Ceangail le linn

Geilleagar

Tagann idirbheartaithe Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar chomhaontú comhréitigh maidir le buiséad an AE amach anseo

foilsithe

on

Tar éis deich seachtaine d’idirbheartaíocht dhian agus 12 thriológ, bhog buiséad AE do 2021-2027 céim níos gaire do chonclúid. Clúdaíonn an comhaontú an chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile (MFF 2021-2027), an Ciste Téarnaimh agus acmhainní nua féin. Ní foláir don dá institiúid an comhréiteach a fhormhuiniú go foirmiúil, ach cé go bhféadfadh comhaontú sa Pharlaimint a bheith slán anois, ní cinnte go mbeidh pasáiste réidh sa Chomhairle.

Sa chomhréiteach, fuair an Pharlaimint € 16 billiún ar bharr an phacáiste a d’aontaigh ceannairí stáit nó rialtais ag a gcruinniú mullaigh i mí Iúil. Neartóidh € 15bn cláir shuaitheanta chun saoránaigh a chosaint ar phaindéim COVID-19, deiseanna a sholáthar don chéad ghlúin eile, agus luachanna Eorpacha a chaomhnú. Méadóidh € 1bn an tsolúbthacht chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus géarchéimeanna sa todhchaí.

Thóg idirbheartaíocht samhraidh ceannairí rialtais ceithre lá go leith gruama, ní raibh an t-airgead nua chomh mór agus a theastaigh ón bparlaimint a fháil, ach le tús na tréimhse maoinithe nua ag druidim go gasta (1 Eanáir 2021) bhí práinn le dul chun cinn a dhéanamh. 

Is é an plean an méadú seo a mhaoiniú go mór trí ‘acmhainní dílse’ nua, is é sin le rá acmhainní a thagann ó ioncam an Aontais Eorpaigh seachas buiséid náisiúnta. 

Acmhainní Féin Nua

Tá treochlár curtha le chéile ag idirbheartaithe PE chun Acmhainní Féin nua a thabhairt isteach sna seacht mbliana amach romhainn. Tá an treochlár ionchorpraithe sa 'Chomhaontú Idirinstitiúideach', téacs atá ceangailteach ó thaobh dlí. 

Chomh maith leis an ranníocaíocht bunaithe ar phlaistigh amhail 2021, cuimsíonn an treochlár Acmhainn Féin-Bhunaithe ETS (Córas Trádála Astuithe) (ó 2023, atá nasctha b’fhéidir le meicníocht um choigeartú teorann carbóin), tobhach digiteach (ó 2024), agus Féin-Acmhainn Féin-bhunaithe FTT chomh maith le ranníocaíocht airgeadais atá nasctha leis an earnáil chorparáideach nó le bonn cánach comhchoiteann corparáideach nua (ó 2026).

Bagairt Orbán

Scríobh Príomhaire na hUngáire Viktor Orbán chuig uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ag bagairt crosadh a dhéanamh ar aon chomhaontú faoin mbuiséad, mar gheall ar chomhaontú ar thángthas air an tseachtain seo caite maidir le ‘coinníollacht riail an dlí’ a cheangal ar aon chistí a fháil.

Cinntíonn an comhaontú comhréitigh ar an smacht reachta ar thángthas air an tseachtain seo caite nach gcuirtear an choinníollacht i bhfeidhm ach nuair a dhéantar cistí AE a mhí-úsáid go díreach, ach go mbaineann sé freisin le saincheisteanna sistéamacha mar bhallstát a bhfuil meas acu ar an daonlathas, ar chomhionannas, agus ar mheas ar chearta an duine lena n-áirítear cearta mionlaigh. Tá alt ar leith ann a shoiléiríonn an scóip agus a liostaíonn samplaí, mar shampla neamhspleáchas na mbreithiúna a bhagairt. 

Is féidir an mheicníocht a spreagadh ní amháin nuair a bhíonn sárú ann, ach freisin nuair a bhíonn riosca tromchúiseach ann go bhféadfadh cistí an AE gníomhaíochtaí atá ar neamhréir le luachanna an AE a mhaoiniú. 

Bhí fonn ar FPEnna na tairbhithe deiridh a chosaint ar féidir leo gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún trí ardán gréasáin agus a d’áitigh FPEanna nár cheart dóibh fulaingt mar gheall ar mhainneachtainí a rialtais. 

Toisc go bhfuil an Ungáir ar cheann de na tairbhithe is mó de mhaoiniú an AE, ceaptar nach mbeidh siad ag iarraidh bac a chur ar chomhaontú maidir leis an mbuiséad iomlán. 

Cláir suaitheanta an AE

Ba é príomhthosaíocht na parlaiminte méadú a chinntiú do chláir shuaitheanta a bhí i mbaol a bheith tearc-mhaoinithe tar éis comhaontú na Comhairle Eorpaí 2020 i mí Iúil, agus tiomantais agus tosaíochtaí an AE a chur i gcontúirt, go háirithe an Beart Glas agus an Clár Oibre Digiteach.

Tarraingeofar na cistí breise go príomha ó mhéideanna a fhreagraíonn do fhíneálacha iomaíochta (a chaithfidh cuideachtaí a íoc nuair nach gcomhlíonann siad rialacha an AE), tá sé seo ar aon dul le hiarratas fadbhunaithe na Parlaiminte go bhfanfadh airgead a ghineann an tAontas Eorpach sa Buiséad an AE.

A bhuíochas leis an gcomhréiteach seo, tá méadú faoi thrí déanta ag Parlaimint na hEorpa ar an gclúdach le haghaidh EU4Health, chinntigh sí coibhéis bliana breise maoinithe le haghaidh Erasmus + agus chinntigh sí go bhfuil maoiniú taighde ag méadú i gcónaí.

Seiceáil conas a chaitear cistí AE na Chéad Ghlúine Eile: Grinnscrúdú buiséid a fheabhsú

Maidir le caiteachas chistí AE na Chéad Ghlúine Eile, dhaingnigh an Pharlaimint go mbuailfidh na trí institiúid le chéile go rialta chun cur i bhfeidhm na gcistí a mheas. Caithfear an caiteachas ar bhealach trédhearcach agus seiceálfaidh an Pharlaimint, i dteannta na Comhairle, aon diall ó phleananna a comhaontaíodh roimhe seo.

Tá an ionstraim téarnaimh (Next Generation EU) bunaithe ar airteagal faoi chonradh AE (Airt. 122 CFAE) nach ndéantar foráil ann do ról do Pharlaimint na hEorpa. Tá nós imeachta nua faighte ag idirbheartaithe PE freisin, ag bunú “idirphlé cuiditheach” idir an Pharlaimint agus an Chomhairle maidir le gníomhartha dlí atá nasctha leis an ionstraim nua.

EU

Tugann riarachán Trump solas glas chun dul ar aghaidh le haistriú Biden

foilsithe

on

Tar éis seachtainí feithimh, ghlan riarachán an Uachtaráin Donald Trump Dé Luain (23 Samhain) an bealach don Uachtarán togha Joe Biden aistriú go dtí an Teach Bán, ag tabhairt rochtana dó ar sheisiúin faisnéise agus ar mhaoiniú fiú mar a gheall Trump leanúint ar aghaidh ag troid torthaí an toghcháin, scríobh  , Andrea Shalal, David Shepardson, Michael Martina, James Oliphant, Julia Harte, Patricia Zengerle, Susan Heavey, Richard Cowan agus David Morgan.

Líomhnaigh Trump, Poblachtánach, calaois fhorleathan vótálaithe i dtoghchán an 3 Samhain gan fianaise a sholáthar. Cé nár ghéill sé nó nár admhaigh sé bua a iomaitheora Dhaonlathaigh Dé Luain, léirigh fógra Trump go gcomhoibreodh a fhoireann le Biden athrú suntasach agus ba é an gaire a tháinig sé chun an ruaig a ligean air.

Bhuaigh Biden 306 vóta toghcháin stát-ar-stáit, i bhfad os cionn an 270 a theastaíonn le haghaidh bua, go 232. Trump. Tá Biden chun tosaigh freisin de níos mó ná 6 mhilliún sa vóta móréilimh náisiúnta.

Theip ar iarrachtaí dlí fheachtas Trump an toghchán a chur ar ceal beagnach go hiomlán i bpríomh-stáit chatha, agus tá líon méadaitheach ceannairí Poblachtacha, feidhmeannaigh gnó agus saineolaithe slándála náisiúnta tar éis áitiú ar an uachtarán ligean don aistriú tosú.

Tá tús curtha ag an uachtarán tofa le baill a fhoirne a ainmniú, lena n-áirítear tapáil ar aide iontaofa Antony Blinken chun bheith i gceannas ar an Roinn Stáit, gan fanacht le maoiniú rialtais nó lamháltas Trump. Ach tá criticeoirí tar éis an t-uachtarán a chúiseamh as an bonn a bhaint de dhaonlathas na SA agus gur bhain sé an bonn de chumas an chéad riaracháin eile an paindéim coronavirus a throid lena dhiúltú glacadh leis na torthaí.

Dé Luain, dúirt Riarachán na Seirbhísí Ginearálta (GSA), an ghníomhaireacht cónaidhme a chaithfidh síniú le haistrithe uachtaránachta, le Biden go bhféadfadh sé tús foirmiúil a chur leis an bpróiseas aistrithe. Dúirt Riarthóir GSA Emily Murphy i litir go bhfaigheadh ​​Biden rochtain ar acmhainní a diúltaíodh dó mar gheall ar na dúshláin dhlíthiúla atá ag iarraidh a mbua a chur ar ceal.

Ciallaíonn sé sin go mbeidh cistí cónaidhme agus oifig oifigiúil ag foireann Biden anois chun a aistriú a dhéanamh go dtí go rachaidh sé i mbun oifige an 20 Eanáir. Réitíonn sé an bealach freisin do Biden agus don Leas-Uachtarán Toghcháin Kamala Harris faisnéisithe slándála náisiúnta rialta a fhaigheann Trump a fháil freisin.

Tháinig fógra an GSA go gairid tar éis d’oifigigh i Michigan deimhniú gurb é Biden an bua ina stát, rud a fhágann nach dócha go n-éireoidh le hiarrachtaí dlí Trump toradh an toghcháin a athrú.

Dúirt Trump agus a chomhairleoirí go leanfadh sé de bhealaí dlíthiúla a leanúint ach léirigh a chinneadh cead a thabhairt do Murphy dul ar aghaidh le haistriú do riarachán Biden fiú gur thuig an Teach Bán go raibh sé ag fáil gar d’am chun bogadh ar aghaidh.

Ainmníonn Biden Ciarraí mar thoscaire aeráide na SA, ag cur béime ar ról na taidhleoireachta san eagrán

“Leanann ár gcás go láidir, leanfaimid leis an troid mhaith, agus creidim go mbeidh muid i réim! Mar sin féin, ar mhaithe le leas ár dTíre, táim ag moladh go ndéanfadh Emily agus a foireann gach a chaithfear a dhéanamh maidir le prótacail tosaigh, agus gur dhúirt siad le m'fhoireann an rud céanna a dhéanamh, ”a dúirt Trump ar Twitter.

Phéinteáil comhairleoir Trump an t-aistriú mar a bhí cosúil leis an mbeirt iarrthóirí a fuair cruinnithe faisnéise le linn an fheachtais agus dúirt sé nach lamháltas é ráiteas an uachtarán.

Dúirt foireann trasdula Biden go dtosódh cruinnithe le hoifigigh cónaidhme ar fhreagra Washington ar an bpaindéim coronavirus, mar aon le plé ar shaincheisteanna slándála náisiúnta.

Dúirt beirt oifigeach riaracháin Trump go bhféadfadh foirne athbhreithnithe gníomhaireachta Biden tosú ag idirghníomhú le hoifigigh ghníomhaireachta Trump a luaithe agus Dé Máirt.

“Is dócha gurb é seo an rud is gaire do lamháltas a d’fhéadfadh an tUachtarán Trump a eisiúint,” a dúirt ceannaire Daonlathach an tSeanaid Chuck Schumer.

Dúirt Murphy, a cheap Trump i bpost GSA le 2017 in XNUMX agus a dúirt go raibh bagairtí uirthi gan an t-aistriú a thosú níos luaithe, le fostaithe an GSA i litir gur léi féin a bhí an cinneadh déanamh amhlaidh.

“Níor cuireadh brú orm riamh maidir le substaint nó uainiú mo chinnidh. Is mise amháin a rinne an cinneadh, ”a scríobh sí. D'áitigh an GSA go ndéanfadh Murphy “an t-aistriú a fhionnadh” nó a cheadú go foirmiúil nuair a bheadh ​​an buaiteoir soiléir.

Dúirt an t-ionadaí Don Beyer, a bhí i gceannas ar aistriú riarachán Obama sa Roinn Tráchtála i 2008, go raibh moill Murphy “costasach agus neamhriachtanach” agus thug sé foláireamh go bhféadfadh Trump dochar mór a dhéanamh fós san am atá fágtha aige in oifig.

Thug na Daonlathaithe is Fearr sa Teach agus sa Seanad Dé Luain foláireamh go bhféadfadh oll-lámhaigh fostaithe cónaidhme a bheith mar thoradh ar ordú feidhmiúcháin a shínigh Trump i mí Dheireadh Fómhair i seachtainí deireanacha a uachtaránachta agus ligean d’uachtarán na Poblachta dílseoirí a shuiteáil sa mhaorlathas cónaidhme.

D’fhéadfadh an t-aistriú foirmiúil anois agus deimhniú Michigan ar bhua Biden spreagadh a thabhairt do níos mó Poblachtánaigh Trump a spreagadh chun géilleadh de réir mar a théann a sheans na torthaí ar ceal.

Gheall na Poblachtánaigh is fearr i reachtas Michigan onóir a thabhairt don toradh ina stát, ag súil le dóchas Trump go n-ainmneodh an reachtas stáit lucht tacaíochta Trump chun fónamh mar “thoghthóirí” agus tacú leis seachas Biden.

Tá Trump ag dul i gcomhairle lena chomhairleoirí le seachtainí anuas, agus freagrachtaí caighdeánacha na huachtaránachta á scriosadh aige. D'imir sé roinnt cluichí gailf agus sheachain sé ceisteanna a thógáil ó thuairisceoirí ó lá an toghcháin.

D’fhógair Biden, a bheartaíonn go leor de bheartais ‘America First’ Trump a chealú, na baill is fearr dá fhoireann beartais eachtraigh níos luaithe Dé Luain. D'ainmnigh sé Jake Sullivan mar a chomhairleoir slándála náisiúnta agus Linda Thomas-Greenfield mar ambasadóir na SA do na Náisiúin Aontaithe. Tá taithí ardleibhéil rialtais ag an mbeirt acu. Feidhmeoidh John Kerry, iar-sheanadóir de chuid na SA, rúnaí stáit agus ainmní uachtaránachta Daonlathach 2004, mar thoscaire aeráide speisialta Biden.

Is dóigh go dtapóidh an t-uachtarán tofa iar-Chathaoirleach an Chúlchiste Feidearálach Janet Yellen le bheith mar chéad rúnaí an Chisteáin eile, de réir beirt chomhghuaillithe Biden, a labhair ar choinníoll anaithnideachta chun cinneadh pearsanra nach raibh poiblí go fóill a phlé.

Ghlac Biden céim i dtreo beartais inimirce líne chrua Trump a aisiompú trí Alejandro Mayorkas, dlíodóir a rugadh i gCúba, a ainmniú chun bheith i gceannas ar an Roinn Slándála Dúiche.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Is fearr le stáit na Gearmáine glasáil COVID-19 a leathnú chun ionchais na Nollag a threisiú

foilsithe

on

By

Tá go leor de 16 stát cónaidhme na Gearmáine i bhfabhar múchadh páirteach a leathnú chun scaipeadh an phaindéim COVID-19 a mhoilliú agus cruinnithe teaghlaigh a dhéanamh i rith na Nollag agus is féidir, a dúirt dhá phríomhaire stáit Dé Luain (23 Samhain). Chuir an Ghearmáin, atá á rialú ag comhrialtas coimeádach-Daonlathach Sóisialta, “lockdown-lite” míosa ar fáil ón 2 Samhain. Tá líon na n-ionfhabhtuithe tar éis ardchlár ó shin ach níor tháinig laghdú orthu, scríobh Christian Goetz, Thomas Seythal agus Kirsti Knolle.

“Tá rud éigin mar thoradh ar múchadh na Samhna, tá na huimhreacha (ionfhabhtú) cúng ach fanann siad ard,” a dúirt Manuela Schwesig, príomh-stát thuaidh stát Mecklenburg-Vorpommern, le raidió Deutschlandfunk (DLF).

“Ar an gcúis seo, creideann go leor stát go gcaithfidh múchadh na Samhna leanúint ar aghaidh, go háirithe sna réimsí riosca,” a dúirt an Daonlathach Sóisialta. Dúirt premier stáit Saxony-Anhalt Reiner Haseloff, ball de choimeádaithe an Seansailéir Angela Merkel, ag comhdháil nuachta go raibh comhaontú ginearálta ann gur cheart na srianta reatha a leathnú ar feadh thart ar thrí seachtaine. Tá premiers stáit agus Merkel le plé a dhéanamh ar na bearta Dé Céadaoin.

D’fhéadfaidís iad a leathnú go dtí an 20 Nollaig, de réir dréacht-mholtaí ó na Daonlathaithe Críostaí agus na Daonlathaithe Sóisialta a fuair Reuters. Tá barraí agus bialanna dúnta faoi ghlas na Samhna ach fanann scoileanna agus siopaí ar oscailt. Tá cruinnithe príobháideacha teoranta do 10 duine ar a mhéad as dhá theaghlach. Tháinig ardú 10,864 go 929,133 ar líon na gcásanna dearbhaithe coronavirus le 24 uair an chloig anuas, 40 níos mó ná an t-ardú comhfhreagrach ón Domhnach roimhe sin an tseachtain seo caite, léirigh sonraí ó Institiúid Robert Koch (RKI) maidir le galair thógálacha Dé Luain (23 Samhain).

D'ardaigh an dola báis tuairiscithe 90 go 14,112 sa Ghearmáin, tír de 83 milliún leis an ngeilleagar is mó san Eoraip. D’fhéadfaí tacaíocht airgeadais do ghnólachtaí a leathnú go Nollaig, luadh go ndúirt an tAire Geilleagair Peter Altmaier ar DLF. Ba cheart ullmhóidí le haghaidh vacsaínithe COVID-19 a bheith críochnaithe faoi lár mhí na Nollag le go mbeifear in ann tús a chur le hionaclaithe láithreach má bhíonn vacsaíní ar fáil roimh dheireadh na bliana, a dúirt an tAire Sláinte Jens Spahn le tuairisceoirí. Cuireadh le dóchas den sórt sin le hiarratas Pfizer agus BioNTech sna SA ar údarú úsáide éigeandála dá vacsaín COVID-19.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Tá súil ag PM na hÉireann go dtabharfaidh sé breac-chuntas ar thrádáil Brexit faoi dheireadh na seachtaine

foilsithe

on

By

Dúirt Príomhaire na hÉireann, Micheal Martin, Dé Luain (23 Samhain) go raibh súil aige go mbeidh imlíne beart saorthrádála Brexit tagtha chun cinn faoi dheireadh na seachtaine agus d’áitigh sé ar onnmhaireoirí Éireannacha neamhullmhaithe níos lú a bheith réidh le haghaidh athraithe, cibé an bhfuil beart ann nó gan aon déileáil. Dúirt idirbheartaí Brexit an Aontais Eorpaigh Dé Luain go raibh difríochtaí móra ann fós ach go raibh an dá thaobh ag brú go crua le déileáil, de réir mar a atosaíodh cainteanna, scríobhann Padraic Halpin.

Caithfear gluaiseachtaí a dhéanamh ar chuid de na príomhcheisteanna ar nós iascaigh agus an “páirc imeartha” mar a thugtar air, a dúirt Martin. Ach dúirt sé go bhfuair sé tuiscint ar dhul chun cinn ón dá fhoireann idirbheartaíochta, agus gur dócha go raibh cur i láthair an tseachtain seo caite ó Uachtarán Choimisiún an AE Ursula von der Leyen ar cheann de na daoine is dóchasaí go dtí seo.

“Bheinn dóchasach, faoi dheireadh na seachtaine seo, go bhféadfaimis imlínte an mhargaidh a fheiceáil, ach tá sin fós le feiceáil. Is faoi thoil pholaitiúil atá sé, sa Ríocht Aontaithe agus is léir go bhfuil an toil pholaitiúil ann ón Aontas Eorpach, ”a dúirt Martin le tuairisceoirí.

Nuair a thug sé cuairt ar chalafort Bhaile Átha Cliath, an calafort lasta agus paisinéirí is mó in Éirinn, dúirt Martin, cé gur chríochnaigh 94% d’allmhaireoirí Éireannacha ón RA agus 97% d’onnmhaireoirí an páipéarachas custaim riachtanach chun leanúint ar aghaidh ag trádáil leis an mBreatain, go raibh imní air faoin ghlacadh -up i measc roinnt gnólachtaí beaga agus meánmhéide.

“Is é an t-aon imní amháin a bheadh ​​orm ná go bhfuil bogás i measc roinnt FBManna go mbeidh gach rud ceart go leor agus‘ Cinnte má fhaigheann siad beart, nach mbeidh sé ceart go leor? ’. Beidh sé difriúil, agus caithfidh tú é sin a chur isteach i do chinn, ”a dúirt Martin. “Athróidh an domhan agus ní bheidh sé chomh gan uaim agus a bhí sé riamh. Is é an bunlíne ná ní mór duit a bheith réidh. Níl sé ró-dhéanach, ní gá do dhaoine cnagadh síos anois. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending