Ceangail le linn

Geilleagar

Molann an Coimisiún Eorpach € 6 milliún ó Chiste domhandú chun cuidiú thar tarlú bóthair agus seachadadh oibrithe 2,500 sa Fhrainc

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Marianne ThyssenTá beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach € 6 milliún a shlógadh ón gCiste Eorpach um Choigeartú Domhandaithe (EGF) chun cabhrú le 2,513 iar-oibrithe de chuid Mory-Ducros sa Fhrainc poist nua a fháil. Téann an togra anois chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig Comhairle Airí an AE lena cheadú. Scaipeadh na hiomarcaíochtaí ar fud 84 láithreán sa Fhrainc.

"Tá drochthionchar ag an ngéarchéim eacnamaíoch ar an earnáil iompair de bhóthar," a dúirt Coimisinéir an AE um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta, Scileanna agus Soghluaisteacht Saothair Marianne Thyssen (sa phictiúr). Chuir sí béim ar a thábhachtaí atá sé tacú le tiománaithe leoraí iomarcacha agus a gcomhghleacaithe agus iad ag iarraidh poist nua a fháil chomh tapa agus is féidir: "Déanfaidh Ciste Domhandaithe na hEorpa aistriú na n-oibrithe chuig poist nua níos éasca agus níos gasta trí chabhrú leo a gcuid scileanna a oiriúnú do na riachtanais fostaíochta sa todhchaí. "

Chuir an Fhrainc isteach ar thacaíocht ón CECD tar éis 2,513 oibrí a dhífhostú i Mory-Ducros SAS. Bhí na caillteanais poist seo mar thoradh ar an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch a chuaigh i bhfeidhm go mór ar an earnáil tarlaithe de bhóthar, rud a d'fhág gur tháinig laghdú ar an aschur fisiciúil san Eoraip.

Aiseolas

Gheobhaidh oibrithe comhairle agus treoir ghairme. Is é costas measta iomlán an phacáiste ná € 10m, agus chuir an CECD € 6m ar fáil.

cúlra

Ba fhiontar é Mory-Ducros a bhí gníomhach i réimsí seirbhísí cúiréireachta, iompar agus seachadadh lastais, trádstóráil agus cíos ábhar gaolmhar, agus sholáthair sé na seirbhísí sin laistigh den Fhrainc agus thar lear. Ag am na n-iomarcaíochtaí, ba é an dara oibreoir ba mhó sa Fhrainc é le haghaidh seirbhísí dá leithéid, ag úsáid thart ar 4 500 feithicil gach lá.

Aiseolas

Tháinig laghdú 3.5% ar an tarlú de bhóthar i bhfeithiclí atá níos mó ná 13.7 tonna san AE agus 21% sa Fhrainc idir 2007 agus 2012, mar thoradh ar an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch.

Ag tabhairt aghaidh ar an laghdú ar na méideanna atá le hiompar, thosaigh cogadh praghsanna laistigh den earnáil, rud nár chabhraigh an t-éabhlóid aníos sna costais éagsúla (peitreal, pá, ábhair), agus dá bhrí sin tháinig meath seasta ar chorrlaigh oibriúcháin agus sraith de chaillteanais don earnáil sa Fhrainc ó 2007 i leith.

An 25 Samhain 2013, tar éis caillteanais throma tar éis dhá bhliain as a chéile, d'fhógair Mory-Ducros a dócmhainneacht agus cuireadh faoi Riarachán í. An 6 Feabhra 2014, ceapadh leachtaitheoir, a raibh sé de chúram air an fiontar a dhúnadh.

Mar thoradh ar thrádáil níos oscailte leis an gcuid eile den domhan tagann buntáistí foriomlána le haghaidh fáis agus fostaíochta, ach is féidir leis fosta poist a chostasú, go háirithe in earnálacha leochaileacha agus i measc oibrithe le scileanna níos ísle. Sin an fáth ar mhol an Coimisiún ciste a bhunú ar dtús chun cabhrú leo siúd a bhí ag dul i dtaithí ar iarmhairtí an domhandaithe. Ó thosaigh sé ag feidhmiú in 2007, tá 133 iarratas faighte ag an CECD. Iarradh ar thart ar € 543m cabhrú le thart ar 119,000 oibrí. In 2013 amháin, thug sé tacaíocht níos mó ná € 53.5m.

An Leanann an Ciste le linn na tréimhse 2014-2020 mar léiriú ar dhlúthpháirtíocht an AE, le feabhsuithe breise ar a fheidhmiú. Cuimsíonn a raon feidhme oibrithe a rinneadh iomarcach mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch, chomh maith le hoibrithe ar théarma seasta, daoine féinfhostaithe, agus, de mhaolú go dtí deireadh 2017, daoine óga nach bhfuil fostaithe, oideachas ná oiliúint (NEETanna) a chónaíonn iontu i réigiúin atá incháilithe faoin Tionscnamh Fostaíochta don Ógra (TFAO) suas le líon atá comhionann leis na hoibrithe iomarcacha a dtacaítear leo.

An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Coinníonn Lagarde BCE an doras ar oscailt do bhoilsciú níos airde

foilsithe

on

By

D’fhéadfadh boilsciú i limistéar an euro dul thar na réamh-mheastacháin a d’ardaigh an Banc Ceannais Eorpach cheana féin ach is beag comharthaí go bhfuil sé seo ag tarlú cheana féin, Uachtarán an BCE Christine Lagarde (sa phictiúr) a dúradh Dé Luain (27 Meán Fómhair), scríobhann Balazs Koranyi, Reuters.

“Cé go bhféadfadh boilsciú a bheith níos laige ná mar a bhíothas ag súil dá ndéanfadh géarú athnuaite srianta ar ghníomhaíocht eacnamaíoch, tá roinnt fachtóirí ann a d’fhéadfadh brúnna praghais níos láidre a bheith ann ná mar a bheifí ag súil leis faoi láthair," a dúirt sí le lucht déanta dlí i bParlaimint na hEorpa.

"Ach táimid ag feiceáil comharthaí teoranta den riosca seo go dtí seo, rud a chiallaíonn go leanann ár gcás bunlíne ag súil go bhfanfaidh boilsciú faoi bhun ár sprice sa mheántéarma," a dúirt sí.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Lá orgánach bliantúil an AE a lainseáil

foilsithe

on

An 24 Meán Fómhair rinne Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ceiliúradh ar sheoladh ‘lá orgánach AE’ bliantúil. Shínigh na trí institiúid dearbhú comhpháirteach ag bunú as seo amach gach 23 Meán Fómhair mar lá orgánach an AE. Leanann sé seo suas ar an Plean Gníomhaíochta chun táirgeadh orgánach a fhorbairt, ar ghlac an Coimisiún leis an 25 Márta 2021, a d’fhógair go gcruthófaí lá den sórt sin chun feasacht ar tháirgeadh orgánach a mhúscailt.

Ag an searmanas sínithe agus seolta, dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Inniu déanaimid ceiliúradh ar tháirgeadh orgánach, cineál talmhaíochta inbhuanaithe ina ndéantar táirgeadh bia ar aon dul leis an dúlra, leis an mbithéagsúlacht agus le leas ainmhithe. Is equinox fómhar é 23 Meán Fómhair freisin, nuair a bhíonn an lá agus an oíche chomh fada céanna, siombail de chothromaíocht idir talmhaíocht agus an comhshaol a oireann go hidéalach do tháirgeadh orgánach. Tá áthas orm go bhfaigheann muid in éineacht le Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, agus príomhghníomhaithe na hearnála seo an lá orgánach bliantúil AE seo a lainseáil, deis iontach chun feasacht a mhúscailt faoi tháirgeadh orgánach agus an ról lárnach atá aige san aistriú go hinbhuanaithe a chur chun cinn. córais bhia. "

Is é aidhm fhoriomlán an Phlean Gníomhaíochta d’fhorbairt táirgeadh orgánach borradh mór a chur faoi tháirgeadh agus tomhaltas táirgí orgánacha d’fhonn cur le baint amach spriocanna na straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta amhail úsáid leasacháin, lotnaidicídí a laghdú. agus frith-mhiocrób. Teastaíonn na huirlisí cearta ón earnáil orgánach chun fás, mar atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta. Struchtúrtha timpeall trí aiseanna - tomhaltas a threisiú, táirgeadh a mhéadú, agus inbhuanaitheacht na hearnála a fheabhsú tuilleadh -, cuirtear 23 gníomh ar aghaidh chun fás cothrom san earnáil a chinntiú.

Aiseolas

gníomhartha

Chun tomhaltas a threisiú tá gníomhaíochtaí mar eolas agus cumarsáid faoi tháirgeadh orgánach, tomhaltas táirgí orgánacha a chur chun cinn, agus úsáid níos mó orgánaigh a spreagadh i gceaintíní poiblí trí sholáthar poiblí. Ina theannta sin, chun táirgeadh orgánach a mhéadú, beidh an Chomhbheartais Talmhaíochta (CAP) beidh sé fós ina phríomhuirlis chun tacú leis an tiontú go feirmeoireacht orgánach. Comhlánófar é, mar shampla, le himeachtaí faisnéise agus líonrú chun na cleachtais is fearr agus an deimhniú a roinnt do ghrúpaí feirmeoirí seachas do dhaoine aonair. Faoi dheireadh, chun inbhuanaitheacht na feirmeoireachta orgánaí a fheabhsú, tiomnóidh an Coimisiún 30% ar a laghad den bhuiséad le haghaidh taighde agus nuálaíochta i réimse na talmhaíochta, na foraoiseachta agus na gceantar tuaithe ar ábhair a bhaineann go sonrach leis an earnáil orgánach nó atá ábhartha don earnáil orgánach.

cúlra

Aiseolas

Tá roinnt buntáistí tábhachtacha ag baint le táirgeadh orgánach: tá timpeall 30% níos mó bithéagsúlachta ag réimsí orgánacha, baineann ainmhithe a ndéantar feirmeoireacht orthu go horgánach leibhéal níos airde leasa ainmhithe agus glacann siad níos lú antaibheathaigh, tá ioncaim níos airde ag feirmeoirí orgánacha agus tá siad níos athléimní, agus tá a fhios ag tomhaltóirí go díreach cad iad ag fáil buíochais leis an Lógó orgánach an AE.

Tuilleadh eolais

An plean gníomhaíochta d’fhorbairt na hearnála orgánaí

Straitéis Feirme go Forc

Straitéis Bithéagsúlachta

Sracfhéachaint ar fheirmeoireacht orgánach

Comhbheartas Talmhaíochta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending