31 Bealtaine 2021. Leanann an beart a méadú buiséid den chineál céanna don tréimhse ón 1 Meitheamh go dtí an 31 Nollaig 2021, a d’fhormheas an Coimisiún i mí na Bealtaine seo caite.  

Fuair ​​an Coimisiún amach go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú plódú bóthair freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród ach gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr.

Faoi dheireadh, tá laghdú na dtáillí bonneagair ar aon dul le Rialachán (AE) 2020 / 1429. Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha.

Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an 2008 Treoirlínte an Choimisiúin maidir le Státchabhair do ghnóthais iarnróid (“Na Treoirlínte Iarnróid”).

cúlra

Soiléiríonn na Treoirlínte Iarnróid na rialacha atá leagtha amach i gconarthaí AE maidir le maoiniú poiblí cuideachtaí iarnróid agus soláthraíonn siad treoir maidir le comhoiriúnacht an chúnaimh Stáit do chuideachtaí iarnróid le conarthaí an AE.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63635 sa clár cásanna státchabhrach ar Choimisiúin comórtas gréasáin uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fostaíochta

Níor tháinig ach 5% de na hiarratais iomlána ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha a cuireadh isteach sa chéad ráithe ó shaoránaigh an AE, taispeánann sonraí

foilsithe

on

Tugann na figiúirí a d’eisigh Oifig Baile na RA léargas ar an gcaoi a rachaidh córas nua inimirce na Breataine i ndiaidh Brexit i bhfeidhm ar líon shaoránaigh an AE a thiocfaidh chun na RA chun oibre. Idir 1 Eanáir agus 31 Márta i mbliana rinne saoránaigh AE 1,075 iarratas ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha, lena n-áirítear an víosa sláinte agus cúraim, a bhí díreach 5% den 20,738 iarratas ar na víosaí sin.

Dúirt an Réadlann Imirce in Ollscoil Oxford: “Tá sé ró-luath fós a rá cén tionchar a bheidh ag an gcóras inimirce iar-Brexit ar líon agus tréithe na ndaoine a thiocfaidh chun cónaí nó obair sa RA. Go dtí seo, bhí iarratais ó shaoránaigh an AE faoin gcóras nua an-íseal agus níl iontu ach cúpla faoin gcéad den éileamh iomlán ar víosaí na RA. Mar sin féin, b’fhéidir go dtógfaidh sé tamall ar iarratasóirí ionchasacha nó ar a bhfostóirí dul i dtaithí ar an gcóras nua agus ar a riachtanais. "

Taispeánann na sonraí freisin go bhfuil méadú tagtha ar líon na n-oibrithe cúram sláinte imirceach atá ag teacht chun oibre sa RA go dtí an leibhéal is airde riamh. Úsáideadh 11,171 deimhniú urraíochta d’oibrithe sláinte agus cúraim shóisialta sa chéad ráithe den bhliain seo. Is ionann gach deimhniú agus oibrí imirceach. Ag tús 2018, bhí 3,370 ann. Bhain beagnach 40 faoin gcéad de na hiarratais ar víosaí oibre oilte go léir le daoine san earnáil sláinte agus oibre sóisialta. Tá níos mó sealbhóirí víosa cúram sláinte imirceach sa Ríocht Aontaithe anois ná mar a bhí riamh ó thosaigh taifid in 2010. Cé gur thit líon na gceadúnas urraitheora do víosaí cúram sláinte go 280 le linn na chéad ghlasála anuraidh, tá sé ag méadú i gcónaí ó shin, patrún a. ní raibh aon tionchar ag an tríú glasáil air an geimhreadh seo.

Aiseolas

Os a choinne sin, tá laghdú tagtha ar líon na n-imirceach atá fostaithe go dtí seo i mbliana sna hearnálacha TF, oideachais, airgeadais, árachais, gairmiúla, eolaíochta agus teicniúla, in ainneoin na bulaíochta le linn an dara leath de 2020. Tá líon na n-oibrithe TF imirceach fós ann i bhfad níos ísle ná na leibhéil réamh-Chovid. Sa chéad ráithe de 2020 eisíodh 8,066 víosa oibre oilte san earnáil TF, tá 3,720 ann faoi láthair. Tá líon na ngairmithe imirceacha agus na n-oibrithe eolaíochta agus teicniúla laghdaithe beagán faoi bhun leibhéil réamh-Chovid.

Dúirt an saineolaí víosa Yash Dubal, Stiúrthóir Aturnaetha AY & J: “Taispeánann na sonraí go bhfuil an paindéim fós ag dul i bhfeidhm ar ghluaiseacht daoine ag teacht go dtí an Ríocht Aontaithe chun oibre ach tugann siad le fios go mbeidh éileamh ar víosaí oibre oilte d’oibrithe lasmuigh den AE lean ort ag fás nuair a bheidh an taisteal normalaithe. Tá spéis ar leith i bpoist TF na Breataine ó oibrithe san India anois agus táimid ag súil go leanfaidh an patrún seo ar aghaidh. "

Idir an dá linn tá tiomantas foilsithe ag an Oifig Baile chun gluaiseacht dlisteanach daoine agus earraí a chumasú chun tacú le rathúnas eacnamaíoch, agus dul i ngleic leis an imirce neamhdhleathach. Mar chuid dá Plean Seachadta Torthaí don bhliain seo, geallann an roinn freisin 'deiseanna imeachta AE a thapú, tríd an teorainn is éifeachtaí ar domhan a chruthú chun rathúnas na RA a mhéadú agus slándáil a fheabhsú', agus ag an am céanna ag admháil go bhféadfadh an t-ioncam a bhailíonn sí ó tháillí víosa laghdú éileamh laghdaithe.

Athdhearbhaíonn an doiciméad plean an Rialtais chun na daoine is gile agus is fearr a mhealladh chuig an Ríocht Aontaithe.

Dúirt Dubal: “Cé nach dtugann na figiúirí a bhaineann le víosaí d’oibrithe TF agus dóibh siúd sna hearnálacha eolaíochta agus teicniúla an tiomantas seo amach, is laethanta tosaigh fós é don chóras inimirce nua agus bhí éifeacht as cuimse ag an bpaindéim ar thaisteal idirnáisiúnta. Ónár dtaithí ag cabhrú le víosaí oibre a éascú d’imircigh tá éileamh casta ann a bhainfear amach sna 18 mí amach romhainn. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

NextGenerationEU: Ceithre phlean náisiúnta eile tugtha suas

foilsithe

on

D’fháiltigh airí geilleagair agus airgeadais inniu (26 Iúil) roimh an measúnú dearfach ar phleananna téarnaimh agus athléimneachta náisiúnta don Chróit, don Chipir, don Liotuáin agus don tSlóivéin. Glacfaidh an Chomhairle a cinntí cur chun feidhme maidir le ceadú na bpleananna seo trí nós imeachta i scríbhinn.

Chomh maith leis an gcinneadh ar 12 phlean náisiúnta a glacadh níos luaithe i mí Iúil, tógann sé seo an líon iomlán go 16. 

Dúirt Aire Airgeadais na Slóivéine Andrej Šircelj: “Is í an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta clár tacaíochta airgeadais ar scála mór an AE mar fhreagairt ar na dúshláin a chruthaigh an paindéim do gheilleagar na hEorpa. Úsáidfear € 672.5 billiún na saoráide chun tacú leis na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí a leagtar amach i bpleananna téarnaimh agus athléimneachta na mballstát. "

Aiseolas

Leasuithe agus infheistíochtaí

Caithfidh na pleananna cloí le moltaí tír-shonracha 2019 agus 2020 agus léiríonn siad cuspóir ginearálta an AE geilleagar níos glaise, níos digití agus níos iomaíche a chruthú.

croatia I measc na bpleananna a chuirfear i bhfeidhm chun na haidhmeanna seo a bhaint amach tá bainistíocht uisce agus dramhaíola a fheabhsú, aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe agus bonneagair dhigiteacha a mhaoiniú i gceantair iargúlta tuaithe. 

An Chipir tá sé ar intinn aige, i measc rudaí eile, a mhargadh leictreachais a athchóiriú agus imscaradh fuinnimh in-athnuaite a éascú, chomh maith le nascacht agus réitigh r-rialtais a fheabhsú.

An Liotuáin úsáidfidh siad na cistí chun fuinneamh in-athnuaite a tháirgtear go háitiúil, bearta glasa soláthair phoiblí a mhéadú agus rolladh amach líonraí ardchumais an-ard a fhorbairt tuilleadh.

An tSlóivéin pleananna chun cuid den tacaíocht leithdháilte AE a úsáid chun infheistíocht a dhéanamh in iompar inbhuanaithe, acmhainn foinsí fuinnimh in-athnuaite a dhíghlasáil agus a earnáil phoiblí a dhigitiú tuilleadh.

An Pholainn agus an Ungáir

Agus é ag fiafraí faoi mhoilleanna ar chláir na Polainne agus na hUngáire, dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagair an AE Valdis Dombrovskis go raibh síneadh beartaithe ag an gCoimisiún don Ungáir go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair. Maidir leis an bPolainn, dúirt sé gur iarr rialtas na Polainne síneadh cheana féin, ach go bhféadfadh síneadh breise a bheith ag teastáil uaidh sin. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending