Ceangail le linn

Talmhaíocht

le trádáil a Fheabhsú in earraí talmhaíochta próiseáilte

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

155902ff9d522e2b2435c421d081-grandeFáiltíonn an Coimisiún Eorpach roimh vóta Pharlaimint na hEorpa inniu ar a thogra an córas trádála do tháirgí talmhaíochta próiseáilte (PAPanna) a nuashonrú. Is éard is PAPanna ann earraí a fhaightear trí tháirgí bunúsacha talmhaíochta a phróiseáil, mar shampla milseogra, seacláidí, pastas, báicéireachta, brioscaí, biotáillí, deochanna boga. 

Is é an AE an t-onnmhaireoir is mó ar domhan de tháirgí talmhaíochta próiseáilte, le luach iomlán de € 41.7 billiún in onnmhairí. Éascóidh an rialachán nua trádáil PAPS idir an AE agus tíortha neamh-AE. Is é an aidhm atá leis an gcreat dlíthiúil a nuashonrú chun comhaontuithe tosaíochta trádála AE a cuireadh i gcrích le tíortha neamh-AE a chur i bhfeidhm. Foráiltear leis freisin go ndeonófar aisíocaíochtaí onnmhairiúcháin do roinnt PAPanna nuair a tharlaíonn suaitheadh ​​sa mhargadh (mar shampla titim i bpraghsanna táirgí talmhaíochta an domhain mar thoradh ar fhómhar flúirseach).

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Antonio Tajani, coimisinéir tionscail agus fiontraíochta: "Is é tionscal an bhia an earnáil déantúsaíochta is mó san AE i dtéarmaí fostaíochta agus breisluacha. Tá a réimeas trádála tábhachtach go háirithe d’fhás na hearnála agus ba ghá na rialacha ábhartha a shimpliú Mar sin táimid ag brath ar chomhaontú na Comhairle atá le teacht chun an Rialachán a ghlacadh go críochnaitheach. "

Aiseolas

Baineann vóta an lae inniu le togra ón gCoimisiún in 2013 an creat dlíthiúil do réimeas trádála an AE do tháirgí talmhaíochta próiseáilte a oiriúnú do Chonradh Liospóin, go háirithe dá fhorálacha maidir le gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme. Nuashonraíonn an rialachán nua an creat dlíthiúil chun déileálacha déthaobhacha trádála a chur i bhfeidhm, go háirithe maidir le coinníollacha tosaíochta trádála a ghéilleann an AE do thíortha comhpháirtíochta trádála i bhfoirm dleachtanna ar allmhairí laghdaithe nó nialasacha agus cuótaí taraife, mar mhalairt ar dhálaí rochtana margaidh níos fearr do Táirgí AE. Déanann sé nuashonrú freisin ar an gcreat dlíthiúil chun aisíocaíochtaí a dheonú d’onnmhairiú earraí bia áirithe, ag cruthú líon sábháilteachta is féidir a spreagadh i gcásanna suaitheadh ​​margaidh amhail luaineachtaí láidre i bpraghsanna margaidh talmhaíochta an domhain mar gheall ar dhálaí aeráide nó tuairimíochta.

Mar thoradh air sin, táthar ag súil go gcuirfidh an rialachán le cuspóirí an Chomhbheartais Talmhaíochta a bhaint amach go héifeachtúil agus go háirithe le margaí a chobhsú, soláthairtí a bheith ar fáil agus bia a sholáthar do thomhaltóirí ar phraghsanna réasúnta.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Aiseolas

Meastar go gceadóidh an Chomhairle an togra an 14 Aibreán. Tar éis an téacs dlíthiúil bunúsach seo a ghlacadh, glacfaidh an Coimisiún go gairid na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme riachtanacha chun na saincheisteanna éagsúla a chuimsítear sa rialachán a rialáil go mion (amhail ceadúnais allmhairiúcháin, dleachtanna ar allmhairí, cuótaí taraife, aisíocaíochtaí onnmhairiúcháin, teastais aisíocaíochta, srl. .).

Tá tábhacht ar leith ag baint leis na dlíthe seo don tionscal déantúsaíochta bia arb é an príomhúsáideoir i bhfad é táirgí bunúsacha talmhaíochta a tháirgtear ón AE mar siúcra, bainne, gránaigh agus uibheacha. Is é an tionscal bia agus deochanna an earnáil déantúsaíochta is mó san Aontas i dtéarmaí breisluacha agus post. Tá baint ag 289,000 cuideachta, a bhformhór beag nó meánmhéide. Gineann siad láimhdeachas bliantúil de bhreis ar € 1 trilliún san iomlán agus fostaíonn siad 4.6 milliún duine. Le hallmhairí ar fiú € 11.8bn iad, ba é iarmhéid trádála an AE sna táirgí sin ná € 30bn in 2012. Freagraíonn sé seo do mheánmhéadú bliantúil de 13.2% ó 2008.

Reachtaíocht an AE ar Tháirgí Talmhaíochta Próiseáilte

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Formheasann an Coimisiún tásc geografach nua ón Ungáir

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún go gcuirfí 'Szegedi tükörponty ' ón Ungáir i gclár na dTásca Geografacha Cosanta (PGI). Is iasc den speiceas cairpéad é ‘Szegedi tükörponty’, a tháirgtear i réigiún Szeged, gar do theorainn theas na hUngáire, áit ar cruthaíodh córas lochán éisc. Tugann uisce alcaileach na locháin beocht agus athléimneacht ar leith don iasc. Is féidir feoil flaky, reddish, flavome an éisc a shaothraítear sna linnte seo, agus a aroma úr gan aon taobh-blas, a chur i leith go díreach ar an talamh salainn ar leith.

Bíonn tionchar díreach ag cáilíocht agus blas an éisc ar an soláthar maith ocsaigine ag leaba an locha sna linnte éisc a chruthaítear ar ithir salainn. Tá an fheoil 'Szegedi tükörponty' ard i próitéin, íseal i saill agus an-bhlasta. Cuirfear an ainmníocht nua leis an liosta de 1563 táirge atá cosanta cheana féin sa eAmbrosia bunachar sonraí. Tuilleadh eolais ar líne ar táirgí ardchaighdeáin.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending