An Pharlaimint buanchoistí a a dhiúltú an Choimisiúin #TaxHaven blacklist

Feisirí Eorpacha ag brú ar an gCoimisiún Eorpach a ath-mheas ar chóir na tíortha a chur san áireamh ar an liosta dubh na neamhchomhordaithe-operative dlínsí sciúrtha airgid. Tá vóta comhpháirteach de na Gnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (ECON) agus Saoirsí Sibhialta (LIBE) coistí ar iarradh ar an gCoimisiún athmhachnamh ar an liosta i rún ar an gCéadaoin (3 Bealtaine). Beidh an rún a chur anois a vóta sa suí iomlánach le teacht.


FPE Sven Giegold, urlabhraí beartas airgeadais agus eacnamaíoch an ghrúpa Glas / EFA dúirt: "Is é blacklist an Choimisiúin na dtíortha a bhfuil baol mór de sciúrtha airgid ridiculous. Níl sa liosta aon ionad amháin airgeadais tábhachtacha ón gcósta. In ionad Ghuáin le Aetóip mar fhreagra ar cáineadh Pharlaimint na hEorpa cosúil mhaith ar joke droch chineál éigin ón gCoimisiún. Déanann sé ar ndóigh aon iarracht a chur ar an imní na Parlaiminte dáiríre.

"Ní mór don AE blacklist fíor airgid-sciúradh tíortha. Ag tabhairt aghaidh leis an sceitheadh ​​le déanaí maidir le sciúradh airgid agus imghabháil cánach, is inghlactha go Panama agus tearmainn cánach tábhachtacha eile nach n-áirítear i gcónaí ar blacklist an Choimisiúin.

"Seachas díreach tar éis na moltaí teoranta an Tascfhórsa Gníomhaíochta Airgeadais (FATF), ní mór don Choimisiún a chur i gcrích a mheasúnú féin agus go práinneach chionroinnt, níos mó chun dul i ngleic le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí. Tá an Coimisiún an AE in ann a chur i gcrích a chuid cúraimí tábhachtacha i ngleic le coireanna airgeadais a bhfuil ach seisear daoine ag obair san íoslach an Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus um Chosaint Tomhaltóirí. Ní mór do phearsanra agus acmhainní a chuidigh go dtí ar a laghad 20 fostaí sa ghearrthéarma. "

Aithníonn an Coimisiún tríú tíortha ard-riosca atá ansin faoi réir bearta díchill chuí a mhéadú do chustaiméirí. Áirítear ar an blacklist is déanaí ó Iúil 2016 aon tír déag. I mí Eanáir 2017, dhiúltaigh Parlaimint na hEorpa a Acht Tarmligthe a bhaint as an Stát de Ghuáin. An Coimisiún Molann anois ach tar éis moltaí an Tascfhórsa Gníomhaíochta Airgeadais (FATF), an fóram idirnáisiúnta i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí, agus in áit Ghuáin le Aetóip. ECON agus LIBE diúltaithe acu seo 'cóip pasting' mar nach leor.

Iúil 2016 blacklist an Choimisiúin Eorpaigh do thíortha sciúradh airgid ard-riosca a áirítear na tíortha 11 leanas: Afganastáin, Bhoisnia, An Ghuáin, an Iaráic, Laos, an tSiria, Uganda, Vanuatú, Éimin, An Chóiré Thuaidh agus an Iaráin. tharmligean don Choimisiún is déanaí cothrom le aidhm ag gníomhú a bhaint Ghuáin ón liosta dubh agus ina ionad Aetóip. Ní dhéanann an liosta san áireamh aon cheann de na mórionaid amach ón gcósta airgeadais.

cúlra

Ar 19 2017 Eanáir, ghlac Parlaimint na hEorpa a rún maidir leis an diúltú don Choimisiún trí bhíthin gnímh tharmligthe de 24 2016 Samhain.

i gcoinne gnímh tharmligthe de chuid an Choimisiúin Eorpaigh an 24 2017 Márta ag leasú an liosta de na neamh-comhoibritheach tríú tíortha sciúrtha airgid.

Litir ón gCoimisinéir um Cheartas Vera Jourová do Chathaoirligh na ECON, LIBE agus PANA choistí.

Rún an ECON-LIBE Coiste níor ghlac sí leis ghnímh tharmligthe de chuid an Choimisiúin na 24 2017 Márta.

Leasuithe arna gcur síos ar an réiteach ar an ECON-LIBE Coiste níor ghlac sí leis ghnímh tharmligthe de chuid an Choimisiúin na 24 2017 Márta.

Critéir do thíortha blacklist de réir an ceathrú treoir frith-sciúradh airgid (Airteagal 9 2 alt de Threoir (AE) 2015 / 849):

Beartas tríú tíortha - Airteagal 9

1. Aithnítear dlínse tríú tíortha a bhfuil easnaimh straitéiseacha ina réimimí náisiúnta AML / CFT a chuirfidh bagairtí suntasacha ar chóras airgeadais an Aontais ("tríú tíortha ardriosca") chun feidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh a chosaint.

2. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 64 chun tríú tíortha ardriosca a aithint, agus easnaimh straitéiseacha á gcur san áireamh, go háirithe maidir le:

(A) an creat AML / CFT dlíthiúil agus institiúideach an tríú tír, go háirithe:

(I) Coiriúlú sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí;
(Ii) bearta a bhaineann le dícheall chustaiméirí dlite;
(Iii) ceanglais a bhaineann le coimeád taifead, agus;
(Iv) ceanglais a thuairisciú idirbhearta amhrasacha.

(B) na cumhachtaí agus na nósanna imeachta an tríú tír údaráis inniúla chun críche i ngleic le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí, agus;

(C) éifeachtacht an AML chórais / CFT i ngleic le sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoirí rioscaí an tríú tír.

3. Glacfar na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 2 laistigh de mhí tar éis a aithint na n-easnamh straitéiseacha dá dtagraítear sa mhír sin.

4. Cuirfidh an Coimisiún san áireamh, de réir mar is cuí, nuair a bheidh na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 2 á dtarraingt suas, measúnuithe, measúnuithe nó tuarascálacha ábhartha arna dtarraingt suas ag eagraíochtaí idirnáisiúnta agus fostóirí caighdeánacha a bhfuil inniúlacht acu maidir le sciúradh airgid a chosc agus chun maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac, i ndáil leis na rioscaí a bhaineann tríú tíortha aonair.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, Geilleagar, EU, EU, An Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Dodging cánach, Cánachas