Ceangail le linn

Geilleagar

Ag cosaint rúin trádála: Feisirí Eorpacha bhaint amach déileáil le Comhairle

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

151215TradeSecretsStory2Cuideoidh rialacha nua le gnóthais sásamh dlíthiúil a fháil i gcoinne goid nó mí-úsáid a rúin trádála tar éis comhaontú ó idirbheartaithe Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle Dé Máirt (15 Nollaig). Chinntigh FPEnna go gcosnófar saoirse cainte agus faisnéise agus nach gcuirfidh na rialacha nua srian ar obair iriseoirí.

"Léiríonn an comhaontú ar thángthas air leis an gComhairle go dílis an seasamh cothromaithe atá glactha againn, FPEanna ar an gcoiste um ghnóthaí dlí, le tromlach an-mhór. Tá an Chomhairle tar éis ár dtosaíochtaí a chomhlíonadh go hiomlán: cosaint na saoirsí bunúsacha tuairime, léiriú agus an phreas, a bhaineann le hiriseoirí agus le sceithirí, agus le soghluaisteacht oibrithe a chaomhnú, ”a dúirt an rapóirtéir, Constance Le Grip (EPP, FR).

Tabharfaidh na rialacha sainmhíniú ar rúin trádála ar fud an AE isteach agus cuirfidh siad iallach ar bhallstáit a chinntiú go mbeidh íospartaigh mhí-úsáid rúin trádála in ann a gcearta a chosaint sa chúirt agus cúiteamh a lorg. Leagtar síos sa téacs comhaontaithe freisin rialacha maidir le faisnéis rúnda a chosaint le linn dlíthíochta.

Cosaint saoirse cainte agus faisnéise

Le linn na gcaibidlí, leag Feisirí Eorpacha béim ar an ngá a chinntiú nach gcuireann an reachtaíocht srian ar shaoirse agus ar iolrachas na meán nó go gcuirfeadh sé srian ar obair iriseoirí, go háirithe maidir lena n-imscrúduithe agus cosaint a bhfoinsí.
Faoi na rialacha nua, ní bheidh sé de cheart ag íospartaigh goid nó mí-úsáid rúin trádála sásamh a fháil má fuarthas, má úsáideadh nó má nochtaíodh rún trádála chun na críocha seo a leanas:

Aiseolas
  • an ceart chun saoirse cainte agus faisnéise a fheidhmiú mar atá leagtha amach i gCairt um Chearta Bunúsacha an AE, lena n-áirítear meas ar saoirse agus iolrachas na meán;
  • mí-iompar, éagóir, calaois nó gníomhaíocht neamhdhleathach a nochtadh, ar choinníoll gur ghníomhaigh an freagróir chun leas an phobail i gcoitinne a chosaint (mar shábháilteacht phoiblí, cosaint tomhaltóirí, sláinte phoiblí nó cosaint an chomhshaoil);
  • leas dlisteanach a chosaint, arna aithint ag dlí an Aontais Eorpaigh nó dlí náisiúnta;
  • nocht oibrithe an rún trádála dá n-ionadaithe mar chuid d'fheidhmiú dlisteanach a bhfeidhmeanna ionadaíocha i gcomhréir le dlí an AE nó le dlí náisiúnta, ar choinníoll go raibh nochtadh den sórt sin riachtanach don chleachtadh sin.

Gan bacainní gan údar ar shoghluaisteacht oibrithe

Chinntigh FPEnna freisin nach gcruthóidh na rialacha bacainní nach bhfuil bonn cirt leo maidir le soghluaisteacht oibrithe trí shoiléiriú nach gcuirfidh na rialacha teorainn le húsáid na bhfostaithe as an taithí agus na scileanna a fuarthas go macánta i ngnáthchúrsa a gcuid fostaíochta. Níor cheart go gcuirfeadh na rialacha seo aon srianta breise ar fhostaithe ina gconarthaí fostaíochta seachas de réir dhlí an AE nó an dlí náisiúnta, a deir an téacs comhaontaithe.

Na chéad chéimeanna eile

Ní mór don choiste gnóthaí dlí agus don Teach iomlán, chomh maith le Comhairle an Aontais Eorpaigh, an plé neamhfhoirmiúil, a chomhaontaigh idirbheartaithe na Parlaiminte agus na Comhairle Dé Máirt, a fhormhuiniú. 

cúlra

De réir na rialacha comhaontaithe, ciallaíonn “rún trádála” faisnéis atá rúnda, a bhfuil luach tráchtála léi toisc go bhfuil sí rúnda, agus go raibh sí faoi réir céimeanna réasúnta chun í a choinneáil faoi rún. Socraíonn na rialacha nua íoscheanglais maidir le sásamh dlíthiúil ionas go bhféadfaidh aon bhallstát foráil a dhéanamh do chosaint níos forleithne i gcoinne rúin trádála a fháil, a úsáid nó a nochtadh go neamhdhleathach más mian léi déanamh amhlaidh fad a urramaíonn sé na cosaintí atá leagtha síos sa treoir .

Aiseolas

Tuilleadh eolais  

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Seolann AE-SAM an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta chun claochlú digiteach domhanda bunaithe ar luachanna a threorú

foilsithe

on

Tar éis seoladh an An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) ag Cruinniú Mullaigh AE-SAM i mí an Mheithimh ag Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, d’fhógair an AE agus na SA an 9 Meán Fómhair na sonraí dá chéad chruinniú an 29 Meán Fómhair 2021 i Pittsburgh, Pennsylvania. Beidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Margrethe Vestager agus Valdis Dombrovskis ina gcomhchathaoirleach air, mar aon le Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Antony Blinken, Rúnaí Tráchtála Gina Raimondo, agus Ionadaí Trádála Katherine Tai.

Dhearbhaigh comhchathaoirligh TTC: “Léiríonn an cruinniú tionscnaimh seo de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) ár dtiomantas comhpháirteach chun trádáil agus infheistíocht thrasatlantach a leathnú agus a dhoimhniú agus chun na rialacha do gheilleagar an 21ú haois a nuashonrú. Ag tógáil ar ár gcomhluachanna daonlathacha agus an caidreamh eacnamaíoch is mó ar domhan, táimid ag obair go crua ón gCruinniú Mullaigh chun na réimsí inar féidir linn céimeanna nithiúla a ghlacadh chun a chinntiú go seachadann beartais trádála agus teicneolaíochta dár ndaoine. I gcomhar leis an TTC, tá an AE agus na SA tiomanta agus táimid ag tnúth le teagmháil láidir leanúnach le raon leathan páirtithe leasmhara lena chinntiú go dtacaíonn torthaí an chomhair seo le fás leathanbhunaithe sa dá gheilleagar agus go bhfuil siad ag teacht lenár gcomhluachanna. . "

Rachaidh deich ngrúpa oibre an TTC i ngleic le sraith éagsúil dúshlán, lena n-áirítear comhar maidir le caighdeáin teicneolaíochta, dúshláin trádála domhanda agus slándáil an tslabhra soláthair, teicneolaíocht aeráide agus glas, slándáil agus iomaíochas TFC, rialachas sonraí agus ardáin teicneolaíochta, mí-úsáid na teicneolaíochta atá ag bagairt ar shlándáil agus cearta an duine, rialuithe onnmhairiúcháin, scagadh infheistíochta, agus rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. Tá an ráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending