Ceangail le linn

Geilleagar

Molann an Coimisiún dréacht 2016 bhuiséad an AE: Fócas ar phoist, ar fhás, imirce agus gníomh domhanda

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

2015_03_31_FM_trialogsMhol an Coimisiún inniu (27 May) buiséad 2016 AE de € 143.5 billiún i gcreidmheasanna íocaíochta chun tacú le téarnamh gheilleagar na hEorpa agus chun saol na hEorpa agus níos faide anonn a fheabhsú. Infheisteofar an t-airgead chun nuálaíocht a threisiú, chun poist a chruthú, chun cóineasú a éascú idir na Ballstáit agus i measc na réigiún, chun déileáil níos éifeachtaí le himirce agus chun ról an AE a neartú mar imreoir domhanda. Áirítear sa togra freisin ranníocaíochtaí leis an gCiste Eorpach um Infheistíocht Straitéiseach (CEIS), atá i gcroílár an Phlean Infheistíochta don Eoraip. Seolfar dréacht an lae inniu chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig na ballstáit, a dhéanfaidh comhchinneadh ar an mbuiséad deiridh.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Kristalina Georgieva, atá i gceannas ar bhuiséad agus acmhainní daonna: "I ngeilleagar an lae inniu tá sé níos tábhachtaí ná riamh airgead na gcáiníocóirí a úsáid go ciallmhar. Tacaíonn ár mbuiséad 2016 leis an téarnamh eacnamaíoch trí infheistíocht le haghaidh fáis agus post, chomh maith mar chuidiú le dúshláin sheachtracha mar an imirce a bhainistiú. Táimid ag freagairt do na riachtanais is práinní san Eoraip agus ag díriú ar na torthaí is fearr is féidir. "

Cur le poist, fás agus infheistíocht

Aiseolas

I measc na bpríomhghnéithe de dhréachtbhuiséad an AE 2016 tá:

  • Úsáidtear beagnach leath de (€ 66.58bn) chun fás, fostaíocht agus iomaíochas a spreagadh.
  • Tacú le tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin Eorpaigh, mar shampla an tAontas Fuinnimh agus an Margadh Aonair Digiteach, trí chláir cosúil leis an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (€ 1.67bn i 2016).
  • € 1.8bn (30% níos mó ná 2015) go Erasmus +, an clár Eorpach um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt, a chabhróidh le breis agus 4 duine dul ag obair agus ag staidéar ar fud an AE i 2014-2020.
  • Iomaíochas a mhéadú trí thaighde agus nuálaíocht le cláir ar nós Horizon 2020 (€ 10bn i 2016, suas 11.6% ón 2015).
  • € 2bn i ngealltanais agus € 500 in íocaíochtaí do chiste ráthaíochta CEIS, chun infheistíocht € 315bn a dhíghlasáil don Eoraip. Tá Rialachán CEIS, lena n-áirítear gnéithe buiséadacha an struchtúir nua infheistíochta, faoi réir caibidlíochta leanúnaí idir Parlaimint na hEorpa agus na Ballstáit.
  • Iomlán de € 42.86bn d'fheirmeoirí.

Ag dul i ngleic dúshláin nua - san Eoraip agus níos faide i gcéin

Beidh níos mó airgid ar fáil chun dul i ngleic le dúshláin imirce an lae inniu. Tacaíonn an buiséad leis an gClár Oibre Eorpach um Imirce a cuireadh i láthair níos luaithe an mhí seo, le maoiniú breise d’oibríochtaí Triton agus Poseidon, neartaíodh cúnamh éigeandála do Bhallstáit túslíne, an maoiniú do scéim athlonnaithe ar fud an AE, agus gníomhaireachtaí athneartaithe mar FRONTEX agus an Eoraip An Oifig Tacaíochta Tearmainn (EASO). Tá € 833m ann do 2016 don Chiste Tearmainn, Imirce agus Comhtháthaithe (AMIF) agus don Chiste Slándála Inmheánaí (ISF), an dá phríomhfhoinse maoinithe do na bearta faoi bheartas an AE ar imirce agus slándáil.

Aiseolas

Freagraíonn buiséad an AE d’fhorbairtí nua i gcomharsanacht na hEorpa agus níos faide i gcéin. Tá € 9.5bn (+ 28.5%) ann chun tacú le cumas an AE freagairt do ghéarchéimeanna seachtracha, mar shampla iad siúd san Úcráin agus sa tSiria, agus chun cúnamh daonnúil a sholáthar dóibh siúd atá i ngátar. Treiseofar an Ionstraim Comharsanachta Eorpach (ENI) agus an Ionstraim um Chomhar Forbartha (DCI) go € 2.1bn (+ 34%) agus € 2.7bn (+ 27%), faoi seach.

cúlra

Cuimsíonn dréachtbhuiséad an AE dhá mhéid do gach clár atá le maoiniú - tiomantais agus íocaíochtaí. Tagraíonn "tiomantais" don mhaoiniú is féidir a chomhaontú i gconarthaí in aon bhliain ar leith; "íocaíochtaí" leis an airgead a íocadh amach i ndáiríre. I ndréachtbhuiséad 2016, is ionann gealltanais agus € 153.5 billiún (síos 5.3% ó 2015) agus íocaíochtaí € 143.5bn (suas 1.6% ó 2015). Ciallaíonn sé seo go bhfuil íocaíochtaí réasúnta seasmhach i dtéarmaí réadacha i gcoibhneas le 2015. Cuimsíonn na híocaíochtaí na creidmheasanna is gá chun deireadh a chur le riaráiste na n-éileamh gan íoc ón tréimhse cláraithe buiséid roimhe seo, a shroich € 24.7bn ag deireadh 2014.

Is ionann buiséad an AE agus thart ar 1% de OTI an AE, ach de bharr a éifeacht iolraithe agus a fhócas ar thorthaí, tá tionchar mór aige. Thar 2007-2013, mar shampla, meastar gurb é 2.1% sa bhliain sa Laitvia an meánmhéadú ar OTI mar thoradh ar Bheartas Comhtháthaithe sa XviaUMX% sa bhliain sa Liotuáin agus 1.8% sa bhliain sa Pholainn.

Dréachtbhuiséad AE 2016 (i milliún euro):

LEITHREASAÍ AG CEANNTEIDEAL DB 2016 (athrú ainmniúil i% ó 2015)
Tiomantais íocaíochtaí
1. Fás cliste agus cuimsitheach: 69 440.1 (-10.9%) 66 578.2 (-0.4%)
Iomaíochas le haghaidh fáis agus post 18 618.4 (6.1%) 17 518.1 (11.4%)
Comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach 50 821.7 (-15.9%) 49 060.1 (-4.0%)
2. Fás Inbhuanaithe: acmhainní nádúrtha 63 104.4 (-1.2%) 55 865.9 (-0.2%)
Caiteachas a bhaineann leis an margadh agus áiseanna díreacha 42 867.6 (-1.4%) 42 859.3 (-1.4%)
3. Slándáil agus Saoránacht 2 670.0 (9.7%) 2 259.0 (17.1%)
4. An Eoraip Dhomhanda 8 881.7 (5.6%) 9 539.2 (28.5%)
5. Riarachán 8 908.7 (2.9%) 8 910.2 (2.9%)
Ionstraimí speisialta eile * 524.6 (-9.8%) 389.0 (-7.0%)
Leithreasaí iomlána 153 529.5 (-5.2%) 143 541.5 (1.6%)
I% de OIN an AE-28 1.04% 0.98%

Nóta: * I measc na n-ionstraimí speisialta eile tá an Cúlchiste Cúnaimh Éigeandála (EAR), an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF) agus Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (EUSF). Déantar na leithreasaí comhfhreagracha a mheas lasmuigh de CAI chun críche na himill a ríomh faoi na huasteorainneacha le haghaidh leithreasaí.

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí
Bileog fíricí ar bhuiséad an AE
Buiséad an AE i mo thír ar líne
Miotais agus fíricí faoi bhuiséad an AE
DRÉACHT-BUISÉAD AE 2016
Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh i gceannas ar bhuiséad ar Twitter

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending