Ceangail le linn

Geilleagar

Aontas na Margaí Caipitil: neartú luachanna Eorpacha seachas díriú ar luach scairshealbhóra gearrthéarmacha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Sven GiegoldD’fhoilsigh Coimisinéir an AE Jonathan Hill Páipéar Uaine inniu ag moladh aontas margaí Caipitil, ag seoladh tionscadal an Choimisiúin Eorpaigh chun margadh caipitil Eorpach dáiríre a chruthú, a bheidh dírithe ar bhacainní ar fhorbairt infheistíochtaí trasteorann a bhaint. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún freisin ról iasachtaí bainc i maoiniú cuideachtaí a laghdú.

Ag trácht dó ar an bPáipéar Uaine, dúirt Sven Giegold (sa phictiúr), urlabhraí eacnamaíocht agus airgeadais Glas:

“Ba cheart don Choimisinéir Hill an deis seo a thapú chun an margadh airgeadais a athchóiriú d’fhonn é a dhéanamh comhoiriúnach le luachanna Eorpacha. Is é ceardchumann margaí caipitil a bhfuil fócas aon-thaobhach agus gearrthéarmach aige ar luach scairshealbhóra an rud nach bhfuil ag teastáil ón AE.

Aiseolas

Ina áit sin ní mór don earnáil airgeadais díriú ar infheistíocht fhadtéarmach faoi threoir ní amháin critéir freagrachta eacnamaíocha ach comhshaoil ​​agus sóisialta. Is deis iontach é aontas na margaí caipitil lena chinntiú go ndéantar na critéir inbhuanaitheachta seo a chomhtháthú in anailísí riosca, táirgí infheistíochta agus tuarascálacha rátála.

Tá tograí úsáideacha i smaointe an Choimisiúin maidir le simpliú margaí caipitil: d’fhéadfadh infheisteoirí beaga leas a bhaint as táirgí infheistíochta miondíola níos simplí, caighdeánaithe ag an AE agus d’fhéadfadh costais laghdaithe a bheith orthu seo agus iomaíocht a chur chun cinn trí chomparáid níos éasca idir eisitheoirí éagsúla. Cuirimid fáilte roimh thacaíocht an Choimisinéara Hill do na táirgí seo. Chomh fada agus a leanann ról tábhachtach a bheith ag cosaint agus faisnéis do thomhaltóirí, tacaímid mar an gcéanna le simpliú urrúsuithe struchtúrtha agus réamheolairí táirgí infheistíochta. Thairis sin, d’fhéadfadh comhchuibhiú na margaí caipitil feidhmiú san Eoraip, má dhéantar údaráis mhaoirseachta an AE (ESMA, EBA agus EIOPA) a neartú. Níor cheart go mbeadh margadh caipitil an AE ar gcúl i maoirseacht gníomhaithe trasteorann agus cosaint tomhaltóirí.

In ainneoin na ndeiseanna a thairgeann margadh caipitil an AE, ní féidir a sheachaint go bhfuil constaicí suntasacha ann i réimsí an chánachais, na dócmhainneachta agus an dlí cuntasaíochta go háirithe. Tá dúshláin ollmhóra roimh an gCoimisinéir Hill más mian leis go n-éireoidh leis sna réimsí seo. Is sna réimsí seo go beacht nach dtabharfadh comhchuibhiú AE buntáistí breise go huathoibríoch, mar sin ní gá leathnú a dhéanamh ar Chaighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRS) san Eoraip.

Aiseolas

Maidir le margaí airgeadais maithe agus éifeachtúla, ní mór don AE bogadh níos faide ná fís tolláin ar mhargaí caipitil. Is láidreacht ar fad an ról mór atá ag bainc mar idirghabhálaí idir gnó agus caipiteal: D’fhéadfadh fiontair bheaga agus mheánmhéide a bheith mar chnámh droma dár ngeilleagar, dá mbeidís in ann brath ar thacaíocht agus inniúlacht fadtéarmach na mbanc atá dírithe ar an bhfíor Geilleagar. Is sócmhainní fónta seachas fadhb iad bainc taisce, bainc forbartha agus comhoibrithe agus comhair chreidmheasa. Is iad na bainc go háirithe, nuair a bhaineann sé le méideanna beaga caipitil, gur féidir leo an bhearna faisnéise idir gnólachtaí agus infheisteoirí a dhúnadh. Teastaíonn ón AE, díreach mar aontas ceardchumainn mhargaí, tionscnamh chun bainc agus institiúidí forbartha áitiúla nua a bhunú a reáchtáiltear bunaithe ar mhisean poiblí agus earraí coitianta seachas uasmhéadú brabúis. Bíonn institiúidí beaga go háirithe ag fulaingt go díréireach ó na costais a eascraíonn as rialáil dhian agus chasta. Ba cheart don Choimisiún Eorpach féachaint ar fhéidearthachtaí chun ligean do bhainc bheaga stuama tacar rialacha níos simplí ach crua a roghnú. "

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending