#VATFraud: 'Am chun cur le hiarrachtaí', a rá Iniúchóirí an AE

calaois airgead cánach CBL

Níl an córas reatha an AE do calaois CBL trasteorann éifeachtach go leor agus tá sé ag cur bac easpa sonraí agus táscairí inchomparáide, de réir tuarascáil nua ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Tá an tAE ceallraí na n-uirlisí chun troid i gcoinne laistigh den Chomhphobal calaois CBL, a rá na hiniúchóirí, ach tá roinnt gá a neartú nó a chur i bhfeidhm níos mó go comhsheasmhach. Beidh feabhas a chur ar an gcóras gá gníomhaíocht ag na Ballstáit, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach.

Tá calaois CBL nasctha go minic le coireacht eagraithe. Dar le Europol, 40 € -60 € billiún de na caillteanais bliantúil ioncam CBL na mballstát is cúis grúpaí coireachta eagraithe. Toisc go bhfuil onnmhairithe earraí agus seirbhísí ag gach ballstát AE go ceann eile díolmhaithe ó CBL, is féidir coirpigh sheachaint calaoiseach cánacha sa dá thír. Is é an toradh a cailleadh ioncam do na tíortha atá i gceist chomh maith le haghaidh an AE.

D'fháiltigh an Coimisiún Eorpach an tuarascáil ón gCúirt Iniúchóirí:

"Tá ár iniúchadh amach laigí suntasacha a léiríonn nach bhfuil an córas éifeachtach go leor. Ní mór na laigí aghaidh, "a dúirt Neven Mates, an comhalta den Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá freagrach as an tuarascáil.

Na hiniúchóirí cuairt ar chúig Ballstáit: An Ghearmáin, an Iodáil, an Ungáir, an Laitvia agus an Ríocht Aontaithe.

Fuair ​​siad go:

• níl aon trasseiceálacha éifeachtacha idir sonraí custaim agus cánach sa chuid is mó de na Ballstáit ar tugadh cuairt orthu

• Roinntear faisnéis CBL idir údaráis chánach na mballstát, ach tá fadhbanna ann le cruinneas, le hiomláine agus le tráthúlacht na sonraí

• tá easpa comhoibrithe agus forluí cumhachtaí idir údaráis riaracháin, breithiúnacha agus forfheidhmithe dlí.

I gcás amháin, a rá na hiniúchóirí, chuir Ballstát teachtaireacht earráide faoi uimhir CBL mícheart níos mó ná dhá bhliain agus cúig mhí déanach. Seachas san Iodáil, fuair siad go raibh seiceáil uathoibríoch na n-uimhreacha CBL ar fáil sna córais imréiteach custaim leictreonach den mballstát ar tugadh cuairt orthu.

Ní féidir Europol ná OLAF (oifig an AE frith-chalaoise) rochtain ar shonraí ó líonra frith-chalaoise an mBallstát nó ón malartú faisnéise CBL.

Údarás chun bearta dlíthiúla nua a fhormheas agus a chur i bhfeidhm Tá siad go príomha leis na Ballstáit. Dá réir sin, a dhéanamh ar na hiniúchóirí moltaí don Choimisiún Eorpach, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, Gnó, Rialacha cánach corparáideach, Comhairle na nAirí, Coireachta, Geilleagar, EU, EU, euro, Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), An Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, sciúradh airgid, Sciúradh airgid, Polaitíocht, Dodging cánach, Cánachas, Trádála, CBL