Ceangail le linn

Geilleagar

Fógraíonn #ECB an Clár Ceannaigh Éigeandála Pandemic € 750 billiún

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Anocht (18 Márta), chinn Comhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh € 750 billiún a cheannach i gclár nua sealadach ceannaigh sócmhainní, ar a dtugtar an Clár Ceannaigh Éigeandála Pandemic (PEPP), tuairiscíonn Catherine Feore.

I bhfianaise scála atá ag teacht chun cinn sa choir chun donais atá os comhair gheilleagar na hEorpa, tá rialtais náisiúnta, an Coimisiún Eorpach agus eacnamaithe ag obair ragobair ag iarraidh pacáiste a fháil atá mór go leor chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo, agus ag an am céanna an cobhsaíocht an euro 

Aiseolas

An tseachtain seo caite, d’fhógair an BCE roinnt beart chun leachtacht a fheabhsú, agus clúdach sealadach de ghlancheannaigh sócmhainní breise de € 120 billiún le ceannach na hearnála príobháidí cláir, ach ní raibh sé seo ina luí ar mhargaí. Go dtí seo bhí teorainn eisithe ag an mbanc. 

Shíl cuid acu go bhféadfadh an AE dul chuig an Sásra Cobhsaíochta Eorpach, ach go mbeadh sé deacair go polaitiúil agus go bhféadfadh sé go n-éileofaí leasú ar chonradh ESM. Tá an tsolúbthacht is mó beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach cheana féin faoin Pac Cobhsaíochta agus Fáist, chun ligean do thíortha úsáid iomlán a bhaint as caiteachas náisiúnta. An Coimisiún tá cheadúed státchabhair bhreise agus is creat nua a bhunú do státchabhair. 

sa BCE brúigh scaoileadh dúirt Comhairle Rialaithe an BCE go raibh sí tiomanta dá ról a imirt i dtacú le saoránaigh uile limistéar an euro tríd an tréimhse dhúshlánach seo agus chinnteodh sí gur féidir le gach earnáil den gheilleagar leas a bhaint as dálaí maoinithe tacaíochta a chuireann ar a gcumas an turraing seo a ionsú. , “Baineann sé seo go cothrom le teaghlaigh, gnólachtaí, bainc agus rialtais." 

Aiseolas

Chuir Uachtarán an BCE, Christine Lagarde tvuíteáil go gairid tar éis an chinnidh: "Teastaíonn gníomh urghnách ó amanna neamhghnácha. Níl aon teorainneacha lenár dtiomantas don euro. Táimid meáite ar lánacmhainneacht ár n-uirlisí a úsáid, laistigh dár sainordú."

An Chomhairle Rialaithe béim go ndéanfadh gach rud is gá laistigh dá shainordú agus bhí ullmhaithe go hiomlán chun méid a cheannach sócmhainne a mhéadú cláir agus a gcomhdhéanamh a choigeartú, a mhéid is gá agus chomh fada agus is gá. Scrúdóidh sé gach rogha agus gach teagmhas chun tacú leis an ngeilleagar tríd an turraing seo. 

Sa mhéid go bhféadfadh roinnt teorainneacha féin-fhorchurtha cur isteach ar an ngníomh a cheanglaítear ar an BCE a ghlacadh chun a shainordú a chomhlíonadh, breithneoidh an Chomhairle Rialaithe iad a athbhreithniú a mhéid is gá chun a gníomh a dhéanamh comhréireach leis na rioscaí atá romhainn. Ní ghlacfaidh an BCE aon rioscaí do tharchur rianúil a bheartais airgeadaíochta i ngach dlínse i limistéar an euro. 

Chinn Comhairle Rialaithe an BCE: 

1) Ceannach nua sealadach sócmhainní a sheoladh Clár urrúis na hearnála príobháidí agus poiblí chun dul i gcoinne na rioscaí tromchúiseacha do mheicníocht tarchuir an bheartais airgeadaíochta agus an t-ionchas do limistéar an euro a bhaineann leis an ráig agus idirleathadh méadaitheach an coronavirus, COVID-19. 

An Ceannach Éigeandála Pandemic nua seo clár Beidh clúdach foriomlán de € 750 billiún ag PEPP. Seolfar ceannacháin go dtí deireadh 2020 agus áireofar iontu na catagóirí sócmhainní go léir atá incháilithe faoin gceannach sócmhainne atá ann cheana Clár (APP). 

Maidir le hurrúis na hearnála poiblí a cheannach, leanfaidh an leithdháileadh tagarmhairc thar dhlínsí mar eochair chaipitil na mbanc ceannais náisiúnta. Ag an am céanna, déanfar ceannacháin faoin PEPP nua ar bhealach solúbtha. Ligeann sé seo luaineachtaí i ndáileadh sreafaí ceannaigh le himeacht ama, thar aicmí sócmhainní agus i measc dlínsí. 

Deonófar tarscaoileadh na gceanglas incháilitheachta le haghaidh urrús arna eisiúint ag rialtas na Gréige le haghaidh ceannacháin faoi PEPP. 

Cuirfidh an Chomhairle Rialaithe deireadh le glancheannacháin sócmhainní faoi PEPP a luaithe a mheasann sí go bhfuil céim ghéarchéime Covid-19 coronavirus thart, ach ní roimh dheireadh na bliana. 

2) Raon na sócmhainní incháilithe a cheannach faoi cheannach na hearnála corparáidí Clár (CSPP) le páipéar tráchtála neamhairgeadais, rud a fhágann go bhfuil gach páipéar tráchtála ar chaighdeán creidmheasa leordhóthanach incháilithe le ceannach faoin CSPP. 

3) Na caighdeáin chomhthaobhachta a mhaolú trí phríomh-pharaiméadair riosca an chreat comhthaobhachta a choigeartú. Leathnóimid scóip na nÉileamh Creidmheasa Breise (ACC) go háirithe chun éilimh a bhaineann le maoiniú na hearnála corparáidí a áireamh. Cinnteoidh sé seo gur féidir le contrapháirtithe úsáid iomlán a bhaint as an Eurosystem's oibríochtaí athmhaoinithe. 

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending