Ceangail le linn

Geilleagar

Iarrann uachtarán nua egta ar thionscal na teilifíse agus an raidió 'cumarsáid a dhéanamh le guth láidir'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

egta_logo_NEW2015Deirtear go minic roimhe seo - agus deimhníodh i bpléití le déanaí ag Cruinniú Bainistíochta Sinsearach Bliantúil egta i mBúdaipeist - tá luas an athraithe i dtionscal na meán gan fasach agus más cosúil go bhfuil sé ag bailiú luais.  

Cé go bhfuil go leor ceisteanna faoin todhchaí fós, tá muinín ag craoltóirí agus ag a gcomhlachtaí díolachán d’fhiontair, agus tá go leor cinnteachtaí ann go ngníomhóidh siad sna míonna amach romhainn:

Déanfaidh an Coimisiún Eorpach measúnú agus athmhachnamh ar an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc, ie an píosa reachtaíochta a rialaíonn fógraíocht teilifíse, ach coimeádfaidh ábhar gairmiúil a choróin mar an timpeallacht is sábháilte agus is sábháilte do bhrandaí, comhthéacs agus dáileadh a leanfaidh ag dul i dtreis.

Aiseolas

De réir mar a leanann scáileáin agus feistí de bheith ag dul i méid, leanfaidh riachtanais na bhfógróirí ó thaobh réitigh chumarsáide nuálaíocha agus chuntasacha. Forbróidh an t-éileamh ar roghanna níos soláimhsithe agus níos spriocdhírithe fós fad is a bheidh lucht féachana sroichte agus maise ríthábhachtach do fhógróirí chun a spriocanna feachtais a chomhlíonadh.

Tá airgeadraí nua tomhais, pleanála agus trádála de dhíth ar an tionscal a léiríonn an t-éabhlóid i dtomhaltas sna meáin agus a chuireann san áireamh na súile agus na cluasa go léir, beag beann ar an ngléas, an t-am agus an áit tomhaltais.

Leanfar den treocht i dtreo uathoibrithe méadaithe i gcleachtais díolacháin agus margaíochta agus an t-aistriú chuig straitéisí cláir agus sonraí-tiomáinte.

Aiseolas

Bainfidh formhór na n-idirbheart agus na gcinntí le Sonraí Móra - nó le sonraí atá cliste - beidh tosaíocht ag baint le feabhas a chur ar a cháilíocht agus úinéireacht a choinneáil air; chomh maith le buanna a fhostú nach bhfuil in ann sonraí den sórt sin a mháistir ach freisin chun léargas inchaingne a thabhairt air.

Is cinnte go leanfaidh fathaigh idirlín, na meáin shóisialta, iomaitheoirí OTT ar líne agus iomaitheoirí fuaime ar aghaidh ag troid le haghaidh lucht féachana agus píosa den phíosa fógraíochta araon.

De réir mar a leanann na teorainneacha idir an teilifís agus an fhíseán agus idir an raidió agus an chlosán ag cur as don saol, ní mór don tionscal an méid teilifíse agus raidió a sheasann as a gcuid tairiscintí feabhsaithe i margadh casta digiteach a ath-shainmhíniú.

Leanfaidh stoc na bhfírinní seo, egta - an comhlacht tionscail a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí díolacháin closamhairc - ar aghaidh ag imirt na ról bunúsach abhcóideachta, tagarmharcála agus líonraithe a bhfuil taithí ag tithe díolacháin teilifíse agus raidió ar fud na hEorpa orthu. an tasc is tábhachtaí atá chun tosaigh don chumann agus do gach margadh aonair, cuideachta agus gairmí meán araon ná cur chun cinn láidir agus éifeachtúil na teilifíse agus an raidió mar mheáin fhógraíochta bheoga a chruthaigh arís agus arís eile a gcumas glacadh leis na dúshláin agus na deiseanna araon den ré dhigiteach.

Cad is teilifís agus raidió ann inniu murab ionann agus na meáin a sheachadann na heochracha do rathúlacht fheachtais an fhógróra, toisc gurb iad féin amháin a chuireann an teacht agus an tionchar is mó ar fáil? De réir mar a dúirt Uachtarán nua-thofa egta, Jan Isenbart, stiúrthóir taighde IP Germany (RTL Group) le tithe díolacháin teilifíse agus raidió: “Ní mór do na tionscail teilifíse agus raidió araon a bheith níos guthaí maidir le iad féin a athchruthú, lena láidreachtaí a chur chun cinn, rannchuidiú le Roi agus éifeachtúlacht feachtais. Ba chóir dúinn fís ár dtionscal a chur in iúl níos soiléire don todhchaí, ag tógáil ar an scéal faoi rathúlacht chruthaithe an Teilifíse agus an raidió mar oll-mheáin agus mar chomhpháirtithe fógróirí agus gníomhaireachtaí atá fíor-riachtanach. ”

Tacaíonn Ard-Rúnaí egta, Katty Roberfroid, leis an bhfís seo agus déanann sí glao ar an tionscal: “Déanaimid cinnte go labhraímid le guth amháin agus déanfaimid an comhrá a chasadh ar ais go dtí an dá mheán a chaitheann an tomhaltóir an t-am is mó leis agus a sheachadann fíor tionchar ar fhógróirí. Lig dúinn labhairt go muiníneach faoi theilifís agus raidió agus faoi chumhacht an dá mheáin atá saor ó neamhchinnteachtaí sonraí amhrasacha agus teimhneacha, nach bhfuil ag fulaingt ó cheisteanna calaoise nó inmharthanachta, is féidir - agus a leanfar ag brath orthu mar bunchloch feachtais fógraíochta éifeachtacha le blianta fada amach romhainn. ”

Thionóil Comhthionól Ginearálta egta - a bhailigh le déanaí i mBúdaipeist ag cuireadh comhchineáil MTVA - bord nua do shainordú dhá bhliain. Is féidir leis an liosta de chomhaltaí Boird egta a bheith anseo.

liom

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending