Ceangail le linn

Rialachas eacnamaíoch

Fómhar 2015 réamhaisnéis gheilleagrach: aisghabháil Measartha in ainneoin na ndúshlán

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Uimhreacha gnó a léiríonn forbairt eacnamaíochta rathúil nó bankingcrisisTá an téarnamh eacnamaíoch sa limistéar euro agus san Aontas Eorpach ina iomláine anois sa tríú bliain. Ba cheart go leanfadh sé ar luas measartha an bhliain seo chugainn in ainneoin dálaí níos dúshlánaí sa gheilleagar domhanda.

Agus cúlra de phraghsanna ola ag laghdú, beartas airgeadaíochta cóiríochta agus luach seachtrach lag an euro, tá an téarnamh eacnamaíoch i mbliana athléimneach agus forleathan ar fud na mballstát. D'fhan sé mall, áfach.

Tá tionchar na bhfachtóirí dearfacha ag dul i léig, agus tá dúshláin nua le feiceáil, mar shampla an moilliú i ngeilleagair mhargaidh atá ag teacht chun cinn agus an trádáil dhomhanda, agus teannas geopolitical fós ann. Le tacaíocht ó thosca eile, amhail feidhmíocht fostaíochta níos fearr a thacaíonn le fíorioncam indiúscartha, coinníollacha creidmheasa níos éasca, dul chun cinn i ndíghiaráil airgeadais agus infheistíocht níos airde, táthar ag súil go rachaidh luas an fháis in aghaidh na ndúshlán i 2016 agus 2017. I roinnt tíortha, cuideoidh tionchar dearfach na n-athchóirithe struchtúracha le tacú le fás a thuilleadh.

Aiseolas

Tríd is tríd, meastar go bhfásfaidh fíor-OTI limistéar an euro ag 1.6% i 2015, ag méadú go 1.8% i 2016 agus 1.9% i 2017. Maidir leis an AE ina iomláine, táthar ag súil go n-ardóidh OTI fíor ó 1.9% i mbliana go 2.0% i 2016 agus 2.1% i 2017.

Dúirt Leas-Uachtarán an Euro agus Idirphlé Sóisialta Valdis Dombrovskis: Taispeánann réamhaisnéis eacnamaíoch an lae inniu geilleagar limistéar an euro ag leanúint ar aghaidh ag téarnamh measartha. Tacaíonn an fás den chuid is mó le tosca sealadacha amhail praghsanna ísle ola, ráta malairte euro níos laige agus beartas airgeadaíochta cóiríochta an BCE. Léirigh limistéar an euro athléimneacht i leith forbairtí seachtracha, amhail an moilliú i dtrádáil an domhain, agus is ábhar misnigh é seo. Chun an téarnamh a chothú agus a neartú caithfear leas a bhaint as na heireabaill shealadacha seo chun airgeadas poiblí freagrach a shaothrú, infheistíocht a threisiú agus leasuithe struchtúracha a dhéanamh chun iomaíochas a fheabhsú. Tá sé seo tábhachtach, go háirithe i gcomhthéacs gheilleagar domhanda atá ag dul i laghad, teannas leanúnach inár gcomharsanacht agus an gá atá le géarchéim na ndídeanaithe a bhainistiú go cinntitheach agus le chéile. "

Dúirt an Coimisinéir um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachas agus Custaim Pierre Moscovici: “Tá geilleagar na hEorpa fós ar chúrsa téarnaimh. Ag féachaint chuig 2016, feicimid go bhfuil fás ag teacht chun cinn agus go bhfuil laghdú ar dhífhostaíocht agus ar easnaimh fhioscacha. Ach tá na feabhsuithe fós scaipthe go míchothrom: go háirithe i limistéar an euro, níl cóineasú ag tarlú go tapa go leor. Tá dúshláin mhóra fós ann: infheistíocht neamhleor, struchtúir eacnamaíocha a choinníonn post agus fás siar, agus leibhéil arda fiachais phríobháidigh agus phoiblí. Éilíonn siad seo freagraí troma agus dearbhaithe beartais i 2016, go háirithe i bhfianaise dearcadh domhanda éiginnte. ”

Aiseolas

Téarnaimh forleathan ar fud na mballstát

Tá éileamh intíre ag neartú sa chuid is mó de bhallstáit an limistéir euro i mbliana agus ba cheart go n-ardódh gníomhaíocht eacnamaíoch ar fud an AE i 2016 agus 2017. Tá tomhaltas príobháideach ag fás mar thoradh ar ioncam ainmniúil méadaitheach agus boilsciú íseal. Táthar ag súil freisin go neartóidh an infheistíocht beagán ar chúl ioncaim mhéadaithe indiúscartha do theaghlaigh, ag feabhsú corrlaigh bhrabúis corparáidí, coinníollacha maoinithe fabhracha agus dearcadh níos géire ar éileamh.

Tacaíonn athchóirithe roimhe seo le feidhmíocht níos láidre sa mhargadh saothair

Leanann an margadh saothair ar aghaidh ag neartú ag luas mall agus míchothrom ar fud na mBallstát. Mar sin féin, ba cheart go bhfeabhsódh tíortha atá buailte go mór agus a bhfuil leasuithe ar an margadh saothair curtha i bhfeidhm acu tuilleadh fáis i bhfás na fostaíochta. I limistéar an euro, táthar ag súil go bhfásfaidh an fhostaíocht ag 0.9% i mbliana agus an chéad cheann eile, agus chun 1% a phiocadh suas i 2017. San AE, táthar ag súil go méadóidh fostaíocht 1.0% i mbliana agus 0.9% i 2016 agus 2017. Ar an iomlán, ní mheastar go leanfaidh an dífhostaíocht de bheith ag laghdú ach de réir a chéile, le héagsúlachtaí suntasacha idir na Ballstáit. I limistéar an euro, meastar go dtitfidh sé go 10.6% an bhliain seo chugainn agus 10.3% i 2017 ó 11.0% i mbliana, agus san AE ina iomláine, taispeánann an réamhaisnéis titim ó 9.5% go 9.2% agus 8.9% i mbliana 2016 agus 2017 faoi seach.

Leanann an t-ionchas fioscach ag feabhsú

I 2015, meastar go dtitfidh cóimheas comhiomlán easnaimh-le-OTI an limistéir euro go 2.0%, de bharr iarrachtaí comhdhlúthaithe fioscacha san am atá thart, an treisiú timthriallach ar ghníomhaíocht eacnamaíoch agus, go pointe níos lú, caiteachas úis níos ísle. Faoin 2017, ba cheart go dtiocfadh an cóimheas easnaimh-go-OTI sa limistéar euro go 1.5%. Meastar go bhfanfaidh seasamh fioscach an limistéir euro neodrach den chuid is mó. Meastar go dtitfidh cóimheas fiachas-OTI limistéar an euro óna bhuaic de 94.5% i 2014 chun 91.3% a bhaint amach i 2017. Meastar go dtiocfaidh laghdú ar an gcóimheas easnaimh-go-OTI don AE ina iomláine le 1.6% i 2017 ó réamhaisnéis réamhaisnéise 2.5 i mbliana, agus táthar ag súil go dtitfidh a cóimheas fiachais-go-OTI go 85.8% i 2017 ó 87.8% ag súil leis i mbliana.

Déanann praghsanna ola níos ísle boilsciú a thiomáint níos ísle go sealadach

Thiomáin an titim ghéar i bpraghsanna ola agus tráchtearraí eile boilsciú ceannlíne i limistéar an euro agus san AE i gcríoch dhiúltach i mí Mheán Fómhair. Mar sin féin, cuireann sé seo i bhfírinne go bhfuil brú méadaitheach ar phraghsanna ag dul le fás pá, neartú tomhaltais phríobháidigh agus caolú na bearna aschuir. Meastar go n-ardóidh boilsciú bliantúil ó 0.1% sa limistéar euro agus 0% san AE i mbliana, go 1.0% agus 1.1% faoi seach an bhliain seo chugainn, agus go 1.6% sa dá limistéar i 2017.

Cuireann moilliú sa gheilleagar domhanda isteach ar an éileamh ar onnmhairí an AE

Tá an t-ionchas d'fhás domhanda agus do thrádáil dhomhanda in olcas go mór ón earrach, mar gheall ar an gcor chun donais sna geilleagair mhargaidh atá ag teacht chun cinn, go háirithe an tSín. Meastar go sroichfidh geilleagair mhargaidh atá ag teacht chun cinn a gcéim i mbliana agus go dtosóidh siad ag teacht chucu féin arís i 2016.

Go dtí seo, tá easpórtálacha limistéar an euro sáraithe den chuid is mó ón meath ar thrádáil dhomhanda, go príomha mar gheall ar dhímheas an euro roimhe seo. Mar sin féin, táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar fhás onnmhairithe i 2016 sula n-ardóidh sé beagán i 2017.

Méadaíonn barrachas na gcuntas reatha

Ba cheart go dtiocfadh méadú i mbarrachas na gcuntas reatha i limistéar an euro i mbliana, mar gheall ar an easnamh trádála ola níos ísle agus na téarmaí trádála feabhsaithe, ach freisin go gcoinneofaí barrachas ard i mBallstáit áirithe agus go ndéanfaí na heasnaimh a cheartú i gcásanna eile. Meastar go laghdóidh barrachas an chuntais reatha beagán i 2017 de réir mar a thagann praghsanna ola ar ais agus go dtiocfaidh meath ar théarmaí na trádála.

D'fhéadfadh tionchar geilleagrach beag, dearfach a bheith ag teacht ar iarrthóirí tearmainn

Soláthraíonn an réamhaisnéis seo an chéad mheasúnú ar an tionchar eacnamaíoch a bhaineann le teacht ar líon mór iarrthóirí tearmainn san AE. Cé go méadaíonn caiteachas poiblí breise sa ghearrthéarma, táthar ag súil le tionchar dearfach breise ar fhás sa mheántéarma ón méadú ar sholáthar saothair, ar choinníoll go bhfuil na polasaithe cearta i bhfeidhm chun rochtain ar an margadh saothair a éascú. Maidir leis an AE ina iomláine, tá an tionchar fáis beag, ach is féidir leis a bheith níos fairsinge i roinnt Ballstát.

Tá rioscaí don réamhaisnéis seachtrach agus diúltach den chuid is mó

Tá méadú tagtha ar na rioscaí a bhaineann leis an dearcadh eacnamaíoch domhanda. D'fhéadfadh fás níos ísle i margaí atá ag teacht chun cinn, go háirithe coigeartú níos suaimhní sa tSín, agus éifeachtaí normalú bheartais airgeadaíochta na Stát Aontaithe ar mhargaí atá ag teacht chun cinn, tionchar níos mó a imirt ar infheistíocht agus ar ghníomhaíocht eacnamaíoch san Eoraip ná mar a bhfuiltear ag súil leis faoi láthair.

cúlra

Cuirtear san áireamh sa réamhaisnéis seo na sonraí agus na tosca uile atá ar fáil, lena n-áirítear boinn tuisceana faoi bheartais rialtais, suas go dtí 22 Deireadh Fómhair 2015. Ní ionchorpraítear ach polasaithe a fógraíodh agus a shonraítear go hinchreidte go mion agus ní ghlacann na réamh-mheastacháin leis na hathruithe beartais.

Tá an réamhaisnéis seo bunaithe freisin ar shraith toimhdí seachtracha maidir le rátaí malairte, rátaí úis agus praghsanna tráchtearraí. Léiríonn na huimhreacha a úsáideadh ionchais an mhargaidh a díorthaíodh ó mhargaí díorthach tráth na réamhaisnéise.

Tá an Coimisiún chun a réamhaisnéis eacnamaíoch a nuashonrú i mí Feabhra Feabhra.

Tuilleadh eolais

Réamhaisnéis Eacnamaíoch na hEorpa - Fómhar 2015

Réamhaisnéis Eacnamaíochta an Fhómhair - láithreán gréasáin                                   

Lean DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

Lean Leasuachtarán Dombrovskis ar Twitter: @VDombrovskis

Lean an Coimisinéir Moscovici ar Twitter: @Pierremoscovici

FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(a) Real Olltáirgeacht Intíre (% athrú)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015
  2007-11 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.3 0.0 1.3 1.3 1.3 1.7
Ghearmáin 1.2 0.3 1.6 1.7 1.9 1.9
An Eastóin -0.9 1.6 2.9 1.9 2.6 2.6
Éireann 0.1 1.4 5.2 6.0 4.5 3.5
An Ghréig -3.3 -3.2 0.7 -1.4 -1.3 2.7
spain 0.0 -1.7 1.4 3.1 2.7 2.4
France 0.7 0.7 0.2 1.1 1.4 1.7
An Iodáil -0.6 -1.7 -0.4 0.9 1.5 1.4
An Chipir 1.6 -5.9 -2.5 1.2 1.4 2.0
latvia -1.5 3.0 2.8 2.4 3.0 3.3
An Liotuáin 0.9 3.5 3.0 1.7 2.9 3.4
Lucsamburg 2.0 4.3 4.1 3.1 3.2 3.0
Málta 2.1 2.6 3.5 4.3 3.6 3.1
An Ísiltír 0.9 -0.5 1.0 2.0 2.1 2.3
An Ostair 1.2 0.3 0.4 0.6 1.5 1.4
An Phortaingéil -0.1 -1.1 0.9 1.7 1.7 1.8
An tSlóivéin 0.7 -1.1 3.0 2.6 1.9 2.5
An tSlóvaic 3.6 1.4 2.5 3.2 2.9 3.3
an fhionlainn 0.5 -1.1 -0.4 0.3 0.7 1.1
Limistéar an euro 0.5 -0.3 0.9 1.6 1.8 1.9
an bhulgáir 2.1 1.3 1.5 1.7 1.5 2.0
Poblacht na Seice 1.5 -0.5 2.0 4.3 2.2 2.7
danmhairg -0.5 -0.5 1.1 1.6 2.0 1.8
croatia -0.5 -0.9 -0.4 1.1 1.4 1.7
An Ungáir -0.6 1.9 3.7 2.9 2.2 2.5
An Pholainn 4.5 1.3 3.3 3.5 3.5 3.5
Rómáin 1.5 3.5 2.8 3.5 4.1 3.6
An tSualainn 1.2 1.2 2.3 3.0 2.8 2.7
an Ríocht Aontaithe 0.3 2.2 2.9 2.5 2.4 2.2
EU 0.6 0.2 1.4 1.9 2.0 2.1
USA 0.6 1.5 2.4 2.6 2.8 2.7
An tSeapáin -0.1 1.6 -0.1 0.7 1.1 0.5

 

FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(b) Infheistíocht Iomlán (% athrú)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.0 0.2 -1.7 7.0 2.1 0.5 3.7
Ghearmáin 1.4 -0.4 -1.3 3.5 2.6 3.1 3.6
An Eastóin -4.5 6.7 3.2 -3.1 -3.9 4.1 4.9
Éireann -8.5 8.6 -6.6 14.3 16.8 11.9 8.8
An Ghréig -9.9 -23.5 -9.4 -2.8 -10.2 -2.0 14.7
spain -5.9 -7.1 -2.5 3.5 6.3 5.4 4.8
France 0.2 0.2 -0.6 -1.2 -1.3 0.7 4.5
An Iodáil -2.9 -9.3 -6.6 -3.5 1.2 4.0 4.8
An Chipir -2.7 -20.5 -15.2 -18.0 2.2 3.6 4.0
latvia -5.9 14.4 -6.0 0.3 0.5 2.3 4.5
An Liotuáin -2.6 -1.8 8.3 5.4 9.8 2.4 7.0
Lucsamburg 4.6 -0.3 -7.2 9.9 1.1 3.0 3.5
Málta -2.7 4.5 -0.7 9.1 17.1 -1.0 1.1
An Ísiltír -0.1 -6.3 -4.4 3.5 8.8 4.7 4.6
An Ostair 0.5 1.3 -0.3 -0.2 -0.1 2.6 2.7
An Phortaingéil -3.7 -16.6 -5.1 2.8 5.6 3.9 5.5
An tSlóivéin -5.1 -8.8 1.7 3.2 1.9 -1.8 5.1
An tSlóvaic 1.7 -9.2 -1.1 3.5 7.5 2.2 2.3
an fhionlainn 0.3 -2.2 -5.2 -3.3 -2.0 3.1 3.6
Limistéar an euro -1.3 -3.3 -2.6 1.3 2.3 3.0 4.4
an bhulgáir -2.2 1.8 0.3 3.4 0.2 -2.4 1.7
Poblacht na Seice 1.4 -3.2 -2.7 2.0 7.6 0.0 3.3
danmhairg -4.3 0.6 0.9 4.0 0.7 3.7 4.1
croatia -3.7 -3.3 -1.0 -4.0 0.8 2.4 3.0
An Ungáir -2.9 -4.4 7.3 11.2 2.2 -3.2 2.5
An Pholainn 6.6 -1.8 -1.1 9.8 6.5 5.5 5.5
Rómáin 2.4 0.1 -5.4 -7.2 6.2 3.9 6.0
An tSualainn 1.1 -0.2 0.6 7.6 4.3 3.6 3.7
an Ríocht Aontaithe -1.8 1.5 2.6 7.5 4.9 5.9 4.8
EU -1.2 -2.5 -1.7 2.6 2.9 3.5 4.4
USA -3.1 6.3 2.4 4.1 4.1 5.5 5.3
An tSeapáin -2.8 3.4 3.2 2.6 0.5 0.9 0.7

 

FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(c) Fás fostaíochta (%)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.1 0.4 -0.4 0.3 0.6 0.7 0.9
Ghearmáin 1.0 1.2 0.6 0.9 0.5 0.6 0.8
An Eastóin -1.7 1.6 1.2 0.8 1.1 -0.6 -0.1
Éireann -2.0 -0.6 2.4 1.7 2.0 1.5 1.4
An Ghréig -1.5 -6.3 -3.6 0.1 0.4 -0.6 2.0
spain -1.6 -4.4 -3.3 1.2 2.8 2.5 2.0
France 0.2 0.1 0.0 0.3 0.3 0.5 0.8
An Iodáil -0.6 -1.4 -2.5 0.2 1.0 1.0 1.0
An Chipir 1.1 -4.2 -5.2 -1.9 0.2 1.2 1.6
latvia -3.3 1.4 2.3 -1.4 0.2 0.4 1.0
An Liotuáin -2.4 1.8 1.3 2.0 1.5 0.2 0.1
Lucsamburg 3.0 2.4 1.8 2.5 2.6 2.5 2.3
Málta 1.9 2.3 4.2 4.5 2.4 2.0 1.5
An Ísiltír 0.7 -0.6 -0.8 -0.3 1.2 1.1 1.1
An Ostair 1.1 1.1 0.5 0.9 0.7 0.8 0.8
An Phortaingéil -1.1 -4.1 -2.9 1.4 1.1 0.8 0.7
An tSlóivéin 0.1 -0.9 -1.4 0.6 0.6 0.5 0.7
An tSlóvaic 0.7 0.1 -0.8 1.4 1.8 1.2 1.0
an fhionlainn 0.5 0.9 -0.7 -0.8 -0.4 0.3 0.6
Limistéar an euro 0.0 -0.7 -0.8 0.6 0.9 0.9 1.0
an bhulgáir -0.5 -2.5 -0.4 0.4 0.3 0.3 0.5
Poblacht na Seice 0.2 0.4 0.3 0.6 1.3 0.2 0.1
danmhairg -0.4 -0.3 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0
croatia -0.6 -3.6 -2.6 2.7 0.6 0.7 1.2
An Ungáir -0.9 0.1 0.9 3.1 1.8 1.1 1.2
An Pholainn 1.3 0.1 -0.1 1.7 1.0 0.6 0.6
Rómáin -0.5 -4.8 -0.9 1.1 0.3 0.4 0.5
An tSualainn 0.8 0.7 1.0 1.4 1.3 1.6 1.6
an Ríocht Aontaithe 0.2 1.1 1.2 2.3 1.7 1.0 0.7
EU 0.0 -0.6 -0.4 1.0 1.0 0.9 0.9
USA -0.6 1.8 1.0 1.6 1.7 1.2 1.3
An tSeapáin -0.4 0.0 0.6 0.6 0.3 0.1 0.1

 

FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(d) Ráta dífhostaíochta (%)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 7.6 7.6 8.4 8.5 8.6 8.4 7.9
Ghearmáin 7.3 5.4 5.2 5.0 4.7 4.9 5.2
An Eastóin 10.5 10.0 8.6 7.4 6.5 6.5 7.6
Éireann 10.3 14.7 13.1 11.3 9.5 8.7 7.9
An Ghréig 11.3 24.5 27.5 26.5 25.7 25.8 24.4
spain 15.7 24.8 26.1 24.5 22.3 20.5 19.0
France 8.6 9.8 10.3 10.3 10.4 10.4 10.2
An Iodáil 7.5 10.7 12.1 12.7 12.2 11.8 11.6
An Chipir 5.4 11.9 15.9 16.1 15.6 14.6 13.3
latvia 13.4 15.0 11.9 10.8 10.1 9.5 8.8
An Liotuáin 11.4 13.4 11.8 10.7 9.4 8.6 8.1
Lucsamburg 4.7 5.1 5.9 6.0 5.9 5.8 5.8
Málta 6.5 6.3 6.4 5.9 5.8 5.7 5.8
An Ísiltír 4.5 5.8 7.3 7.4 6.9 6.6 6.3
An Ostair 4.7 4.9 5.4 5.6 6.1 6.1 6.0
An Phortaingéil 10.7 15.8 16.4 14.1 12.6 11.7 10.8
An tSlóivéin 6.1 8.9 10.1 9.7 9.4 9.2 8.7
An tSlóvaic 12.2 14.0 14.2 13.2 11.6 10.5 9.6
an fhionlainn 7.5 7.7 8.2 8.7 9.6 9.5 9.4
Limistéar an euro 9.0 11.4 12.0 11.6 11.0 10.6 10.3
an bhulgáir 8.2 12.3 13.0 11.4 10.1 9.4 8.8
Poblacht na Seice 6.1 7.0 7.0 6.1 5.2 5.0 4.8
danmhairg 5.7 7.5 7.0 6.6 6.1 5.8 5.5
croatia 10.6 16.0 17.3 17.3 16.2 15.6 14.7
An Ungáir 9.5 11.0 10.2 7.7 7.1 6.7 6.2
An Pholainn 8.8 10.1 10.3 9.0 7.6 7.2 6.8
Rómáin 6.5 6.8 7.1 6.8 6.7 6.6 6.5
An tSualainn 7.4 8.0 8.0 7.9 7.7 7.7 7.4
an Ríocht Aontaithe 6.9 7.9 7.6 6.1 5.4 5.4 5.5
EU 8.5 10.5 10.9 10.2 9.5 9.2 8.9
USA 7.6 8.1 7.4 6.2 5.3 4.8 4.6
An tSeapáin 4.5 4.3 4.0 3.6 3.4 3.3 3.3

 

FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(e) Boilsciú praghsanna tomhaltóra (1) (%)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 2.4 2.6 1.2 0.5 0.6 1.7 1.5
Ghearmáin 1.8 2.1 1.6 0.8 0.2 1.0 1.7
An Eastóin 5.1 4.2 3.2 0.5 0.1 1.8 2.9
Éireann 0.8 1.9 0.5 0.3 0.3 1.4 1.6
An Ghréig 3.3 1.0 -0.9 -1.4 -1.0 1.0 0.9
spain 2.4 2.4 1.5 -0.2 -0.5 0.7 1.2
France 1.8 2.2 1.0 0.6 0.1 0.9 1.3
An Iodáil 2.2 3.3 1.3 0.2 0.2 1.0 1.9
An Chipir 2.6 3.1 0.4 -0.3 -1.6 0.6 1.3
latvia 6.3 2.3 0.0 0.7 0.2 1.4 2.1
An Liotuáin 5.3 3.2 1.2 0.2 -0.8 0.6 2.2
Lucsamburg 2.7 2.9 1.7 0.7 0.3 1.7 1.7
Málta 2.4 3.2 1.0 0.8 1.1 1.8 2.2
An Ísiltír 1.6 2.8 2.6 0.3 0.2 1.2 1.5
An Ostair 2.2 2.6 2.1 1.5 0.9 1.8 2.0
An Phortaingéil 1.8 2.8 0.4 -0.2 0.5 1.1 1.3
An tSlóivéin 2.9 2.8 1.9 0.4 -0.6 0.8 1.4
An tSlóvaic 2.3 3.7 1.5 -0.1 -0.2 1.0 1.6
an fhionlainn 2.4 3.2 2.2 1.2 -0.2 0.6 1.5
Limistéar an euro 2.0 2.5 1.3 0.4 0.1 1.0 1.6
an bhulgáir 5.7 2.4 0.4 -1.6 -0.8 0.7 1.1
Poblacht na Seice 2.6 3.5 1.4 0.4 0.4 1.0 1.6
danmhairg 2.2 2.4 0.5 0.3 0.4 1.5 1.9
croatia 2.8 3.4 2.3 0.2 -0.1 0.9 1.7
An Ungáir 5.3 5.7 1.7 0.0 0.1 1.9 2.5
An Pholainn 3.5 3.7 0.8 0.1 -0.6 1.4 1.9
Rómáin 6.1 3.4 3.2 1.4 -0.4 -0.3 2.3
An tSualainn 2.0 0.9 0.4 0.2 0.8 1.5 1.7
an Ríocht Aontaithe 3.2 2.8 2.6 1.5 0.1 1.5 1.7
EU 2.4 2.6 1.5 0.6 0.0 1.1 1.6
USA 2.2 2.1 1.5 1.6 0.2 2.1 2.3
An tSeapáin -0.2 0.0 0.4 2.7 0.8 0.7 1.8

(1) HICP do bhallstáit, CPI a mhalairt.

FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(f) Iarmhéid an chuntais reatha (% den OTI)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 2.0 1.4 1.0 0.8 1.8 2.0 1.9
Ghearmáin 6.0 7.2 6.7 7.8 8.7 8.6 8.4
An Eastóin -3.7 -2.3 0.4 1.3 1.6 1.2 -0.1
Éireann -3.6 -1.5 3.1 3.6 5.9 5.7 4.7
An Ghréig -13.3 -4.3 -2.1 -2.9 -1.0 -0.3 0.1
spain -6.1 -0.4 1.5 1.0 1.4 1.3 1.4
France -1.6 -2.9 -2.6 -2.3 -1.3 -1.6 -2.2
An Iodáil -2.5 -0.4 0.9 2.0 2.2 1.9 1.9
An Chipir -10.2 -5.1 -3.8 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0
latvia -5.4 -3.5 -2.1 -2.0 -1.8 -1.9 -2.2
An Liotuáin -6.0 -0.9 1.4 3.9 -0.8 0.2 -0.3
Lucsamburg 7.6 6.1 5.7 5.5 4.3 4.0 3.7
Málta -3.7 1.4 3.2 3.3 2.0 3.8 4.2
An Ísiltír 7.3 10.2 11.0 10.6 10.5 10.4 9.6
An Ostair 2.9 1.7 2.1 2.1 2.6 2.6 2.8
An Phortaingéil -9.7 -2.0 0.7 0.3 0.5 0.5 0.3
An tSlóivéin -2.2 2.1 3.9 6.5 7.0 7.5 7.2
An tSlóvaic -5.2 0.2 0.7 -0.8 0.0 -1.2 -0.3
an fhionlainn 1.8 -1.9 -1.8 -2.2 -1.1 -1.0 -0.9
Limistéar an euro 0.2 1.9 2.5 3.0 3.7 3.6 3.4
an bhulgáir -13.8 -3.0 -0.5 0.7 1.4 1.3 0.9
Poblacht na Seice -4.6 -2.2 -1.1 -2.0 -2.5 -2.4 -2.1
danmhairg 3.8 5.6 7.2 6.3 7.0 6.9 6.5
croatia -4.5 0.0 0.1 0.6 4.4 2.9 3.2
An Ungáir -2.8 1.6 3.9 2.2 4.3 5.5 6.1
An Pholainn -5.3 -3.2 -0.9 -1.1 -0.5 -0.9 -1.5
Rómáin -7.6 -4.3 -0.8 -0.4 -0.8 -1.9 -2.6
An tSualainn 7.4 6.5 5.8 5.4 5.9 5.9 5.8
an Ríocht Aontaithe -2.7 -3.3 -4.5 -5.1 -4.3 -3.9 -3.4
EU -0.3 1.0 1.5 1.6 2.2 2.2 2.0
USA -3.7 -2.9 -2.4 -2.3 -2.3 -2.4 -2.7
An tSeapáin 3.4 1.0 0.7 0.5 2.3 2.8 3.1

 

FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(g) Iarmhéid an rialtais ghinearálta (% den OTI)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium -2.9 -4.1 -2.9 -3.1 -2.7 -2.6 -2.3
Ghearmáin -1.7 -0.1 -0.1 0.3 0.9 0.5 0.4
An Eastóin -0.2 -0.3 -0.1 0.7 0.2 0.2 0.1
Éireann -13.1 -8.0 -5.7 -3.9 -2.2 -1.5 -1.5
An Ghréig -10.7 -8.8 -12.4 -3.6 -4.6 -3.6 -2.2
spain -6.4 -10.4 -6.9 -5.9 -4.7 -3.6 -2.6
France -5.0 -4.8 -4.1 -3.9 -3.8 -3.4 -3.3
An Iodáil -3.4 -3.0 -2.9 -3.0 -2.6 -2.3 -1.6
An Chipir -2.4 -5.8 -4.9 -8.9 -0.7 0.1 0.3
latvia -5.1 -0.8 -0.9 -1.5 -1.5 -1.2 -1.1
An Liotuáin -5.8 -3.1 -2.6 -0.7 -1.1 -1.3 -0.4
Lucsamburg 1.4 0.2 0.7 1.4 0.0 0.5 0.5
Málta -3.1 -3.6 -2.6 -2.1 -1.7 -1.2 -1.1
An Ísiltír -2.9 -3.9 -2.4 -2.4 -2.1 -1.5 -1.2
An Ostair -3.0 -2.2 -1.3 -2.7 -1.9 -1.6 -1.3
An Phortaingéil -7.0 -5.7 -4.8 -7.2 -3.0 -2.9 -2.5
An tSlóivéin -3.9 -4.1 -15.0 -5.0 -2.9 -2.4 -2.0
An tSlóvaic -4.7 -4.2 -2.6 -2.8 -2.7 -2.4 -2.0
an fhionlainn 0.6 -2.1 -2.5 -3.3 -3.2 -2.7 -2.3
Limistéar an euro -3.9 -3.7 -3.0 -2.6 -2.0 -1.8 -1.5
an bhulgáir -1.3 -0.6 -0.8 -5.8 -2.8 -2.7 -2.7
Poblacht na Seice -3.1 -4.0 -1.3 -1.9 -1.9 -1.3 -1.1
danmhairg 0.1 -3.6 -1.3 1.5 -3.3 -2.5 -1.7
croatia -4.9 -5.3 -5.4 -5.6 -4.9 -4.7 -4.1
An Ungáir -4.7 -2.3 -2.5 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0
An Pholainn -5.0 -3.7 -4.0 -3.3 -2.8 -2.8 -2.8
Rómáin -6.0 -3.2 -2.2 -1.4 -1.2 -2.8 -3.7
An tSualainn 0.9 -0.9 -1.4 -1.7 -1.4 -1.3 -1.2
an Ríocht Aontaithe -7.2 -8.3 -5.7 -5.7 -4.4 -3.0 -1.9
EU -4.2 -4.3 -3.3 -3.0 -2.5 -2.0 -1.6
USA -9.2 -8.8 -5.3 -4.9 -4.0 -3.5 -3.2
An tSeapáin -6.0 -8.7 -8.5 -7.5 -6.6 -5.7 -5.1
FORAOIS AN FHÓMHAIS 2015
PRÍOMH-THÁSCAIRÍ EACNAMAÍOCH 2007 - 2017
(h) Ollfhiachas an rialtais ghinearálta (% den OTI)
  Meán na bliana 5 Réamhaisnéis an Fhómhair 2015 *
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 96.1 104.1 105.1 106.7 106.7 107.1 106.1
Ghearmáin 72.1 79.7 77.4 74.9 71.4 68.5 65.6
An Eastóin 5.5 9.5 9.9 10.4 10.0 9.6 9.2
Éireann 64.9 120.2 120.0 107.5 99.8 95.4 93.7
An Ghréig 131.5 159.4 177.0 178.6 194.8 199.7 195.6
spain 51.4 85.4 93.7 99.3 100.8 101.3 100.4
France 75.7 89.6 92.3 95.6 96.5 97.1 97.4
An Iodáil 109.2 123.2 128.8 132.3 133.0 132.2 130.0
An Chipir 55.0 79.3 102.5 108.2 106.7 98.7 94.6
latvia 30.8 41.4 39.1 40.6 38.3 41.1 37.6
An Liotuáin 26.6 39.8 38.8 40.7 42.9 40.8 42.5
Lucsamburg 15.1 22.1 23.4 23.0 22.3 23.9 23.5
Málta 66.1 67.6 69.6 68.3 65.9 63.2 61.0
An Ísiltír 54.8 66.4 67.9 68.2 68.6 67.9 66.9
An Ostair 75.5 81.6 80.8 84.2 86.6 85.7 84.3
An Phortaingéil 86.3 126.2 129.0 130.2 128.2 124.7 121.3
An tSlóivéin 32.7 53.7 70.8 80.8 84.2 80.9 78.3
An tSlóvaic 35.6 51.9 54.6 53.5 52.7 52.6 52.2
an fhionlainn 40.8 52.9 55.6 59.3 62.5 64.5 65.7
Limistéar an euro 76.5 91.3 93.4 94.5 94.0 92.9 91.3
an bhulgáir 14.7 17.6 18.0 27.0 31.8 32.8 33.6
Poblacht na Seice 33.7 44.7 45.2 42.7 41.0 41.0 40.5
danmhairg 38.1 45.6 45.0 45.1 40.2 39.3 38.3
croatia 48.9 69.2 80.8 85.1 89.2 91.7 92.9
An Ungáir 75.3 78.3 76.8 76.2 75.8 74.5 72.6
An Pholainn 49.7 54.0 55.9 50.4 51.4 52.4 53.5
Rómáin 22.6 37.4 38.0 39.9 39.4 40.9 42.8
An tSualainn 38.0 37.2 39.8 44.9 44.7 44.0 43.3
an Ríocht Aontaithe 63.9 85.3 86.2 88.2 88.3 88.0 86.9
EU 70.4 85.2 87.3 88.6 87.8 87.1 85.8

* Mar is gnách, tá na réamhaisnéisí coinníollaithe, inter alia, ar an toimhde theicniúil ‘gan aon athrú beartais’.

Ciallaíonn sé seo nach gcuirtear bearta sonracha beartais, go háirithe sa réimse buiséadach, nár nochtadh fós.

Mar thoradh air sin, is eachtarshuíomh ar threochtaí reatha iad réamh-mheastacháin do 2017.

Rialachas eacnamaíoch

Tosaíonn cainteanna i measc Feisirí Eorpacha agus Básanna Náisiúnta maidir le Rialú Eacnamaíochta

foilsithe

on

San oscailt, faoi chathaoirleacht Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta, Irene Tinagli (S&D, IT), rinneadh idirghabhálacha ó phríomhpholaiteoirí na hEorpa a bhí i gceannas ar chur i bhfeidhm an rialachais eacnamaíoch agus a leasuithe.

Leag Tinagli béim ar na réimsí ina bhfuil an dul chun cinn is práinní agus ar a bhfuil Parlaimint na hEorpa ag obair, lena n-áirítear an t-aontas baincéireachta agus aontas na margaí caipitil a thabhairt chun críche, ailtireacht an rialachais eacnamaíoch a athchóiriú agus níos mó, go háirithe, ag déanamh rialú eacnamaíoch níos cuntasaí go daonlathach.

Chuir Leas-Uachtarán an Choimisiúin Dombrovskis agus an Coimisinéir Gentiloni i láthair pleananna na hinstitiúide chun ailtireacht an rialachais eacnamaíoch a athbhreithniú. Leag Uachtarán an Ghrúpa Centeno amach an méid a bheadh ​​na hairí airgeadais ag tabhairt tosaíochta dóibh sna míonna amach romhainn. Chuir Zdravko Marić, cathaoirleach reatha ECOFIN, tosaíochtaí Uachtaránacht na Cróite ar an gComhairle i láthair.

Aiseolas

Chuir Fabio Panetta, comhalta den Bhord Feidhmiúcháin den BCE, dearcadh airgeadaíochta Limistéar an Euro i láthair agus rinne sé cur síos ar na gníomhaíochtaí a mheasann an BCE a bheith riachtanach chun an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta (AEA) a thabhairt chun críche.

Is féidir leat féachaint air díospóireacht oscailte anseo.

Leanfaidh an cruinniú ar aghaidh Dé Máirt agus Dé Céadaoin le díospóireachtaí i measc parlaiminteoirí maidir le cánachas, seirbhísí airgeadais chomh maith leis an gcomhrac i gcoinne na bochtaineachta agus buiséad fadtéarmach an AE (CAI).

Aiseolas

Is féidir an fhaisnéis go léir faoin mbailiúchán a fháil anseo, lena n-áirítear gach nasc le sruthanna gréasáin éagsúla na seisiún. Tá an clár anseo.

cúlra

Tugann Seachtain Pharlaimint na hEorpa, mar a bhfuil an bailiúchán ar eolas, Parlaimintí le chéile ó thíortha ar fud an AE, ó thíortha is iarrthóirí agus ó bhreathnadóirí chun cúrsaí eacnamaíocha, buiséadacha agus sóisialta a phlé. Tá Comhdháil an tSeimeastair Eorpaigh agus an Chomhdháil Idirpharlaiminteach maidir le Cobhsaíocht, Comhordú Eacnamaíoch agus Rialachas san Aontas Eorpach ann.

Is é an aidhm maoirseacht dhaonlathach ar rialachas eacnamaíoch an AE a mhéadú agus soláthraíonn sé deis faisnéis a mhalartú ar dhea-chleachtais maidir le timthriallta an tSeimeastair a chur i bhfeidhm.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

#Críptocurrencies: Úsáid nó diúltú?

foilsithe

on

Ar mhí na Samhna, tá 29 bitcoin tar éis taifead eile a ghearradh trí $ 11 000 a fháil i bpraghas. Tá an t-airgeadra digiteach is mó tagtha ar aghaidh go dtí méid suntasach níos mó ná 1,000 faoin gcéad i mbliana. Méadaigh sé seo caipitliú iomlán criptiúireachtaí go $ 300 billiún, lena n-áirítear caipitliú $ 161bn bitcoin. Is é an dara airgeadra digiteach is mó ná Etherium $ 46bn eile den scair iomlán.

Tá an ráta fáis cryptocurrencies atá ag fás i gcónaí ceangailte go díreach le feachtais um ardú cistí digiteacha (tairiscintí bonn tosaigh, ICO). Tháinig níos mó ná 200 acu le linn 10 de 2017, le méid iomlán na n-infheistíochtaí timpeall $ 3.5bn.

Aiseolas

Íocaíonn comhlachtaí rialála aird níos mó mar a mhéadaíonn méid na n-idirbheart blockchain ar leibhéal náisiúnta agus trasnáisiúnta. Tá seasamh domhanda maidir leis na hairgeadraí digiteacha beagán éagsúil: is iad Giobráltar, Oileán Mhanann, Oileáin Chamanacha agus Oileán Mhuirís páirtithe oscailte an fhorbairt cryptocurrencies, agus cosnaíonn daoine eile cosúil leis an tSín, an Chóiré Theas agus Vítneam scaipeadh inmheánach airgid dhigiteach.

Níor fhorbair an tAontas Eorpach cur chuige comhchoiteann fós maidir le hairgeadraí caillteanais agus nósanna imeachta ICO a rialú, ach measann comhlachtaí náisiúnta agus Eorpacha forbairt ar chreataí infheistíochta príobháideacha agus ar gheilleagair náisiúnta agus ar chreataí sábháilteachta tuairimíochta.

Dúirt rialtóir Bainc na Fraince, Francois Villeroy de Galhau, i mí an Mheithimh nach féidir aon institiúid phoiblí a chur ar fáil do mhuinín Bitcoin, rud a chiallaíonn go n-éireoidh iad siúd a úsáideann cryptocurrencies inniu ar a mbaol féin. Chuir Carl-Ludwig Thiele, comhalta boird Bundesbank síos ar airgeadraí digiteacha agus ar Bitcoin mar níos mó spraoi amhantrach ná foirm íocaíochta. Ag an am céanna, tá an Bundesbank ag déanamh staidéir ghníomhach ar chur i bhfeidhm na teicneolaíochta blockchain ina chórais íocaíochta mar gheall ar an treoir PSD2 atá i bhfeidhm. Chruthaigh De Nederlandsche Bank, banc ceannais na hÍsiltíre, dá cripthearcacht féin dá ngairmtear DNBcoin le haghaidh cúrsaíochta inmheánach chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn sé agus a luaitear go bhféadfadh blockchain a bheith infheidhme go nádúrtha laistigh den chóras idirbhearta airgeadais.

Aiseolas

Ewald Nowotny, an Banc Ceannais Eorpach a rialaíonn comhalta comhairle, a luaitear i mí na Samhna go bhfuil reachtaitheoirí agus baincéirí ceannais ag plé na múnlaí rialaithe cryptocurrencies. Mar sin féin, soláthraíonn creataí dlí iarbhír do chomhfhreagras tionscadail an ICO le rialachán airgeadais agus infheistíochta. Chuir Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) béim ar na rioscaí a bhaineann lena ráitis d'infheisteoirí agus do ghnólachtaí.

"Tá na meicníochtaí ann a ligeann do cryptoinvestors rioscaí féideartha a mheas maidir le tionscadail an ICO. Is é an ceann is suntasaí díobh an measúnú comhlíonta tosaigh tionscadail a thairgeann monaí ar na riachtanais rialála, lena n-áirítear treoracha mar 2003/71 / CE (treoir Réamheolaire), 2015/849 / EP (An Ceathrú Treoir um Sciúradh Airgid), 2004/39 / CE (Treoir maidir le Margaí in ionstraimí airgeadais - MiFID), 2011/61 / AE (Treoir um Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha - AIFMD), "a mhínigh Alexander Zaitsev, stiúrthóir feidhmiúcháin ar an chuideachta infheistíochta Threesixty Elements, SA a thugann RAISON, an t-ardán soghluaiste atá bunaithe ar AI, chun margadh na hEorpa atá deartha chun infheistíochtaí agus airgeadas pearsanta a láimhseáil.

"Fachtóirí eile a d’fhéadfadh dícheall cuí thionscadal ICO a cheadú is ea foireann na seiceadóirí saineolaithe agus plean gníomhaíochta céim ar chéim ilchasta a thuairiscítear i ndoiciméad cuimsitheach páipéar bán," a dúirt Zaitsev. "Chomh maith leis sin, is fiú a mheabhrú go bhfuil baint ag infheistíochtaí fiontair le rioscaí agus is tionscadail iad tionscadail a bhfuil geallúintí móra ioncaim acu i dtréimhsí gearra ama.

Dá bhrí sin, is ionann cuntasacht an fhorbróra agus na creatlaí rialála airgeadais agus an rannpháirtíocht comhairleoir gairmiúil na codanna de straitéis shimplí a dhéanfaidh infheistíochtaí tionscadail ICO Eorpacha a áirithiú laistigh de chóras dlí oibriúcháin an AE.

Is dóigh le gníomhaithe margaidh idirnáisiúnta saineolaithe idirnáisiúnta agus airgeadraí digiteacha go bhfuil an treocht dhomhanda d’fhorbairt an chur chuige rialála chomhchoitinn ag freagairt riachtanais reatha agus d’fhéadfadh ról ríthábhachtach a bheith acu maidir le leasanna cryptoinvestors a chinntiú. De réir an phríomhoifigigh feidhmiúcháin ag US Global Investors, ceann de na gnólachtaí infheistíochta teicneolaíochta idirnáisiúnta is mó, cuirfidh an tsochaí níos mó muiníne in airgeadraí digiteacha go luath: "An rud atá déanta ag bitcoin, dhúisigh sé gach duine chun cumhacht na teicneolaíochta blockchain (an an mórleabhar bunúsach a thacaíonn le bitcoin), cosúil le ríomhphoist dhúisigh gach duine ar an idirlíon. Ag an tús ní raibh muinín ag daoine as an idirlíon. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialachas eacnamaíoch

#Eurozone: Réamhaisnéis eacnamaíoch an Fhómhair 2017 - fás leanúnach i gcomhthéacs beartais atá ag athrú

foilsithe

on

Tá geilleagar an limistéir euro ag dul chun cinn ar an luas is tapúla i ndeich mbliana i mbliana, le fíor-réamhaisnéis fáis OTI ag 2.2%. Tá sé seo i bhfad níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis san earrach (1.7%). Tá geilleagar an AE ina iomláine ceaptha chun ionchais a bhaint amach le fás láidir 2.3% i mbliana (suas ó 1.9% san earrach).

De réir a Réamhaisnéis Fhómhair a eisíodh ar 9 Samhain, tá súil ag an gCoimisiún Eorpach go leanfaidh an fás sa limistéar euro agus san AE ag 2.1% i 2018 agus ag 1.9% i 2019 (Réamhaisnéis an Earraigh: 2018: 1.8% sa limistéar euro, 1.9% san AE).

Tá an preaseisiúint iomlán ar fáil i ngach teanga anseo.

Tá Réamhaisnéis Eacnamaíoch 2017 an Fhómhair ar fáil anseo.

Aiseolas

Tá ráitis an Choimisinéara Moscovici ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending