Ceangail le linn

Geilleagar

Ciste Sóisialta na hEorpa agus Tionscnamh Fostaíochta don Ógra: uirlisí Beatha do théarnamh saibhir ó thaobh post

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

óige-dífhostaíochtAn Ciste Sóisialta na hEorpa Tá ról bunúsach ag (CSE) maidir le tacú le hinfheistíocht na mballstát i gcaipiteal daonna agus ar an gcaoi sin iomaíochas gheilleagar na hEorpa a neartú agus é ag teacht chun cinn ón ngéarchéim. Gach bliain cuidíonn an CSE le níos mó ná 15 milliún duine trí chabhrú leo a gcuid scileanna a uasghrádú, a gcomhtháthú sa mhargadh saothair a éascú, eisiamh sóisialta agus bochtaineacht a chomhrac agus éifeachtúlacht riaracháin phoiblí a fheabhsú.

Sa tréimhse 2014-2020, beidh an CSE lárnach freisin maidir le cuidiú le ballstáit freagairt do thosaíochtaí agus mholtaí an AE maidir le hathchóirithe beartais náisiúnta i réimsí na mbeartas gníomhach sa mhargadh saothair, beartais um chuimsiú sóisialta agus fostaíocht, cumas institiúideach agus athchóiriú riaracháin phoiblí . Cuirfidh na hinfheistíochtaí seo le hathchóirithe Eoraip 2020 agus cuideoidh siad leis na milliúin saoránach post a fháil nó a gcuid scileanna a fheabhsú chun é sin a dhéanamh amach anseo, ag díriú go minic orthu siúd is deacra a bhaint amach agus uaireanta nach gclúdaíonn córais náisiúnta go leordhóthanach.

Leithdháileadh acmhainní an bheartais comhtháthaithe sa tréimhse airgeadais 2014-2020 idir Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus do Chiste Sóisialta na hEorpa (agus dá bhrí sin an buiséad deiridh gach ciste) a chinneadh in idirbheartaíocht dhéthaobhach idir an Coimisiún agus na Ballstáit. Cinntíonn an tsolúbthacht go ndéantar acmhainní an AE a leithdháiltear ar an mbealach is éifeachtaí chun aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin atá os comhair gach ball Stáit aonair, go háirithe ar an mbealach chun na spriocanna straitéis Eoraip 2020.

Aiseolas

Mar sin féin, ag aithint an tábhacht lárnach caipitil dhaonna chun iomaíochas a athbhunú an AE agus é a chur ar chonair na fás cliste, glas agus cuimsitheach, den chéad uair riamh i stair an bheartas comhtháthaithe an AE, tá ceangailteach ó thaobh dlí a roinnt CSE íosta i ngach Ballstát leagtha amach. Ciallaíonn sé sin go mbeidh an CSE a ionannas ar a laghad 23.1% laistigh mhaoiniú bheartas comhtháthaithe sa tréimhse 2014 2020-agus chuirfí deireadh a chur leis an laghdú de réir a chéile ar an sciar CSE an buiséad bheartas comhtháite an AE thar an 25 bliain anuas.

Modh scaireanna íosta náisiúnta CSE a bhunú

Mar phointe tosaigh, ní féidir leis an sciar den CSE i ngach Ballstát a bheith níos ísle ná an sciar den CSE d'acmhainní na gCistí Struchtúracha sa thréimhse 2007-2013. D'fhonn a léiriú ar an tábhacht lárnach den CSE chun tacú le fostaíocht ag an bpointe atá ann faoi láthair, tá an sciar 2007-2013 a mhéadú a thuilleadh i gcomhréir leis an dúshlán fostaíochta i ngach Ballstát a léirigh ráta fostaíochta faoi seach. Is féidir leis an modheolaíocht mhionsonraithe an sciar is lú CSE le fáil in Iarscríbhinn IX na Rialáil 1303 / 2013. An mar thoradh air Scaireanna CSE íosta agus leithdháiltí íosta hurramú leagtha amach sa tábla seo a leanas a fhreagraíonn.

Aiseolas

fostaíocht don aos óg

Chomh maith leis an tacaíocht CSE a eascróidh as idirbheartaíochtaí déthaobhacha mar a mhínítear thuas, bainfidh ballstáit atá ag fulaingt ó dhífhostaíocht ard i measc na n-óg leas as tacaíocht a tharraingítear ó leithdháileadh speisialta € 3 billiún (€ 3.2bn i bpraghsanna reatha) chun dífhostaíocht na n-óg a throid faoin Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg (YEI). Díreofar an t-airgead seo chun tacú le daoine óga nach bhfuil i bhfostaíocht, in oideachas nó in oiliúint i réigiúin a bhfuil rátaí dífhostaíochta i measc na n-óg os cionn 25% acu. Caithfear an tacaíocht speisialta seo a chomhlánú leis an méid céanna ar a laghad a bhaintear as leithdháiltí CSE na mBallstát agus go háirithe cuidiú leis na Ballstáit a bPleananna Forfheidhmithe Ráthaíochta Óige a chur i bhfeidhm (MEMO / 14 / 13).

Tá an leithdháileadh den chlúdach speisialta € 3bn aghaidh an bhallstáit atá leagtha amach sa tábla seo a leanas:

 

ní mór * Ballstáit a mheaitseáil leis na suimeanna ar a laghad na méideanna céanna as a n-leithdháileadh Chiste Sóisialta na hEorpa.

Ag díriú ar mhaoiniú agus comhpháirtíocht

Beidh cistiú a dhíriú do thorthaí a bhaint amach a bheith ríthábhachtach sa tréimhse 2014 2020-: Beidh an CSE ag díriú a chuid idirghabhálacha ar líon teoranta tosaíochtaí d'fhonn a chinntiú mais chriticiúil ard go leor maoinithe dul i bhfeidhm fíor. Beidh na tosaíochtaí a chinneadh sna Comhaontuithe Comhpháirtíochta agus Cláir Oibriúcháin mar thoradh ar idirbheartaíocht dhéthaobhach idir an Coimisiún agus gach Ballstát.

Mar sin féin, ar leith ón a shainmharcáil éigeantach CSE tacaíocht don óige sna Ballstáit TFAO-incháilithe, beidh gach Ballstát a leithdháileadh ar a laghad 20% dá chlúdach foriomlán Ciste Sóisialta na hEorpa chun na bearta tacaíochta chuimsiú sóisialta. Cinnteoidh sé seo go mais chriticiúil de thacaíocht chun cabhrú le daoine a bhfuil deacrachtaí agus iad siúd ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste scileanna agus poist a fháil agus na deiseanna céanna le daoine eile a chomhtháthú isteach sa mhargadh saothair. Ar an dóigh sin, beidh an CSE go mór leis an sprioc 2020 AE chun laghdú ar líon na ndaoine i mbochtaineacht ag 20 milliún.

Déanfar an CSE a chur chun feidhme i ndlúthchomhar idir údaráis phoiblí, comhpháirtithe sóisialta agus comhlachtaí a dhéanann ionadaíocht ar an tsochaí shibhialta ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil i gcaitheamh an timthrialla iomlán an chláir.

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending