Ceangail le linn

Geilleagar

An chéad bearta faoi Chlár Oibre Eorpach um Imirce: Questions and Answers

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Imircigh MeánmharaCad é an Clár Oibre Eorpach um Imirce?

Tá imirce ar cheann de na deich dtosaíocht pholaitiúla atá ag an gCoimisiún seo. An Clár Oibre na hEorpa ar Imirce, A glacadh an 13 2015 Bealtaine fhorbraíonn na treoirlínte polaitiúla an Uachtaráin Juncker i dtionscnaimh oiriúint aidhm bhainistiú imirce níos fearr i ngach gné. Sainmhíníonn an chéad chuid den Chlár Oibre bearta láithreacha chun cosc ​​tragóidí daonna agus déileáil le héigeandálaí. Sainmhíníonn an dara cuid den Chlár Oibre cur chuige straitéiseach nua imirce níos fearr sa mheántéarma a bhainistiú go dtí an fadtéarma.

Cad a dhéanann an chéad phacáiste a chur i bhfeidhm san áireamh?

Aiseolas

Sa an gClár Oibre Eorpach um Imirce, tiomanta an Coimisiún Eorpach go dtabharfar líon beart nithiúla faoi dheireadh mhí na Bealtaine chun freagra a thabhairt ar an láithreach, éigeandáil. Comhlíonann an chéad phacáiste cur chun feidhme an tiomantas seo agus folaíonn sé: togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle chun tús le athlonnú éigeandála daoine 40 000 in géarghá cosaint idirnáisiúnta uathu ón Iodáil agus an Ghréig ar bhonn Airteagal 78 (3) den Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE); Moladh ag moladh scéim athlonnaithe ar fud an AE chun 20,000 áit a thairiscint do dhaoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu go soiléir lasmuigh den AE; plean Gníomhaíochta chun smuigléirí imirceach a throid; Treoirlínte seirbhísí an Choimisiúin maidir le conas méarlorgú córasach a dhéanamh ar dhaoine nua a thagann isteach, agus meas iomlán acu ar chearta bunúsacha; agus comhairliúchán poiblí ar thodhchaí Threoir an Chárta Ghoirm. Cuimsíonn an pacáiste nóta faisnéise freisin ar staid na hoibríochta comhordaithe Frontex Triton.

1. Togra le haghaidh beart athlonnú éigeandála sealadacha

Cad a dhéanann Airteagal 78 (3) den Chonradh a rá?

Aiseolas

Soláthraíonn Airteagal 78 (3) den CFAE bunús dlí sonrach chun déileáil le cásanna éigeandála ag na teorainneacha seachtracha. Deir sí ‘‘ I gcás go mbeidh cás éigeandála ag dul i muinín ballstáit amháin nó níos mó arb é is sainairíonna insreabhadh tobann náisiúnach de thríú tíortha, féadfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, bearta sealadacha a ghlacadh chun leasa an ballstát (í) lena mbaineann. Gníomhóidh sé tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa ''.

Tá Airteagal 78 (3) gur tharraing riamh san am atá caite?

Riamh Airteagal 78 (3) CFAE a tharraing roimhe. Go dtí seo, tá na Ballstáit i láthair le cásanna a chuireann brú faoi leith Tugadh tacaíocht tríd an gcúnamh airgeadais (cúnamh éigeandála faoin gCiste Eorpach um Dhídeanaithe dtí 2014, agus um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht ó 2014) agus tacaíocht oibríochtúil (An Oifig Tacaíochta do ghnóthaí Tearmainn - EASO).

Céard iad na critéir a chuireann faoi deara Airteagal 78 (3)?

Sainmhínítear na critéir chun Airteagal 78 (3) a spreagadh sa Chonradh: ní mór do bhallstát (í) amháin nó níos mó aghaidh a thabhairt ar chás éigeandála, arb é is sainairíonna insreabhadh tobann de náisiúnaigh tríú tíortha. Is léir ó fhoclaíocht na forála seo gur meicníocht é seo atá le spreagadh in imthosca eisceachtúla nuair, bunaithe ar chomharthaí soiléire mar shonraí staidrimh, is féidir córas tearmainn ballstáit ar leith a chur i mbaol trí insreabhadh ard imirceach a thagann go seasta. ar a chríoch, agus go háirithe orthu siúd a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth go soiléir orthu. Is réamhriachtanais dá bhrí sin tairseach ard práinne agus déine na faidhbe.

I gcás ina Bhallstát agus é a chur i ngníomh?

Faoi na himthosca atá ann faoi láthair, measann an Coimisiún go dhá Bhallstát, is é sin An Iodáil agus An Ghréig, Is féidir le fáil chun freastal ar na critéir maidir le gníomhachtaithe, a bheith i láthair le insreabhadh imirceach eisceachtúla. I 2014, chonaic Iodáil 277% trasnuithe teorann níos neamhrialta ná san 2013, a ionadaíonn 60% de líon iomlán na n trasrianta teorann neamhrialta san AE. A méadú seasta Tharla freisin sa Ghréig, le méadú de 153% de líon na n trasrianta teorann neamhrialta i 2014 i gcomparáid leo siúd i 2013, a ionadaíonn 19% de líon iomlán na n trasrianta teorann neamhrialta san AE tríd is tríd. Sa dá chás, tá an treocht leagtar chun leanúint ar, le sreabhadh gan fasach imirceach leanúnach a bhaint amach a bhruacha.

Bhí bealach eile imirceach tábhachtach 2014 an bealach na mBalcán Thiar. Mar sin féin, le Kosovars cuntas 51% de theacht isteach feadh an bhealaigh seo, nach bhfuil an chuid is mó de arrivals i gcoitinne a bhfuil cosaint idirnáisiúnta.

Is é an tírdhreach imirceach atá ann faoi láthair san Iodáil agus sa Ghréig uathúil dá bhrí. Mar sin féin, seasann an Coimisiún réidh chun tús le meicníochtaí den chineál céanna sa todhchaí do na Ballstáit d'fhéadfadh a bheith i láthair le staid éigeandála. Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag déanamh monatóireachta go háirithe an staid i Málta, A, le staid geografach den chineál céanna leis an Iodáil agus an Ghréig, tá os comhair cheana staideanna a fuarthas roimhe seo.

Cén fáth nach bhfuil Malta san áireamh mar thairbhí na scéime?

Tá staid geografach den chineál céanna leis an Iodáil agus an Ghréig Málta agus bhí go soiléir chun déileáil le staideanna éigeandála san am atá caite, bheadh ​​incháilithe do scéim den sórt sin athlonnú.

An staid i Málta inniu - mar gheall ar líon beag a bhaint amach Malta sa dá bhliain seo caite - nach bhfuil inchomparáide faoi láthair leis san Iodáil agus an Ghréig agus Málta tar ionas nár áiríodh mar thairbhí.

Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag déanamh monatóireachta ar staid i Málta go dlúth agus tá sé réidh chun tús le meicníocht athlonnú den chineál céanna ba cheart staid éigeandála teacht chun cinn i Málta.

Beidh an Coimisiún go bhfionrófar feidhm an sásra le haghaidh Iodáil agus an Ghréig do thíortha a bhfuil éigeandála dá gcuid féin, rud a chiallaíonn nach mbeadh Málta d'oibleagáid a ghlacadh i daoine ón dá thír ba chóir é a taithí plódú tobann náisiúnach tríú tíortha.

Cé mhéad iarratasóirí go bhfuil beartaithe ag an gCoimisiún a athlonnú ón Iodáil agus an Ghréig?

Molann an Coimisiún chun athlonnú san iomlán iarratasóirí 40 000 in géarghá le cosaint idirnáisiúnta. Is ionann é agus thart ar 40% de líon iomlán na n-iarratasóirí a bhfuil gá soiléir cosaint idirnáisiúnta a chuir isteach ar an dá thír go mírialta i 2014. An dáileadh an iomlán 40,000 idir an dá thír, faoi seach 24,000 ón Iodáil agus 16,000 ón nGréig, Tá sé bunaithe ar a gcuid scaireanna faoi seach de líon iomlán na n trasnuithe teorann neamhrialta de dhaoine a bhfuil gá soiléir cosaint idirnáisiúnta i rith na bliana seo caite.

Cé chomh fada leis na bearta is infheidhme chun duine?

Beidh ré na mbeart sealadacha a 24 mhí tar éis a nglactha ag an gComhairle (faoi Airteagal 78 (3) Parlaimint na hEorpa rachfar i gcomhairle leis ag an gComhairle roimh iad a ghlacadh).

Cé acu náisiúntachtaí thagann faoin scéim athlonnú éigeandála agus cén fáth?

Tá an scéim athlonnú beartaithe le haghaidh na "in géarghá le cosaint idirnáisiúnta".

Glacfar incháilithe do athlonnú iarratasóirí náisiúntachtaí a bhfuil an meán ráta aitheantas an AE ar chosaint idirnáisiúnta atá cothrom le nó os a chionn 75%, dá bhrí sin, de réir na sonraí is déanaí atá ar fáil ar fud an AE Eurostat.

De réir sonraí Eurostat, do 2014, bhí beirt náisiúntacht den sórt sin ráta aitheantas ard ar fud bhallstáit an AE: Sirianaigh agus Eritreans.

Cén fáth go raibh an Coimisiún, má mheasann an 75 ráta aitheantas%?

Tá dhá chuspóir ag an tairseach ráta aitheantas 75%: 1) a áirithiú chomh fada agus is féidir go gach iarratasóir atá i gá soiléir le cosaint taitneamh a bhaint as a gcearta cosanta a luaithe is féidir; 2) chun cosc ​​a chur go bhfuil iarratasóirí atá dócha go cáiliú ar thearmann athlonnaithe agus fad mar sin ró-dheacair dóibh fanacht san AE.

Tíortha rannpháirteach sa scéim athlonnú éigeandála?

Baineann an togra, i bprionsabal, ngach ballstát.

Toisc go bhfuil an Iodáil agus an Ghréig na Ballstáit is tairbhithe, ní áirítear sa scála athdháileadh.

An an Ríocht Aontaithe agus Éireann tá 'rogha an diúltaithe i' cearta faoi na Conarthaí, rud a chiallaíonn páirt siad ach más mian leo. danmhairg Tá 'rogha an diúltaithe' ar dheis mbunú ar Chonarthaí, rud a chiallaíonn ní bheidh sé páirteach.

Stáit Chomhlachaithe Níl aon oibleagáid chun páirt a ghlacadh sa scéim athlonnú éigeandála ach a chinneadh go deonach a bheith rannpháirteach.

Cén chaoi a bhfuil an eochair a dháileadh idir na Ballstáit a áireamh?

Na critéir a chur san áireamh an acmhainn ionsúite agus cumas comhtháthú na mBallstát araon. Is iad an dá fhachtóir mhór: 1) méid an daonra (40%): an mó an daonra, an níos éasca é do na Ballstáit a ionsú agus dídeanaithe a chomhtháthú; Meastar geilleagair mhóra i gcoitinne níos mó in ann a ghualainn brúnna imirce mó: 2) an OTI iomlán (40%). Lena chois sin, tá dhá fhachtóir ceartaitheacha (i bhfeidhm go contrártha): líon na n-iarratas ar thearmann a fuarthas agus áiteanna athlonnaithe ar fáil cheana féin sna blianta atá caite 5 (10%) agus an ráta dífhostaíochta (10%). Sna cásanna sin, an níos airde an líon iarratas ar thearmann atá ann faoi láthair agus dá airde an ráta dífhostaíochta, na daoine aonair níos lú ballstát chóir athlonnú.

An bhfuil an Príomhchuspóir dáilte?

Is í an eochair bunaithe ar chritéir oibiachtúla, inchainníochtaithe agus infhíoraithe le fachtóirí ualaithe cuí. Na sonraí a úsáidtear sa scála Tá sonraí a sholáthraíonn deir an comhalta féin chuig Eurostat.

Ag an am céanna, tá critéir athlonnú faoi réir an chirt atá ann faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath a athlonnú le baill teaghlaigh sa bhallstát céanna athlonnú, agus tús áite a thabhairt do leas an linbh.

Cad mar gheall ar Rialachán Bhaile Átha Cliath?

I gcás na ndaoine athlonnaithe, i gceist an cinneadh arna mholadh bhfuil maolú teoranta agus sealadach ar fhorálacha áirithe den Rialachán Bhaile Átha Cliath, go háirithe maidir leis an critéar lena gcinnfear an Ballstát a bheidh freagrach as iarratas ar thearmann. Don chuid eile, tá an Rialachán Bhaile Átha Cliath is infheidhme agus bailí mar riail ghinearálta le haghaidh gach iarratas ar thearmann arna dtaisceadh san Aontas Eorpach.

Cé dtiocfaidh an cinneadh críochnaitheach maidir leis an iarratas ar thearmann daoine bogtha?

iarratasóirí Amháin a láithreoidh príomh facie Beidh a bheith in géarghá cosaint idirnáisiúnta uathu a athlonnú ón Iodáil agus an Ghréig. Beidh na húdaráis na hIodáile agus na Gréige de chúnamh i na daoine sin le cabhair ó na hOifige Eorpaí Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (EASO) agus Gníomhaireachtaí ábhartha eile a aithint. Tá sé seo a sheachaint athlonnú gan ghá na n-iarratasóirí nach mbeidh ag deonaíodh cosaint sa deireadh agus a chur ar ais chuig a dtíortha bunaidh.

An cinneadh, áfach, maidir le cibé an bhfuil dheonaítear ar deireadh iarratasóir luíonn cineál cosanta idirnáisiúnta leis an Ballstát an t-iarratasóir athlonnaithe go.

A chlúdaíonn an costas maidir le haistriú na ndaoine bogtha?

Déanfar an buiséad an AE a chur ar fáil breise € 240 milliún i maoiniú tiomanta chun tacú leis an scéim 24 mhí.

Ballstáit a athlonnú iarratasóirí gá soiléir cosaint idirnáisiúnta a fháil cnapshuim € 6000 do gach duine athlonnaithe, faoin Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht (AMIF).

Cad iad na bearta a chuirfear i bhfeidhm a sheachaint gluaiseachtaí tánaisteacha?

Chun a sheachaint gluaiseachtaí tánaisteacha daoine athlonnaithe ó bhallstát athlonnú Ballstáit eile, beidh ar iarratasóirí ar an eolas maidir leis na hiarmhairtí gníomh den sórt sin, is é sin go mbeidh siad ar ais chuig an mballstát den athlonnú faoin chóras Bhaile Átha Cliath.

Beidh iarrachtaí níos mó a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh gach arrivals nua san Iodáil agus an Ghréig a gcuid méarlorg a thógáil, mar iallach rialacha an AE.

Ní bheidh iarratasóirí nár raibh a méarloirg a tógadh le hathlonnú go dtí bhallstáit eile an AE.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Ní mór don togra ón gCoimisiún anois glacadh ag an gComhairle, vótáil trí thromlach cáilithe, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa.

De réir rialacha vótála na Comhairle, níl na Ballstáit nár roghnaigh-i leis an togra vótáil.

2. Moladh do bhunú scéim athlonnaithe Eorpach

Cad is athlonnaithe? Conas a oibríonn sé?

Is Athlonnaithe an próiseas trína ndéantar, ar ar mheasúnú agus a iarraidh ag Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe ( 'UNHCR'), daoine easáitithe lasmuigh den AE a bhfuil gá soiléir cosaint idirnáisiúnta a aistriú ó thír nach bhfuil san AE agus a bunaíodh i mBallstát AE Stáit agus é mar chuspóir a ligean isteach orthu agus iad a dheonú cineál cosanta idirnáisiúnta. Faoi láthair, tá athlonnú dídeanaithe deonacha, agus déanfar iarracht an AE a bheith ina suim na gníomhartha náisiúnta. Faoi láthair, ní mór ballstáit amháin 15 AE scéimeanna athlonnaithe, le trí Ballstáit eile athbheochan ar bhonn ad hoc. Níl feidhm ag na Ballstáit eile páirt a ghlacadh sa athlonnaithe.

Líon na ndaoine athlonnaithe le linn na tréimhse 2008 - 2014

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Belgium : 45 : 25 0 100 35
an bhulgáir : : : : 0 0 0
Poblacht na Seice : 0 40 0 25 0 0
danmhairg 565 450 495 515 470 515 345
Ghearmáin 0 2070 525 145 305 280 280
An Eastóin 0 0 0 0 0 0 0
Éireann 100 190 20 45 50 85 95
An Ghréig : : : 0 0 0 0
spain : : : : 80 0 125
France 195 520 360 130 100 90 450
croatia : : : : : 0 0
An Iodáil 70 160 55 0 0 0 0
An Chipir 0 : 0 : : 0 0
latvia 0 0 0 0 0 0 0
An Liotuáin : : : 0 5 0 0
Lucsamburg : 30 5 0 0 0 30
An Ungáir 0 0 : 0 0 0 10
Málta 0 0 0 0 0 0 0
An Ísiltír 695 370 430 540 430 310 790
An Ostair 0 0 0 0 0 0 390
An Pholainn : : : : 0 0 0
An Phortaingéil 10 0 35 30 15 0 15
Rómáin 0 0 40 0 0 0 40
An tSlóivéin 0 0 0 0 0 0 0
An tSlóvaic 0 0 0 0 0 0 0
an fhionlainn 750 725 545 585 730 675 1090
An tSualainn 1865 1890 1790 1620 1680 1820 2045
an Ríocht Aontaithe 640 945 720 455 1040 965 645

Foinse: Eurostat - na figiúirí imní ach sainmhíniú teoranta athlonnaithe agus ní fholaíonn siad víosaí daonnúla, atá chomh maith le foirm de chosaint idirnáisiúnta arna ndeonú ag Ballstáit an AE. Tá sé seo go háirithe an cás na Gearmáine a chuireann líon ard víosaí daonnúla.

Cad a dhéanann an pacáiste cur i bhfeidhm nithiúil a mholadh maidir le athlonnaithe?

Do dhaoine easáitithe gá acu le cosaint dul i muinín na líonraí coireachta na smuigléirí agus gáinneálaithe sheachaint, an Clár Oibre Eorpach maidir le hImirce na 13 Bealtaine glaonna ar an Aontas Eorpach dlús a chur lena n-iarrachtaí athlonnaithe.

Ghlac an Coimisiún Moladh ag moladh ar fud an AE Scéim athlonnú a thairiscint gealltanas aonair an AE áiteanna 20,000, Chun dídeanaithe a thabhairt go sábháilte agus go dleathach chuig an AE.

Is é an ré na scéime blianta 2.

Faoin togra ón gCoimisiún, ba cheart na háiteanna athlonnaithe ngeall foriomlán a dháileadh i measc bhallstáit an AE bunaithe ar eochair dháileadh.

Is iad na critéir an eochair don scéim athlonnú éigeandála mar an gcéanna: OTI, méid an daonra, ráta dífhostaíochta agus aird á tabhairt anuas líon iarrthóirí tearmainn agus iarrachtaí athlonnaithe déanta cheana féin ar bhonn deonach ag na Ballstáit.

Páirt a ghlacadh sa scéim athlonnaithe Is ar bhonn deonach, agus tugtar cuireadh Stáit Chomhlachaithe páirt a ghlacadh.

Conas a bheidh an scéim athlonnaithe a mhaoiniú?

Beidh an buiséad an AE a chur ar fáil maoiniú tiomanta ar breise50 milliún i 2015 / 2016 chun tacú leis an scéim seo. Beidh an t-airgead breise don scéim athlonnaithe ar fud an AE (€ 50 milliún leathadh go cothrom ar fud 2015 2016 agus) a chur leis an Tearmainn speisialta, Imirce agus Lánpháirtíocht (AMIF).

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Ballstáit Iarrtar tiomantas a thabhairt ar na háiteanna athlonnaithe atá molta faoi Mheán Fómhair 2015.

3. Plean Gníomhaíochta ar Smuigleáil Imirceach

Cad é an Plean Gníomhaíochta maidir le Smuigleáil?

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta an AE i gcoinne smuigléireachta imirceach (2015-2020) gníomhartha nithiúla chun cur i gcoinne agus smuigleáil imirceach a chosc, agus comhlíonadh na iomlán agus cosaint ar chearta daonna na n-imirceach. seo Plean Gníomhaíochta leagtar amach na gníomhaíochtaí sonracha atá riachtanach chun an Slándála agus Cláir Oibre Imirce a chur chun feidhme sa réimse seo, agus cuimsíonn na bearta is tábhachtaí a ainmnítear ann cheana féin. Tá sé bunaithe ar chur chuige ildisciplíneach, a bhaineann le gníomhaithe agus eagraíochtaí éagsúla ag leibhéil áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Clúdaíonn an Plean Gníomhaíochta gach céim agus na cineálacha smuigleáil imirceach, chomh maith le bealaí imirce éagsúla. Cuimsíonn na gníomhartha nithiúla atá leagtha amach sa phlean an dá chuspóir gearrthéarmacha agus fadtéarmacha.

An féidir leat samplaí nithiúla ar conas a rachaidh an Phlean Ghníomhaíochta rianú, chosc agus a chomhrac na smugglers?

Díríonn an Plean Gnímh i gcoinne smuigléireachta imirceacha ar réimsí 4:

  • póilíní feabhsaithe agus freagairt breithiúnach
  • bailiú feabhsaithe agus roinnt faisnéise
  • cosc feabhsaithe smuigleáil agus cúnamh a imircigh leochaileacha
  • Comhar le tríú tíortha Níos Láidre

tá sé i gceist ag an gCoimisiún chun pointí aonair teagmhála ar smuigleáil imirceach i ngach Ballstát a bhunú agus tá pleanáil an creat dlí reatha an AE maidir le smuigleáil imirceach ag 2016 athbhreithniú a dhéanamh ar. Beidh an comhar le hAonaid Faisnéise Airgeadais a sheoladh chun cur le himscrúduithe airgeadais d'fhonn a rianú agus a choigistiú fáltais ó choireacht ó smuigleáil imirceach, chomh maith le chur ar bun le liosta de na soithí amhrasach dócha a bheidh le húsáid sa Mheánmhuir.

Lena chois sin, beidh Oifigigh Teagmhála Eorpach imscarfar in eochair Toscaireachtaí AE a fheabhsú agus roinnt faisnéise a shruthlíniú, agus beidh an Coimisiún bailiúchán rialta staidrimh coireachta ar smuigleáil imirceach.

D'fhonn cosc ​​a chur feiniméan na smuigleáil, i gcomhar leis an EEAS, beidh an Coimisiún i gcomhar le tríú tíortha chun feachtais faisnéise agus coisc a fhorbairt. Déanfaidh an Coimisiún a fhorbairt chomh maith le lámhleabhar agus treoirlínte d'údaráis iompair agus teorann. I 2016, beidh a measúnú iarmharta a sheoladh ar Treoir 2004 / 81 / EC ar áit chónaithe ceadanna a eisíodh d'íospartaigh gáinneála ar dhaoine chun athbhreithniú a dhéanamh, b'fhéidir, é. cur misin agus oibríochtaí CBSC leis an gcomhrac in aghaidh smuigléirí agus tríú tíortha agus cabhróidh sé chun a gcumas féin.

Chun cur le héifeachtúlacht an toraidh mar bhac ar smuigleáil, molfaidh an Coimisiún don bhunús dlí Frontex leasú chun a ról a neartú maidir le tuairisceán agus i 2015-16, beidh an chaoi a bhféadfaí an gCóras Faisnéise Schengen (SIS) a úsáid níos fearr a chur i bhfeidhm cinntí ar ais. I measc Féidearthachtaí dtugtar isteach oibleagáid chun na Ballstáit a chur isteach toirmisc iontráil isteach sa chóras SIS ionas gur féidir iad a fhorfheidhmiú ar fud an AE.

Ar deireadh, déanfaidh an SEGS agus an Coimisiún le chéile chun a sheoladh nó a fheabhsú creataí comhoibrithe déthaobhacha agus réigiúnacha le tríú tíortha ábhartha atá ann cheana féin, agus ag cur le cúnamh airgeadais agus teicniúil chun cur a chur faoin gcumas chun déileáil leis an dúshlán seo. Beidh ardáin comhair an AE maidir le smuigleáil imirceach a chur ar bun i dtríú tíortha tosaíochta tionscnaimh agus idirthurais, atá dírithe ar thabhairt le chéile eagraíochtaí idirnáisiúnta, Toscaireachtaí AE agus rialtais náisiúnta.

An dtugann an fócas an Phlean Gníomhaíochta i leith ar an gceantar na Meánmhara?

Cé go samhlaítear sa Phlean gníomh i gcoinne gach cineál smuigléireachta imirceach ar gach bealach imirceach, tá géarghá go háirithe le bearta chun cur i gcoinne smuigléireachta tríd an Mheánmhuir. Neartófar Comhfhoireann Oibriúcháin Europol, JOT MARE, chun go mbeidh sé mar mhol comhthiomsú faisnéise an AE sa troid i gcoinne smuigléireachta imirceach.

4. Treoirlínte maidir le EURODAC agus oibleagáid méarlorgaireacht

Cad is EURODAC? Cén fáth go bhfuil iarrthóirí tearmainn méarlorg?

Is EURODAC bunachar bithmhéadrach atá dírithe ar chur i bhfeidhm na éascú Rialachán Bhaile Átha Cliath, A chinneann an Ballstát atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar éileamh ar thearmann i láthair san Aontas Eorpach agus na Stáit Dublin Associated (an Iorua, an Íoslainn, an Eilvéis agus Lichtinstéin). Faoin gcóras EURODAC, ní mór Ballstáit rannpháirteacha méarloirg gach iarrthóra tearmainn os cionn aois 14. Tá an nós imeachta maidir le méarloirg a thógáil aontaithe i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos sa Chairt an AE um Chearta Bunúsacha agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh. Tá na méarloirg sin i gcomparáid le sonraí méarloirg arna dtarchur ag Ballstáit rannpháirteacha eile atá stóráilte sa bhunachar sonraí láir. Má léiríonn EURODAC go bhfuil na méarloirg taifead déanta cheana, d'fhéadfadh an iarrthóir tearmainn a chur ar ais chuig an tír ina raibh sé / thógfar a chuid méarlorg dtús.

Gach ballstát an AE, chomh maith leis na Stáit Chomhlachaithe Dublin, beidh feidhm ag na Rialachán Eurodac.

Cad atá á moladh ag an gCoimisiún nuair a thagann sé méarlorgaireachta agus EURODAC?

Chuir seirbhísí an Choimisiúin treoirlínte maidir le cur chun feidhme an rialacháin atá ann faoi láthair EURODAC ar an oibleagáid atá beartaithe chun méarloirg gach duine aonair a chur isteach iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a ghlacadh.

Faoi láthair, iarratas a dhéanamh na Ballstáit an reachtaíocht atá ann faoi choinníollacha éagsúla, ag baint úsáide as ceachtar choinneáil, comhéigean nó ní méarlorgaireacht a áirithiú. Mar thoradh air sin, tá seirbhísí an Choimisiúin a chur chun tosaigh le cur chuige comhchoiteann chun próiseas méarlorgaireacht.

Molann an cur chuige, i gcéad dul síos, comhairleoireacht agus iarratasóirí maidir lena gcearta agus oibleagáidí an eolas, agus cúiseanna méarlorgaireacht. Mura bhfuil iarratasóirí comhoibriú - bíodh sé trí dhiúltú a n-méarlorg a thógáil nó a trí dochar a fingertips aitheantais i gcóir dodhéanta - na ballstáit Ba chóir leas a bhaint as sonrach agus teoranta coinneála, agus comhéigean a úsáid mar rogha dheireanach.

5. Treoir Cárta Gorm

Cad é an treoir Cárta Gorm?

Sa bhliain 2009, chuir an AE sraith coinníollacha i bhfeidhm d’oibrithe neamh-AE atá ag smaoineamh ar fhostaíocht ardoilte a ghlacadh sna Ballstáit, ag cruthú nós imeachta mear chomhchuibhithe agus comhchritéir (conradh oibre, cáilíochtaí gairmiúla agus íosleibhéal tuarastail (b) chun cead cónaithe agus oibre speisialta a eisiúint ar a dtugtar an "Cárta Gorm AE".

Éascaíonn an Cárta Gorm rochtain ar an margadh saothair agus sealbhóirí teideal cearta socheacnamaíocha agus coinníollacha fabhracha le haghaidh athaontú teaghlaigh agus soghluaisteacht laistigh den AE.

Cuireann Treoir um Chárta Gorm an AE caighdeáin earcaíochta eiticiúla chun cinn chun teorainn a chur le hearcaíocht ghníomhach ag ballstáit i dtíortha i mbéal forbartha atá cheana féin ag fulaingt ó “dhraenáil inchinne” tromchúiseach, go háirithe in earnálacha ar leith mar an earnáil sláinte. Ní chruthaíonn Cárta Gorm an AE ceart iontrála; tá sé bunaithe ar éileamh, ie bunaithe ar chonradh oibre. Tá a thréimhse bailíochta idir bliain agus ceithre bliana, agus an fhéidearthacht ann go ndéanfaí é a athnuachan.

Cén fáth go bhfuil an Coimisiún sheoladh comhairliúchán ar an Cárta Gorm?

Ba cheart go mbeadh an Eoraip in ann scéim tarraingteach ar fud an AE a chur ar bun do náisiúnaigh ardcháilithe tríú tír. Soláthraíonn an Treoir maidir le Cárta Gorm scéim den sórt sin cheana féin, ach ní úsáidtear go leor í. Mar sin tá an Coimisiún ag seoladh comhairliúchán poiblí ar Threoir an Chárta Ghoirm d’fhonn beartais oilte saothair an AE a fheabhsú. Iarrann an comhairliúchán ar gheallsealbhóirí (imircigh, fostóirí, eagraíochtaí rialtais, ceardchumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha, gníomhaireachtaí fostaíochta, srl.) A dtuairimí a roinnt ar Chárta Gorm an AE agus ar bheartais imirce saothair an AE. Tá sé mar aidhm ag an gcomhairliúchán díospóireacht a chothú agus aiseolas a bhailiú ar phríomhcheisteanna mar: cad ba cheart don AE a dhéanamh chun a tharraingteacht sa chomórtas domhanda d’oibrithe ardoilte a threisiú? Conas a d’fhéadfaí scéim “Cárta Gorm an AE” a fheabhsú? Cad is féidir a dhéanamh chun cabhrú le gnóthais an tallann a theastaíonn uathu a earcú agus ag an am céanna an méid is féidir le himircigh a thabhairt dár sochaithe a uasmhéadú?

Cártaí Gorm arna eisiúint ag Ballstáit (Foinse: Eurostat)

2012 2013
EU25 3.664 12.854
Belgium 0 5
an bhulgáir 15 14
Poblacht na Seice 62 72
danmhairg
Ghearmáin 2.584 11.580
An Eastóin 16 12
Éireann
An Ghréig 0  :
spain 461 313
France 126 371
croatia  : 10
An Iodáil 6 87
An Chipir 0 0
latvia 17 10
An Liotuáin  : 26
Lucsamburg 183 236
An Ungáir 1 4
Málta 0 4
An Ísiltír 1 3
An Ostair 124  108
An Pholainn 2 16
An Phortaingéil 2 4
Rómáin 46 71
An tSlóivéin 9 3
An tSlóvaic 7 8
an fhionlainn 2 5
An tSualainn  0  2
an Ríocht Aontaithe

6. Plean Oibríochtúil an Chomhchoiste Oibríocht Triton

Cad é an staid mar atá maidir Triton inniu?

Frontex agus an Iodáil, i ndlúthchomhairle leis Málta agus ballstáit eile atá rannpháirteach, tar éis comhaontú ar phlean oibríochta leasaithe don Chomhchoiste Oibríocht Triton.

Síneann an Plean Oibríocht an limistéar geografach de Triton dheas go dtí an teorainneacha an chreasa cuardaigh agus tarrthála Mháltais chun an réimse an iar-hIodáile oibríocht Mare Nostrum.

Tar éis na gealltanais sócmhainní tar éis an urghnách den Chomhairle Eorpach an 23 Aibreán, na rialacha mionsonraithe lena n-áirítear na cineálacha cruinn agus líon trealaimh theicniúil a cuireadh ath-shainmhíniú a chlúdach an limistéar leathnaithe agus ar chumas a bhrath go luath agus tarrtháil bád imirceacha i nguais. An líon iomlán na n-acmhainní atá ar fáil tugtha cothrom le dáta go: 10 mhuirí, 33 talamh agus sócmhainní aeir 8, agus acmhainní daonna 121.

Líon na Soithí Oscailte Mhuir Patróil a mhéadú ó 3 faoi láthair 6 i rith an tsamhraidh (go dtí deireadh Meán Fómhair) agus ina dhiaidh sin go dtí 5 le linn an gheimhridh imscaradh. Lena chois sin, beidh an cumas braiteacháin luath a mhéadú leis an imscaradh amháin breise Sciathán Airplane Seasta (FWA) a threisiú 4 FWAs úsáid faoi láthair. Tríd is tríd, beidh leibhéal déine imscaradh na sócmhainní muirí agus aeir.

Ó thaobh acmhainní daonna, beidh líon na bhfoirne scagtha agus aithint imirceacha a dhúbailt, agus beidh líon na bhfoirne faisnéisithe (le haghaidh bailiú faisnéise maidir le smuigleáil imirceach) a mhéadú ó 4 9 go.

Tríd is tríd, beidh an t-imscaradh na sócmhainní agus acmhainní daonna a choigeartú ar bhealach solúbtha chun gur féidir athruithe de réir riachtanais oibríochtúla.

Tá limistéar oibríochtúil Triton teoranta do 30 muirmhíle? An bhfuil sé riachtanach a athrú ar an sainordú Frontex chun é a oibriú ar an mórmhuir?

Tá an ceantar oibriúcháin le haghaidh gach oibríocht comhpháirteacha arna gcomhordú ag Frontex leagtha amach sa phlean oibríochta atá formheasta ag an ballstát óstach agus Frontex, i gcomhairle leis na Ballstáit atá rannpháirteach. Clúdaíonn an ceantar oibriúcháin atá ann faoi láthair le haghaidh chomhoibríocht Triton mar chuid de na farraigí teorann na hIodáile agus Málta, chomh maith le réimsí ar an bhfarraige mhór.

Faoi láthair, sócmhainní dílse atá rannpháirteach i gcomhoibríocht Triton idirghabháil cheana in oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála lasmuigh den cheantar oibríochtúil shainiú nuair a chuirtear ar iarradh air é sin a dhéanamh ag an Ionad Comhordaithe Tarrthála freagrach.

Cad eile is féidir a dhéanamh chun teacht ar imircigh báid ar an bhfarraige mhór?

Spreagann an Coimisiún na Ballstáit faisnéis a mhalartú níos éifeachtaí agus ar iarrachtaí na cailliúint beatha chun cosc ​​a chur ar muir a chomhordú. An Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR), A bunaíodh i mí na Nollag 2013 chumas, na Ballstáit agus Frontex go mbeadh pictiúr níos fearr ar cad atá ag tarlú ar muir, a bhrath agus, an-tábhachtaí fós, a tharrtháil.

Conas is féidir le Frontex go bhfuil "sábháil de shaol 'tosaíocht ina chuid gníomhaíochtaí?

Is é ról Frontex rialú éifeachtach teorann a chinntiú ag teorainneacha seachtracha an AE. Mar sin féin, cuidíonn Frontex le ballstáit i gcásanna a bhaineann le héigeandálaí daonnúla agus tarrtháil ar muir. Go praiticiúil, déanann sócmhainní atá rannpháirteach san oibríocht arna chomhordú ag Frontex Triton idirghabháil cheana féin in oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála nuair a iarrann an tIonad Comhordaithe Tarrthála freagrach orthu déanamh amhlaidh nó má tharlaíonn siad teacht ar staid tarrthála.

Rialáil 656 / 2014 deirtear go soiléir i mbunú na rialacha maidir le faireachas a dhéanamh ar theorainneacha seachtracha na farraige i gcomhthéacs an chomhair oibríochta arna chomhordú ag Frontex: "níl faireachas teorann teoranta do bhrath iarrachtaí ar thrasrianta teorann neamhúdaraithe ach leathnaíonn sé go cothrom na socruithe atá beartaithe chun dul i ngleic le cásanna mar chuardach. agus tarrtháil a d’fhéadfadh teacht chun cinn. "

Sonraítear in Airteagal 3 den Rialachán seo freisin: "go ndéanfar bearta a dhéanfar chun críche oibríochta farraige ar bhealach a chinnteoidh, i ngach cás, sábháilteacht na ndaoine a idircheapadh nó a tharrtháladh, sábháilteacht na n-aonad rannpháirteach nó sábháilteacht tríú páirtithe. "

Ina theannta sin, an Rialachán lena mbunaítear Frontex Sonraítear go gcaithfidh Frontex meas agus oibleagáidí dlí idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil i bhfeidhm. Is é an oibleagáid chun cabhrú le daoine anacair go deimhin cuid de dhlí idirnáisiúnta poiblí agus chónaisceann gach ballstát agus Frontex.

Cad iad na hoibleagáidí atá ar gardaí teorann agus ionramháil cáis tarrthála le linn oibríocht arna gcomhordú ag Frontex?

Ní Frontex in áit gníomhaíochtaí rialaithe teorann ag teorainneacha seachtracha an AE ach cuireann sé trealamh agus teorann gardaí teicniúla breise do na tíortha an AE atá ag tabhairt aghaidh brú imirceach méadaithe. Gach soitheach, héileacaptair agus aerárthaí arna soláthar ag Frontex ag feidhmiú faoi cheannas na n-údarás náisiúnta. Níl Frontex bhfuil a threalamh féin ach braitheann sé ar na soithí, báid agus ar héileacaptair chomh maith le gardaí teorann ar fáil do Frontex ag ballstáit éagsúla. Clúdaíonn Frontex costais a iompar, cothabháil bhunúsach, agus per diem na n-oifigeach.

De réir reachtaíocht toEU, más rud é le linn gcomhoibríocht is cúis aige a chreidiúint go bhfuil soitheach nó na daoine ar bord i gcás éigeandála ann, ní mór na sócmhainní mhuirí agus aeir i dteagmháil leis an Ionad Comhordaithe Tarrthála Muirí freagrach (MRCC). Tá gach tír le teorainn mhara atá freagrach as tarrthála muirí ar a chuid uiscí stiúradh agus tá údarás atá sainmhínithe go soiléir atá freagrach as comhordú oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála. I gcás na hIodáile, tá an MRCC á bhainistiú ag an Garda Cósta na hIodáile. I gcás Mhálta, tá an MRCC á bhainistiú ag na Fórsaí Armtha Mhálta. Gach sócmhainn a bhfuil baint acu oibríocht cuardaigh agus tarrthála caithfidh tharchur eolas go léir atá ar fáil don MRCC iomchuí, a bheith ar fáil dó agus lean a chuid treoracha chun cuidiú leis an oibríocht tarrthála agus a chur ó bhord na daoine a tharrtháiltear in áit shábháilte.

Conas a chuirfidh an láithreacht méadaithe Frontex sa Mheánmhuir a mhaoiniú?

Na buiséid Frontex d'Oibríochtaí Comhpháirteacha Triton agus Poseidon do na míonna 7 2015 deiridh de bhí méadú faoi thrí trí bearrtha suas leis an méid breise de € 26 milliún i gcomparáid leis an mbuiséad tosaigh curtha in áirithe don dá oibríochtaí. Do 2016, bhí méadú faoi thrí an buiséad réamh de € 22.5 milliún don dá oibríochtaí leis an suim bhreise de € 45 milliún. Ghlac an Coimisiún a thogra maidir le leasú an 2015 bhuiséad an Aontais ar 13 Bealtaine agus beidh an dréachtbhuiséad do 2016 ghlacadh ag deireadh mhí na Bealtaine 2015.

Idir an dá linn, tá bearta leordhóthanacha déanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go rochtain láithreach ar mhaoiniú breise ar chumas Frontex a dhéanamh gealltanais airgeadais ag teastáil le haghaidh imlonnú tráthúil na n-acmhainní breise go dtí an ceantar oibriúcháin.

Chun tuilleadh eolais a fháil

IP / 15/5039 - déanann Coimisiún Eorpach an dul chun cinn maidir le Clár Oibre ar Imirce

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending