Ceangail le linn

Geilleagar

Nochtann Suirbhé fhadhb forleathan: obair neamhdhearbhaithe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

neamhfhótáilte-fotolia_30173663_subscriptionAdmhaíonn timpeall duine as gach deichniúr Eorpach (11%) gur cheannaigh siad earraí nó seirbhísí a raibh baint acu le hobair neamhdhearbhaithe an bhliain roimhe sin, agus admhaíonn 4% go bhfuair siad féin pá neamhdhearbhaithe mar chúiteamh ar obair. Ina theannta sin, d’íoc fostóir (‘pá clúdaigh’) duine as gach 30 (3%) go páirteach in airgead tirim. Seo cuid de na torthaí ó shuirbhé Eurobarometer a thaispeánann go leanann obair neamhdhearbhaithe a bheith forleathan san Eoraip, cé go bhfuil méid agus dearcadh na faidhbe éagsúil ó thír go tír.

Táthar ag súil go dtabharfar aghaidh ar na fadhbanna a sainaithníodh sa suirbhé i dtogra ón gCoimisiún i mí Aibreáin chun Ardán Eorpach maidir le hobair neamhdhearbhaithe a chosc agus a dhíspreagadh a mbeadh sé mar aidhm aici comhoibriú idir na Ballstáit a mhéadú chun dul i ngleic ar bhealach níos éifeachtaí leis an tsaincheist.

"Ní amháin go gcuireann oibrithe neamhdhearbhaithe oibrithe faoi dhálaí oibre contúirteacha agus ar thuilleamh níos ísle ach déanann sé ioncam a bhaint de rialtais agus déanann sé dochar dár gcórais chosanta sóisialta. Ní mór do bhallstáit beartais a chur i bhfeidhm chun obair neamhdhearbhaithe a dhíspreagadh nó a claochlú a spreagadh go hobair rialta, agus oibriú níos dlúithe le chéile chun an sciúirse seo a chomhrac. Sin é an fáth go molfaidh an Coimisiún Eorpach i mí Aibreáin ardán Eorpach a sheoladh ar obair neamhdhearbhaithe a chosc agus a dhíspreagadh, a chuirfeadh feabhas ar chomhar idir chigireachtaí saothair agus comhlachtaí forfheidhmithe ar fud na hEorpa, "a dúirt Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus An Coimisinéir Cuimsithe László Andor.

Aiseolas

Léiríonn an suirbhé Eorabharaiméadair, a rinneadh i 28 dtír AE:

 1. Admhaíonn 11% de na freagróirí gur cheannaigh siad earraí nó seirbhísí a bhain le hobair neamhdhearbhaithe an bhliain roimhe sin, agus admhaíonn 4% go ndearna siad gníomhaíochtaí íoctha neamhdhearbhaithe.
 2. Léiríonn 60% go bhfuil praghsanna níos ísle mar an phríomhchúis le hearraí nó seirbhísí neamhdhearbhaithe a cheannach, agus luann 22% go bhfuil siad i bhfabhar cairde.
 3. Luaigh 50% na buntáistí a bhaineann leis an dá pháirtí mar phríomhchúiseanna le hoibriú ar bhonn neamhdhearbhaithe, luann 21% an deacracht post rialta a fháil, 16% den tuairim go bhfuil cánacha ró-ard, agus 15% easpa ioncaim eile. Is dóchúla go luann muintir na hEorpa Theas deacrachtaí a bhaineann le post rialta a aimsiú (41%) nó nach bhfuil aon fhoinse ioncaim eile acu (26%).
 4. Caitheann muintir na hEorpa méid meánach bliantúil de € 200 ar earraí nó ar sheirbhísí neamhdhearbhaithe, agus is é an méid meánach bliantúil a thuill na daoine sin a dhéanann obair neamhdhearbhaithe ná € 300.
 5. is iad deisiúcháin agus athchóiriú tí (29%), deisiú carranna (22%), glanadh tí (15%) agus bia (12%) na hearraí nó seirbhísí nach bhfuil éileamh orthu.
 6. Is é an chuid is mó de na hEorpaigh a dhéanann obair neamhdhearbhaithe i ndeisiúcháin agus athchóiriú tí (19%), garraíodóireacht (14%), glanadh (13%) agus feighlíocht leanaí (12%).
 7. Is é an Laitvia, an Ísiltír agus an Eastóin an céatadán is airde freagróirí a sholáthraíonn obair neamhdhearbhaithe (11%). Mar sin féin, tá difríochtaí tábhachtacha náisiúnta ann maidir le dearcaí agus braistintí maidir le hobair neamhdhearbhaithe agus maidir le cineál agus méid na seirbhísí atá i gceist.
 8. Deir 3% de na freagróirí go bhfaigheann siad cuid dá bpá ‘airgead ar láimh’, cleachtas is dóichí i gcuideachtaí níos lú. Tá an cion den ioncam bliantúil a fhaightear mar phá clúdaigh is airde i nDeisceart na hEorpa (69%), agus in Oirthear agus i Lár na hEorpa (29%) ina dhiaidh sin, ach cláraíonn tíortha ilchríochacha agus Nordach leibhéil níos ísle (17% agus 7% faoi seach).

An 2013 Fostaíocht agus Forbairtí Sóisialta san Eoraip Soláthraíonn athbhreithniú ESDE anailís bhreise ar na torthaí seo. Nuair a chuirtear i gcomparáid é le suirbhé roimhe seo i 2007, fiú má dhealraíonn sé go bhfuil méid foriomlán na hoibre neamhdhearbhaithe sách seasmhach, tá roinnt forbairtí ar leith ann a bhaineann go sonrach le tíortha áirithe:

 1. Tháinig laghdú mór ar an soláthar oibre neamhdhearbhaithe i roinnt tíortha, amhail an Laitvia, agus mhéadaigh sé beagán sa Spáinn agus sa tSlóivéin.
 2. Tugadh faoi deara go raibh méadú mór ar an éileamh ar obair neamhdhearbhaithe sa Ghréig, sa Chipir, i Málta agus sa tSlóivéin.
 3. Tháinig laghdú ar mhinicíocht ‘phá airgid ar láimh’ le linn na géarchéime, go háirithe i Lár agus in Oirthear na hEorpa, ach mhéadaigh sé sa Ghréig.

Tugann anailís bhreise ar thionchar na géarchéime ar mhinicíocht oibre neamhdhearbhaithe le tuiscint gur tháinig méadú ar sholáthar príobháideach na hoibre neamhdhearbhaithe de bharr lagú na margaí saothair ó 2007, cé nach bhfuil an nasc le bochtaineacht atá ag fás i bhfad níos lú le feiceáil. Mar sin féin, is cosúil go gcuireann an dífhostaíocht níos airde agus an bhochtaineacht atá ag fás le glacadh le 'pá clúdaigh'. Dealraíonn sé freisin nach ndéanann leibhéal an chánachais difear díreach do leibhéal na hoibre neamhdhearbhaithe, ach d’fhéadfadh tionchar a bheith ag dearcadh daoine ar sheirbhísí poiblí agus ar cé chomh maith agus a chaitear ioncam cánach.

Aiseolas

Cuimsíonn anailís ESDE athbhreithniú ar roinnt beart rathúil a rinneadh i mballstáit éagsúla chun dul i ngleic le hobair neamhdhearbhaithe. I measc na mbeart sin tá:

 1. Dreasachtaí chun gníomhaíochtaí neamhdhearbhaithe a chur ar bhonn foirmiúil, amhail simpliú riaracháin, dreasachtaí cánach díreacha do cheannaitheoirí nó dearbháin seirbhíse;
 2. bearta chun meanma cánach níos airde agus cultúr tiomantais a chothú, mar shampla trí fheachtais mhúscailte feasachta, agus;
 3. brath níos fearr agus smachtbhannaí níos déine.

Na chéad chéimeanna eile

In Aibreán 2014, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Ardán Eorpach a chruthú maidir le hobair neamhdhearbhaithe a chosc agus a dhíspreagadh, a thabharfadh le chéile comhlachtaí forfheidhmithe éagsúla na mballstát, mar chigireachtaí saothair, údaráis slándála sóisialta, cánach agus imirce, agus geallsealbhóirí eile. Chuirfeadh an tArdán le comhoibriú ar leibhéal an AE d’fhonn obair neamhdhearbhaithe a chosc agus a dhíspreagadh ar bhealach níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí.

cúlra

Chuir an Eurobarometer agallamh ar 26,563 freagróir ó ghrúpaí sóisialta agus déimeagrafacha éagsúla i ngach ballstát. Tógann a thorthaí ar thorthaí suirbhé tosaigh i 2007, an chéad iarracht obair neamhdhearbhaithe a thomhas ar fud an AE. Dhírigh an dá shuirbhé ar sholáthar agus ar cheannach seirbhísí / earraí aonair agus ar ‘phá clúdaigh’, mar sin níor chlúdaigh siad gach cineál oibre neamhdhearbhaithe laistigh de chuideachtaí.

obair neamhdhearbhaithe sainmhínítear é mar gach gníomhaíocht íoctha atá dleathach maidir lena nádúr ach nach bhfógraítear d'údaráis phoiblí, agus na difríochtaí sna rialacháin sna Ballstáit á gcur san áireamh. Tá an coincheap seo comhtháite i Straitéis Fostaíochta na hEorpa agus, ó 2001 i leith, tugtar aghaidh air sna treoirlínte fostaíochta do na Ballstáit.

An 2012 Aibreán Phacáiste fostaíochta leag sé béim cheana féin go gcabhródh athrú obair neamhfhoirmiúil nó neamhdhearbhaithe i bhfostaíocht rialta le dífhostaíocht a laghdú, chomh maith leis an ngá le comhar feabhsaithe idir na Ballstáit.

I lár 2013, rinne an Coimisiún comhairliúchán céadchéime le hionadaithe ar leibhéal an AE d'fhostóirí agus d'fhostaithe maidir le bearta AE a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo maidir le comhar méadaithe idir údaráis forfheidhmithe náisiúnta (IP / 13 / 650). Ina dhiaidh sin, reáchtáladh comhairliúchán dara céim ag tús 2014.

Tuilleadh eolais

Eurobarometer 'Obair neamhdhearbhaithe san AE'
Suíomh Gréasáin László Andor
Lean László Andor ar Twitter
Liostáil le r-phost saor in aisce an Choimisiúin Eorpaigh nuachtlitir maidir le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending