Ceangail le linn

Comhairle na nAirí Eacnamaíochta agus Airgeadais (ECOFIN)

‘Ní bheidh aon leisce orainn gníomhú má lagaíonn dearcadh boilscithe’, a deir Draghi le FPEnna

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Phéinteáil Uachtarán an BCE, Mario Draghi, pictiúr beagchúiseach d’fhorbairtí eacnamaíocha i limistéar an euro ach dhearbhaigh sé do FPEanna an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta nach mbeidh leisce ar an BCE gníomhú má lagaíonn cuid de na rioscaí anuas dearcadh an bhoilscithe sa mheántéarma níos bunúsaí ná táimid ag tionscadal faoi láthair ". Chuir sé bac ar an bhféidearthacht méid, comhdhéanamh agus fad chlár ceannaigh sócmhainní an BCE a choigeartú, chun spreagadh beartais airgeadaíochta a chur leis más gá.

Sa tríú cruinniú idirphlé airgeadaíochta i mbliana Dé Céadaoin (23 Meán Fómhair), dúirt Draghi gur léirigh táscairí eacnamaíocha comharthaí athléimneachta i rith an tsamhraidh, ach go raibh an timpeallacht mhaicreacnamaíoch tar éis éirí níos dúshlánaí. “Léirigh ár réamh-mheastacháin mhaicreacnamaíocha i mí Mheán Fómhair téarnamh eacnamaíoch níos laige agus méadú níos moille i rátaí boilscithe ná mar a bhí súil againn níos luaithe i mbliana”, a dúirt sé, ag tabhairt le tuiscint gurb iad na príomhchúiseanna ná moilliú a dhéanamh ar fhás sna geilleagair atá ag teacht chun cinn, euro níos láidre agus praghsanna ola agus tráchtearraí níos ísle. . Dúirt sé nach mbeadh ach am ag insint an bhfuil rátaí fáis níos ísle i margaí atá ag teacht chun cinn sealadach nó buan agus cad iad na fórsaí a bhí ag tiomáint an titim i bpraghsanna tráchtearraí.

Aiseolas

iasachtaí níos mó agus níos saoire do theaghlaigh agus do FBManna

Leanann na bearta airgeadaíochta ann faoi láthair go mbeidh tionchar fabhrach ar na costais agus infhaighteacht creidmheasa do ghnólachtaí agus teaghlaigh, dúirt an tUasal Draghi, ag tabhairt faoi deara go raibh éileamh ar tí do earraí marthanacha tomhaltais chuidigh siad agus spreag infheistíocht, go háirithe ag cuideachtaí beaga agus meánmhéide .

Tuarascáil Cúig Uachtarán

Aiseolas

Maidir le ‘tuarascáil na gCúig Uachtarán’ - a raibh Draghi agus Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz ina measc - dúirt sé go raibh neamhréir fós ann idir na riachtanais maidir le hairgeadra amháin a roinnt agus an creat institiúideach reatha. "Éilíonn an t-aontas airgeadaíochta ionad polaitiúil a fhéadfaidh cinntí fioscacha, eacnamaíocha agus airgeadais ábhartha a dhéanamh do limistéar an euro ina iomláine (...) agus le dlisteanacht dhaonlathach iomlán", a dúirt sé, ag cur béime freisin ar a thacaíocht do chisteán limistéar an euro: "Caithfear smaointe den sórt sin a litriú amach anois!".

Ag dul i ngleic leis na hábhair imní a chuir Burkhard Balz (EPP, DE) in iúl go gceadaíonn rialacha Comhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis an iomarca solúbthachta, dúirt an tUasal Draghi "Más mian linn níos mó flaitheas agus rioscaí a roinnt, caithfimid níos mó muiníne a thógáil. Agus chun muinín a thógáil ní mór dúinn urramú rialacha. "

Aontas baincéireachta

Chuir Elisa Ferreira (PT) de chuid S&D imní in iúl faoin bhfás marbhánta agus faoi ghnó neamhchríochnaithe maidir leis an aontas baincéireachta a thógáil, ag rá "ba cheart dúinn an rud a thosaigh muid a chríochnú". D'fhreagair Draghi "chun go n-aistreoidh an t-athshlánú ó thimthriallach go struchtúr, caithfidh ballstáit tabhairt faoi athchóirithe struchtúracha agus is gné lárnach í seo chun muinín agus muinín a chothú". Baineann an rud céanna leis an méid a comhaontaíodh maidir leis an aontas baincéireachta a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear an scéim dearbhaithe taisce a bhunú, a dúirt sé. Mhol Draghi cúlstóras coiteann don mheicníocht réitigh aonair (SRM): "Tá an dá rud ríthábhachtach chun creidiúnacht an aontais bhaincéireachta a thacú."

Ghréig agus an triúracht

Cháin Notis Marias (ECR, EL) an BCE as a bheith fós mar chuid den troika, in ainneoin ghlaonna Pharlaimint na hEorpa deireadh a chur leis seo. D'fhreagair an tUasal Draghi "nach mbeidh an BCE sa troika go deo" agus go gcomhlíonann an Banc an reachtaíocht atá ann cheana. Agus é ag fiafraí de Fabio de Masi (GUE, DE) cén fáth nach nglacann an BCE le bannaí rialtais na Gréige mar chomhthaobhacht a thuilleadh, dúirt an tUasal Draghi: "Is é an rud a iarrann tú an gcuirfimid an tarscaoileadh ar ais. Chuige sin caithfimid a bheith cinnte go gcomhlíonann an Ghréig an clár cúnaimh, ar fud rialtais éagsúla agus go gcuireann sé athchóiriú struchtúrach agus gealltanais bheartais fhioscacha i bhfeidhm. Is é an chéad chéim eile ná a mheas an bhfuil an fiach inbhuanaithe agus ar seo tá imní thromchúiseach ar an mbord rialaithe - mar is eol duit. "

Tuilleadh eolais

Baincéireachta

#SustainableFinance - Iarrann grúpa saineolaithe an Choimisiúin aiseolas ar an gcóras aicmithe ar fud an AE

foilsithe

on

An Grúpa Saineolaithe Teicniúil ar Airgeadas Inbhuanaithe arna chur ar bun ag an gCoimisiún i mí Iúil, sheol 2018 glao ar ais aiseolas ar ghníomhaíocht an AE chun córas aicmithe aontaithe ar fud an AE a fhorbairt - nó tacsanomaíocht - le haghaidh gníomhaíochtaí eacnamaíocha inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil.

Eascraíonn an fógra ón AE Plean Gníomhaíochta Airgeadais Inbhuanaithe gur fhoilsigh an Coimisiún i mí an Mhárta 2018 agus leanann sé ar aghaidh ar an Togra reachtach an Choimisiúin maidir le tacsanomaíocht AE a cuireadh i láthair i mBealtaine 2018. Céim ar chéim, sainaithneoidh an Coimisiún gníomhaíochtaí a cháilíonn mar ghníomhaíochtaí ‘inbhuanaithe’, ag cur san áireamh cleachtais agus tionscnaimh mhargaidh atá ann cheana agus ag tarraingt ar chomhairle an Ghrúpa Saineolaithe Teicniúla.

Sa chéad tionscnamh, tá an grúpa ag comhroinnt a réamhthorthaí maidir le conas a d'fhéadfaí an córas aicmithe sin a chur i bhfeidhm, agus ag an am céanna iarrann sí ionchur teicniúil ó pháirtithe leasmhara agus saineolaithe leasmhara. Tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe trácht a dhéanamh ar na chéad ghníomhaíochtaí atá beartaithe a chuireann go mór le maolú ar athrú aeráide agus chun ceisteanna a fhreagairt ar inúsáidteacht na tacsanomaíochta.

Aiseolas

Is é an aidhm deiridh ná córas a fhorbairt a thugann soiléireacht do ghnólachtaí agus do infheisteoirí maidir le cé na gníomhaíochtaí a mheastar a bheith inbhuanaithe ionas go dtógfaidh siad cinntí níos eolasacha. Samhlaítear freisin roinnt ceardlanna chun saineolas teicniúil a bhailiú ó pháirtithe leasmhara. Ba cheart don chuireadh le haghaidh aiseolais cuidiú leis an ngrúpa saineolaithe teicniúil dul i ngleic le réimse leathan páirtithe leasmhara agus saineolaithe agus dlúthóidh sé ar 22 Feabhra 2019.

Tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhairle na nAirí Eacnamaíochta agus Airgeadais (ECOFIN)

#ECOFIN - Fáiltíonn an Coimisiún roimh an dul chun cinn atá déanta ar an mbóthar chuig córas CBL leasaithe an AE

foilsithe

on

D'fháiltigh an Coimisiún Eorpach roimh an dul chun cinn atá déanta ag ballstáit maidir le feabhsuithe a bhfuil géarghá leo ar an gcaoi a n-oibríonn Cáin Bhreisluacha (CBL) san AE.

Le linn chruinnithe airí airgeadais an AE i Lucsamburg bhí comhaontuithe ar roinnt comhad sa réimse seo, agus ba cheart go gcabhródh siad seo go léir le reáchtáil laethúil CBL AE a bhfuil gá práinneach le hathchóiriú forleathan a dhéanamh air.

"Taispeánann figiúirí nua a d’eisigh an Coimisiún seachtainí ó shin go bhfuil ballstáit fós ag cailleadh € 150 billiún i CBL gach bliain. Is céim eile iad comhaontuithe an lae inniu i dtreo aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin agus rialacha CBL a athrú chun feabhais. Anois an t-am chun an móiminteam a ghabháil agus aontú ar réitigh do na fadhbanna níos bunúsaí atá roimh an gcóras inniu, "a dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachais agus Custaim Pierre Moscovici tar éis na gcomhaontuithe.

Aiseolas

Ar na bearta a comhaontaíodh tá:

- Rialacha nua chun feidhmiú an chórais CBL reatha a fheabhsú ó lá go lá go dtí go mbeidh an straitéis fhoriomlán um athchóiriú CBL curtha i bhfeidhm. Ba cheart go laghdódh na ‘socruithe gasta’ mar a thugtar orthu costais chomhlíonta agus cinnteacht dhlíthiúil do ghnólachtaí a mhéadú. Nuair a bheidh a tuarascáil ar an gcomhad seo foilsithe ag Parlaimint na hEorpa, ba cheart go mbeadh na rialacha nua infheidhmithe faoi 2020.

- Beart nua chun ligean do bhallstáit na rátaí CBL a leagann siad le haghaidh r-fhoilseachán a ailíniú, a ngearrtar cáin orthu faoi láthair ag an ráta caighdeánach i bhformhór na mballstát, leis an gcóras níos fabhraí atá i bhfeidhm faoi láthair d’fhoilseacháin chlóite thraidisiúnta. Is é an cinneadh an chéim dheiridh chun a chinntiú go n-éireoidh le cóireáil mhíchothrom an dá tháirge - páipéar in aghaidh digiteach - san am atá thart. Is maith ann an comhaontú seo maidir leis an bplé atá le teacht ar an togra is déanaí ón gCoimisiún chun a chinntiú go mbeidh níos mó solúbthachta ag na ballstáit rátaí CBL a shocrú mar is cuí leo.

Aiseolas

- Glacadh foirmiúil le rialacha nua chun tuilleadh faisnéise a mhalartú agus chun comhoibriú maidir le calaois choiriúil CBL a threisiú idir údaráis chánach náisiúnta agus údaráis forfheidhmithe dlí. Roinnfear faisnéis CBL agus faisnéis faoi bhuíonta eagraithe a bhfuil baint acu leis na cásanna is tromchúisí de chalaois CBL go córasach anois le comhlachtaí forfheidhmithe AE. Cinnteoidh comhordú imscrúdaithe feabhsaithe idir na ballstáit iad féin agus le comhlachtaí AE go ndéantar gníomhaíocht choiriúil atá ag gluaiseacht go tapa a rianú agus go rachfar i ngleic léi níos gasta agus níos éifeachtaí.

Ar leithligh, ghlac airí inniu rialacha athneartaithe go foirmiúil chun sreafaí airgid aindleathacha isteach agus amach as an AE a rialú, príomhbheart sa troid i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta. Déanfaidh uchtáil fhoirmiúil an lae inniu rialuithe airgid a dhoimhniú ar dhaoine ag teacht isteach nó ag fágáil an AE le € 10,000 nó níos mó in airgead tirim, cuireann sé ar chumas na n-údarás gníomhú ar mhéideanna atá níos ísle ná an tairseach dearbhaithe de € 10,000 i gcás ina bhfuil amhras faoi ghníomhaíocht choiriúil agus rialuithe custaim a leathnú go hairgead a sheoltar i ndáileachtaí poist nó lastais lasta, chuig cártaí réamhíoctha agus chuig tráchtearraí lómhara mar ór. Nuair a bheidh na rialacha comhaontaithe daingnithe ag Parlaimint na hEorpa freisin, foilseofar an reachtaíocht in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus tiocfaidh sé i bhfeidhm 20 lá ina dhiaidh sin.

cúlra

Tá ról tábhachtach ag an gcomhchóras Cánach Breisluacha (CBL) i Margadh Aonair na hEorpa. Is foinse mhór ioncaim é CBL atá ag fás san AE, ag ardú os cionn € 1 trilliún in 2015, a fhreagraíonn do 7% de OTI an AE. Tá ceann d’acmhainní an AE féin bunaithe ar CBL freisin. Léirigh staidéir a rinneadh le déanaí go dtéann thart ar € 150 in ioncam CBL ar iarraidh gach bliain de bharr fadhbanna le bailiú CBL agus calaois CBL.

Leanann na bearta a comhaontaíodh inniu ar an Plean Gníomhaíochta CBL i dtreo limistéar CBL AE aonair arna thíolacadh i mí Aibreáin 2016 agus an Moltaí an Choimisiúin maidir le hathchóiriú domhain ar chóras CBL an AE curtha i láthair i mí Dheireadh Fómhair 2017.

Ba cheart do na Ballstáit anois dul ar aghaidh agus aontú a luaithe is féidir maidir leis an athchóiriú i bhfad níos leithne chun calaois CBL i gcóras an AE a laghdú, mar a mhol an Coimisiún anuraidh. Dhéanfadh an t-atosú feabhas agus nuachóiriú ar an gcóras do rialtais agus do ghnólachtaí araon, rud a chuirfeadh an córas níos láidre agus níos simplí le húsáid do chuideachtaí.

Ag an am céanna, tá leasuithe nua molta ag an gCoimisiún i mbliana chun cur ar chumas na mballstát rátaí CBL a shocrú de réir mar is cuí leo.

Tuilleadh eolais

CBL Pacáiste Margaidh Aonair Digiteach

Plean Gníomhaíochta CBL

Preaseisiúint maidir le comhoibriú riaracháin

Preaseisiúint ar na luathaithe

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhairle na nAirí Eacnamaíochta agus Airgeadais (ECOFIN)

Comhaontú ar thrí chomhad cánach tábhachtach a bhfuiltear ag súil leo ó Uachtaránacht an Uachtaráin deiridh an AE

foilsithe

on

Tá airí airgeadais an AE ag teacht le chéile sa Bhruiséil chun conclúidí Chomhairle an AE maidir le cánachas an gheilleagair dhigitigh a fhormhuiniú, pacáiste CBL ríomhthráchtála trasteorann a ghlacadh agus liosta na ndlínsí neamh-chomhoibríocha ar shaincheisteanna cánach a dheimhniú.

Is tosaíochtaí uachtaránachta de chuid Chomhairle an AE san Afraic iad na comhaid seo. Is í Comhairle Ecofin an ceann is déanaí de uachtaránacht Eastóinis an AE.

Chuir Toomas Tõniste, aire airgeadais na hEastóine, ina chathaoirleach ar an gcruinniú béim ar a thábhachtaí atá na conclúidí maidir le cánachas ar bhrabúis in aois an gheilleagair dhigitigh.

Aiseolas

“Ní athrú eile ar rialacha cánach amháin atá i gcánachas an gheilleagair dhigitigh, táimid ag lorg comhdhearcadh ceannródaíoch a thabharfaidh rialacha cánachais go dtí an aois dhigiteach," a dúirt Tõniste. "Chuir an Eastóin in iúl go soiléir go bhfuil sí ar cheann dár dtosaíochtaí agus tá súil againn gur féidir leis an gCoimisiún Eorpach agus leis an OECD dul ar aghaidh ar bhonn chonclúidí an lae inniu. Is é an chéad rud eile a theastaíonn uainn, ná cur chuige domhanda. "

Tá dhá ábhar cánachais eile ar an gclár freisin: liosta na ndlínsí neamh-chomhoibríocha agus an phacáiste CBL ríomhthráchtála trasteorann. "Is liosta soiléir é liosta na ndlínsí do gach duine na rialacha comhaontaithe idirnáisiúnta maidir le cánachas cóir a leanúint," a dúirt Tõniste.

Meastar go nglacfar leis an bpacáiste CBL ríomhthráchtála gan aon phlé. Is iad príomhchuspóirí an phacáiste ná ríomh-thráchtáil trasteorann a dhéanamh níos fusa d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus iomaíocht chothrom a chinntiú laistigh den AE.

Aiseolas

Pléifidh na hAirí dhá thuarascáil ón aontas baincéireachta agus cuirfear ar fáil don Uachtaránacht nua sa Bhulgáir iad. Tá saincheisteanna a bhaineann le próiseas seimeastar na hEorpa agus le beartais bhuiséadacha na Rómáine agus na Ríochta Aontaithe ar an gclár oibre freisin.

Tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending