Ceangail le linn

Geilleagar

An fáth go bhfuil gá níos mó ná riamh leis an LCIA

foilsithe

on

Ach an oiread agus gur éirigh leis an mbeart Brexit nóiméad deireanach gur éirigh leis cosc ​​a chur ar thubaiste neamhrialaithe na RA as an AE, tá an diabhal sna mionsonraí toisc nach bhfuil go leor fadhbanna ach go mall ag teacht chun solais thar am. Cás i bpointe is ea an clásal, a chuimsítear sa chomhaontú, gur féidir leis an mBruiséil taraifí a fhorchur ar Londain má tá cúis réasúnach ag lucht dlí an AE a chreidiúint go bhfuil an RA ag tabhairt buntáiste éagórach dá gnólachtaí. Cé gur mhol Boris Johnson an beart mar ráthóir ar fhlaitheas na Breataine, is dócha go mbeidh go leor frithchuimilte sa todhchaí má chuirtear iallach ar Londain cloí le rialacha na hEorpa nó aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí, scríobhann Graham Graham.

Níl sé soiléir cá fhad a bheidh an RA toilteanach nó in ann cloí leis an bprionsabal cothrom na féinne seo. Rud atá soiléir cheana féin, áfach, ná go mbeidh meicníochtaí eadrána idirnáisiúnta muiníneacha iontaofa ag teastáil ó na díospóidí a thiocfaidh astu agus a nglacfaidh an AE agus an Ríocht Aontaithe leo. Cé go bhfuil pleananna leagtha amach ag Londain agus ag an mBruiséil chun comhlacht ar leithligh a bhunú chun comhaontú Brexit a fhorfheidhmiú, féadfaidh díospóidí trasteorann idir gníomhaithe príobháideacha aistriú chuig fóraim mar Chúirt Eadrána Idirnáisiúnta Londain (LCIA) d’fhonn a sheachaint neamhchinnteachtaí nasctha leis an gcruth a ghlacfaidh an cruth deiridh den chóras forfheidhmithe tar éis Brexit. A bhuíochas dá neamhspleáchas ó chóras dlí nó rialtas aon tíre, is dóigh go bhfásfaidh eadráin idirnáisiúnta ag dul chun donais sna blianta amach romhainn.

Ar an drochuair, tá an LCIA ag fulaingt le ceannfhocail choitianta le blianta beaga anuas atá ag iarraidh an bonn a bhaint dá údarás agus damáiste a dhéanamh dá seasamh idirnáisiúnta. I gcás an-ghránna, tá rialtas Djibouti ag sárú ainm ceannasach náisiúnta ar cheann dá bhreithiúnais. Cé nach í Djibouti an chéad náisiún a ghlac an chéim dhian maidir le húdarás an LCIA a cheistiú - dhiúltaigh an Rúis an gradam a aithint i gcás Yukos atá polaitiúil go polaitiúil - d’fhéadfadh go bhféadfadh tír bheag Afracach fáil réidh leis seo go han-mhaith. daoine eile chun agra a leanúint.

Cuireadh tús leis an gcás a bhí i gceist in 2018, nuair a ghabh rialtas Djibouti Críochfort Coimeádán Doraleh SA - comhfhiontar i gcalafort Djibouti de Doraleh idir oibreoir calafoirt dhomhanda DP World agus Djibouti atá lonnaithe i Dubai - agus go haontaobhach deireadh Conradh DP World chun an teirminéal a reáchtáil. Mar fhreagra air sin, chomhdaigh DP World éilimh leis an LCIA, a rialaigh go gairid ina dhiaidh sin i gcoinne Djibouti, ag argóint go raibh an t-urghabháil calafoirt mídhleathach agus nach bhféadfaí deireadh a chur le lamháltas 30 bliain DP World go haontaobhach.

Cé gur cheart go gcuirfeadh an breithiúnas deireadh cinnte leis an gceist, níor aithin Djibouti an rialú riamh agus lean sé ag diúltú é a dhéanamh ó shin. Go dtí seo, rialaigh an LCIA sé huaire i bhfabhar DP World tá neamhaird déanta ar uachtarán Djibouti, Ismail Omar Guelleh, ar gach ceann acu forais go gcáilíonn an dámhachtain eadrána “dlí Stáit cheannasaigh mar dhlí mídhleathach.” Ar an gcuma chéanna, dámhachtain LCIA de $ 533 milliún tá cúiteamh agus ríchíosanna neamhíoctha atá dlite ag Djibouti do DP World imithe gan trácht ar an gcúis chéanna, leis an tír fiú ag iarraidh a Chúirt Uachtarach féin chun rialú an LCIA a chur ar neamhní.

Ní hionann iompar den sórt sin agus cumas an LCIA a meáchan a tharraingt i ngnóthaí idirnáisiúnta. Tá fasach contúirteach á leagan síos ag Djibouti maidir le dlí baile a fhorfheidhmiú ar nósanna imeachta dlí idirnáisiúnta seanbhunaithe maidir le fírinniú simseach na flaitheas náisiúnta.

Mar sin féin, má tá sárú Djibouti ar chleachtas dlí idirnáisiúnta ina dhúshlán tromchúiseach cheana féin maidir le headráin idirnáisiúnta, chuir suaitheadh ​​le déanaí an LCIA féin i mbaol go ndéanfaí airm a armáil níos mó fós ag réimis eile atá ag lorg leithscéalta facile gan ómós a thabhairt do rialuithe an bhinse. Go deimhin, mar a nochtadh i mí na Nollag 2020, tháinig an LCIA chun bheith ina shampla aisteach de bhinse a d’admhaigh go ndearna sé botún agus dámhachtain á ríomh i gcás eadrána, ach diúltú toradh a rialaithe a athrú.

Bhain Mikhail Khabarov, fear gnó Rúiseach leis an gcás, a raibh rogha faighte aige in 2015 30 faoin gcéad a fháil i gcuideachta shealbhaíochta Delovye Linii GK ar $ 60 milliún. Nuair a thit an plé, áfach, chuir Khabarov éileamh isteach ar dhamáistí chuig an LCIA, a raibh air méid cruinn na ndamáistí a d’fhulaing an Rúisis a ríomh bunaithe ar an difríocht idir luach iarbhír sciar 30 faoin gcéad na cuideachta agus an praghas rogha $ 60 milliún.

I mí Eanáir 2020, bhronn an LCIA cúiteamh de $ 58m ar Khabarov - mar a tharla, ró-luacháil ollmhór mar thoradh ar “typo de miscalculation”A tharla nuair a chuir an painéal LCIA a bhí i gceannas luach na ndliteanas cánach stairiúla leis, seachas é a dhealú. Leis an luach iarbhír níos gaire do $ 4m, d’ordaigh Ard-Chúirt Shasana don LCIA an damáiste a cheartú, rud a dhiúltaigh an chúirt eadrána go fíochmhar, ag áitiú go raibh an méid bunaidh fós ar aon dul lena rún cúiteamh cóir a dhámhachtain don éilitheoir.

Spreag an dara cás díospóireacht go hiomlán ar leithligh faoi na samhlacha a úsáideadh chun na damáistí atá i gceist a ríomh, cé nár cuireadh amhras riamh ar an mbonn gur cheart damáistí a íoc - fiú tar éis na hearráide cléireachais seo. Glactar leis go forleathan freisin gur feidhm de shuaiteacht an duine iad earráidí mar seo i bhfianaise nósanna imeachta atá thar a bheith casta. Mar sin féin, cé gur féidir bearta ceartaitheacha a dhéanamh, is cosúil nach féidir mórán a dhéanamh nuair a dhiúltaíonn tír iomlán cinneadh LCIA a chur i bhfeidhm.

Sa chiall sin, níl aon amhras ach go bhfuil neamhaird iomlán Djibouti ar an LCIA ina bhagairt i bhfad níos mó ar a chreidiúnacht. I dtimpeallacht idirnáisiúnta atá bunaithe ar noirm, is é diúltú na noirm sin an chéad chéim i dtreo a dtitim a spreagadh. Má tá tionchar an LCIA le caomhnú, ní mór a bheith ag súil nach leanfaidh aon tír eile síos an cosán seo. In amanna mar seo, teastaíonn institiúid mar an LCIA mar nach raibh riamh.

EU

Ba cheart go mbeadh ‘ceart chun dícheangal’ ina cheart bunúsach ar fud an AE, a deir FPEnna 

foilsithe

on

Bíonn rioscaí tromchúiseacha i gcónaí i gcultúr, deir FPEnna © Deagreez / Adobe Stock  

Iarrann Parlaimint na hEorpa dlí AE a thugann an ceart d’oibrithe dícheangal go digiteach ón obair gan iarmhairtí diúltacha a bheith acu. Ina dtionscnamh reachtach a ritheadh ​​le 472 vóta i bhfabhar, 126 i gcoinne agus 83 staonadh, iarrann FPEnna ar an gCoimisiún dlí a mholadh a chuirfidh ar chumas na ndaoine a oibríonn go digiteach dícheangal taobh amuigh dá n-uaireanta oibre. Ba cheart dó freisin íoscheanglais a bhunú maidir le cianobair agus coinníollacha oibre, uaireanta agus tréimhsí scíthe a shoiléiriú.

Mar thoradh ar an méadú ar acmhainní digiteacha a úsáidtear chun críocha oibre tá cultúr ‘i gcónaí ar aghaidh’, a bhfuil tionchar diúltach aige ar chothromaíocht oibre is saoil na bhfostaithe, deir FPEnna. Cé go raibh baint mhór ag obair ón mbaile le cuidiú le fostaíocht agus gnó a chosaint le linn na géarchéime COVID-19, tá níos mó cásanna imní, dúlagair, dóiteán agus saincheisteanna sláinte meabhrach agus fisiceach eile mar thoradh ar an teaglaim d’uaireanta oibre fada agus éilimh níos airde.

Breithníonn FPEanna an ceart chun dícheangal ceart bunúsach a ligeann d’oibrithe staonadh ó thascanna a bhaineann le hobair - mar ghlaonna teileafóin, ríomhphoist agus cumarsáid dhigiteach eile - lasmuigh d’uaireanta oibre. Áirítear leis seo laethanta saoire agus cineálacha eile saoire. Spreagtar na ballstáit gach beart is gá a dhéanamh chun ligean d’oibrithe an ceart seo a fheidhmiú, lena n-áirítear trí chomhaontuithe comhchoiteanna idir comhpháirtithe sóisialta. Ba cheart dóibh a chinntiú nach ndéanfar fostóirí idirdhealú, cáineadh, dífhostú nó caingne díobhálacha eile a dhéanamh d’oibrithe.

“Ní féidir linn na milliúin oibrithe Eorpacha a thréigean atá ídithe ag an mbrú a bheith i gcónaí‘ ar aghaidh ’agus uaireanta oibre ró-fhada. Anois an t-am chun seasamh lena taobh agus an méid atá tuillte acu a thabhairt dóibh: an ceart chun dícheangal. Tá sé seo ríthábhachtach dár sláinte mheabhrach agus choirp. Tá sé thar am cearta oibrithe a nuashonrú ionas go mbeidh siad ag teacht le réaltachtaí nua na haoise digití, ”an rapóirtéir Alex Agius Saliba Dúirt (S&D, MT) tar éis na vótála.

cúlra

Ó thosaigh an paindéim COVID-19, tá méadú beagnach 30% tagtha ar obair ón mbaile. Meastar go bhfanfaidh an figiúr seo ard nó fiú ag méadú. Taighde le Eurofound léiríonn sé go bhfuil sé níos dóchúla go sáróidh daoine a bhíonn ag obair go rialta ón mbaile an uasmhéid de 48 uair oibre in aghaidh na seachtaine, i gcomparáid leo siúd atá ag obair in áitreabh a bhfostóra. Tuairiscíonn beagnach 30% díobh siúd atá ag obair ón mbaile go n-oibríonn siad ina gcuid ama saor in aisce gach lá nó cúpla uair sa tseachtain, i gcomparáid le níos lú ná 5% d’oibrithe oifige.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Trácht rialtas na hAlban ar iarrachtaí fanacht in Erasmus

foilsithe

on

D’fháiltigh na hairí roimh thacaíocht thart ar 150 FPE a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Albain leanúint de bheith ag glacadh páirte sa chlár malairte tóir Erasmus. Tagann an t-aistriú seachtain tar éis don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais Richard Lochhead cainteanna táirgiúla a reáchtáil leis an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel chun an smaoineamh a iniúchadh. Go dtí an bhliain seo caite, ghlac níos mó ná 2,000 mac léinn, foireann agus foghlaimeoir Albanach páirt sa scéim gach bliain, agus Albain ag mealladh níos mó rannpháirtithe Erasmus ó gach cearn den Eoraip - agus ag seoladh níos mó sa treo eile - ná aon tír eile sa RA.

Dúirt Lochhead: “Is mór an buille é Erasmus a chailleadh do na mílte mac léinn Albanach, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí fásta - ó gach cúlra déimeagrafach - nach féidir leo maireachtáil, staidéar nó obair san Eoraip a thuilleadh.“ Dúnann sé an doras freisin do dhaoine teacht chuig Albain ar Erasmus chun taithí a fháil ar ár dtír agus ar ár gcultúr agus is cúis áthais dúinn an cailliúint deise sin a bheith aitheanta ag na 145 FPE ó gach cearn den Eoraip atá ag iarraidh go leanfadh áit na hAlban in Erasmus. Táim buíoch de Terry Reintke agus FPEanna eile as a gcuid iarrachtaí agus gabhaim buíochas leo as lámh an chairdeas agus na dlúthpháirtíochta a leathnú chuig daoine óga na hAlban. Tá súil agam ó chroí go n-éireoidh linn.

“Bhí cruinniú fíorúil agam cheana leis an gCoimisinéir Gabriel. Chomhaontaíomar gur mór an trua é tarraingt siar ó Erasmus agus leanfaimid orainn ag iniúchadh leis an AE conas an rannpháirtíocht leanúnach in Albain leis an gclár a uasmhéadú. Labhair mé freisin le mo chomhghleacaí i Rialtas na Breataine Bige agus d'aontaigh mé teagmháil dhlúth a choinneáil. "

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Iarrann Lagarde daingniú tapa a dhéanamh ar AE na Chéad Ghlúine Eile

foilsithe

on

Rinne Christine Lagarde, Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh, conclúidí Chomhairle Rialaithe míosúil an Euro a roinnt. Chinn an Chomhairle a seasamh maidir le beartas airgeadaíochta “an-chóiritheach” a athdhearbhú. Dúirt Lagarde gur chuir an borradh athnuaite i COVID isteach ar ghníomhaíocht eacnamaíoch, go háirithe i gcás seirbhísí. 

Chuir Lagarde béim ar thábhacht phacáiste AE na Chéad Ghlúine Eile agus leag béim air gur cheart dó a bheith ag feidhmiú gan mhoill. D'iarr sí ar bhallstáit é a dhaingniú chomh tapa agus is féidir.  

Fanfaidh an ráta úis ar na príomhoibríochtaí athmhaoinithe agus na rátaí úis ar an tsaoráid iasachta imeallach agus an tsaoráid taisce gan athrú ag 0.00%, 0.25% agus -0.50% faoi seach. Tá an Chomhairle Rialaithe ag súil go bhfanfaidh príomhrátaí úis an BCE ag a leibhéil reatha nó níos ísle.

Leanfaidh an Chomhairle Rialaithe ar aghaidh leis na ceannacháin faoin gclár ceannaigh paindéime éigeandála (PEPP) le clúdach iomlán de € 1,850 billiún. Déanfaidh an Chomhairle Rialaithe glancheannacháin sócmhainní faoin PEPP go dtí deireadh mhí an Mhárta 2022 ar a laghad agus, ar aon chuma, go dtí go measfaidh sí go bhfuil céim na géarchéime coronavirus thart. Leanfaidh sé ar aghaidh ag athinfheistiú na bpríomhíocaíochtaí ó urrúis aibithe a ceannaíodh faoin PEPP go dtí deireadh 2023. Ar a laghad, bainisteofar rolladh amach na punainne PEPP amach anseo chun cur isteach ar sheasamh iomchuí an bheartais airgeadaíochta a sheachaint.

Ar an tríú dul síos, leanfaidh glancheannaigh faoin gclár ceannaigh sócmhainní (APP) ar luas míosúil € 20 billiún. Leanann an Chomhairle Rialaithe ag súil go rithfidh glancheannaigh míosúla sócmhainní faoin APP chomh fada agus is gá chun tionchar cóiríochta a rátaí beartais a threisiú, agus go dtiocfaidh deireadh leis go gairid sula dtosóidh sí ag ardú príomhrátaí úis an BCE.

Tá sé i gceist ag an gComhairle Rialaithe leanúint ar aghaidh ag athinfheistiú, ina n-iomláine, na príomhíocaíochtaí ó urrúis aibithe a ceannaíodh faoin APP ar feadh tréimhse fada ama tar éis an dáta nuair a thosaíonn sí ag ardú príomhrátaí úis an BCE, agus ar aon chuma chomh fada agus is gá chun coinníollacha fabhracha leachtachta agus go leor cóiríochta airgeadaíochta a choinneáil.

Faoi dheireadh, leanfaidh an Chomhairle Rialaithe ag soláthar neart leachtachta trína hoibríochtaí athmhaoinithe. Go háirithe, tá an tríú sraith d’oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha spriocdhírithe (TLTRO III) fós ina foinse maoinithe tarraingteach do bhainc, ag tacú le hiasachtaí bainc do ghnólachtaí agus do theaghlaigh.

Leanann an Chomhairle Rialaithe de bheith réidh chun a cuid ionstraimí go léir a choigeartú, de réir mar is cuí, chun a chinntiú go mbogann boilsciú i dtreo a haidhm ar bhealach marthanach, ar aon dul lena tiomantas don tsiméadracht.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending