Ceangail le linn

Geilleagar

Grúpa BEI: freagairt láidir ar ghéarchéim

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

íomhánnaMar chuid dhílis de fhreagairt an Aontais Eorpaigh ar an ngéarchéim, mhéadaigh Grúpa an BEI a thacaíocht airgeadais i 2013 chun fás agus poist san Eoraip a chur chun cinn.

Sholáthair an grúpa, a chuimsíonn an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta, tacaíocht fhrith-thimthriallach láidir don gheilleagar, le maoiniú de € 75.1 billiún, méadú 37% i gcomparáid le 2012. Laistigh den AE, shroich an méid € 67.1bn (méadú 42%). Is díol suntais é an rochtain níos fearr ar mhaoiniú d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a chinntíonn an Grúpa BEI. Is iad FBManna cnámh droma gheilleagar na hEorpa. Uachtarán an Ghrúpa BEI Werner Hoyer (phictiúr) a dúirt: “Ba í ár dtacaíocht do FBManna an rannchuidiú beartais is mó a bhí againn, arbh fhiú € 21.9bn é. Is ardleibhéal é seo i gcónaí! "

Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta iasachtaí arbh fhiú € 18.5bn iad d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus do mheán-uasteorainneacha, agus ag an am céanna thug Ciste Infheistíochta na hEorpa € 3.4bn. Cheadaigh sé seo don ghrúpa, i dteannta le comhpháirtithe infheistíochta príobháideacha, breis is € 50bn a shlógadh chun tacú le FBManna. San iomlán, fuair 230,000 cuideachtaí tacaíocht dhíreach nó indíreach trí ghníomhaíocht Ghrúpa BEI. Fostaíonn na gnólachtaí seo 2.8 milliún duine ar fud na hEorpa.

Aiseolas

Ina theannta sin, bhí fócas soiléir ag an nGrúpa BEI ar thaighde agus ar nuálaíocht, ag soláthar € 17.2bn i dtacaíocht airgeadais chun iomaíochas gheilleagar na hEorpa a mhéadú. Is é an Banc scairshealbhóir tromlaigh an CEI agus, chun ról an chiste a leathnú, chinn Bord an BEI i mí na Nollag 2013 an ciste a neartú trí mhéadú caipitil agus trí shainordú níos leithne. Dúirt an tUachtarán Hoyer: “Is ionstraim an-chumhachtach é an CEI chun dul i ngleic le bearnaí sa mhargadh trí úsáid a bhaint as cothromais, ráthaíochtaí agus táirgí iasachta chun na srianta maoinithe atá ann do ghnólachtaí a shárú.”

Mar bhanc an AE, lean an BEI ag cur béim láidir ar phríomhthosaíochtaí eile an AE, ag síniú iasachtaí ar fiú € 19 billiún iad go domhanda le haghaidh gnímh aeráide agus € XNUM billiún do bhonneagar straitéiseach. Chomh maith leis sin, chuir an Banc ionstraimí nua saincheaptha ar fáil, mar shampla an tSaoráid Airgeadais Trádála, an ciste ráthaíochta FBM agus bannaí tionscadail.

I mí Iúil 2013, sheol BEI clár tiomnaithe fostaíochta don aos óg 'Scileanna agus Poist - Infheistiú don Óige' chun comhrac na hEorpa i gcoinne dífhostaíochta i measc na n-óg a chomhlánú. Bhí toirt iasachta tosaigh de € 6bn sa chlár. Dúirt an tUachtarán Hoyer: “Táim an-bhródúil gur sáraíodh tiomantas tosaigh an chláir go suntasach. I díreach sé mhí chuir an BEI iasachtaí dar luach € 9.1bn ar fáil chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an aosa óig. Is éacht mór é seo! "

Aiseolas

Lean an BEI ag imirt a ról idirnáisiúnta in ainneoin na géarchéime san Eoraip. In 2013, chuir an Banc € 7.7bn ar fáil do thionscadail lasmuigh den Aontas Eorpach. Trína ghníomhaíochtaí maoinithe chuaigh an Banc ar aghaidh ag cur luach mar bhealach tábhachtach chun infheistíocht idirnáisiúnta a threorú isteach san AE, agus cuireadh beagnach leath dá bhannaí le hinfheisteoirí lasmuigh den Aontas. In 2013 ghnóthaigh an Banc ceann dá chláir mhaoinithe is mó riamh - € 72bn - agus d'fhan sé ar an gclár is mó d'aon institiúid maoinithe fornáisiúnta.

Léirítear láidreacht airgeadais an Bhainc ina leordhóthanacht caipitil, a d'fheabhsaigh ó 23.1% go 28.7% i 2013, tar éis méadú caipitil arna chinneadh ag scairshealbhóirí an Bhainc, na ballstáit 28 AE, i 2012. D'fhan cáilíocht sócmhainní an Bhainc láidir, le hiasachtaí lagaithe ag díreach timpeall 0.2% den phunann, agus coinnítear leachtacht arb ionann é agus € 66bn ag leibhéil stuama. B'ionann na sócmhainní iomlána ag deireadh na bliana agus 2013bn, agus mhéadaigh na cistí dílse go beagnach € 512bn.

Ag breathnú chun cinn, leanfaidh an Grúpa BEI ar aghaidh lena thacaíocht fhrith timthriallach le haghaidh fáis agus post san Eoraip. Is tosaíocht é an tasc seo, agus fad agus doimhneacht na géarchéime, a bhfuil drochthionchar aige ar fhás fadtéarmach na hEorpa. Dúirt an tUachtarán Hoyer: “Tá infheistíocht fós faoi leibhéil réamh-ghéarchéime beagnach gach áit san Eoraip agus tá sí ag cur isteach ar phoitéinseal fáis na mBallstát. Chomh maith leis sin, táimid ag teacht chun deiridh maidir le hiomaíochas domhanda toisc go bhfuil tíortha lasmuigh den AE ag infheistiú ar leibhéal i bhfad níos airde sa teicneolaíocht agus sa nuálaíocht ná an AE agus formhór na mBallstát. "

Dá bhrí sin, ní mór don Eoraip gníomh breise a dhéanamh. “Caithfimid níos mó a infheistiú. Go háirithe, caithfimid infheistíocht i bhfad níos mó a dhéanamh i dtaighde agus i bhforbairt, i nuálaíocht agus i mbonneagar 21st-bhunaithe-bhunaithe chun ár n-iomaíochas a mhéadú. Sa lá atá inniu ann, is féidir linn é seo a dhéanamh i gcónaí. Ach mura n-éireoidh linn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin, beidh am an-deacair againn, mar gheall ar an iomaíocht dhomhanda, ”a dúirt an t-uachtarán, ag cur leis go leanfaidh an Grúpa BEI ag cur go mór le dul i ngleic leis na dúshláin reatha san Eoraip.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending