Ceangail le linn

Geilleagar

Taispeánann suirbhé tacaíocht don AE agus don euro, ach iarrann sé níos mó comhtháthaithe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

cruinne_european_symbol_calendarDeir suirbhé nua go dtacaíonn mórchuid na ndaoine san Aontas Eorpach leis an AE agus leis an euro agus go gcreideann siad gur chóir go mbeadh níos mó comhtháthaithe polaitiúla agus eacnamaíocha ann san Eoraip. Ag an am céanna, tá dearcadh criticiúil acu ar cheapadh beartais an AE agus tá eagla orthu nach bhfuil sé ag forbairt sa treo ceart. 

Sin cuid de na torthaí ó shuirbhé ionadaíoch ar fud an AE ar a dtugtar ‘EUpinions’, a scrúdaíonn dearcaí san AE i leith fhorbairt leanúnach agus réimsí beartais aonair an Aontais. Rinneadh é thar ceann meitheal smaointe Bertelsmann Stiftung.

Ar an iomlán, deir 71% de fhreagróirí an tsuirbhé dá reáchtálfaí reifreann inniu go vótálfaidís i bhfabhar ballraíocht san AE dá dtír féin. De na freagróirí i limistéar an euro, deir 63% go vótálfaidís i bhfabhar go leanfadh a dtír ag úsáid an euro.

Aiseolas

Ina theannta sin, mothaíonn 59% de shaoránaigh an AE gur cheart comhtháthú polaitiúil agus eacnamaíoch an Aontais a mhéadú, figiúr a ardaíonn go 64% nuair a chuirtear an cheist chéanna ar dhaoine atá ina gcónaí i limistéar an euro. Ní chiallaíonn an tacaíocht ghinearálta seo, áfach, go bhfuil dearcadh fabhrach ag daoine san AE ar chinntí déanta beartas le déanaí nó go bhfuil siad muiníneach as an todhchaí. Déanta na fírinne, deir 72% de na freagróirí go bhfuil polaitíocht na hEorpa ag bogadh “sa treo mícheart”. Feiceann daoine atá ina gcónaí i limistéar an euro an cás níos criticiúla fós (77%).

Tá míshástacht maidir le polaitíocht náisiúnta i 28 mballstát an AE ag gabháil leis na dearcaí sin, agus 68% de na freagróirí ar fud an AE ag rá go bhfuil ceapadh beartais ina dtír féin ar an gcosán mícheart. Rinneadh an suirbhé i mí Iúil, tráth a raibh an plé ar thodhchaí na Gréige agus bearta chun an euro a shábháil ag pointe ard agus nuair a bhí tuairiscí nuachta faoi cheannas tuairimí criticiúla agus fiú Doirbh maidir le himeachtaí a bhí ag teacht chun cinn. Mar gheall ar an spéis mhéadaithe atá ag na meáin i bpolaitíocht na hEorpa tá níos mó eolais ag Eorpaigh inniu faoin AE agus a ghníomhaithe ná riamh.

Ar an iomlán, tá eolas maith ag 68% de fhreagróirí an tsuirbhé faoi na buneilimintí a bhaineann le ceapadh beartais an AE, figiúr a ardaíonn go 74% i limistéar an euro. Tá aithne níos fearr ar phríomhpholaiteoirí an AE ná roimhe seo, agus aithne ag 40% d’Eorpaigh ar Jean-Claude Juncker, uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, agus Martin Schulz, uachtarán Pharlaimint na hEorpa. Tá a fhios ag fiú 34% de na freagróirí cé hiad Donald Tusk, uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus Mario Draghi, uachtarán Bhanc Ceannais na hEorpa.

Aiseolas

Cé nach bhfuil na figiúirí sin chomh hard le céatadán na ndaoine a bhfuil cur amach acu ar Sheansailéir na Gearmáine Angela Merkel (83%), ar Phríomhaire na Breataine David Cameron (75%) nó ar Uachtarán na Fraince François Hollande (63%), tá siad níos airde ná na figiúirí do phríomh-airí na hIodáile agus na Spáinne, Matteo Renzi (32%) agus Mariano Rajoy (22%). De réir fhreagróirí an tsuirbhé, is iad na príomhthascanna atá os comhair an AE ná síocháin agus slándáil (61%) a chinntiú, fás eacnamaíoch a chinntiú (53%), neamhionannas sóisialta (47%) a laghdú agus aghaidh a thabhairt ar cheist na hinimirce (42%).

Is iad na héachtaí is mó a bhfuil meas ag na freagróirí orthu faoin Aontas Eorpach ná a theorainneacha oscailte (46%), saorthrádáil (45 faoin gcéad) agus an tsíocháin a choinnigh sí (40%). Nuair a fiafraíodh díobh faoina roghanna i dtéarmaí leasuithe féideartha ar an Aontas, deir tromlach mór na nEorpach go bhfuil siad i bhfabhar reifrinn a reáchtáil san AE. Ag an am céanna, deir tromlach mór na bhfreagróirí nach dtacaíonn siad le comhthoghchán uachtarán. Thairis sin, tá saoránaigh an AE roinnte faoi ról na Gearmáine i gceapadh beartais na hEorpa, le 55 faoin gcéad ag rá go bhfuil sé “go maith” nó “an-mhaith” go nglacann an Ghearmáin ról ceannaireachta. I gcodarsnacht leis sin, mothaíonn 45% go bhfuil sé míchuí don Ghearmáin ról den sórt sin a ghlacadh. As na sé bhallstát is mó san AE, is féidir na leibhéil cheadaithe is airde a fháil i dhá thír atá ar theorainn na Gearmáine: an Pholainn (67%) agus an Fhrainc (65%).

Faightear na leibhéil cheadaithe is ísle san Iodáil (29%) agus sa Spáinn (39%). I gcomparáid leis sin, deir 48% de na Breataine go bhfuil siad i bhfabhar go mbeadh ról ceannasach ag an nGearmáin laistigh den AE. Rinneadh an suirbhé i mí Iúil 2015 i ngach ballstát den Aontas Eorpach (EU-28). Tá sampla de 12,002 aige agus tá sé ionadaíoch ar an AE. Tá sé ionadaíoch freisin ar na sé bhallstát is mó san AE (an Ghearmáin, an Fhrainc, an Ríocht Aontaithe, an Iodáil, an Spáinn agus an Pholainn). Is é an suirbhé an chéad cheann i sraith atá á dhéanamh ag an Bertelsmann Stiftung mar aon le Dalia Research.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending