Ceangail le linn

Geilleagar

An Banc Eorpach Infheistíochta Aontaíonn € 17 billiún d'iasachtaí agus ceadaíonn straitéis iasachta aeráide

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Cóip BEIInniu, bhunaigh an BEI, institiúid iasachta fadtéarmach na hEorpa inniu níos mó ná € 17 billiún d'iasachtaí nua chun tacú le hinfheistíocht i dteileachumarsáid, infreastruchtúr uisce, fuinneamh in-athnuaite, bóithre, scoileanna agus ospidéil, agus iasachtaí tacaithe d'infheistíocht ghnó beag ar fud na hEorpa agus timpeall an domhan.  

An Banc Eorpach Infheistíochta Thug a tacaíocht le straitéis nua iasachta gníomhaíocht aeráide, le tionchar a rannpháirtíocht le hinfheistíocht a bhaineann le aeráide agus fuinneamh in-athnuaite a neartú. Comhdhlúthaíonn an straitéis BEI Aeráide Gníomh an sprioc a chinntiú go dtacaíonn ar a laghad 25% dá hiasachtaí infheistíochta a bhaineann aeráide. Ghiaráil an maoiniú agus chothaíonn infheistíocht atá ag fás ón earnáil phríobháideach chun tacú leis an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin. Téann an straitéis freisin an gá atá le infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail atá dírithe ar chur in oiriúint d'athruithe aeráide atá ag tarlú cheana féin, agus leagann glacann an sprioc a chinntiú go léir iasacht BEI tabhairt ar an ngá a mhéid agus ar éifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú.

Cruinniú sa Háig, phléigh an Bord an Stiúrthóirí BEI tionscnaimh d'fhéadfadh an Banc an AE a ghlacadh chun cur freagairt na hEorpa ar an éigeandála a bhaineann le dídeanaithe ag teacht isteach san Aontas Eorpach. "Is é seo an t-athrú is mó san Eoraip ó thitim Bhalla Bheirlín," a dúirt an BEI tUachtarán Werner Hoyer. "Is féidir leis an BEI cabhrú leis na Ballstáit sa ghearrthéarma, mar shampla trí mhaoiniú lóistín modúlach lena chinntiú dhaoine a thagann is féidir iad a óstáil le dínit. Agus is féidir leis cabhrú sa mheántéarma, ag tacú le hinfheistíocht sciobtha i sláinte, oideachas, agus scileanna. Go ríthábhachtach, is féidir leis an BEI cuidiú trí obair a dhéanann sé i dtíortha na teifigh 'tionscnaimh, ag cabhrú dálaí eacnamaíocha agus sóisialta a fheabhsú ann. "

Aiseolas

Cheadaigh Bord BEI tacaíocht d’infheistíocht straitéiseach bonneagair dar luach beagnach € 7bn. Áirítear leis seo feirmeacha gaoithe amach ón gcósta amach ó chóstaí na RA agus na Beilge, infheistíocht nua i dtraenacha san Ungáir, sa Spáinn, sa Fhrainc, sa Ghearmáin, sa Bhulgáir agus sa tSualainn, pleananna chun nasc mótarbhealaigh na Gearmáine a uasghrádú, agus naisc idirlín ardluais a fheabhsú sa Phortaingéil agus sa Ghearmáin. D'aontaigh scairshealbhóirí an BEI i bprionsabal freisin go gcuirfeadh Banc an AE beagnach € 5.5bn ar fáil chun infheistíocht nua san earnáil phríobháideach a dhíghlasáil ag gnólachtaí beaga agus cuideachtaí lárchaipitil ar fud na hEorpa agus na hAfraice. Áirítear leis seo iasachtaí a thabhairt trí chomhpháirtithe áitiúla nua, agus oibríochtaí nua le bainc áitiúla a thacaigh go rathúil le hinfheistíocht faoi línte creidmheasa a fuair tacaíocht ón BEI roimhe seo. Aontaíodh infheistíocht shuntasach nua san oideachas agus sa taighde do thionscadail scoile nua san Ostair agus in áiseanna ollscoile agus taighde sa RA agus ar fud na Polainne.

Tionóladh cruinniú ionadaithe scairshealbhóirí an BEI, 28 mballstát an AE, agus an Coimisiún Eorpach, sa Ridderzaal stairiúil, i bhfoirgnimh pharlaiminteacha Binnenhof sa Háig. Tagann Bord an BEI le chéile lasmuigh de Lucsamburg uair sa bhliain sa tír a shealbhóidh uachtaránacht an Aontais Eorpaigh an chéad uair eile. Taobh amuigh den Aontas Eorpach, chomhaontaigh an bord tacú le hinfheistíocht riachtanach i mbonneagar eacnamaíoch san Úcráin, ag cinntiú gur féidir leis an tír a riachtanais bhreosla a mhaoiniú agus an geimhreadh ag druidim.

Ceadaíodh maoiniú freisin do thionscadail giniúna cumhachta san Éigipt agus do dháileadh cumhachta agus giniúint ar oileáin iargúlta sna Oileáin Mhaildíve. Faomhadh iasachtaí nua a bhfuiltear ag súil go dtacófar leo faoin tionscnamh ón gCiste Eorpach um Infheistíochtaí Straitéiseacha do sheacht dtionscadal. Caithfidh gach tionscadal, lena n-áirítear 7 gcinn atá curtha in áirithe le haghaidh tacaíochta faoi ráthaíocht EFSI, cead a fháil ó bhord BEI sula dtabharfar conarthaí iasachta chun críche. Le míonna beaga anuas thug an BEI faoi dhícheall cuí teicniúil agus airgeadais do thionscadail a bhfuiltear ag súil go dtacófar leo faoin tionscnamh EFSI, chomh maith le tionscadail a mhaoiniú ó chlár comhardaithe an bhainc féin, a d’iarr an Chomhairle Eorpach. Nuair a bheidh sonraí críochnaitheacha na hiasachta curtha i gcrích tá Grúpa an BEI tiomanta do thacú le tionscadail atá curtha in áirithe le haghaidh maoinithe faoi EFSI ar a chlár comhardaithe fiú má ba cheart a fháil nach bhfuil feidhm ag ráthaíocht an AE.

Aiseolas

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending