Ceangail le linn

Geilleagar

An Coimisiún Eorpach agus BCE chun tionscadal digiteach euro a sheoladh

Colin Stevens

foilsithe

on

An bhfuil tú réidh le 'sparán digiteach' a úsáid? Maidir leis na daoine neamhionannaithe, tagraíonn sé seo d’airgeadra fíorúil atá i gceist mar chomhlánú ar an airgead tirim i sparán daoine. Tá baincéirí ceannais limistéar an euro ag claonadh i dtreo rolladh amach an euro dhigitigh mar a thugtar air níos déanaí i mbliana. Is cineál leictreonach d’airgead an bhainc ceannais a bheidh san euro dhigiteach, agus é beartaithe a bheith inrochtana do chách. Níl san ionstraim íocaíochta nua ach cuid amháin de réabhlóid atá ar siúl faoi láthair i ndomhan scáthchruth airgeadraí crypto.

Cuimsíonn siad seo ó bhoinn crypto agus boinn chobhsaí go comharthaí crypto.

Tá súil ag airí airgeadais an Aontais Eorpaigh máirseáil a ghoid ar an gcuid eile den domhan le seoladh neamhoifigiúil, b’fhéidir chomh luath leis an earrach, euro dhigiteach.

Tá sé mar aidhm aige seo, i bpáirt, cur i gcoinne thionscadal Diem, mona digiteach aonair le tacaíocht dollar. Faigheann Diem, a chiallaíonn “lá” sa Laidin, tacaíocht ó fathach na meán sóisialta Facebook agus 26 cuideachta eile a bhfuil sé beartaithe acu an tseirbhís íocaíochtaí a sheoladh i mbliana.

D'áitigh figiúirí polaitiúla an AE gníomh gasta chun an tSín agus bainc cheannais eile atá ag smaoineamh ar leaganacha fíorúla dá gcuid airgid a mheaitseáil.

Is tionscadal casta é an euro dhigiteach a d’éascódh íocaíochtaí ach a d’fhéadfadh bunús an chórais airgeadais a chroitheadh ​​freisin. Ghlacfadh sé freisin tionchar domhanda dollar na SA san earnáil.

Tá sé mar aidhm ag euro dhigiteach a bheith mar fhorlíonadh ar airgead fisiceach, seachas ionadach air, agus ní thugann sé le tuiscint go n-imeoidh nótaí bainc agus monaí.

Tá sé mar aidhm aige digitiú, athruithe gasta i dtírdhreach na n-íocaíochtaí agus teacht chun cinn crypto-sócmhainní a chur san áireamh.

Chuir díospóireacht faoi euro dhigiteach, áfach, an fócas go daingean ar na saincheisteanna a bhaineann le cryptocurrencies.

Bhí Facebook ar cheann de na chéad cheann de na bloic lena fhógra an samhradh seo caite faoin tionscadal chun a airgeadra digiteach féin a sheoladh (Libra a ainmníodh i dtosach ach a athainmníodh Diem)

Tá roinnt banc ceannais, lena n-áirítear an tSualainn agus an tSín, ag obair anois ar leaganacha digiteacha dá n-airgeadraí féin.

Tá súil ag an gcoimisiún agus ag BCE tionscadal euro digiteach a sheoladh i dtreo lár 2021.

“D’fhreagródh tionscadal den sórt sin príomhcheisteanna dearaidh agus teicniúla agus chuirfeadh sé na huirlisí riachtanacha ar fáil don BCE chun euro réidh a eisiúint má dhéantar cinneadh den sórt sin,” a deir an dá institiúid i gcomhráiteas. 

Dúirt urlabhraí ón gCoimisiún gur tugadh aghaidh fós ar raon “ceisteanna beartais, dlí agus teicniúla”.

Sheol an BCE comhairliúchán poiblí maidir le euro dhigiteach a thabhairt isteach mar airgeadra digiteach an bhainc ceannais i mí na Samhna 2020. Tá sé seo deartha chun deis a thabhairt do dhaoine a gcuid tosaíochtaí, a roghanna agus a n-imní faoi eisiúint euro dhigiteach a chur in iúl mar lár. airgeadra digiteach bainc agus modhanna íocaíochta i limistéar an euro.

Scríobh Fabio Panetta, ball de Bhord Feidhmiúcháin an BCE, chuig FPE Irene Tinagli, cathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta (ECON) i bParlaimint na hEorpa, faoin ábhar le déanaí.

Tharla sé seo ag an éisteacht a rinne Panetta os comhair an choiste le déanaí tar éis fhoilsiú thuarascáil an chórais Euro ar euro dhigiteach. Dúnadh an comhairliúchán poiblí an 12 Eanáir 2021 agus fuarthas freagairt iontach.

Deir Panetta go léiríonn an freagra an spéis atá ag fás i gceist a bhí, go dtí le déanaí, ar an imeall.

Dúirt sé: “Tá áthas orm a rá gur fhreagair 8,221 saoránach, gnólacht agus cumann tionscail an ceistneoir ar líne, taifead do chomhairliúcháin phoiblí an BCE.

“Taispeánann an líon ard freagraí ar ár suirbhé go bhfuil suim mhór ag saoránaigh, gnólachtaí agus lucht acadúil na hEorpa fís an euro dhigitigh a mhúnlú. Tá tuairimí na ngeallsealbhóirí uile thar a bheith tábhachtach dúinn agus muid ag measúnú riachtanas, indéantacht agus rioscaí agus tairbhí an euro dhigitigh. "

Deir an Iodáilis go ndéanfadh euro digiteach “éifeachtúlacht” ionstraime íocaíochta digití a chomhcheangal le “sábháilteacht” airgead an bhainc ceannais.

“Bheadh ​​cosaint príobháideachta mar phríomhthosaíocht, ionas gur féidir leis an euro dhigiteach cuidiú le muinín a choinneáil in íocaíochtaí san aois dhigiteach."

Dúirt sé: “Déanfaimid anailís mhionsonraithe anois ar líon mór na bhfreagraí."

Taispeánann anailís tosaigh ar amhshonraí go bhfuil príobháideacht íocaíochtaí ar an leibhéal is airde i measc na ngnéithe iarrtha de euro digiteach ionchasach (41% de na freagraí) agus slándáil (17%) agus sroicheadh ​​pan-Eorpach (10%) ina dhiaidh sin.

Thug ball boird an BCE foláireamh: “Dearadh an comhairliúchán poiblí le go mbeadh sé oscailte do gach duine gan srianta. Ag an am céanna, i bhfianaise a nádúir agus toisc gur fhreagair freagróirí an ceistneoir dá saor thoil féin agus nár roghnaíodh iad ar bhonn aon chritéar ar leith, ní raibh sé i gceist riamh go mbeadh na sonraí a bhailítear tríd an gcomhairliúchán ionadaíoch ar thuairimí tuairimí an AE. daonra ina iomláine agus níor cheart é a léirmhíniú mar sin. "

Leanfaidh an BCE, a dúirt an t-oifigeach, ag déanamh anailíse ar na freagraí agus ag foilsiú anailíse “cuimsitheach” ar an gcomhairliúchán san earrach a mbeidh “ról tábhachtach aige” maidir le cuidiú le Comhairle Rialaithe an BCE cinneadh a dhéanamh maidir le tionscadal euro digiteach a sheoladh nó nach bhfuil. .

Dúirt sé: “Táim ag tnúth go mór le sonraí na hanailíse ar an ábhar tábhachtach seo a thuairisciú san earrach."

Mar sin, cad iad na buntáistí a bhraitear a bhaineann le euro dhigiteach?

Bhuel, buntáiste amháin a d’fhéadfadh a bheith leis ná go bhféadfadh coigilteoirí, mar shampla, níos mó leasa a bhaint as euro dhigiteach a choinneáil ná a gcuid airgid a thaisceadh i gcuntais, a d’fhéadfadh teacht le táillí agus gan mórán toraidh a thairiscint ag na rátaí reatha.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh euro dhigiteach íocaíochtaí ar fud na hEorpa a éascú agus an deis a thabhairt do gach saoránach i limistéar an euro cuntas taisce a bheith aige i lámha sábháilte a fheictear don BCE.

 Ach tá roinnt saincheisteanna gan réiteach fós le socrú, lena n-áirítear an teicneolaíocht a thabharfadh cumhacht don euro dhigiteach.

Ceist eile is ea leibhéal na príobháideachta, ceann de na hábhair imní is mó a ardaíodh i gcomhairliúchán poiblí an BCE.

Dúradh i dtuarascáil an chórais Euro a foilsíodh le déanaí ar euro dhigiteach “go bhféadfadh euro dhigiteach tacú le digitiú gheilleagar an AE agus a neamhspleáchas straitéiseach”, go háirithe maidir le baincéireacht chomhfhreagraí do ghnó idirnáisiúnta.

Déanann sé cur síos freisin ar dhá chur chuige maidir le conas a d’fhéadfadh euro dhigiteach a bheith ag obair: ceann a éilíonn ar idirghabhálaithe an íocaíocht a phróiseáil agus ceann nach n-oibríonn.

Mhínigh an BCE: “Má dhéanaimid euro digiteach a dhearadh nach gá don bhanc ceannais nó idirghabhálaí a bheith bainteach le próiseáil gach íocaíochta aonair, ciallaíonn sé seo go mbraithfeadh úsáid euro dhigiteach níos gaire d’íocaíochtaí airgid thirim, ach go digiteach foirm - bheifeá in ann an euro dhigiteach a úsáid fiú nuair nach bhfuil tú ceangailte leis an idirlíon, agus is fearr a chosnófaí do phríobháideacht agus do shonraí pearsanta. "

Deir sé gurb é an cur chuige eile ná euro dhigiteach a dhearadh le hidirghabhálaithe ag taifeadadh an idirbhirt. D'oibreodh sé seo ar líne agus ligfeadh sé poitéinseal níos leithne seirbhísí breise a sholáthar do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, ag cruthú deiseanna nuálaíochta agus sineirgí féideartha leis na seirbhísí atá ann cheana.

Labhair Ball Sinsearach de Pharlaimint na hEorpa Stéphanie Yon-Courtin, Leas-Chathaoirleach an choiste tionchair ECON, leis an suíomh seo faoin euro dhigiteach, ag rá: "Maidir le gach tionscadal a bhaineann le digitiú ár ngeilleagair, ba cheart an euro dhigiteach a thógáil agus nuálaíocht, cosaint tomhaltóirí agus cobhsaíocht airgeadais san áireamh. "

Dúirt ball RE na Fraince leis: "Tá muinín agam as saineolas an BCE maidir leis an gcothromaíocht íogair seo a bhaint amach."

Idir an dá linn, leanfaidh an Coimisiún agus BCE lena gcomhoibriú ar euro dhigiteach agus ag saothrú a n-iarrachtaí i dtreo “earnáil airgeadais dhigiteach Eorpach láidir bríomhar agus earnáil íocaíochtaí comhtháite go maith a chinntiú chun freagairt do riachtanais nua íocaíochta san Eoraip."

Dúirt uachtarán an BCE, Christine Lagarde: “Táimid fós i gcéim an athbhreithnithe agus an bhreithnithe, ach tá comhairliúchán poiblí curtha i gcrích againn ionas gur féidir le tomhaltóirí agus Eorpaigh a rogha a chur in iúl i ndáiríre agus a rá linn an mbeidís sásta euro dhigiteach a úsáid díreach ar an mbealach a úsáideann siad bonn euro nó nóta bainc euro, agus a fhios acu gur airgead bainc ceannais atá ar fáil agus ar féidir brath air. "

Dúirt an t-oifigeach a rugadh sa Fhrainc: “Fuaireamar mianach faisnéise atá á phróiseáil againn faoi láthair. Is san Earrach amháin, i mí Aibreáin is dócha, a shocróimid an ceart dul ar aghaidh leis an obair a chaithfear a dhéanamh.

“Is é mo bharúil féin, ach is cinneadh é seo a ghlacfar le chéile, go mb’fhéidir go bhféadfaimis dul sa treo sin,”

Thug Lagarde foláireamh, áfach, go bhfeiceann sí amlíne cúig bliana ar a laghad mar “amlíne indéanta” don euro dhigiteach.

“Is ceist chasta í seo nach mór a réiteach gan cur isteach ar an staid airgeadais reatha ná cinntí beartais airgeadaíochta a chur i gcontúirt.”

Tagann trácht breise ó Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Valdis Dombrovskis a dúirt: “Sílim go dteastaíonn euro dhigiteach uainn. Is féidir liom a rá i ndáiríre go bhfuil an díospóireacht seo ar siúl agus go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh sa treo seo.

“Déanfaidh an BCE agus an Coimisiún Eorpach athbhreithniú i gcomhpháirt ar raon leathan ceisteanna beartais, dlí agus teicniúla agus tá roinnt ceisteanna dearaidh ann a chaithfimid a fhreagairt. Ach is féidir linn a fheiceáil conas is féidir euro dhigiteach a úsáid in íocaíochtaí idirnáisiúnta. "

Is é Leo Van Hove, ollamh le heacnamaíocht airgeadaíochta i Scoil Ghnó Solvay in Ollscoil Vrije sa Bhruiséil (VUB), duine eile a chuir fáilte chosanta roimh euro dhigiteach. Dúirt sé gurb é an rud is díol spéise don euro dhigiteach, má tharlaíonn agus nuair a tharlaíonn sé, go bhfuil sé saor ó riosca.

Mar a leag Lagarde béim air, is é príomhról an BCE muinín a chothú in airgead. Murab ionann agus bainc thráchtála, ní féidir le banc ceannais dul amú, mar is féidir leis airgead a chruthú as aer tanaí.

Deir sé má tá an euro digiteach le bheith ina ionstraim éifeachtach beartais airgeadaíochta ansin ní féidir leis na “teorainneacha sealbhaíochta” a bheith ró-dhaingean.

“Mura dteastaíonn ón BCE ach a bheith ina‘ sholáthraí seirbhíse íocaíochta mar an rogha dheiridh ’agus, ar an mbealach seo, feidhm idirghabhála na mbanc a chothabháil, is léir go bhfuil gníomh cothromaíochta deacair - aisteach ag oifigigh chórais Euro.”

D’fhonn dul i ngleic le dúshláin bheartais, dhlíthiúla agus theicniúla den sórt sin, bhunaigh an BCE agus an Coimisiún Eorpach comhghrúpa oibre an 19 Eanáir chun an obair ullmhúcháin a éascú.

I mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, chuir an BCE a staidéar ar an gceist faoi bhráid choiste ECON.

Mhínigh MEO na Gearmáine Markus Ferber, atá ina Chomhordaitheoir EPP i gCoiste Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta Pharlaimint na hEorpa: “Is fearr liom Lagarde-Euro digiteach ná Zuckerberg-Libra. I réimsí íogaire amhail íocaíochtaí, caithfimid bainc cheannais a choinneáil i gceannas agus ní cuibhreannais phríobháideacha, mar is amhlaidh le Libra Facebook. "

Thug Ferber faoi deara: “Chuir cur i láthair an BCE an fómhar seo caite in iúl go soiléir go bhfuil go leor dúshlán fós le sárú sula dtéann an euro dhigiteach beo - le sábháilteacht, cobhsaíocht airgeadais agus cosaint sonraí, tá an liosta fada."

Dúirt Ferber leis an suíomh Gréasáin seo: “Caithfidh an BCE cás an-láidir a dhéanamh faoi bhreisluach iarbhír airgeadra digiteach urraithe ag banc ceannais. Ní deireadh ann féin é airgead digiteach an bhainc ceannais. Ní mór rud amháin a bheith an-soiléir áfach: ní féidir le Euro digiteach airgead tirim a chomhlánú ach mar mhodh íocaíochta agus ní féidir leis é a athsholáthar. "

Cé go bhfuilimid uile cleachtaithe leis an smaoineamh maidir le hairgeadra digiteach - airgead a chaitheamh agus a fháil nach bhfuil os ár gcomhair go fisiciúil - cryptocurrencies - airgeadraí digiteacha díláraithe a úsáideann cripteagrafaíocht le haghaidh slándála - is mór an rúndiamhair fós iad.

Seachas euro dhigiteach, tá boinn crypto mar bitcoin a leanann ag trádáil gar dá ardleibhéal a sroicheadh ​​i mí Eanáir. Tá a praghas anois os cionn US $ 57,000, suas thart ar 77% le mí anuas agus 305% le bliain anuas.

Seoladh Bitcoin den chéad uair in 2009 mar airgeadra digiteach, agus úsáideadh Bitcoin ar feadh tamaill mar airgead digiteach ar imeall an gheilleagair.

Úsáidtear Bitcoin fós agus déantar é a thrádáil go gníomhach ar mhalartuithe cryptocurrency, a ligeann d’úsáideoirí airgead ‘gnáth’ mar euro a mhalartú le haghaidh bitcoins.

Is é Bitcoin an cryptocurrency bunaidh agus tá sé os cionn leath den mhargadh trádála monaí domhanda $ 285 billiún. Ach tá an ceannas sin faoi bhagairt, agus a lán monaí digiteacha malartacha ag teacht chun cinn de réir mar a dhéanann forbróirí rásaíocht chun cryptocurrencies a thógáil atá in ann dul isteach i dtráchtáil agus airgeadas príomhshrutha.

Tá comharthaí crypto ann freisin mar LGR Global's Bonn Bóthar Síoda (SRC). Is réiteach nuálach teicneolaíochta faoi thiomáint blockchain é seo, ar a dtugtar comhartha fóntais, a úsáidtear chun rochtain a fháil ar shraith seirbhísí airgeadais trádála agus gluaiseachta airgid den chéad ghéine eile laistigh de thimpeallacht ghnó digiteach urraithe LGR.

LGR DomhandaMhínigh bunaitheoir agus POF Ali Amirliravi do Thuairisceoir an AE an cás gnó maidir le comhartha fóntais mar an SRC a úsáid seachas Bitcoin le haghaidh trádála idirnáisiúnta trasteorann:

“Mar gheall ar na luaineachtaí luacha atá á bhfáil againn ar an margadh anois tá Bitcoin an-spéisiúil d’infheisteoirí agus do amhantraithe, ach do chliaint ghnó atá ag iarraidh luach trasteorann a aistriú go tapa agus go hiontaofa, is féidir leis na luaineachtaí seo deacrachtaí agus tinneas cinn cuntasaíochta a chruthú. Is é atá á lorg i ndáiríre ag an tionscal airgeadais trádála ná bealaí chun buntáistí sócmhainní digiteacha a ghiaráil (ie luas, trédhearcacht, costas), agus fálú i gcoinne éiginnteachta agus luaineachtaí luacha. Baineann timpeallacht ghnó slán LGR leas as cumhacht chomhartha fóntais blockchain SRC agus é a chomhcheangal le péire airgeadra fiat amháin (EUR-CNY) d’fhonn an chuid is fearr den dá shaol a thairiscint dár gcliaint. "

Ina theannta sin, tá boinn chobhsaí ann mar USDTether Mheiriceá. Murab ionann agus go leor airgeadraí digiteacha, a mbíonn claonadh acu luainiú go fiáin i gcoinne an dollar, tá Tether pegged go airgeadra na SA.

Tá sé seo ceaptha infheisteoirí a chosaint ar an luaineacht is féidir dul i bhfeidhm ar Bitcoin, Ethereum, Ripple agus Litecoin. Is é Tether an naoú cryptocurrency is mó trí chaipitliú margaidh, le monaí ar fiú thart ar $ 3.5 billiún iad ann.

Gan dul as feidhm tá an tSín dosheachanta freisin ag ceannródaíocht a Yuan digiteach féin, córas íocaíochta a chruthaigh stát na Síne agus ar a dtugtar Íocaíocht Leictreonach Airgeadra Digiteach (DCEP).

Cosúil le Bitcoin, úsáideann DCEP teicneolaíocht blockchain, cineál mórleabhair dhigitithe a úsáidtear chun idirbhearta a fhíorú. Feidhmíonn Blockchain mar thaifead uilíoch ar gach idirbheart a rinneadh riamh ar an líonra sin, agus comhoibríonn úsáideoirí chun idirbhearta nua a fhíorú nuair a tharlaíonn siad.

Cé nár thairg an tSín amchlár do sheoladh oifigiúil an DCEP, tá banc ceannais na tíre, dírithe ar thástáil níos leithne ar an yuan digiteach roimh thús Chluichí Oilimpeacha an Gheimhridh 2022, atá le bheith ar siúl i mBéising i mí Feabhra seo chugainn.

Tugtar 'boinn chobhsaí' ar aicme amháin eile de cryptocurrency a bhfuil an-tóir air agus a bhfuil seans níos fearr ann go n-éireoidh sé níos coitianta ná airgeadra fisiceach, is é sin cryptocurrencies a bhfuil a luach nasctha le hairgeadraí 'gnáth' cosúil leis na SA. dollar, an euro agus an punt, ionas nach féidir aonad amháin a bheith fiú £ 26,000 in aghaidh na bliana murab ionann agus Bitcoin, agus £ 6,000 dhá bhliain ina dhiaidh sin. Baineann conspóid éigin le hairgeadraí den sórt sin, áfach. Mar shampla, thuairiscigh cuideachta trádála crypto-airgeadra Iosrael, CoinDash, gur goideadh $ 7m ó infheisteoirí i mí Iúil seo caite tar éis gur sáraíodh a suíomh Gréasáin agus gur athraíodh seoladh teagmhála na tairisceana mona tosaigh agus gur sáraíodh malartán na Cóiré Theas, Yapizon, i mí Aibreáin le hackers. amhrasta gur ghoid sé thart ar $ 5m de chistí

Cosúil le haon bheacánú spáis atá ag forbairt go tapa le teicneolaíochtaí nua, tá cryptocurrencies ar chaighdeán níos airde agus cinn ar chaighdeán níos ísle.

Tá sé fós le feiceáil an mbeidh tóir ar cryptocurrency ná airgeadra fisiceach sa todhchaí ach, ag labhairt le Tuairisceoir an AE, dúirt FPE Ollainnis Derk Jan Eppink, "Ardaíonn Airgeadra Digiteach an Bhainc Ceannais, nó CBDC, ceist bhunúsach faoi ról an bhainc cheannais Cinnte, thabharfadh an euro dhigiteach éileamh digiteach do thomhaltóirí ar an mbanc ceannais atá chomh sábháilte le hairgead tirim. 

"Ach ar an láimh eile, le ceist CBDC chaillfeadh bainc thráchtála foinse riachtanach maoinithe agus chaithfeadh siad a bheith ag brath níos mó ar bhannaí nó ar chreidmheas bainc ceannais le haghaidh maoinithe."

Ag féachaint don todhchaí, dearbhaíonn leas-Chaomhaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa, "Tá súil againn go bhfreastalóidh an glao ó Benoît Cœuré ar“ mhionn airgeadaíochta Hippocratic ”dúinn go léir."


Talmhaíocht

CBT: Caithfear tuarascáil nua ar chalaois, éilliú agus mhí-úsáid chistí talmhaíochta an AE a mhúscailt

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá tuarascáil nua eisithe ag FPEnna atá ag obair ar bhuiséad an AE a chosaint ón ngrúpa Glasaigh / EFA: "Cá dtéann airgead an AE?", a fhéachann ar mhí-úsáid chistí talmhaíochta na hEorpa i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Breathnaíonn an tuarascáil ar laige sistéamach i gcistí talmhaíochta an AE agus déanann sí mapáil amach i dtéarmaí soiléire, ar an gcaoi a gcuireann cistí AE le calaois agus éilliú agus an bonn a bhaint den smacht reachta i gcúig cinn. Tíortha an AE: an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an tSlóvaic agus an Rómáin.
 
Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar chásanna cothrom le dáta, lena n-áirítear: Éilimh chalaoiseacha agus íocaíochtaí fóirdheontais talmhaíochta an AE sa tSlóvaic; na coinbhleachtaí leasa maidir le cuideachta Agrofert Phríomh-Aire na Seice sa tSeicis; agus cur isteach stáit ag rialtas Fidesz san Ungáir. Tagann an tuarascáil seo amach toisc go bhfuil institiúidí an AE i mbun caibidlíochta faoin gComhbheartas Talmhaíochta do na blianta 2021-27.
Deir Viola von Cramon FPE, ball de na Glasaigh / EFA den Choiste Rialaithe Buiséid: "Taispeánann an fhianaise go bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag spreagadh calaoise, éillithe agus ardú lucht gnó saibhir. In ainneoin go leor imscrúduithe, scannail agus agóidí, is cosúil go bhfuil an Coimisiún ag casadh súil dall ar mhí-úsáid rampant ar airgead an cháiníocóra agus is beag atá á dhéanamh ag na ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna córasacha. Níl an Comhbheartas Talmhaíochta ag obair. Soláthraíonn sé na dreasachtaí míchearta maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear talamh, a dhéanann dochar don chomhshaol agus a dhéanann dochar don áit áitiúil. Ní samhail inbhuanaithe é an carnadh ollmhór talún ar chostas an leasa choitinn agus is cinnte nár cheart é a mhaoiniú ó bhuiséad an AE.
 
"Ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag ligean do chás ina bhfuil cistí AE ag déanamh díobhála den sórt sin i go leor tíortha. Caithfidh an Coimisiún gníomhú, ní féidir leis a cheann a adhlacadh sa ghaineamh. Teastaíonn trédhearcacht uainn maidir le conas agus cá gcríochnóidh airgead an AE, nochtadh úinéirí deiridh cuideachtaí móra talmhaíochta agus deireadh a chur le coinbhleachtaí leasa Ní mór an CBT a athchóiriú ionas go n-oibríonn sé do dhaoine agus don phláinéid agus go mbeidh sé cuntasach do shaoránaigh an AE sa deireadh. Sa chaibidlíocht maidir leis an CBT nua, caithfidh foireann na Parlaiminte seasamh daingean taobh thiar de uasteorannú éigeantach agus trédhearcacht. "

Dúirt Mikuláš Peksa, FPE an Pháirtí Pirate agus na Glasaigh / Ball den EFA den Choiste um Rialú Buiséid: “Chonaiceamar i mo thír féin an chaoi a bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag saibhriú aicme iomlán daoine an bealach ar fad suas go dtí an Príomh-Aire. Tá easpa trédhearcach sistéamach sa CBT, le linn agus tar éis an phróisis dáilte. Teipeann ar ghníomhaireachtaí náisiúnta íocaíochta i CEE critéir shoiléire oibiachtúla a úsáid agus tairbhithe á roghnú acu agus níl siad ag foilsiú na faisnéise ábhartha go léir maidir le cá dtéann an t-airgead. Nuair a nochtar roinnt sonraí, is minic a scriostar iad tar éis na tréimhse éigeantacha dhá bhliain, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach dodhéanta iad a rialú.
 
“Tá trédhearcacht, cuntasacht agus grinnscrúdú ceart riachtanach chun córas talmhaíochta a thógáil a oibríonn do chách, seachas cúpla ceann a shaibhriú. Ar an drochuair, tá sonraí maidir le faighteoirí fóirdheontais scaipthe thar na céadta clár, nach bhfuil idir-inoibritheach le huirlisí braite calaoise an Choimisiúin den chuid is mó. Ní amháin go bhfuil sé beagnach dodhéanta don Choimisiún cásanna éillithe a aithint, ach is minic nach mbíonn a fhios cé hiad na tairbhithe deiridh agus an méid airgid a fhaigheann siad. San idirbheartaíocht leanúnach don tréimhse nua CBT, ní féidir linn ligean do na Ballstáit leanúint ar aghaidh ag oibriú leis an easpa trédhearcachta agus maoirseachta AE seo. "

Tá an tuarascáil ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Deis OTI OTI trilliún euro má ghlacann an Eoraip leis an digitiú, nochtann an tuarascáil

Comhfhreagraí teicneolaíochta

foilsithe

on

Tuarascáil nua, Digitiú: Deis don Eoraip, taispeánann sé conas a d’fhéadfadh digitiú méadaithe seirbhísí agus slabhraí luacha na hEorpa sna sé bliana amach romhainn OTI per capita an Aontais Eorpaigh a mhéadú 7.2% - arb ionann é agus méadú € 1 trilliún ar OTI foriomlán. Breathnaíonn an tuarascáil, a choimisiúnaigh Vodafone agus a rinne Deloitte, ar na cúig phríomhbheart - nascacht, caipiteal daonna, úsáid seirbhísí idirlín, comhtháthú na teicneolaíochta digití agus seirbhísí poiblí digiteacha - a thomhaiseann an Coimisiún Eorpach Geilleagar Digiteach agus Innéacs Society (DESI), agus nochtann sé go bhféadfadh tionchar mór a bheith ag feabhsuithe measartha fiú.

Ag baint úsáide as sonraí1 ó gach ceann de na 27 tír AE agus an Ríocht Aontaithe i rith 2014-2019, nochtann an tuarascáil go bhfuil baint ag méadú 10% ar scór foriomlán DESI do bhallstát le OTI 0.65% níos airde in aghaidh an duine, ag glacadh leis go bhfanfaidh príomhfhachtóirí eile seasmhach, mar sin mar shaothar, caipiteal, tomhaltas rialtais agus infheistíocht sa gheilleagar. Mar sin féin, dá mbeadh an leithdháileadh digiteach ó phacáiste téarnaimh an AE, go háirithe an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF), comhchruinnithe i réimsí a d’fhéadfadh a fheiceáil go sroichfeadh na ballstáit uile scór DESI de 90 faoi 2027 (deireadh timthriall buiséid an AE), D’fhéadfadh OTI ar fud an AE méadú 7.2%.

Is iad na tíortha a bhfuil OTI per capita níos ísle acu in 2019 na tairbhithe is mó: dá n-ardódh an Ghréig a scór ó 31 in 2019 go 90 faoi 2027, mhéadódh sé seo OTI per capita faoi 18.7% OTI agus táirgiúlacht san fhadtéarma faoi 17.9%. . Déanta na fírinne, d’éireodh roinnt ballstát suntasach, lena n-áirítear an Iodáil, an Rómáin, an Ungáir, an Phortaingéil agus Poblacht na Seice go n-ardódh OTI os cionn 10%.

Dúirt Stiúrthóir Ghrúpa Gnóthaí Seachtracha Ghrúpa Vodafone, Joakim Reiter: “Tá an teicneolaíocht dhigiteach mar shlí bheatha do go leor le bliain anuas, agus soláthraíonn an tuarascáil seo léiriú nithiúil ar an gcaoi a bhfuil tuilleadh digitithe riachtanach i ndáiríre chun ár ngeilleagair agus ár sochaithe a dheisiú tar éis na paindéime. Ach leagann sé dualgas soiléir ar lucht déanta beartas a chinntiú anois go n-úsáidtear na cistí arna leithdháileadh ag ionstraim aisghabhála AE na Chéad Ghlúine Eile go ciallmhar, ionas gur féidir linn na buntáistí suntasacha seo a dhíghlasáil do gach saoránach.

“Bhrúigh an ghéarchéim seo teorainneacha an rud a cheap gach duine againn a bhí indéanta. Anois an t-am chun an misneach a bheith againn agus barra soiléir ard a leagan síos maidir leis an gcaoi a ndéanaimid ár sochaithe a atógáil agus an digiteach a ghiaráil go hiomlán chuige sin. Soláthraíonn DESI - agus an glao ar “90 faoi 27” - creat chomh láidir agus uaillmhianach chun tairbhí nithiúla an digitithe a chur chun cinn agus ba cheart go mbeadh sé ina chuid dhílis de rath saoráid atógála an AE a thomhas, agus uaillmhianta Dheich mBliana Digiteacha na hEorpa níos leithne. "

Féadann an digitiú athléimneacht eacnamaíoch agus shochaíoch a chumasú, ní hamháin maidir le nascacht agus teicneolaíochtaí nua, ach freisin trí scileanna digiteacha na saoránach agus feidhmíocht na seirbhísí poiblí a thiomáint. Bhunaigh staidéir roimhe seo naisc dhearfacha leathan idir digitiú agus táscairí eacnamaíocha.

Téann an tuarascáil nua seo céim amháin eile, agus tógann sí ar aghaidh tuarascáil Vodafone níos luaithe, arna tháirgeadh ag Deloitte freisin, a fhéachann freisin ar na buntáistí níos leithne a bhaineann le digitiú, lena n-áirítear:

  • Eacnamaíoch: Méadú ar OTI per capita idir 0.6% agus 18.7%, ag brath ar an tír; agus an tAE ag feiceáil méadú foriomlán de OTI per capita de 7.2% faoi 2027;
  • Comhshaoil: is mó a úsáidimid teicneolaíochtaí digiteacha, is mó na buntáistí comhshaoil, ón laghdú ar úsáid páipéir go cathracha níos éifeachtaí agus níos lú úsáide breoslaí iontaise - mar shampla, úsáid Teicneolaíocht Vodafone's Internet of Things (IoT) i bhfeithiclí in ann ídiú breosla a laghdú 30%, ag sábháil thart ar 4.8 milliún tonna CO2e anuraidh;
  • Cáilíocht na beatha: is féidir le nuálaíochtaí i r-Shláinte feabhas a chur ar ár bhfolláine phearsanta agus tacaíonn teicneolaíochtaí cathrach cliste lenár sláinte le hastaíochtaí agus básmhaireacht níos ísle réitigh r-Shláinte ar fud an AE d’fhéadfadh cosc ​​a chur ar suas le 165,000 bás in aghaidh na bliana, agus;
  • Cuimsitheacht: osclaíonn an t-éiceachóras digiteach deiseanna do níos mó ball den tsochaí. De réir mar a dhéanaimid infheistíocht i scileanna agus in uirlisí digiteacha, is féidir linn buntáistí an dhigitithe a roinnt ar bhealach níos cothroime - mar shampla cruthaítear 1,000 post nua gach 80 úsáideoir leathanbhanda nua i gceantair thuaithe.

Dúirt Sam Blackie, comhpháirtí agus ceann Chomhairleach Eacnamaíochta EMEA, Deloitte: “Cruthóidh glacadh teicneolaíochtaí nua agus ardáin dhigiteacha ar fud an AE bunús láidir d’fhás eacnamaíoch, ag cruthú deiseanna nua do tháirgí agus do sheirbhísí agus ag cur le táirgiúlacht agus éifeachtúlachtaí. Is léir go mbainfidh geilleagair le leibhéil ísle uchtála digití leas mór as digitiú, rud a spreagfaidh comhoibriú agus nuálaíocht bhreise ar fud na hEorpa. "

Chomh maith leis an tuarascáil seo a choimisiúnú, tá roinnt tionscnamh ag Vodafone, ar leibhéal an AE agus na mballstát araon, a thacóidh leis an iarracht i dtreo an digitithe agus an brú atá ann do 90 do 27. Cuairt www.vodafone.com/EuropeConnected le haghaidh tuilleadh sonraí.

Roghnaigh OTI na mBallstát agus méadú ar tháirgiúlacht má shroich siad 90 ar an DESI faoi 2027:


NLIEESDECZPTHUITROGR
Scór DESI 201963.65853.651.247.34742.341.636.535.1
méadú% ar OTI má shroicheann an tír 90 ar DESI0.590.984.387.8110.0610.1611.4311.6516.4818.70
méadú% ar tháirgiúlacht má shroicheann an tír 90 ar DESI4.706.307.708.6010.3010.5012.9013.3016.7017.90

Baineann an tuarascáil úsáid as sonraí ó 27 tír AE agus ón Ríocht Aontaithe i rith 2014-2019 chun anailísí eacnaiméadracha a fhorbairt ar thionchair eacnamaíocha an digitithe, arna dtomhas ag an DESI, ar OTI per capita agus ar tháirgiúlacht fhadtéarmach. Tógann sé seo ar chur chuige a úsáideadh i litríocht roimhe seo chun staidéar a dhéanamh ar thionchar na teicneolaíochta agus an bhonneagair dhigitigh ar tháscairí eacnamaíocha. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an modheolaíocht, féach iarscríbhinn theicniúil na tuarascála anseo.

Maidir leis an DESI

An Innéacs um Gheilleagar Digiteach agus Sochaí (DESI) Chruthaigh an AE an AE chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht dhigiteach fhoriomlán na hEorpa agus chun dul chun cinn thíortha an AE a rianú maidir lena n-iomaíochas digiteach. Tomhaiseann sé cúig ghné thábhachtacha den dhigitiú: nascacht, caipiteal daonna (scileanna digiteacha), úsáid seirbhísí idirlín, comhtháthú na teicneolaíochta digití (díriú ar ghnólachtaí) agus seirbhísí poiblí digiteacha. Tá scóir an AE agus na tíre as 100. Foilsítear tuarascálacha DESI ar dhul chun cinn an digitithe ar fud an AE gach bliain.

Maidir le Vodafone

Is cuideachta teileachumarsáide ceannródaíoch í Vodafone san Eoraip agus san Afraic. Is é an aidhm atá againn “nascadh le haghaidh todhchaí níos fearr” agus tugann ár saineolas agus ár scála deis uathúil dúinn athrú dearfach a spreagadh don tsochaí. Coinníonn ár líonraí teaghlaigh, cairde, gnóthais agus rialtais ceangailte agus - mar a léirigh COVID-19 go soiléir - tá ról ríthábhachtach againn maidir le geilleagair a choinneáil ag rith agus feidhmiú earnálacha criticiúla mar oideachas agus cúram sláinte.  

Is é Vodafone an t-oibreoir líonra soghluaiste agus seasta is mó san Eoraip agus príomhsholáthraí nascachta IoT domhanda. Cuireann ár n-ardán teicneolaíochta M-Pesa san Afraic ar chumas breis agus 45m duine leas a bhaint as rochtain ar íocaíochtaí soghluaiste agus seirbhísí airgeadais. Oibrímid líonraí soghluaiste agus seasta i 21 tír agus déanaimid comhpháirtíocht le líonraí soghluaiste i 48 níos mó. Amhail an 31 Nollaig 2020, bhí os cionn 300m custaiméir soghluaiste againn, níos mó ná 27m custaiméir leathanbhanda seasta, os cionn 22m custaiméir teilifíse agus rinneamar níos mó ná 118m feiste IoT a nascadh. 

Tacaímid leis an éagsúlacht agus an uilechuimsitheacht trínár mbeartais saoire mháithreachais agus shaoire do thuismitheoirí, cumhacht a thabhairt do mhná trí nascacht agus rochtain ar oideachas agus scileanna digiteacha do mhná, do chailíní agus don tsochaí i gcoitinne a fheabhsú. Tá meas againn ar gach duine, beag beann ar chine, eitneachas, míchumas, aois, claonadh gnéasach, féiniúlacht inscne, creideamh, cultúr nó reiligiún.

Tá Vodafone ag glacadh céimeanna suntasacha freisin chun ár dtionchar ar ár bplainéad a laghdú trí ár n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 50% faoi 2025 agus a bheith glan nialas faoi 2040, 100% dár leictreachas a cheannach ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2025, agus 100 a athúsáid, a athdhíol nó a athchúrsáil XNUMX % dár dtrealamh líonra iomarcach.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo, Lean orainn ar Twitter Nó déan teagmháil linn LinkedIn.

Maidir le Deloitte

Sa phreasráiteas seo is tagairtí do “Deloitte” tagairtí do cheann amháin nó níos mó de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) cuideachta phríobháideach sa RA atá teoranta de réir ráthaíochta, agus a líonra ballchuideachtaí, ar eintiteas neamhspleách neamhspleách ar leithligh gach ceann acu .

Le do thoil Cliceáil anseo le haghaidh tuairisc mhionsonraithe ar struchtúr dlíthiúil DTTL agus a bhallghnólachtaí.

1 I measc na bhfoinsí sonraí tá an Banc Domhanda, Eurostat, agus an Coimisiún Eorpach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar chaill an Eoraip foighne sa deireadh lena oligarchs allmhairithe?

Avatar

foilsithe

on

Tubaisteach Príomhfheidhmeannach Bheartas Eachtrach an AE, Josep Borrell turas chun na Rúise go luath i mí Feabhra tá scáth fada caite ar an mór-roinn. Ní hé seo an chéad uair gur theip ar thaidhleoir Eorpach den scoth seasamh suas leis an Kremlin, ach na radhairc uafásacha as Moscó - ó chiúnas feiceálach Borrell fad is a thug Aire Gnóthaí Eachtracha na Rúise Sergey Lavrov an AE mar “chomhpháirtí neamhiontaofa” do Borrell ag fáil amach trí Twitter gur dhíbir an Rúis trí thaidhleoir Eorpacha as freastal ar thaispeántais a thacaíonn le ceannaire an fhreasúra Alexei Navalny - is cosúil gur bhuail siad buille faoi leith i measc lucht déanta beartas na hEorpa.

Ní hamháin go bhfuil glaonna ag iolrú d’éirí as Borrell, ach is cosúil gur chuir an deannach taidhleoireachta fonn polaiteoirí na hEorpa ar smachtbhannaí nua ar chiorcal istigh Putin. Navalny féin leagtha amach an treoirphlean le haghaidh smachtbhannaí úra sular cuireadh i bpríosún é, ag cumadh spriocliosta oligarchs. Tá roinnt de na hainmneacha atá á mbreithniú, mar úinéir Chelsea FC, Roman Abramovich, tar éis dul i mbun grinnscrúdaithe an Iarthair le fada an lá in ainneoin tromchúiseach líomhaintí ina gcoinne agus daingean ceangail a Putin. Go deimhin, léirigh lucht déanta beartas na hEorpa lamháltas iontach do na dons gnó a tháinig chuig a gcladach - fiú mar a rinne siad go hiomlán Theip ar a chomhtháthú i sochaithe Eorpacha, ag screadaíl Rialuithe cúirte an Iarthair agus fanacht ar chéim glais leis na líonraí crónacha a thacaíonn le réimeas Putin. I ndiaidh saga Navalny agus turas tubaisteach Borrell go Moscó, ar rith lucht dlí an Iarthair as foighne sa deireadh?

Spriocanna nua tar éis caidreamh Navalny

Tá caidreamh na Rúise leis an AE agus leis an Ríocht Aontaithe faoi bhrú méadaitheach ó bhí Alexei Navalny nimh mí Lúnasa seo caite leis an ngníomhaire néaróg Sóivéadach Novichok, agus tá siad tar éis tumadh go héadaí nua i ndiaidh a ghabháil i mí Eanair. Fiú amháin roimh thuras droch-cháil Borrell, bhí móiminteam ag méadú chun srianta nua a fhorchur ar an Rúis. Parlaimint na hEorpa vótáil 581-50 go déanach i mí Eanáir chun “bearta sriantacha an AE vis-à-vis an Rúis a neartú go suntasach”, cé go bhfuil ag Básanna an fhreasúra dúshlán rialtas na RA chun smachtbhannaí nua a dhréachtú. Tá an brú chun líne thanaí a thógáil tar éis páirc fiabhras a bhaint amach tar éis náiriú Borrell i Moscó, le hambasadóir na Rúise i Londain fiú ag ligean isteach go bhfuil an Kremlin ag súil le smachtbhannaí nua ón AE agus ón Ríocht Aontaithe.

An Bhreatain agus an tAontas Eorpach cheana féin rolladh amach roinnt smachtbhannaí i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, ag díriú ar sheisear oifigeach Rúiseacha agus ionad taighde eolaíochta arna reáchtáil ag an stát a chreidtear a bheith bainteach leis an arm ceimiceach toirmiscthe a imscaradh i gcoinne Navalny. Anois, áfach, ní amháin go bhfuil Navalny agus a chomhghuaillithe ag éileamh an dara tonn iarmhairtí ach tá siad ag tacú le hathrú straitéiseach maidir leis na pointí brú a bhfuil na smachtbhannaí dírithe orthu.

Navalny Creideann go bhfuil na oligarchs agus 'stoligarchs' (oligarchs stát-urraithe mar Arkady Rotenberg, a rinne le déanaí á éileamh gurbh é an “Putin Palace” opal Navalny a ndearnadh próifíl air in exposé a chuid féin) ar cheart go mbeadh a chistí ag gluaiseacht go saor ar fud na hEorpa mar sprioc smachtbhannaí úra, seachas na hoifigigh faisnéise lár-rangú a raibh na hiarmhairtí ag baint leo go stairiúil. “Is í an phríomhcheist ba cheart dúinn a chur orainn féin ná an fáth go bhfuil na daoine seo ag nimhiú, ag marú agus ag déanamh toghcháin,” Navalny D'inis ag éisteacht de chuid an AE i mí na Samhna, “Agus tá an freagra an-simplí: airgead. Mar sin ba cheart don Aontas Eorpach díriú ar an airgead agus ar oligarchs na Rúise. "

Swipe ag réimeas Putin, ach iarchúiteamh a raibh súil leis le fada freisin

Comhghuaillithe ceannaire an fhreasúra, a phioc an troid ar son smachtbhannaí úra tar éis do Navalny a bheith láimh D'áitigh pianbhreith príosúin dhá bhliain agus ocht mí, go bhfuil smachtbhannaí pearsanta i gcoinne oligarchs ardphróifíle le sócmhainní san Iarthar D'fhéadfadh beidh “coimhlintí laistigh de mionlach” mar thoradh air a dhéanfadh an líonra comhghuaillithe saibhre a dhíchobhsú a chumasaíonn agus a dhlisteanaíonn iompar coiriúil Putin.

Mar sin féin, bheadh ​​buntáistí os cionn agus níos faide ná brú díreach a chur ar riarachán Putin má thógtar líne níos déine ar oligarchs a bhfuil stair checkered acu. Díreach mar a sheas Borrell go ciúin mar a rinne Sergei Lavrov an bloc Eorpach a bhí ceaptha dó a léiriú, chuir an tIarthar teachtaireacht chontúirteach tríd an gcairpéad dearg a rolladh amach do oligarchs a rinne iarracht arís agus arís eile riail dlí na hEorpa a chur chun tosaigh.

Just a ghlacadh cás tycoon Farkhad Akhmedov. Ba dlúthchara le Abramovich, Akhmedov ordaíodh ag Ard-Chúirt na Breataine 41.5% dá fhortún a thabhairt ar láimh - ag cur suas le £ 453 milliún - lena iar-bhean chéile Tatiana, a bhfuil bhí cónaí orm sa Ríocht Aontaithe ó 1994. Ní amháin gur dhiúltaigh an billiúnaí gáis an íocaíocht cholscartha a chasadh suas, ach thug sé faoi ionsaí gan urchosc i gcoinne chóras dlí na Breataine agus rinne sé breithiúnas ar bhreithiúna na Breataine cur síos air mar scéimeanna casta d’fhonn cinneadh cúirte na RA a sheachaint.  

Akhmedov go pras dhearbhú gur “fiú an oiread agus páipéar leithris” cinneadh Londain Ard-Chúirte agus Mhol go raibh an breithiúnas colscartha mar chuid de chomhcheilg na Breataine i gcoinne Putin agus na Rúise writ mór - ach níor theip air féin reitric athlastach a cheistiú sláine chóras breithiúnach na Breataine. An billiúnaí conspóideach de réir cosúlachta liostáilte a mhac, an trádálaí Londain 27 bliain d’aois Temur, chun cabhrú leis sócmhainní a bhogadh agus a cheilt as rochtain. Roimh dháta cúirte chun ceisteanna a fhreagairt faoin “bronntanais”Thaispeáin a athair dó, lena n-áirítear árasán Hyde Park £ 29 milliún agus £ 35 milliún chun an stocmhargadh, Temur a imirt theith an Ríocht Aontaithe don Rúis. Idir an dá linn, d'iompaigh a athair chuig cúirt dlí i Dubai sharia - nár aithin prionsabal dlíthiúil an Iarthair maidir le sócmhainní roinnte idir céilí - d’fhonn a choinneáil ar a superyacht £ 330 milliún sábháilte ó ordú reo domhanda Ard-Chúirt na RA ar a shócmhainní.

Is mór an trua go bhfuil na faid urghnácha a ndeachaigh Akhmedov de réir cosúlachta chun córas ceartais na Breataine a chosc ar aon dul leis an gcúrsa do na oligarchs a chuir isteach iad féin i bpríomhchathracha na hEorpa gan luachanna Eorpacha a ghlacadh nó an cronyism casta a bhfuil siad féin, agus réimeas Putin, ag brath ina dhiaidh sin a fhágáil.

Bhí lucht déanta beartas na hEorpa mall chun aghaidh a thabhairt ar an bpór nua seo de bharúin robálaithe. Agus é dírithe i gceart, d’fhéadfadh an chéad bhabhta smachtbhannaí eile dhá éan a mharú le cloch amháin, ag brú brú ar chiorcal istigh Putin agus teachtaireacht a sheoladh chuig tycoons a bhain taitneamh as a gcuid sócmhainní san Iarthar le fada ó phionós.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending