Ceangail le linn

Geilleagar

déanann Coimisiún Eorpach an dul chun cinn maidir le Clár Oibre ar Imirce

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

inimirce_2280507cCoicís tar éis dó an Clár Oibre Eorpach um Imirce a chur i láthair, tá an Coimisiún ag glacadh leis na chéad mholtaí dá chur chuige cuimsitheach inniu chun bainistíocht na himirce a fheabhsú.

Tar éis chailliúint uafásach na beatha sa Mheánmhuir an mhí seo caite, thug ceannairí Eorpacha tiomantas daingean don dlúthpháirtíocht i measc na mballstát chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin choitianta imirceacha. Le tograí an lae inniu, tá an Coimisiún ag iompú focail i ngníomh agus ag leagan amach freagraí láithreacha agus fadtéarmacha ar na dúshláin imirce atá os comhair na hEorpa.

Dúirt an Chéad Leas-Uachtarán Frans Timmermans: "Inniu (27 Bealtaine) tá an Coimisiún ag meaitseáil focail le gníomh. Téann an dlúthpháirtíocht lámh ar láimh le freagracht. Sin é an fáth go n-áiríonn ár dtograí an ceanglas láidir go gcuirtear rialacha tearmainn i bhfeidhm i gceart, agus go ndéanann na ballstáit iad gach rud ba chóir dóibh chun mí-úsáid a chosc. Ba cheart go bhfaigheadh ​​gach duine a bhfuil tearmann de dhíth air san Eoraip. Ach ba cheart iad siúd nach bhfuil aon éileamh inchosanta acu a aithint go tapa agus a thabhairt ar ais go dtí a dtír dhúchais. Tá sé seo riachtanach chun go nglacfar go maith le beartais imirce sa tsochaí. "

Aiseolas

Dúirt Ardionadaí / Leas-Uachtarán an AE Federica Mogherini: "Coicís tar éis dúinn ár gClár Oibre a ghlacadh, cuirimid tograí nithiúla i láthair inniu maidir lena chur i bhfeidhm, le príomhaidhm amháin: beatha a shábháil go tapa agus cosaint a sholáthar san AE do dhaoine i ngátar, bíodh siad ar muir Ar an gcúis seo, táimid ag treisiú ár gcomhoibrithe le tíortha tionscnaimh agus idirthurais agus le tíortha a óstáil dídeanaithe, ní amháin chun tacú le hacmhainní tearmainn agus imirce, ach freisin chun dul i ngleic leis na bunchúiseanna a chuireann iallach ar dhaoine éalú agus dul ar imirce: bochtaineacht, cogaí, géarleanúint, sáruithe ar chearta an duine agus tubaistí nádúrtha Phléigh mé na cuspóirí seo inné le hairí forbartha, i gcomhthéacs ár machnaimh ar Spriocanna Forbartha inbhuanaithe nua, agus rinne mé tuairimí a mhalartú arís leis an Ban Ki-Moon Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe ar na céimeanna cuimsitheacha a theastaíonn uainn a ghlacadh. "

Dúirt an Coimisinéir Imirce, Gnóthaí Baile agus Saoránachta Dimitris Avramopoulos: "Inniu, léirigh an Coimisiún gur féidir leis gníomhú go tapa agus go diongbháilte chun an imirce a bhainistiú níos fearr. Na scéimeanna athlonnaithe agus athlonnaithe, mar aon le Triton agus Poseidon a neartú agus an Plean Gníomhaíochta chun troid. smuigléirí, freagra a thabhairt ar na dúshláin is práinní atá romhainn. Ag an am céanna, táimid ag seoladh an chomhairliúcháin phoiblí maidir le hathbhreithniú ar Threoir an Chárta Ghoirm, comhairliúchán a bhfuil súil againn a thabharfaidh ionchur luachmhar dúinn chun an ionstraim seo a iompú ina fíor. cárta gnó don Aontas sa chomórtas domhanda do bhuanna agus scileanna. "

Tá an Coimisiún Eorpach ag cur roinnt beart éagsúil nithiúil i láthair chun freagairt do na dúshláin imirce atá ann faoi láthair:

Aiseolas
  • Athlonnú: Meicníocht freagartha éigeandála chun cuidiú leis an Iodáil agus leis an nGréig: Tá an Coimisiún Eorpach ag moladh an mheicníocht freagartha éigeandála a úsáid faoi Airteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Úsáidfear an fhoráil seo, atá á cur i ngníomh den chéad uair, chun scéim athlonnaithe éigeandála a bhunú chun cabhrú leis an Iodáil agus leis an nGréig. Beidh feidhm ag an scéim seo maidir le náisiúnaigh Siria agus Eiritréacha a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu agus a tháinig chun na hIodáile nó na Gréige tar éis 15 Aibreán 2015 nó a thiocfaidh i ndiaidh na meicníochta a lainseáil. Ba cheart 40,000 duine san iomlán a athlonnú ón Iodáil agus ón nGréig chuig ballstáit eile bunaithe ar eochair dáilte (féach Iarscríbhinn 1 agus 2) sa dá bhliain atá romhainn - a fhreagraíonn do thart ar 40% de líon iomlán na n-iarrthóirí tearmainn a bhfuil riachtanas soiléir acu cosaint idirnáisiúnta a tháinig isteach sna tíortha seo in 2014. Tá an Coimisiún réidh chun an rud céanna a dhéanamh má bhíonn sní isteach tobann imirceach ag ballstáit eile - mar Mhálta. Gheobhaidh na ballstáit € 6,000 in aghaidh gach duine a athlonnófar ar a gcríoch.
  • Athlonnú: Ghlac an Coimisiún le Moladh ag iarraidh ar bhallstáit 20 000 duine a athlonnú ó lasmuigh den AE, a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu go soiléir mar atá aitheanta ag an UNHCR, thar dhá bhliain, bunaithe ar eochair dáilte (féach Iarscríbhinn 3). Beidh na Ballstáit a ghlacfaidh páirt sa scéim i dteideal tacaíochta airgeadais, agus cuirfidh an AE € 50 milliún ar fáil in 2015-16.
  • Plean Gníomhaíochta AE i gcoinne smuigléireachta imirceach: Leagann an Plean do 2015-2020 amach gníomhaíochtaí nithiúla chun smuigleáil imirceach a chosc agus cur ina choinne. I measc na ngníomhartha tá liosta d’árthaí amhrasacha a chur ar bun; ardáin thiomnaithe chun comhar agus malartú faisnéise le hinstitiúidí airgeadais a fheabhsú; agus comhoibriú le soláthraithe seirbhíse idirlín agus na meáin shóisialta lena chinntiú go ndéantar ábhar idirlín a úsáideann smuigléirí chun a gcuid gníomhaíochtaí a fhógairt agus a bhaint go tapa.
  • Treoirlínte maidir le Méarlorgú: Ionas go n-oibreoidh comhchóras tearmainn an AE go héifeachtach, caithfear méarloirg a chur go córasach ar theacht dóibh. D’fhoilsigh seirbhísí an Choimisiúin treoirlínte do bhallstáit ag leagan amach cur chuige dea-chleachtais maidir le méarlorgaireacht iarratasóirí nua-aimsithe ar chosaint idirnáisiúnta. Oibreoidh foirne ‘Hotspot’ ó EASO, Frontex agus Europol ar an talamh chun imircigh atá ag teacht isteach a aithint, a chlárú agus a mhéarlorgú go tapa agus iad siúd a bhfuil cosaint de dhíth orthu a mheas.
  • Comhairliúchán poiblí ar thodhchaí Threoir an Chárta Ghoirm: Tá an Coimisiún ag iarraidh feabhas a chur ar scéim Chárta Gorm an AE atá ann, a bhfuil sé mar aidhm aici é a dhéanamh níos éasca do dhaoine ardoilte teacht agus obair san AE ach ar éigean a úsáidtear í faoi láthair. Iarrann an comhairliúchán poiblí ar gheallsealbhóirí (imircigh, fostóirí, eagraíochtaí rialtais, ceardchumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha, gníomhaireachtaí fostaíochta, srl.) A dtuairimí a roinnt ar Chárta Gorm an AE agus conas is féidir é a fheabhsú.

Tugann an Coimisiún dá aire freisin Plean Oibriúcháin nua d’Oibriú Triton. Sa Phlean Oibriúcháin nua don Chomhoibríocht athneartaithe Triton leagtar amach líon nua na sócmhainní: 10 muirí, 33 talamh agus 8 sócmhainn aeir, agus 121 acmhainní daonna. Leathnaíonn an Plean Oibriúcháin limistéar geografach Triton ó dheas go teorainneacha chrios cuardaigh agus tarrthála Mháltais chun limistéar iar-oibríochta Mare Nostrum na hIodáile a chlúdach.

cúlra

An 23 Aibreán 2014, i Málta, chuir Jean-Claude Juncker i láthair plean cúig phointe ar inimirce, ag éileamh go mbeadh níos mó dlúthpháirtíochta i mbeartas imirce an AE mar chuid dá fheachtas le bheith ina Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach.

Nuair a chuaigh sé i mbun oifige, chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker freagracht speisialta ar Choimisinéir as Imirce a bheith ag obair, i gcomhordú leis an gCéad Leas-Uachtarán Timmermans, ar bheartas nua ar imirce mar cheann de 10 dtosaíocht an Treoirlínte Polaitiúla, an clár polaitiúil ar ar thogh Parlaimint na hEorpa an Coimisiún air.

Bunaithe ar togra ón gCoimisiún Eorpach, i Ráiteas ón gComhairle Eorpach an 23 Aibreán 2015, gheall na ballstáit gníomhú go gasta chun beatha a shábháil agus chun gníomhaíocht an AE i réimse na himirce a mhéadú. A. Rún ó Pharlaimint na hEorpa lean cúpla lá ina dhiaidh sin.

An 13 Bealtaine 2015, chuir an Coimisiún Eorpach a Clár Oibre na hEorpa ar Imirce, a leagann amach cur chuige cuimsitheach a fheabhsóidh bainistíocht na himirce ina ghnéithe uile.

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí Mionsonraithe ar mholtaí an lae inniu
Togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le bearta athlonnaithe sealadacha don Iodáil agus don Ghréig
Moladh ar Scéim Athlonnaithe Eorpach
Plean Gníomhaíochta an AE i gcoinne smuigléireachta imirceach
Treoirlínte maidir le rialacha an AE a chur i bhfeidhm maidir leis an oibleagáid méarloirg a thógáil
Comhairliúchán Poiblí ar Chárta Gorm an AE
Pacáiste Preasa Iomlán ar an gClár Oibre Eorpach um Imirce an 13 Bealtaine 2015
Suíomh Gréasáin na hArd-Stiúrthóireachta um Imirce agus Gnóthaí Baile
Suíomh Gréasáin an Chéad Leas-Uachtaráin Frans Timmermans
Suíomh Gréasáin Ardionadaí / Leas-Uachtarán Federica Mogherini
Suíomh Gréasáin an Choimisinéara Dimitris Avramopoulos

ECR: Kirkhope - Ní shocróidh tograí an Choimisiúin maidir le hathlonnú géarchéim imirceach

IARSCRÍBHINN 1: Athlonnú: Eochair dáilte don Iodáil

Eochair fhoriomlán Leithdháileadh in aghaidh an bhallstáit (athlonnaíodh 24 000 iarratasóir)
An Ostair 3,03% 728
Belgium 3,41% 818
an bhulgáir 1,43% 343
croatia 1,87% 448
An Chipir 0,43% 104
Poblacht na Seice 3,32% 797
An Eastóin 1,85% 443
an fhionlainn 1,98% 475
France 16,88% 4 051
Ghearmáin 21,91% 5 258
An Ungáir 2,07% 496
latvia 1,29% 310
An Liotuáin 1,26% 302
Lucsamburg 0,92% 221
Málta 0,73% 175
An Ísiltír 5,12% 1 228
An Pholainn 6,65% 1 595
An Phortaingéil 4,25% 1 021
Rómáin 4,26% 1 023
An tSlóvaic 1,96% 471
An tSlóivéin 1,24% 297
spain 10,72% 2 573
An tSualainn 3,42% 821

Iarscríbhinn 2: Athlonnú: Eochair dáilte don Ghréig

  Eochair fhoriomlán Leithdháileadh in aghaidh an bhallstáit (athlonnaíodh 16 000 iarratasóir)
An Ostair 3,03% 485
Belgium 3,41% 546
an bhulgáir 1,43% 229
croatia 1,87% 299
An Chipir 0,43% 69
Poblacht na Seice 3,32% 531
An Eastóin 1,85% 295
an fhionlainn 1,98% 317
France 16,88% 2 701
Ghearmáin 21,91% 3 505
An Ungáir 2,07% 331
latvia 1,29% 207
An Liotuáin 1,26% 201
Lucsamburg 0,92% 147
Málta 0,73% 117
An Ísiltír 5,12% 819
An Pholainn 6,65% 1 064
An Phortaingéil 4,25% 680
Rómáin 4,26% 682
An tSlóvaic 1,96% 314
An tSlóivéin 1,24% 198
spain 10,72% 1 715
An tSualainn 3,42% 548

Iarscríbhinn 3: Athlonnú: Eochair dáilte

Eochair Iomlán Leithdháileadh in aghaidh an bhallstáit (athlonnaíodh 20 000 iarratasóir)
An Ostair 2,22% 444
Belgium 2,45% 490
an bhulgáir 1,08% 216
croatia 1,58% 315
An Chipir 0,34% 69
Poblacht na Seice 2,63% 525
danmhairg 1,73% 345
An Eastóin 1,63% 326
an fhionlainn 1,46% 293
France 11,87% 2 375
Ghearmáin 15,43% 3 086
An Ghréig 1,61% 323
An Ungáir 1,53% 307
Éireann 1,36% 272
An Iodáil 9,94% 1 989
latvia 1,10% 220
An Liotuáin 1,03% 207
Lucsamburg 0,74% 147
Málta 0,60% 121
An Ísiltír 3,66% 732
An Pholainn 4,81% 962
An Phortaingéil 3,52% 704
Rómáin 3,29% 657
An tSlóvaic 1,60% 319
An tSlóivéin 1,03% 207
spain 7,75% 1 549
An tSualainn 2,46% 491
an Ríocht Aontaithe 11,54% 2 309

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending