Ceangail le linn

Geilleagar

trialacha cothroma: FPEanna neartú caighdeáin uile-Eorpacha do chúnamh dlíthiúil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

3a8df99121a87573c3eef0c2a723c698Ba cheart go mbeadh rochtain ag daoine a bhfuil amhras fúthu nó cúisithe i gcoir, nó atá ainmnithe i mBarántas Gabhála Eorpach, ach nach bhfuil in ann dlíodóir nó imeachtaí cúirte a íoc, ar mhaoiniú agus cúnamh ballstát an AE le haghaidh cúnamh dlíthiúil “sealadach” agus “gnáth”, deir FPEanna um Shaoirsí Sibhialta i leasuithe, a vótáladh Dé Céadaoin, ar threoir bheartaithe AE maidir le cearta trialach córa.
Leathnaigh FPEnna raon feidhme an dréacht-treorach chun an ceart chun “gnáthchúnamh dlíthiúil” a áireamh do dhaoine faoi dhrochamhras nó do dhaoine cúisithe atá os comhair ceartais choiriúil. Thabharfadh sé seo teideal dóibh siúd nach bhfuil in ann dlíodóir “maoiniú agus cúnamh” a thabhairt do bhallstát chun cuid dá gcostas cosanta nó imeachtaí cúirte a íoc nó cuid díobh. Ba cheart cúnamh dlíthiúil a sholáthar “ag gach céim den phróiseas ceartais choiriúil”, a deir FPEnna.
Leag siad amach freisin forálacha dochta chun a shoiléiriú cathain a dhéanfaí mionchionta a eisiamh ó raon feidhme na treorach. "Dóibh siúd nach bhfuil na hacmhainní airgeadais riachtanacha acu, ní féidir ach le cúnamh dlíthiúil an ceart rochtana ar dhlíodóir a dhéanamh éifeachtach", a dúirt an rapóirtéir Dennis de Jong (GUE / NGL, NL). Ní thabharfadh togra an Choimisiúin Eorpaigh ráthaíocht ach don cheart chun cúnamh dlíthiúil “sealadach” a fháil do dhaoine faoi dhrochamhras nó do dhaoine cúisithe in imeachtaí coiriúla atá “díothaithe saoirse”, ie ón nóiméad a thógtar iad faoi choimeád póilíní, agus ar aon chuma sula ndéantar iad a cheistiú, go dtí go ndéanfar cinneadh críochnaitheach maidir lena n-incháilitheacht do chúnamh dlíthiúil agus go dtiocfaidh sé i bhfeidhm. Chinnteodh an dréacht-treoir freisin go gcuirfí cúnamh dlíthiúil (sealadach agus gnáth) ar fáil do dhaoine atá ainmnithe i mBarántais Gabhála Eorpacha.

Trialacha acmhainne agus tuillte

Chuir FPEnna forálacha leis chun a chinntiú go ndéantar staid eacnamaíoch duine a mheas i gceart ("tástáil acmhainne"), chomh maith leis na cásanna nuair a bhíonn cúnamh dlíthiúil ag teastáil ar mhaithe le ceartas ("tástáil fiúntais"). Ba cheart go ndéanfadh tástáil fiúntais measúnú, mar shampla, ar chastacht an cháis nó ar thromchúis an chiona. Bheadh ​​sé de cheangal ar thíortha AE gach faisnéis ábhartha ar chúnamh dlíthiúil a dhéanamh, “inrochtana agus sothuigthe” m.sh. trí mhíniú conas agus cá háit le hiarratas a dhéanamh ar chabhair den sórt sin agus “critéir thrédhearcacha maidir le hincháilitheacht” a sholáthar, chun a chumasú do dhaoine faoi dhrochamhras cinntí eolasacha a dhéanamh.

Aiseolas

Caighdeán na cabhrach dlí

Chuir FPEnna cosaintí cáilíochta cúnaimh dlí isteach freisin. D'éileodh siad seo ar bhallstáit córas “creidiúnaithe” a chur ar bun nó a chothabháil, mar shampla, do dhlíodóirí cúnaimh dlí agus oiliúint ghairmiúil leanúnach chun a gcáilíocht agus a neamhspleáchas a chinntiú. Ba cheart go mbeadh sé de cheart ag daoine atá faoi amhras nó ag daoine cúisithe “an dlíodóir cúnaimh dlí a shannadh dóibh a athsholáthar uair amháin”, a deir FPEnna.

Costais a aisghabháil

Aiseolas

Chun iad a chur ar a suaimhneas dóibh siúd a bhféadfadh an t-ionchas go mbeadh orthu costais chúnaimh dlí shealadaigh a aisíoc níos déanaí, chuir FPEanna coinníoll breise isteach: féadfar na costais seo a aisghabháil, “go heisceachtúil”, má fhaightear amach ina dhiaidh sin nach gcomhlíonann na critéir incháilitheachta le haghaidh gnáthchúnamh dlíthiúil faoin dlí náisiúnta agus “chuir siad faisnéis bhréagach ar fáil dá n-údaráis inniúla maidir lena staid airgeadais phearsanta”.

Na chéad chéimeanna eile

Tugann an vóta coiste sainordú don rapóirtéir caibidlíocht a thosú le Comhairle na nAirí, d'fhonn an treoir atá beartaithe a aontú (d'aontaigh an Chomhairle cur chuige ginearálta air i mí an Mhárta). Ba cheart tús a chur go luath le cainteanna trí bhealach idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún (“tríphlé”).

Tá an dréacht-treoir seo i bpacáiste tograí chun cearta nós imeachta do shaoránaigh a neartú tuilleadh in imeachtaí coiriúla. Ina measc tá daoine eile ar chosaintí do leanaí, vótáil i gcoiste ar 5 Feabhra (brúigh scaoileadh, agus ceann eile ar an toimhde neamhchiontachta, vótáil ar 31 Márta (brúigh scaoileadh). Rith an Pharlaimint roimhe seo trí dhlí eile de chuid an AE atá mar chuid de ‘mhapa bóthair’ chun cearta nós imeachta a neartú: treoir maidir leis an gceart chun ateangaireachta agus aistriúcháin, treoir maidir leis an gceart chun faisnéise agus treoir maidir le ceart rochtana ar dhlíodóir .

Chinn an RA agus Éire gan "rogha a dhéanamh" sa treoir atá beartaithe, agus tá “rogha an diúltaithe” ag an Danmhairg de réir réamhshocraithe ón reachtaíocht ceartais agus gnóthaí baile.

Toradh na vótála ar an sainordú chun caibidlíochtaí a oscailt leis an gComhairle: 51 i bhfabhar, trí i gcoinne agus staonadh ó vótáil amháin.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending