Ceangail le linn

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Cuireann an Coimisiún Straitéis Eitlíochta i láthair don Eoraip

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Straitéis an AE EitlíochtaInniu (7 Nollaig) ghlac an Coimisiún Eorpach Straitéis Eitlíochta nua, tionscnamh cloch mhíle chun geilleagar na hEorpa a threisiú, a bhonn tionsclaíoch a neartú agus cur le ceannaireacht dhomhanda an AE.

Tá siad seo trí thosaíocht lárnacha Uachtaráin Jean-Claude Juncker, ar a mbeidh an Straitéis a sheachadadh, trína chinntiú go bhfanann an earnáil eitlíochta na hEorpa iomaíoch agus reaps na buntáistí a bhaineann le go tapa-athrú agus geilleagar domhanda a fhorbairt. Ní ghlacfar le earnáil láidir agus amach-lorg eitlíochta sochar amháin gnólachtaí, ach freisin do shaoránaigh na hEorpa ag a thairiscint naisc níos mó chun an chuid eile den domhan ag praghsanna níos ísle.

Dúirt Leas-Uachtarán an Aontais Fuinnimh Maroš Šefčovič: "Tá eitlíocht iomaíoch agus éifeachtach lárnach d’fhás na hEorpa. Cruthaíonn an Straitéis Eitlíochta nua seo creat a chuirfidh ar chumas eitlíochta na hEorpa a ceannaireacht dhomhanda a choinneáil. Deimhníonn sí tiomantas ceannródaíoch na hEorpa i leith inbhuanaithe. eitlíocht, ceist an-tráthúil toisc go bhfuil a súile ag an domhan mór i bPáras don COP21. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Iompair Violeta Bulc: "Tá roinnt dúshlán os comhair eitlíocht na hEorpa agus leagann Straitéis an lae inniu plean gníomhaíochta cuimsitheach uaillmhianach chun an earnáil a choinneáil chun tosaigh. Coinneoidh sí cuideachtaí Eorpacha iomaíoch, trí infheistíocht nua agus deiseanna gnó," rud a ligfidh dóibh fás ar bhealach inbhuanaithe. Bainfidh saoránaigh Eorpacha leas freisin as níos mó rogha, praghsanna níos saoire agus na leibhéil sábháilteachta agus slándála is airde. "

Is é aidhm an Choimisiúin straitéis chuimsitheach a mhúnlú d’éiceachóras eitlíochta iomlán an AE. Sa chomhthéacs seo, is iad na tosaíochtaí:

1. Cuir an AE mar imreoir tosaigh san eitlíocht idirnáisiúnta a chinntiú, agus páirc imeartha chothrom. Ní mór don earnáil eitlíochta an AE go mbeadh cead leas a bhaint as na margaí fáis nua. Is féidir é seo a bhaint amach trí nua Comhaontuithe eitlíochta seachtrach le príomhthíortha agus le réigiúin ar fud an domhain. Beidh sé seo feabhas a chur ar ní hamháin rochtain ar an margadh, ach freisin deiseanna nua gnó a chur ar fáil do chuideachtaí Eorpacha agus go dtabharfar cothrom na trédhearcach margaidh bunaithe ar chreat rialála soiléir. Beidh na comhaontuithe ar fáil freisin naisc níos mó agus praghsanna níos fearr do phaisinéirí. Is nascacht domhanda tiománaí na trádála agus turasóireachta, agus cuireann sé go díreach le fás eacnamaíoch agus cruthú post.

Aiseolas

2. teorainneacha le fás san aer agus ar an talamh i ngleic le. Is é an dúshlán is mó i leith fhás na heitlíochta san AE chun aghaidh a thabhairt cumas, éifeachtacht agus nascacht srianta. Cosnaíonn an ilroinnt an aerspás Eorpach ar a laghad € 5 billiún sa bhliain agus suas le 50 milliún tona CO2. D'fhéadfadh srianta acmhainne in aerfoirt an AE costas suas le poist 818,000 2035 ag. Anois dá bhrí sin an t-am le haghaidh an AE a phleanáil le haghaidh éileamh ar aerthaisteal sa todhchaí agus brú tráchta a sheachaint. Ar an gcúis sin, béim ar an Straitéis a thábhachtaí atá sé an tionscadal Aerspáis Eorpaigh Aonair, Ag baint an úsáid a bhaint as ár gcuid aerfort is gnóthaí, agus faireachán laistigh den AE agus lasmuigh den AE nascacht easnaimh a aithint.

3. caighdeáin arda AE a chothabháil. Ar mhaithe le saoránaigh agus gnólachtaí na hEorpa, tá sé ríthábhachtach chun caighdeáin arda an AE a chothabháil maidir lena sábháilteachta, slándála, an timpeallacht, saincheisteanna sóisialta agus cearta paisinéirí. Molann an Straitéis bearta tábhachtacha sa chiall seo, le nuashonrú ar rialacha sábháilteachta an AE d’fhonn ardchaighdeáin sábháilteachta a choinneáil taobh le haerthrácht atá ag fás. Ina theannta sin tabharfaidh creat rialála éifeachtach agus éifeachtúil níos mó solúbthachta don tionscal rathú agus fanacht iomaíoch go domhanda. Lorgóidh an Coimisiún bealaí freisin chun ualach na seiceálacha agus na gcostas slándála a laghdú, trí theicneolaíocht nua a úsáid agus trí chur chuige riosca-bhunaithe. Déanfaidh sé an t-idirphlé sóisialta agus na coinníollacha fostaíochta san eitlíocht a threisiú tuilleadh, agus leanfaidh sé beart láidir domhanda chun fás neodrach ó thaobh carbóin a bhaint amach ó 2020.

4. Dul chun cinn maidir le nuálaíocht, teicneolaíochtaí digiteacha agus infheistíochtaí. A chatalaíoch d'fhorbairt na heitlíochta, agus d'fheidhm mar chumasóir fáis a bheidh, a bheith nuálaíocht agus digitiú. Ní mór don Eoraip go háirithe unleash an acmhainneacht iomlán drones. Sin é an fáth i gceist ag an Straitéis creat dlíthiúil sábháilteachta agus deimhneacht dhlíthiúil do thionscal agus seoltaí imní a bhaineann le príobháideacht agus cosaint sonraí, slándáil agus an comhshaol a áirithiú. Lena chois sin, beidh infheistíochtaí iomchuí i teicneolaíocht agus nuálaíocht ar thús cadhnaíochta na hEorpa san eitlíocht idirnáisiúnta a dhaingniú. Tá an tAontas Eorpach Tá beartaithe € 430 milliún a infheistiú[1] gach bliain go dtí 2020, sa Aerspás Eorpach Aonair ATM Research tionscadal (SESAR). Is féidir leis an imscaradh tráthúil réitigh SESAR mar thoradh fhéadfadh chruthú níos mó ná 300 000 post nua. Is iad na imlonnú agus leas iomlán teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide chomh ábhartha go háirithe do toilleadh an aerfoirt, ar fheidhmíocht agus ar cháilíocht na seirbhíse.

Tuilleadh eolais faoi Straitéis Eitlíochta

Suíomh Gréasáin na Straitéise Eitlíochta: físeán, Sleachta, infographics, Q & As, fíricí agus figiúirí

Ceisteanna agus Freagraí

MEMO ar Eitlíocht Idirnáisiúnta

cúlra

Tá an Straitéis Eitlíochta cheann de na tionscnaimh atá liostaithe sa Clár Oibre an Choimisiúin don 2015. Is éard atá ann Teachtaireacht, togra le haghaidh athbhreithniú ar rialacha sábháilteachta eitlíochta an AE (Rialáil 216 / 2008) Agus iarratais dul i mbun caibidlíochta Cuimsitheach comhaontuithe aeriompair ar leibhéal an AE le roinnt tríú tíortha tábhachtacha.

Is í an eitlíocht a spreagann fás eacnamaíoch, poist, trádáil agus soghluaisteacht don Aontas Eorpach agus tá ról ríthábhachtach aici i ngeilleagar an AE. Fostaíonn an earnáil beagnach 2 mhilliún duine san AE agus is fiú € 110 billiún é do gheilleagar na hEorpa. Le 20 bliain anuas, tá forbairt shuntasach earnáil eitlíochta na hEorpa mar thoradh ar léirscaoileadh an AE ar an margadh inmheánach do sheirbhísí aeir agus ar fhás suntasach an éilimh ar aeriompar laistigh den AE agus ar fud an domhain. Meastar go sroichfidh an trácht eitlíochta san Eoraip 14.4 milliún eitilt in 2035, 50% níos mó ná in 2012.

[1] Dtuar ranníocaíocht bhliantúil ar an meán thar 2014 2020-

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Spéir Eorpach Aonair: Astaíochtaí a ísliú agus moilleanna a laghdú

foilsithe

on

Tá FPEanna ag iarraidh bainistíocht aerspáis an AE a nuachóiriú chun é a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos glaise, Cumann.

Ba cheart go gcabhródh nuashonrú rialacha aonair na hEorpa Sky leis an earnáil eitlíochta a bheith níos éifeachtaí, ag cinntiú eitiltí níos giorra trí bhealaí níos dírí agus ar an gcaoi sin astuithe gáis cheaptha teasa a ísliú, a deir FPEnna.

Seoladh an tionscnamh Sky Eorpach Aonair i 1999, i dtréimhse a raibh méadú mór ar eitiltí agus moilleanna méadaitheacha ann a leag béim ar an ngá le comhordú níos fearr.

Aiseolas

Teastaíonn ó FPEnna go ndéanfaí na rialacha a athchóiriú chun aerspás an AE a dhéanamh chomh ilroinnte agus bainistíocht aerthráchta a fheabhsú. Mhéadódh sé seo sábháilteacht agus éifeachtúlacht, laghdódh sé costais agus rachadh sé chun leasa an chomhshaoil.

Faoi láthair, ní fhéadfaidh aerlínte eitilt go díreach chuig an bpointe tuirlingthe. B’fhéidir go mbeidh siad ag iarraidh eitilt thar stáit a bhfuil muirir níos airde orthu a sheachaint, criosanna míleata a sheachaint nó bealach níos faide a ghlacadh chun an aimsir a sheachaint. Féadann sé sin eitiltí níos faide agus níos mó astaíochtaí a chiallaíonn. Féadfaidh ilroinnt a bheith ina chúis le moilleanna freisin mar gheall ar chomhordú nach bhfuil chomh maith agus is féidir.

Deir FPEnna go gcaithfear rialacha bainistíochta aerspáis a fhorbairt agus a oiriúnú tuilleadh do mhargaí atá ag teacht chun cinn, an ceann nua timpeallacht dhigiteach agus Déileáil Ghlas na hEorpa. Tá siad ag iarraidh rialacha nua a chuideodh le laghdú suas le 10% a bhaint amach in astaíochtaí gás ceaptha teasa, trí bhealaí níos faide a sheachaint agus teicneolaíochtaí níos glaine a chur chun cinn.

Aiseolas

Ba mhaith leo freisin aerspás na hEorpa a dhéanamh níos iomaíche agus tacú le soláthraithe seirbhíse aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta eile a roghnú mar chumarsáid agus seirbhísí meitéareolaíochta trí thairiscintí iomaíocha.

cúlra

Is ó dhá bhliain na rialacha reatha maidir le Spéir Eorpach Aonair. Mhol an Coimisiún Eorpach athbhreithniú a dhéanamh in 2009 a ghlac an Pharlaimint in 2013. Tar éis gur mhainnigh an Chomhairle comhaontú a ath-athbhreithniú, mhol an Coimisiún uasghrádú de réir Bheart Glas na hEorpa in 2014.

An 17 Meitheamh 2021, rinne coiste iompair agus turasóireachta na Parlaiminte a sainordú caibidlíochta ar an Athchóiriú Aonair Sky na hEorpa agus ghlac siad a seasamh ar sainordú Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh a leathnú gníomhú mar chomhlacht athbhreithnithe feidhmíochta. Tar éis an post deireanach sin a fhógairt le linn seisiún iomlánach Iúil, tá FPEanna réidh le haghaidh caibidlíochta leis an gComhairle.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Iarrann an Coimisiún réitigh shimplí ar thomhaltóirí atá ag lorg cúitimh as eitiltí curtha ar ceal

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach agus údaráis tomhaltóirí ag éileamh ar aerlínte a láimhseáil ar chealuithe eitilte a fheabhsú. D'iarr an Coimisiún agus údaráis náisiúnta tomhaltóirí ar aerlínte feabhas a chur ar an gcaoi a ndéileálann siad le cealuithe i gcomhthéacs na paindéime COVID-19. 

Iarrtar ar aerlínte atá ag feidhmiú san AE a gcleachtais a fheabhsú le cabhair ó liosta beart arna dhréachtú i gcomhpháirt ag an gCoimisiún agus ag an ngrúpa cosanta tomhaltóirí, líonra CPC. Tá an tionscnamh mar fhreagra ar an líon ollmhór gearán ó thomhaltóirí a fuair siad siúd atá ag iarraidh a gcearta aerphaisinéirí a fheidhmiú agus tá sé bunaithe ar thorthaí suirbhé a seoladh níos luaithe i mbliana chun sonraí a bhailiú ar láimhseáil gearán ag 16 aerlíne mhóra. Chuir an anailís ar na freagraí a cuireadh ar fáil béim ar raon saincheisteanna, lena n-áirítear roinnt aerlínte a léirigh an ceart chun aisíocaíocht in airgead nach bhfuil chomh feiceálach ná roghanna eile cosúil le hathródú nó dearbháin, agus le tuiscint gur gníomh de dhea-thoil é aisíocaíocht, seachas dlí. oibleagáid.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Fuaireamar a lán gearán ó thomhaltóirí ach d’oibríomar go dlúth le haerlínte freisin chun a thuiscint cá bhfuil easnaimh agus cén fáth. Ní mór d’aerlínte meas a bheith acu ar chearta tomhaltóirí nuair a chuirtear eitiltí ar ceal. Táimid ag iarraidh réitigh shimplí inniu chun cinnteacht a thabhairt do thomhaltóirí tar éis tréimhse suaitheadh ​​an-mhór. " 

Dúirt Coimisinéir Iompair an AE Adina Vălean: “Táimid ag measúnú roghanna rialála faoi láthair chun cosaintí paisinéirí a threisiú. Leanfaimid orainn ag obair le húdaráis náisiúnta chun cearta paisinéirí a chur in iúl, a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú i gceart. Caithfidh fíor-rogha a bheith ag paisinéirí idir dearbháin agus aisíocaíochtaí.

"Níor aisíoc formhór na n-aerlínte a ndearnadh suirbhé orthu paisinéirí laistigh den teorainn ama seacht lá dá bhforáiltear le dlí an AE. Caithfidh siad beart a dhéanamh chun a chinntiú go n-urramaítear an mhoill seo do gach áirithint nua - cibé acu a ceannaíodh go díreach nó trí idirghabhálaí í - agus chun í a ionsú go tapa. riaráiste na n-aisíocaíochtaí atá ar feitheamh, faoin 1 Meán Fómhair 2021 ar a dhéanaí. "

Aiseolas

Dúirt an eagraíocht Eorpach do thomhaltóirí (BEUC): "Tá sé beagnach bliain go leith ó thosaigh COVID19 agus tá go leor aerlínte fós ag sárú dhlí na dtomhaltóirí."

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Fáiltíonn earnáil na heitlíochta roimh Phrótacal Sábháilteachta Sláinte Eitlíochta nuashonraithe EASA-ECDC

foilsithe

on

Cumainn eitlíochta ceannródaíochafáilte roimh Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) agus an ceann is déanaí ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) Prótacal Sábháilteachta Sláinte Eitlíochta COVID-19, a thugann aitheantas do na forbairtí eipidéimeolaíocha dearfacha ar fud na hEorpa agus riosca íseal tarchuir víris le linn aerthaistil mar chuid de bhearta nuashonraithe chun taisteal a choinneáil sábháilte agus réidh do phaisinéirí an samhradh seo. Den chéad uair riamh, tacaíonn an Prótacal le Tástálacha Mear Antigen a úsáid, go háirithe do phaisinéirí atá ag taisteal ó cheantair ardriosca - agus iarrann sé freisin comhchuibhiú na mbeart ar fud na hEorpa.

Tagann sé seo i ndiaidh ghlacadh na Moltaí Comhairle is déanaí an tseachtain seo caite a thacaíonn le atosú taistil laistigh den AE agus tríú tír, agus úsáid á baint as córas Teastas Digiteach COVID (DCC) an AE. Caithfidh ballstáit an córas DCC a chur i bhfeidhm anois faoin 1 Iúil. Cheangail tíortha AE a gcórais teastais náisiúnta le geata an AE roimh an spriocdháta.

Admhaíonn an Prótacal nuashonraithe Moladh na Comhairle ón 10 Meitheamh 2021, ag moladh: “Níor cheart go mbeadh daoine atá vacsaínithe go hiomlán i gcoinne COVID-19 nó a tháinig slán ón ngalar le 180 lá anuas faoi réir tástála nó coraintín, mura bhfuil siad ag teacht ó limistéar a bhfuil riosca an-ard ann nó ina bhfuil Leagan Imní i gcúrsaíocht. Maidir le taisteal ó chinn scríbe den sórt sin, d’fhéadfaí an riachtanas le haghaidh tástála diúltacha a mheas. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina Thástáil Mear Braite Antaigin (RADT) nach dtógfar níos mó ná 48 uair an chloig roimh theacht nó tástáil PCR tráth nach déanaí ná 72 uair an chloig roimh theacht. "

I gcomhráiteas, dúirt na sé chumann: “Tá cosaint shláinte an phobail, lena n-áirítear cosaint ár bhfoirne agus ár bpaisinéirí, fós mar phríomhthosaíocht eitlíochta ar fud na paindéime seo. Tar éis cláir vacsaínithe rathúla ar fud na hEorpa agus dearcadh eipidéimeolaíoch feabhsaithe, tá na treoirlínte nuashonraithe seo an-tráthúil agus cuideoidh siad le turas réidh agus sábháilte paisinéirí a chinntiú. Táimid ag brath ar Bhallstáit an AE a gcuid féin a dhéanamh anois agus na bearta atá ann a nuashonrú dá réir, ionas go mbeidh a fhios ag paisinéirí cad atá le déanamh. Tá sé seo ríthábhachtach chun muinín paisinéirí a athbhunú agus chun cabhrú le téarnamh ár n-earnála. "

Fáiltíonn na cumainn roimh na nuashonruithe seo a leanas ar an bPrótacal:

  • Solúbthacht maidir leis an gceanglas maidir le fadú fisiceach leanúnach ag aerfoirt, ós rud é nach mbeidh ach paisinéirí lán-vacsaínithe, aisghafa nó tástáilte ag taisteal. Cuideoidh sé seo leis na dúshláin oibríochta a bhain leis na bearta um fhadú fisiceach roimhe seo a mhaolú. Is timpeallachtaí thar a bheith sábháilte iad aerfoirt agus aerárthaí araon.
  • Ó thaobh sábháilteachta sláinte de, is fearr fíorú DCC a eagrú lasmuigh sula n-imíonn sé.
  • Ba cheart tástáil a dhéanamh, más gá, roimh eitilt seachas ar theacht nó le linn idirthurais;
  • Ba cheart seiceálacha doiciméad a theorannú do sheic amháin roimh thaisteal. Is beag cuspóir míochaine atá ag seiceálacha arís agus arís eile, m.sh. nuair a thagann siad, agus d’fhéadfadh scuaine gan ghá a bheith mar thoradh orthu.

Tá na huirlisí uile ag an Eoraip anois: an DCC, Foirm Aimsitheoir Paisinéirí digiteacha (dPLF) agus Moltaí na Comhairle maidir le taisteal idirnáisiúnta agus laistigh den AE chun athoscailt thaistil aeir a chinntiú go sábháilte agus go réidh an samhradh seo. De réir mar a mhéadaíonn rátaí vacsaínithe agus de réir mar a thagann feabhas breise ar an staid eipidéimeolaíoch, tá na sé chumann ag súil go ndéanfar na bearta coisctheacha deireanacha a scála siar nó a bhaint de réir mar is cuí, ar aon dul le laghdú ar an leibhéal riosca foriomlán.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending