Ceangail le linn

Brexit

Deir Barnier an AE go leanann ‘difríochtaí bunúsacha’ i gcainteanna trádála na RA

foilsithe

on

Dúirt idirbheartaí Brexit an Aontais Eorpaigh Dé Luain go raibh difríochtaí móra ann i gcainteanna trádála leis an mBreatain ach go raibh an dá thaobh ag brú go dian ar mhargadh, scríobhann Gabriela Baczynska.

“Tá an t-am gearr. Tá difríochtaí bunúsacha fós ann, ach táimid ag obair go crua chun déileáil, ”a dúirt idirbheartaí an AE, Michel Barnier (phictiúr). D'athchromaigh idirbheartaithe trádála cainteanna ar chruth an chaidrimh nua idir an AE agus an Ríocht Aontaithe tar éis do chomhaontú stad iar-Brexit dul in éag an 31 Nollaig. Mar a tharla le cúpla seachtain anuas, díríodh go cearnach ar chuótaí iascaireachta a roinnt agus iomaíocht chóir a chinntiú do chuideachtaí , lena n-áirítear maidir le státchabhair a rialáil.

Atosóidh cainteanna duine le duine, a cuireadh ar fionraí an tseachtain seo caite tar éis do bhall de thoscaireacht an AE tástáil dhearfach a dhéanamh ar an coronavirus nua, i Londain “nuair a bheidh sé sábháilte déanamh amhlaidh”, a dúirt foinse a leanann Brexit, ag labhairt ar choinníoll anaithnideachta . Dúirt foinse eile, oifigeach de chuid an AE: “Tá difríochtaí móra fós ann idir na páirceanna cothroma agus na hiascaigh." Na Breataine An Ghrian thuairiscigh nuachtán ag an deireadh seachtaine go raibh na hidirbheartaithe ag féachaint ar chlásal a cheadódh ath-idirbheartaíocht a dhéanamh ar aon socrú nua iascaireachta i gceann roinnt blianta.

Dheimhnigh taidhleoir de chuid an AE, tríú foinse a labhair faoi choinníoll anaithnideachta, go raibh smaoineamh den sórt sin á phlé, ach chuir leis gur áitigh an tAontas é a nascadh leis an gcomhaontú trádála foriomlán, rud a chiallaíonn nach bhféadfaí cearta iascaireachta a athchaibidliú ach an chuid eile rialacha trádála. “Caithfimid seasamh leis an nasc idir iascaireacht agus rialacha trádála, tagann sé seo i bpacáiste,” a dúirt an foinse. Dúirt oifigeach an AE gur ‘gan dul’ don bhloc 27 náisiún an t-athchaibidlíocht bhliantúil ar chuótaí iascaireachta. Is ceist an-íogair í an iascaireacht don Fhrainc.

Dúirt Thierry Breton, ionadaí na Fraince ar an gCoimisiún Eorpach, feidhmeannas an AE, an tseachtain seo caite: “Níor cheart go mbeadh clásail athbhreithnithe athbhreithnithe Brexit againn i gceann bliana nó dhó, nuair a d’athródh gach rud arís. Ní ligfimid dó sin tarlú. Caithfimid intuarthacht ár bhfiontraithe a thabhairt. "

Brexit

Bhronn Gluaiseacht Eorpach na hÉireann Gradam Eorpach na Bliana ar Michel Barnier

foilsithe

on

Bronnadh Gradam Eorpach na Bliana European Movement Ireland ar Cheann Tascfhórsa um Chaidreamh leis an Ríocht Aontaithe, Michel Barnier, ag searmanas bronnta ar líne ar maidin (21 Eanáir). Aithníonn agus íocann Gradam Eorpach na Bliana ómós do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip.

Ag glacadh leis an nGradam, dúirt an tUasal Barnier, “Is mór an onóir é an gradam“ Eorpach na Bliana ”a fháil.” Dúirt sé, “Bhí m’fhoireann agus mé an-aireach ar na hábhair imní a léirigh páirtithe agus pobail éagsúla na hÉireann agus Thuaisceart Éireann [le linn idirbheartaíochtaí AE / RA]. Thaistil muid arís agus arís eile go hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, chuamar go dtí an teorainn, shiúil muid ar an droichead síochána i nDoire / Londonderry. Thar aon rud eile, d’éist muid le mic léinn, oibrithe, úinéirí gnó agus pobail tuaithe agus chuamar i dteagmháil leo. Toisc go mbaineann Brexit go príomha le daoine… Ní bhíonn cuimhní na dTrioblóidí i bhfad i gcéin.

“Creidim i gcónaí go gcaithfimid a bheith tírghrá agus Eorpach araon - tírghrá et européen. Téann an bheirt le chéile. Sin é an fáth go raibh sé chomh tábhachtach aontacht an AE a chaomhnú le linn phróiseas Brexit. Bhí an aontacht agus an dlúthpháirtíocht idir tíortha an AE le feiceáil ag gach céim dár gcaibidlíocht leis an RA. Murab ionann agus an méid a bhí tuartha ag go leor ag an reifreann Brexit 2016, níor spreag Brexit deireadh an Aontais Eorpaigh, ach neartú a aontachta… Le chéile, is féidir linn Eoraip a thógáil a chosnaíonn ní amháin ach a spreagann… Eoraip a dhéanann leanann orainn ag déanamh níos láidre le chéile. Ní neart go cur le chéile. Níl neart gan aontacht. "

BAILE ÁTHA CLIATH: 21/1/2021: Noelle O Connell, POF agus Maurice Pratt, Cathaoirleach EM Ireland ag óstáil searmanas fíorúil as Baile Átha Cliath chun Gradam Eorpach na Bliana EM Ireland a bhronnadh ar Michel Barnier. Grianghraf Conor McCabe Photography.

Thug Cathaoirleach Eorpach Ghluaiseacht na hÉireann, Maurice Pratt ómós do Michel Barnier, “Thar thréimhse fhada dheacair, rinne Michel Barnier iarracht leasanna agus luachanna na hEorpa a chosaint agus a chur chun cinn agus í ag obair freisin chun dlúthchaidreamh táirgiúil leis an Ríocht Aontaithe a choinneáil. Tá an comhaontú ar thángthas air dearfach. Cé go bhfuil saincheisteanna fós ann, chuir sé soiléireacht ar fáil do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Chomh maith leis sin, agus go tábhachtach, is féidir cur leis an gcomhaontú seo, d’fhonn a chinntiú go mbeidh caidreamh leanúnach, cuiditheach agus comhthairbheach ag an AE agus an RA sa todhchaí. Tá ról le himirt ag Éirinn, mar bhallstát bródúil den AE leis an gcaidreamh is gaire don RA, mar éascaitheoir sa phróiseas sin sa todhchaí. "

Ag onóir do Michel Barnier as a chuid oibre chun beart trádála AE-RA a fháil, dúirt Noelle O Connell, POF EM Ireland, “Tugann an dámhachtain seo aitheantas do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip. Is é an tUasal Barnier a rinne an t-idirdhealú seo a chur chun cinn i measc tíortha agus phobail na hEorpa le linn a ghairmréime. Níor sháraigh sé riamh a thiomantas chun sláine agus luachanna an Aontais Eorpaigh a chosaint, a chosaint agus a chosaint agus trí é sin a dhéanamh chosain sé leasanna na hÉireann le linn phróiseas Brexit. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

'Carnadh Brexit': Déanann trucailí sliogéisc agóid i Londain faoi mhoilleanna onnmhairiúcháin

foilsithe

on

By

Pháirceáil níos mó ná 20 trucail sliogéisc ar bhóithre gar do pharlaimint na Breataine agus áit chónaithe an Phríomh-Aire Boris Johnson ar Shráid Downing Dé Luain chun agóid a dhéanamh i gcoinne maorlathas iar-Brexit a chuir onnmhairí chuig an Aontas Eorpach i mbaol, scríobh agus

Níor éirigh le go leor iascairí easpórtáil chuig an AE ó tugadh isteach teastais gabhála, seiceálacha sláinte agus dearbhuithe custaim ag tús na bliana seo, ag cur moill ar a seachadtaí agus ag impí ar cheannaitheoirí Eorpacha iad a dhiúltú.

Pháirceáil trucailí le mana mar “carnage Brexit” agus “rialtas neamhinniúil ag scriosadh tionscal sliogéisc” méadair ó oifig 10 Sráid Downing Johnson i lár Londain. Bhí póilíní ag iarraidh sonraí ar thiománaithe an trucail.

“Is dóigh linn go láidir go bhféadfadh an córas titim,” a dúirt Gary Hodgson, stiúrthóir Venture Seafoods, a onnmhairíonn portáin agus gliomaigh bheo agus phróiseáilte chuig an AE.

“Caithfidh an Príomh-Aire Boris Johnson a bheith macánta linn, leis féin agus le pobal na Breataine faoi na fadhbanna don tionscal,” a dúirt sé le Reuters. Bhí 400 leathanach de dhoiciméid onnmhairiúcháin de dhíth ar oibreoir amháin, a dúirt sé, an tseachtain seo caite chun dul isteach san Eoraip.

Ba ghnách le David Rosie ag DR Collin & Son, a fhostaíonn 200 duine, trucail amháin nó dhó a sheoladh chuig an bhFrainc ag iompar portán beo, gliomach agus langoustine ar fiú thart ar 150,000 punt é ($ 203,000). Dúirt sé nár onnmhairigh sé bosca amháin i mbliana.

Chaill iascairí, a dúirt sé, “a mbeatha i ndiaidh a chéile” nuair a d’fhág an Bhreatain fithis an AE ar Oíche Chinn Bhliana.

Faoi mhargadh a rinneadh an mhí seo caite, tá trádáil na Breataine leis an AE fós saor ó tharaifí agus cuótaí. Ach má chruthaítear teorainn iomlán custaim, caithfear earraí a sheiceáil agus páipéarachas a líonadh isteach, córais seachadta sainráite a scriosadh.

Tugann tionscal feola na Breataine foláireamh faoi chaos teorann mar go gcuireann moill ar onnmhairí

Ag baint úsáide as frása a chuir fearg ar go leor úinéirí gnó, chuir Johnson síos ar na hathruithe mar “fhadhbanna tosaigh”, agus dúirt sé go raibh an paindéim COVID-19 níos measa acu.

Dúirt Johnson gur cruthaíodh ciste breise de £ 23 milliún ($ 31.24m) chun cúiteamh a thabhairt do ghnóthais “nach raibh moill mhaorlathach ar bith orthu, gan aon locht orthu féin, deacrachtaí a gcuid earraí a fháil tríd an áit a bhfuil fíorcheannaitheoir ar an taobh eile den chainéal” .

Dúirt an rialtas go raibh an t-airgead breise seo ar bharr infheistíochta £ 100m sa tionscal sna blianta beaga amach romhainn agus beagnach £ 200m curtha ar fáil do rialtas na hAlban chun an cur isteach a íoslaghdú.

Dúirt Roinn Comhshaoil, Bia agus Gnóthaí Tuaithe na Breataine (Defra) go raibh sí ag obair leis an tionscal agus leis an AE chomh maith le tacaíocht airgeadais chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna doiciméadaithe.

“Is é ár dtosaíocht a chinntiú gur féidir le hearraí leanúint ar aghaidh ag sreabhadh go réidh chun an mhargaidh,” a dúirt urlabhraí rialtais i ráiteas ríomhphoist.

Cuireann an iascaireacht leis féin 0.1% de OTI na Breataine má chuirtear próiseáil san áireamh, ach do phobail chósta is bealach maireachtála agus slí mhaireachtála traidisiúnta í.

Deir cumann Bia agus Dí na hAlban go bhféadfadh onnmhaireoirí a bheith ag cailliúint níos mó ná 1 mhilliún punt i ndíolacháin in aghaidh an lae.

Vótáil go leor i bpobail chósta ar son Brexit ach dúirt siad nach raibh súil acu leis an tionchar seo.

Dúirt Allan Miller, úinéir AM Shellfish in Aberdeen, Albain, go raibh dúbailt tagtha ar na hamanna a sheachadann sé de phortán donn beo, gliomach agus cloicheán ó 24 uair an chloig. Ciallaíonn sé seo praghsanna níos ísle agus níor mhair cuid den táirge, a dúirt sé.

“Tá tú ag caint 48 uair go 50 uair an chloig. Tá sé craiceáilte, ”a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Tugann iascairí na hAlban iasc sa Danmhairg chun rómhaorlathas iar-Brexit a sheachaint

foilsithe

on

By

Tá iascairí na hAlban ag iompú níos mó agus níos mó ar cheantanna éisc sa Danmhairg sa chéad choicís den bhliain ionas nach gcuirfidh téip dhearg iar-Brexit bac ar a gcuid seachadtaí chuig an Aontas Eorpach, scríobhann .

Go dtí seo i mbliana tá 525 tonna éisc ó árthaí iascaireachta na hAlban díolta ag ceant éisc i Hanstholm ar chósta thiar na Danmhairge, níos mó ná dhá oiread i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh.

“Fuaireamar a lán fiosruithe ó iascairí na hAlban maidir lena ngabháil a thabhairt i dtír i Hanstholm,” a dúirt Jesper Kongsted, atá i gceannas ar an gceant, le Reuters Dé hAoine (16 Eanáir). “Tá sé seo an-mhaith dár ngnó.”

Deir roinnt cuideachtaí iascaireachta na hAlban go bhfuil siad scriosta, mar dhiúltaigh roinnt tíortha AE onnmhairí na Ríochta Aontaithe tar éis d’éilimh nua chustaim moill a chur ar theacht a dtáirge úr.

Mar thoradh air sin, thit praghsanna ag ceantanna éisc in Albain ag tús na bliana. Dúirt Kongsted go raibh 300,000 coróin sa Danmhairg ($ 48,788) breise tuillte ag beirt deartháireacha Albanacha trí 22 tonna de hake a dhíol i Hanstholm seachas ag ceant i gCeann Pheadair in Albain.

“Tá caillteanais airgeadais ag dul i méid inár dtionscal. Tá go leor soithí iascaireachta ceangailte le balla na cé, ”a dúirt Elspeth Macdonald, ceann Chónaidhm Iascairí na hAlban, i litir chuig an bPríomh-Aire Boris Johnson Dé hAoine.

“Tá cuid acu ag déanamh turas babhta 72 uair anois chun iasc a thabhairt i dtír sa Danmhairg, mar an t-aon bhealach lena ráthú go ndéanfaidh a ngabháil praghas cothrom agus go bhfaighidh sé a bhealach chun margaidh agus é fós úr go leor chun éilimh na gcustaiméirí a chomhlíonadh,” a dúirt Macdonald .

Tá córais seachadta ag roinnt cuideachtaí iascaireachta tar éis teastais sláinte, dearbhuithe custaim agus seiceálacha a thabhairt isteach ó d’fhág an Bhreatain margadh aonair an AE ag tús na bliana seo.

An tseachtain seo, bhagair roinnt iascairí na hAlban sliogéisc lofa a dhumpáil lasmuigh de pharlaimint na Breataine i Londain.

($ 1 = 6.1490 Coróin na Danmhairge)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending